Copyright

Copyright 2007-2020, Carla Meijsen.
Op de teksten en foto’s van het blog Life ‘n Knitting rust copyright. Hergebruik in druk of plaatsing op een andere website of op welke wijze dan ook is nadrukkelijk verboden en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur.

Copyright 2007-2020 by Carla Meijsen. All rights reserved.
The texts and photos on the blog Life ‘n Knitting copyrighted. Re-print or use on another webpage or reproduction in any other way without written permission from the author is explicitly prohibited.

Ik aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade die wordt aangericht door hetgeen via deze site wordt aangeboden. Je bent vrij om het te downloaden, installeren en gebruiken…… of niet. Alles wordt aangeboden zonder verplichtingen van mijn kant en er zit geen enkele garantie op. 😉

I take no responsibility for any damage anything that is offered on this site might cause. You are free to download it, install it en use it, or not….. All is provided “as is” and with no warranty. 😉