A month in Tallinn

My Kihnu socks with Magic Motif ‘Kihnu’

Je zou toch eens zomaar de hele wintermaand november in Estland mogen zijn. Veel bijzonderder dan in de zomer, als toeristen de stad en het land overspoelen als ieder andere toeristische trekpleister. Ik prefereer de rust en het intiemere karakter van november. Ons heerlijk ruime appartement aan het Vabaduse Väljak (vrijheidsplein) op de 6e verdieping in het gebouw van de Kunstihoone (Kunstacademie) had een grandioos mooi uitzicht over de stad, kerktorens, de Russische kerk in de bovenstad, oeroude stadsmuren en -torens en zelfs de zee in de verte. De ideale uitvalsbasis voor mijn avonturen in Tallinn en uitstapjes naar Haapsalu, Helsinki en Tartu. En om de hoek van de opera, wat wil je nog meer?

It is pure bliss that we can spend the entire winter month November in Estonia. Much more special than in the summer, when tourists flood the city and the country like any other tourist attraction. I prefer the tranquility and more intimate nature of November. Our wonderfully spacious apartment on the Vabaduse Väljak (freedom square) on the 6th floor in the building of the Kunstihoone (Art Academy) had a magnificent view of the city, church towers, the Russian church in the upper city, ancient city walls and towers and even the sea in the distance. The ideal base for my adventures in Tallinn and trips to Haapsalu, Helsinki and Tartu. And around the corner from the opera, what more do you want?

Magic Motifs in Haapsalu lace

Na een rustige eerste week, waarin ik naar twee openingen van tentoonstellingen (tapijten van Mariann Kallas en The Weather Diaries), een kattenshow met Monika en een concert ging, startte Mardilaat. Dit is het feest van Sint Maarten, de naamheilige van mijn vader, dat onder meer wordt gevierd met een gezellige handwerkbeurs in de Saku Suurhall. Het was al mijn vijfde keer op de beurs, maar ik geniet er nog altijd volop van, alleen het leuke sfeertje en alle workshops al, en je koopt er altijd wel iets. Maar daarover later meer….
En we mochten ons sterretje bijdragen aan wereld’s grootste himmeli (strokunstwerk).Ook mochten Jan en ik aanwezig zijn bij de conferentie van de Noord-Europese handwerkorganisatie. Erg interessant en fijn om gelijkgestemde textielliefhebbers uit allerlei landen uit Noord-Europa te ontmoeten. Dank aan Liis en Liina van de Estonian Craft Union!

I had a quiet first week, I went to two openings of exhibitions (carpets from Mariann Kallas and The Weather Diaries ), a cat show with Monika and a concert. Then Mardilat started. This is the feast of Sint Maarten, the name saint of my father, which is celebrated with a cozy handicraft fair in the Saku Suurhall, among other events. It was already my fifth time at the fair, but I still enjoy it to the full, I love the nice atmosphere and all the workshops, and you always buy something. But I will tell about that later on,….
We were allowed to make some stars for world’s biggest himmeli (straw artwork). Jan and I were also allowed to be present at the conference of the Northern European handicraft organization. Very interesting and nice to meet like-minded textile lovers from all over Northern Europe. Thanks to Liis and Liina of the Estonian Craft Union!

Jan startte met het schilderen van een icoon, dit keer een heel bijzondere, want Sylvia Kristel, de beroemde Nederlandse actrice, wie kent haar niet,… werd afgebeeld als Maria Magdalena. In de afbeelding zijn meerdere Magische Motieven verborgen. Het schilderen van een icoon is vele uren werk, dus Jan werkt ook nu nog in de weekeinden door aan de icoon.

Jan started painting an icon, this time a very special one, because Sylvia Kristel , the famous Dutch actress, who doesn’t know her, … was depicted as Mary Magdalene . Several Magic Motifs are hidden in the image. Painting an icon is many hours of work, so Jan is still working on the icon on weekends.

Class Magic Motifs

Zelf mocht ik ook nog even aan de slag, bij de Estonian Craft Union gaf ik tijdens het 3D-festival een workshop over Magische Motieven voor een groep overenthousiaste leerlingen die nu ook allemaal verslaafd zijn aan de Motieven.

I was allowed to do something myself too, during the 3D festival organised by the Estonian Craft Union I gave a class on Magic Motifs for some very enthusiastic participants who are now also hooked on the Motifs.

Ik heb me gestort op het verbinden van mijn Magische Motieven met Estlandse breitechnieken. Zo verwerkte ik motieven in Roositud (borduurwerk in combinatie met breiwerk), Haapsalu kant en de traditionele sokken en kousen van Kihnu. Op dit moment is een deel van mijn werk nog onder embargo in verband met mogelijke latere publicatie, maar hier alvast een voorproefje.

I have focused on connecting my Magic Motifs with Estonian knitting techniques. For example, I processed motifs in Roositud (embroidery in combination with knitwear), Haapsalu lace and the traditional socks and stockings from Kihnu. At the moment, part of my work is still under embargo in connection with possible later publication, but you can find a preview here.

We gingen naar Helsinki en het ERM in Tartu (museumbezoek en onderzoek breiwerk), opera, concerten, tango, Alice in Wonderland, de Nationale Bibiotheek, Haapsalu, het Openlucht museum, stadsmuseum en het Designmuseum, we maakten sieraden bij goudsmid Allar en natuurlijk gingen we ook gezellig naar de kerstmarkt. In de opera spotte ik tig Haapsalu shawls en in het ERM zag ik het oudste stukje Estland’s breiwerk. Ik vierde met de breiers van het Lace Center (inclusief Linda Elgas!) in Haapsalu het 10-jarig jubileum en haakte een ster voor hun kerstboom. Mist, storm, zon en een pietsie sneeuw. Gerookte vis, Muhu brood, chocolade fudge, Vana Tallinn, warme kruidenwijn en veel taartjes, het is een wonder dat ik geen grammetje ben aangekomen. We hebben gewerkt en vooral enorm genoten van de Estlandse cultuur.
Ik heb superveel beleefd, ervaren en gedaan, maar uiteindelijk kan ik ook breien thuis op mijn eigen bank. Echter,… écht geïnspireerd raken, dat doe je door te reizen en ervaringen op te doen, ter plekke, waar je de rokerige Estlandse geuren ruikt, de cultuur ervaart en de mensen van het land ontmoet.

We went to Helsinki and the ERM in Tartu (visit to the museum and knitwear research), opera, concerts, tango, Alice in Wonderland, the National Library, Haapsalu, the Open Air museum, the city museum and the Design museum, we maked jewellery at the workshop of goldsmith Allar and of course also we enjoyed the Christmas market. In the opera I spotted so many beautiful Haapsalu shawls and in the ERM I saw the oldest piece of Estonian knitwear. I celebrated 10 years Lace Center with the knitters (including Linda Elgas!) in Haapsalu and contributed a crochet star for the Christmas tree. Mist, storm, sun and a little bit of snow. Smoked fish, Muhu bread, chocolate fudge, Vana Tallinn, glühwein and lots of pies, it is a miracle that I didnt gain any weight… We have worked and foremost enjoyed the Estonian culture.
I have done and experienced a lot, but in the end, I can also knit at home on my own couch. The power of being in a different culture and get new inspiration you do by traveling and gaining experiences, on the spot, where you can smell the smoky Estonian scents, experience the culture and meet the people of the country.

2 Responses to “A month in Tallinn”

 1. Connie Wockensolle Says:

  Carla,

  it was so nice to meet you by chance in the Estonian National Museum in Tartu!

  Have a nice christmas time at home,

  Connie

 2. admin Says:

  Thanks Connie, likewise and you too a happy Christmas!

Leave a Reply