Lots of knitters at the Dutch Tea!

May 30th, 2017

     
     
     
     
     
     
     
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De Dutch Sunday Tea in de Artist Studio in Bressay Lighthouse was een groot succes. Meer dan 40 mensen namen de moeite om de pond te nemen en genoten van de baksel en ander lekkers, breide een toertje, bekeken onze breisels die we in de oude kasten van het Textielmuseum tentoonstelden en een lieve dame kwam zelfs met prachtige spullen voor ons om te bekeken, waaronder haar eigen vestje dat ze als kind droeg en breischedes, waaronder één uit 1882! Prachtig!

Aan het eind van de middag werden de prijzen voor de loterij getrokken. Onze zeven peenies (schortjes) wisselden van buik en Nicky (van de gebreide puffins) won de gouden breinaald.

Een heerlijke middag, waarop we hebben geproost na afloop, die ik niet licht zal vergeten. Dank aan Mieke, Mia Petra, Titia, LiesW, LiesB, Elsbeth, Tony, Nicky en alle anderen die hielpen om hier een geweldig feest van te maken!

The Dutch Sunday Tea in the Artist Studio at Bressay Lighthouse was a great success. More than 40 people came by car and ferry and enjoyed the baking and other sweets, knitted a few rows, checked out our knitwear we showed in the old textile closets and a lovely lady even brought beautiful things for us to viewed, including her own vest that she wore as a child and knitting sheats, including one from 1882! Beautiful!

At the end of the afternoon the prizes for the lottery were drawn. Our seven peenies (aprons) changed from our belly to the winners belly and Nicky (of knitted puffins) won the gold knitting needle.

A delicious afternoon, which we have celebrated later on the night, which I will not forget lightly. Thanks to Mieke, Mia Petra, Titia, LiesW, LiesB, Elsbeth, Tony, Nicky and all the others who helped make a great party here!

The Democratic Set – Tweetakt

April 17th, 2017

     
     
     
     
     
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Twee weken geleden deden acht breiers van Stitch ‘n Bitch Utrecht mee met het maken van de film van de Democratic Set. Op de Neude was een studiootje opgesteld met een rijdende camera die opnames maakte van een wit geschilderd kamertje waarin diverse mensen en groepen mensen iets konden doen. Of niets doen, dat mocht ook. Een soort Achterwerk in de Kast voor volwassenen, zeg maar. Wij wilden natuurlijk breien, dus bedacht ik dat een groot breiwerk met acht of negen breinaalden waar we met z’n allen aan konden werken wel leuk kon zijn. Bij het opzetten en het vooroefenen werd het  al een complete puinhoop, maar wie daar op let… We hadden een grappige avond die voor een kleinere delegatie eindigde met een borrel en een breitje in ons geliefde café Marktzicht, waar de barkeeper ons opwachtte met rozen op een feestelijke tafel. De film is te zien op internet (start op 3,25 minuten). Daar kan je ook meer lezen over de achtergrond en de ideologie van dit filmproject.

Two weeks ago, eight knitters from Stitch ‘n Bitch Utrecht (Cecile, Tineke, Linda, Marjon, Lies, Anneke, Sanne en ik) participated in making the film of the Democratic Set. On the Neude, a square in the center of Utrecht, a small studio was set up with a moving camera that made recordings of a white painted room in which various people and groups of people could do something. Or do nothing, that you could do too. We used the have a program on the television for small children, Achterwerk in de Kast, (with you bottom in the closet, freely translated) and this was the version for adults, so to say. Of course, we wanted to knit, so I came up with the idea to make a big knitting project with eight or nine knitting needles that we could all knit with, just for fun. When casting it on and practicing it was already a complete mess, but well, how cares… We had a fun evening that ended for a smaller delegation with a drink and a knit in our beloved café Marktzicht, where the barkeeper waited for us with roses on a festive table. The movie can be seen on the internet (start at 3.25 minutes). There you can also read more about the background and ideology of this film project.

Dank aan Anneke van Meenen voor de twee rechter foto’s op de vijfde rij.
Thanks to Anneke van Meenen for the two photos on the right of the fifth row.

Mysterie Mittens

January 25th, 2016
 IMAG1333
 IMAG1332  IMAG0003  IMAG0002
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Pas kreeg ik een mailtje van iemand die zo graag de wanten wilde nabreien die haar 91-jarige moeder ongeveer 60 jaar geleden voor haar vader had gebreid. Ze vroeg mij advies, omdat haar moeder niet meer wist je de steek moest breien. Tijdens mijn wekelijkse breiavondje bij Stitch ‘n Bitch Utrecht in het Polmanshuis in Utrecht kwam ze ze laten zien. Ze had ze net nog aangehad op de fiets. Tja, er is ook wat te zeggen voor acryl, het is wél sterk. 😉
Wij natuurlijk allemaal met ons neus er boven op, maar helaas, we kwamen niet verder dan ‘Brioche-achtig’ en wat het in ieder geval allemaal niet was.

Dus bij deze,… wie weet met welke steek deze wanten zijn gebreid en kan uit leggen hoe deze wordt gebreid?

Recently I received an email from someone who wanted to copy the mittens which had been knitted by her 91 year old mother about 60 years ago for her father. She asked me for advice, because her mother did not know how to knit the stitch pattern. During my weekly knitting evening at Stitch ‘n Bitch Utrecht in the Polmanshuis in Utrecht she came to show them. She had worn them on her bike while riding to the Polsmanshuis. Well, after all, acrylic yarn is quite strong, so they survived 60 years of wear and will last a little longer.
Of course we were all willing to examine the mittens thouroughly, but unfortunately, we did not find out anything beyond “Brioche-like” and what in any case it was not.

So here it is … who knows with which stitch pattern these mittens are knitted and can explain how this is done?

Breien!

October 18th, 2015
 DSC01999
 DSC02042  DSC02037  DSC02044
 DSC01951  DSC01952  DSC01996
 DSC01903  DSC01908  DSC01882
 DSC01897  DSC01889  DSC01886
 DSC01880  DSC01911  DSC01914
 DSC01935  DSC01930  DSC01924
 DSC01920  DSC02019  DSC02009
 DSC01941  DSC01964  DSC01967
 DSC01944  DSC01938  DSC02005
 DSC01994  DSC01981  DSC01974
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Tout breiend Nederland was er toen directeur Kris Callens van het Fries Museum afgelopen zondag de tentoonstelling Breien! opende. Behalve het bewonderen van de langverwachte tentoonstelling was het dus ook een gezellig samenkomen van vele bekende gezichten uit de breiwereld. En voor veel Randstad’ers mag Leeuwarden dan wel het hoge noorden zijn, maar hier móet je heen hoor. Vier grote zalen vol moois. Van antieke breisels en boekjes tot kunstzinnige objecten en moderne breikunst. Een goed beeld door de tijd heen gepresenteerd op een sprookjesachtige manier doordat veel breisels waren geëtaleerd op gestyleerde dierfiguren. Er zijn veel activiteiten, waaronder lekker meebreien met de aanwezige gastbreiers, georganiseerd, dus vergeet je breiwerk niet!

Dank je wel Gieneke Arnolli en de vele andere medewerkers van het Fries Museum voor het organiseren van deze prachtige tentoonstelling!

All knitters of the Netherlands were there when the manager Kris Callens of the Fries Museum last Sunday opened the exhibition Breien! (Knitting!). Besides admiring the highly anticipated exhibition it also was a cozy gathering of many familiair people from the knitting world. And even though many people from the center of the Netherlands Leeuwarden may think Leeuwareden is the far north, you really should go here. Four large rooms stuffed with beautiful things. From antique knitwear and booklets to artistic objects and modern knitting art. A good image presented through time in a magical way because many knits were exhibited by stylized animal figures. There are many activities including knitting with the guest knitters invited by the museum, so do not forget to bring your knitting!

Thanks Gieneke Arnolli and the many other employees of the Fries Museum for organizing this wonderful exhibit!

Zeedam <> Edam

May 19th, 2015


Als zelfs de burgemeester zich gaat bemoeien met het aan elkaar breien van twee plaatsen…

If even the mayor is going to interfere with the knitting together of two towns…

 

 

SnB Utrecht 10 jaar!

March 4th, 2015
 DSC_5425
 DSC_5427  DSC_5429  DSC_5436
 DSC_5432  DSC_5434  DSC_5431
 DSC_5437  DSC_5439  DSC_5443
 DSC_5444  DSC_5446  DSC_5448
 DSC_5449  DSC_5452  DSC_5453
 DSC_5422
 DSC_5435
 DSC_5428
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Gisteren, onder het genot van een heerlijk diner en een lekker wijntje, hebben we op gepaste wijze het 10-jarig jubileum van Stitch ‘n Bitch Utrecht gevierd in het historische Polmanshuis. Een grote feestelijk opgemaakte tafel met speciale Stitch ‘n Bitch-menukaarten en vijftien breiers erom heen, allemaal met breiwerk onder handbereik. Al tien jaar komen de breiers van deze groep op de dinsdagavond bij elkaar om gezellig te breien en te beppen. We hebben al diverse lokaties gehad, maar het Polmanshuis is absoluut de fijnste en de meest stijlvolle tot nu toe. Met ook nog de aardigste obers. Een héérlijk plekje!

Zelf ben ik lid sinds de oprichting van SnB Utrecht. We begonnen met een klein groepje als de tweede groep in Nederland. Liza Suijker, de oprichter van de groep, wilde net als de Debbie Stoller, bedenker van het fenomeen Stitch ‘n Bitch, samen met anderen breien in het café. Dat bleek een succes, ook voor mij. De eerste keer dat ik erheen ging was ik daar nog niet van overtuigd. Ik stopte mijn breinaalden diep in de tas en zei tegen man Jan: “Ik ben zo weer terug, want dit zal vast niets voor mij zijn”. Nou ja, dat was dus tien jaar terug,.. sinds die eerste keer, ga ik altijd tenzij ik ziek of niet in het land ben.

Wat hebben we toch een leuke gezellige breigroep! Vrouwen met allerlei achtergrond, van 24 tot best wel oud, verbonden door onze passie voor breien. Inge, die helaas niet meer kan komen meebreien op de dinsdag, was er ook. Ze wilde graag een handtekening van ons allen op de menukaart als souvenier. Natuurlijk kreeg ze van mij ook mijn boek Lekker Warm! Wat fijn dat ook jij er was, lieve Inge!

Op dit moment staan er op mijn site Stitch ‘n Bitch Nederland ongeveer 155 groepen geregistreerd. Stitch ‘n Bitch, lekker samen breien, zonder lidmaatschap, verplichtingen of kosten (buiten je eigen consumpties). Kijk waar een groep in je buurt breit en sluit je aan. Wij gaan op naar de volgende tien jaar!

Yesterday, while enjoying a delicious dinner and having a nice glass of wine, we celebrated the 10th anniversary of Stitch ‘n Bitch Utrechtin the historic building the Polmanshuis. A big festive table with special Stitch ‘n Bitch menu cards and fifteen knitters around it, all with their knitting withing reach. For ten years, the knitters of this group come thogether on Tuesday nights to knit and chatter. We have already had several locations, but the Polman House is absolutely the best and most stylish yet. Also with the kindest employees. A lovely spot!

I am member since the founding of the group SnB Utrecht. We started with a small group as the second group in the Netherlands. Liza Suijker, founder of the group, wanted just like Debbie Stoller, the creator of the phenomenon Stitch ‘n Bitch, to knit along with others knitting in the café. That proved to be a success, even for me. The first time I went, I was still not convinced. I putted my knitting needles deep into the bag and told husband John: “I’ll be back again soon, because this will probably be very weird.” Well, so that was ten years ago. Since the first time I always go unless I’m ill or not in the country.

We have such a great knitting group! Women with all kinds of background, from 24 to quite old, united by our passion for knitting. Inge, who unfortunately can not come to knit on Tuesdays, was also there. She wanted an autograph from all of us on the menu card as a souvenir. Of course I gave her my book So Warm! How nice to meet you again, dear Inge!

At present there are s approximately 155 registered groups on my site Stitch ‘n Bitch Nederland. Stitch ‘n Bitch, knit together, without membership, rules or expenses (outside your own drinks). Check out the site to find a group near to where you live and join in. We go on to the next ten years!

Breidagen Amersfoort, wat was het leuk hè…

March 18th, 2014
 breidag
 bd14  bd3  bd12
 bd17  bd15  bd18
 bd11  bd10  bd9
 bd8  bd4  bd13
 bd7  bd2  bd5
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De Breidagen in Amersfoort afgelopen weekend waren zó leuk, ik zit nog steeds na te genieten. Een feest voor iedereen die van breien en zo houdt. Ja, liefhebbers van vilten, haken en aanverwante technieken waren er ook hoor. Maar de harde kern van de Nederlandse breiwereld maakten er een groots evenement met workshops, lezingen, bollenbak, stands vol mooie garens, boeken en tools en zelfs een heuse patronendokter. De lokatie was top, een loods met oude treinwagonnetjes,… schattig. Deze Breidagen tussen de treinen vergeten we nooit meer!

Ik gaf er, zaterdag geholpen door Hanneke Bezem, een workshop over Het Betere Breiwerk, de cursus voor gevorderde breiers die alsmaar populairder wordt. Vrijwel alle cursisten hebben zich ingeschreven voor de wachtlijst, wat ik beschouw als een groot compliment. Want je mag best bewondering hebben voor een ieder die het 2,5 uur bij mij uithoudt terwijl ik ze alle hoeken van de kamer, ik bedoel de wagon, laat zien. Op breigebied dan hè. Non stop bestookt worden met interessante maar ook best lastige technieken is niet niks. En ze willen alleen maar meer…

In 2015 hoop ik te starten met Het Hogere Breiwerk, de cursus voor wie Het Betere Breiwerk heeft gedaan en nóg meer wil. Je kan je nu al opgeven voor de wachtlijst door een mailtje te sturen naar info@thedutchknitters.nl.

Nog even terug naar de Breidagen, want ik wil nog even iedereen die zich met zoveel enthousiasme heeft ingezet, bedanken voor de gewéldige dagen! Janet Vermist, Loret Karman en Mirjam van Klink en alle docenten en vrijwilligers, dank jullie wel! Het was tóp!

The Breidagen in Amersfoort last weekend were so nice, I ‘m still enjoying the memories. A feast for anyone who loves knitting and other textiles techniques. Yes, lovers of felting, crochet and related techniques were also welcome. It as the core of the Dutch knitting world that made ​​it into a grand event with workshops, lectures , a place to trade yarn, stands full of beautiful yarns , books, tools and even a real knitting doctor. The location was great, a hall with old train wagons , … cute. These Breidagen between the trains we will never forget !

I gave , Saturday helped by Hanneke Bezem, a workshop on Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting), the course for advanced knitters that becomes more and more popular. Almost all participants have registered for the waiting list, which I consider a great compliment. Because you are allowed to admire anyone who puts up with me 2.5 hours while I have them work so hard. Non stop being bombarded with interesting but also quite tricky techniques is quite something. And they only want more…

In 2015, I hope to start Het Hogere Breiwerk, the course for those who did Het Betere Breiwerk and wants even more. You can now sign up for the waiting list by sending info@thedutchknitters.nl an email.

Let us return to the Work Days, because I would like to thank everyone who has made these days into a great event! Janet Missing, Loret Karman and Mirjam van Klink and all teachers and volunteers , thank you all! It was great!

Hanneke bedankt voor je hulp tijdens de workshop en het gebruik van de foto’s van de workshop en het breiavondje met Tori Seierstad!

Hanneke, thanks for helping me during the workshop and using your photos of the workshop and the knitting night with Tori Seierstad!

Stitch ‘n Bitch Utrecht

January 6th, 2014

snbnl1

Kerstavond én oudejaarsavond waren dit keer allebei op een dinsdag. Hmm, balen, want het wekelijkse breiavondje is voor mij een gezellig vast uitje in de week. Lekker ongecompliceerd, je hoeft niets af te spreken of zelfs maar te laten weten of je komt en gezellig is het altijd, of er nu een grote of een kleinere groep breiers komt opdagen. Onze groep is de bijna-oudste van Nederland, opgericht begin 2005 en nog steeds net zo leuk en inspirerend als in het prille begin.

De harde kern van zo’n tien à vijftien leden kent elkaar al goed, maar we vinden het enig als er nieuwe mensen bij komen. Je bent van harte welkom!

Woon je niet in Utrecht of omgeving? Zoek dan de dichtstbijzijnde groep op de site van Stitch ‘n Bitch Nederland.

Christmas Eve and New Year’s Eve this time were both on a Tuesday. Hmm, that sucks, because the weekly knitting night is for me a nice outing each week. Uncomplicated, you do not have to agree or even let us know if you are coming and it’s always nice, if there are a large or a smaller group of knitters show up. Our group is the almost-oldest in the Netherlands, founded early 2005 and still just as fun and inspiring as in the very beginning.

The hard core of about ten to fifteen members know each other well, but we love it when new people join in. You are welcome!

You do not live in Utrecht or environment? Find the closest group to the site of Stitch ‘n Bitch Nederland.

Öland Zweden

April 26th, 2013
 olandmgroot
 olandm1  olandm2  olandm3
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je gaat breien, kom je nog eens ergens! Dat roep ik al jaren, want al vrij snel nadat ik aan het Stitch ‘n Bitch-en sloeg, bedacht ik de term ‘breireis’ en voegde de daad bij het woord met eerst wat voorzichtige reisjes naar Parijs en Londen. De aandacht verlegde zich al snel naar de noordelijke landen, zoals Noorwegen, Zweden en de Baltische staten, waaronder Estland, want in die koudere gebieden wordt meer gebreid, dus die zijn interessanter voor breiers.

When you knit, you get to see places! I have been saying this for many years now, because when I started Stitching ‘n Bitching I introduced the term ‘knitting trip’ and suited the action to the word with some cautious trips to Paris and London. The attention soon shifted to the northern countries, such as Norway, Sweden and the Baltic States, among which Estonia, for in the colder regions more people are knitting and therefor these regions are more interesting for knitters.

 olandl6  olandl8  olandl3
 olandl9  olandl5  olandl7
 olandl4  olandl2  olandl1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Verleden jaar gingen we al naar de streek Dalarnas in Zweden en nu was Öland aan de beurt. Öland is een prachtig eiland in het zuid-oosten van Zweden. Groot genoeg om variëteit te bieden, klein genoeg om het echte eilandgevoel te krijgen. De vliegreis naar Kopenhagen verkortte de reis behoorlijk. Van daaruit zijn we verder gegaan met de huurauto, over de enorme brug tussen Denemarken en Zweden en dwars door het zuiden van Zweden naar Öland.

Last year we went to the Dalarnas region in Sweden and now it was Öland‘s turn. Öland is a beautiful island in the south-east of Sweden. It is big enough to offer variety and small enough to get the genuine feeling of being on an island. The flight to Copenhagen shortened the trip considerably. From there we continued by rental car, crossing the enormous bridge connecting Denmark and Sweden and cutting straight through the south of Sweden to Öland.

  ullgroot
 ull15  ull14  ull12
 ull10  ull11  ull13
 ull9  ull6  ull7
 ull8  ull2  ull1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De aanleiding was een bezoek aan het bedrijf Ullcentrum waar de garens van Ullcentrum (blog) worden verkocht. Hier komen de prachtige garens vandaan waarmee ik me op dit moment het suffertje brei voor mijn nieuwe boek over de oude Zweedse breitechniek twijnend breien. Voor deze techniek heb je speciale garens nodig en die hebben ze daar. Er is een Butik, een grote goed gesorteerde winkel met gebreide kleding, handwerkboeken, leuke vilten spullen voor in huis, schapenvachten, schapenwol en garens, ook de door ons gebruikte Z-getwijnde garens. En wat zijn ze aardig! Eigenaar Ann, haar dochter en de werknemers van het bedrijf verwelkomden ons met open armen. We mochten het gezellige en enorm grote zomerhuis in Persnäs gebruiken. De vilten slippertjes stonden al klaar in de hal. In de keuken vonden we een ijskast vol met lekkers. De laatste avond bracht Ann heerlijke zalm, aardappeltjes en salade en kookte voor ons een feestmaal bij kaarslicht. We voelden ons zo welkom en vreselijk verwend. Hartverwarmend!

The reason for our trip was a visit to the Ullcentrum together with where the Ullcentrum (blog) yarn can be bought. Ullcentrum is also the supplier of the yarns I am knitting with like crazy at the moment for my new book about the traditional Swedish knitting technique twined knitting. For this technique special yarn is required and Ullcentrum offers it. There is a Butik, a well-assorted shop, they offer knitted garments, craft books, very nice felted home accessories, sheep skins, sheep wool and yarns as well as the Z-plied yarns we use. And they are só kind! Owner Ann, her daughter and the employees of the company welcomed us with open arms. We were invited to use the enormous summer house in Persnäs. The felted slippers were already there for us in the hall. In the kitchen we found a fridge full of delicious stuff. The last evening Ann brought us delicious salmon, potatoes and salad and cooked us a festive candlelit meal. We were made feel so very welcome and enormously spoiled. Heatwarming!

 olandr9  olandr7  olandr5
 olandr8  olandr4  olandr3
 olandr6  olandr1  oland1
 oland6  oland2  oland4
 oland3  olandr2  oland5
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Dankzij onze huurauto konden we in de paar dagen dat we op het eiland waren het hele eiland van 140 km lang zien. We gingen van zuid naar noord, ondertussen overal foto’s makend van het prachtige landschap en de typisch Zweedse elementen, waarvan er vast een aantal in ons boek zullen belanden. We zagen gigantische hazen, herten, vogels, schapen met lammetjes en zelfs damherten op de Alvarets (typisch Ölandse steenvlaktes met moerasachtige begroeiing). Molens, gele en rode houten huisjes en tapijtjes van blauwe bloempjes maken het landschap typisch Zweeds. Alles omringd door een blauwgrijze zee en stranden van stenen en keien, begroeid met mossen die welig tieren in de schone lucht.

Thanks to our rental car we could see the entire island that is 140 kilometres long in the few days that we were there. We went from south to north, making lots of pictures along the way of the beautiful landscape and the typical Swedish elements of which a number will undoubtedly end up in our book. We saw gigantic hares, deer, birds, sheep with little lambs and even fallow deer on the Alvaret (typical Öland stone plains with swampy vegetation). Windmills, yellow and red wooden houses and entire carpets of little blue flowers make the landscape typically Swedish. All this surrounded by a blue-grey sky and beaches scattered with stones and boulders, overgrown with mosses that thrive in the clean air.

 lund3  lund2  lund1
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de terugweg bezochten we Martijn, een lieve vriend van de familie, die ons verwende met koffie en frambozenchocola. Gelukkig snapte hij onze breiersbehoefte om het bliksembezoek te combineren met een bezoekje aan de plaatselijke wolwinkel en boekhandel in Lund. Maar wie al zoveel wolletjes gezien en gekocht heeft, is niet snel meer onder de indruk van een ‘gewone’ wolwinkel. Vooral niet als je binnenkort alweer een breireis gaat maken.

On our way back to Copenhagen we visited Martijn, a dear family friend, who spoiled us with coffee and raspberry chocolate. Fortunately he understood our knitters’ need to combine our flying visit with a visit to the local yarn shop and the book store in Lund. But anyone who has seen and bought so many yarns already is no longer very impressed by the ‘normal’ yarn shop, especially with the next knitting trip coming closer.

Stitch ‘n Bitch Nederland

January 30th, 2013

snb1

Het komt nog wel eens voor,… dat iemand verbaasd zegt: “Stitch ‘n Wát?”. Maar niet zo vaak, want Stitch ‘n Bitch, oftewel Breien en Beppen, is een behoorlijk ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Er zijn al 141 geregistreerde en vast nog veel meer ongeregistreerde groepen in Nederland. De belangstelling van voorbijgangers in het café waar we zitten te breien op de dinsdagavond wordt ook minder. Vroeger deelden met name oudere mannen als geintje je nog mee welke schoenmaat ze hadden of vielen de monden van jongeren open van verbazing bij het zien van zoveel nuttige en fraaie handwerken. Stitch ‘n Bitch Utrecht bestaat inmiddels al zeven jaar en nog steeds gaat er geen dinsdagavond voorbij dat ik er niet met veel plezier zit te breien. Tenzij ik weg ben of ziek, zwaar ziek, want mijn gezellige wekelijkse avondje met de breiers sla ik niet graag over! Zin om een keer mee te breien? Je bent welkom! Vergeet je breispullen niet…

Every now and then it happens that you hear someone say: “Stitch ‘n Whát?”. But not very often, as Stitch ‘n Bitch is becoming more and more a common phenonomenon in the Netherlands. There are already 141 registrated and maybe even more not registrated groups in the Netherlands. The interest from the public in the café where we knit on Tuesday nights is decreasing too. Some years ago the older men made jokes telling us which size of shoes they wear or the mouths of younger people fell open by pure astonishment, seeing so much old fashioned crafts. The knitters of Stitch ‘n Bitch Utrecht come together for seven years now and I never skip a meeting, unless I’m on a holiday or sick. Very sick, as I love getting together with my knitting friends! Do you want to join in? You are welcome! Don’t forget je knittings…

 

Wildhaken – Amsterdam

December 9th, 2012
 Wildhaken - Amsterdam
 Wildhaken - Amsterdam  Wildhaken - Amsterdam  Wildhaken - Amsterdam
 Wildhaken - Amsterdam  Wildhaken - Amsterdam  Wildhaken - Amsterdam
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat een timing! Stap ik afgelopen donderdag uit het Centraal Station in Amsterdam om naar mijn werk in de Afstap te gaan, staan daar een aantal vrouwen en een cameraman de slagbomen van de taxistandplaats op te leuken met zuurstokroze haaksels. Breien kunnen ze blijkbaar ook, want ze dragen allemaal prachtige handgebreide mutsen en shawls. De chauffeurs die af en aan rijden, kijken het schouwspel aan en reageren positief en mijn dag begon zo wel érg goed.

A very good timing! When I left the Central Station in Amsterdam to go to my work in yarn shop de Afstap, I see a couple of women and a camera man putting pink crocheted stuff on the barriers of the taxi stand. Obviously they can also knit, as all of them wore beautiful handmade hats and scarfs. The taxi drivers look at the scene and react positively and my day started very good.

The Dutch Knitters in The Knitter!

June 30th, 2012
   The Dutch Knitters in The Knitter
 The Dutch Knitters in The Knitter  The Dutch Knitters in The Knitter  The Dutch Knitters in The Knitter
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je ergens enthousiast over bent, wil je er graag over vertellen. Ik greep dus de kans toen ik hoorde dat ik een artikel over de Nederlandse breigeschiedenis mochten schrijven voor The Knitter. Dit Engelse tijdschrift heeft, naast een aantal patronen ook altijd een paar artikelen over breitradities en technieken. Ik ben er best een beetje trots op dat ik maar liefst vier pagina’s mochten vullen met tekst en foto’s. En het tweede artikel, daar ben ik al over aan het nadenken…

When you are enthusiastic about something, you want to tell everyone about it. I grabbed the opportunity when I heard that I could write an article about Dutch knitting history for The Knitter. This English magazine has, besides a number of patterns, always a few stories about knitting traditions and techniques. I must admit that I am quite proud that I was allowed to fill no less than four pages with text and photos. And the second article, I am already giving it a lot of thought….   

Breidagen 2012

April 23rd, 2012

Breidagen 2012

 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Beter laat dan nooit, dit blog over de Breidagen van 13 en 14 april. Er kwamen te veel leuke uitjes en feestjes tussen, dus het blogklusje bleef even liggen. Maar nu heb ik eindelijk de tijd om jullie uitgebreid verslag te doen. Want wat was het leuk hè!

Better late as never, this blog about the Breidagen on 13 and 14 April. There were so many nice things and parties in my life, so I got behind with blogging. But now I finally found time to make an extensive review. We had so much fun!

Vrijdag gaf ik geen workshops, dus kon ik de hele dag lekker op de beurs rondlopen. Wat leuk om iedereen weer te zien, leuke spullen te kopen en foto’s te maken van allemaal blije breiers. De hal was volgepropt met standjes van de beste handelaren die hun mooiste waar hadden meegenomen. Eén groot breifeest!

Friday I didn’t give workshops, so I had all day to spend on the fair. It was so good to meet friends, buy stuff and make photos of all these happy knitters. The hall was stuffed with stands of the best merchants who all brought their nicest merchandize. One big knitting party!

 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
 Breidagen 2012  Breidagen 2012  Breidagen 2012
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Zaterdag gaven we twee workshops over ons stokpaardje, de Estlandse breikunst. ‘s Ochtends over Estlands kant – Haapsalu shawls en ‘s middags Warme Handen, de technieken uit ons boek over Estlandse wanten en polswarmers. Twee keer een volle bak, dat vinden we heerlijk. Aan het eind van de dag nog even met ons stapeltje Ysolda-boeken naar Ysolda voor handtekeningen. Ja, ik heb ze állemaal. En om Ysolda óns boek aan te bieden.

Saterday we gave two workshops about Estonian knitting, the knitting culture we love to teach. In the morning about Estonian lace (Haapsalu shawls) and in the afternoon Warm Hands, the techniques of our book about Estonian mittens and wrist warmers. Both classes were fully booked, which we loved to teach. At the end of the day we took our Ysolda-books to have them signed by the author. Yep, I own them all. And to offer Ysolda our book.

Two-minute sock

February 19th, 2012

Two-minute Sock

Brent, wie kent ‘m niet…, breit graag sokken. Hij kan dat heel snel, zie hier van het bewijs, één sok in vijf uur tijd!

Brent, a well known knitter…, loves to knit socks. He is very quick, as you see here, one sock takes only five hours!

Video: Two-minute sock

Breidagen 2011 – review and photos

April 8th, 2011
 Breidagen 2011  Maar we wilden natuurlijk wel graag bijdragen in de vorm van een paar workshops. We hebben onze cursisten een poepie laten ruiken tijdens de workshops van 2,5 uur waarin we onze uiterste best hebben gedaan een beeld te scheppen van de rijke breitradtitie uit Estland. Onze workshops werden goed bezocht en gewaardeerd. We hadden allebei een reiskoffer vol met spullen meegesjouwd, dus konden veel laten zien. En we hebben ze flink laten breien, zowel gesloten breiwerk als kant. Zie de serieuze gezichten maar eens. Daarna tevreden en murw de beurs maar weer op, waar je alles wat je hartje begeerde op breigebied kon kopen of kon aanschuiven bij de tafel waar Corry zaterdag haar Kika-beren weer verkocht. En wat was de tentoonstelling van MoniqueB succesvol!  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011!  Breidagen 2011  Breidagen 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Met weemoed dacht ik terug aan de SnB-dagen uit 2006 en 2007, toen ik Janet Vermist van Second Events hielp met het organiseren van de evenementen. Wat was dat veel werk! Nu hielp Marion en nog een batterij aan vrijwilligers, want wij hebben nu onze tijd hard nodig  voor ons bedrijf The Dutch Knitters en alle aanverwante activiteiten. Janet en al je helpers, dank jullie wel voor het organiseren van dit gewéldige breifeest!

I thought back nostalgically about the SnB days of 2006 and 2007, when I helped Janet Vermist van Second Events with the organisation of these events. Boy, that was a lot of work! Now Marion and a truckload of other volunteers were helping, for we badly need our time for our company The Dutch Knitters and all related activities. Janet and all your helpers, thank you for organising this fantastic knitting party!

 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011
 Breidagen 2011  Breidagen 2011  Breidagen 2011

Maar we wilden natuurlijk wel graag bijdragen in de vorm van een paar workshops. We hebben onze cursisten een poepie laten ruiken tijdens de workshops van 2,5 uur waarin we onze uiterste best  hebben gedaan een beeld te scheppen van de rijke breitradtitie uit Estland. Onze workshops werden goed bezocht en gewaardeerd. We hadden allebei een reiskoffer vol met spullen meegesjouwd, dus konden veel laten zien. En we hebben ze flink laten breien, zowel gesloten breiwerk als kant. Zie de serieuze gezichten maar eens. Daarna tevreden en murw de beurs maar weer op, waar je alles wat je hartje begeerde op breigebied kon kopen of kon aanschuiven bij de tafel waar Corry zaterdag haar Kika-beren weer verkocht. En wat was de tentoonstelling van MoniqueB succesvol!

But of course we wanted to contribute with a couple of classes. We showed our students a trick or two during the 2,5-hour classes in which we did our utmost to give them a picture of the rich Estonian knitting tradition. Our classes were well attended and appreciated. We both had a suitcase full of stuff, so we could show a lot. And we had them knitting vigorously, on closed knitting as well as lace. Just take a look at those serious faces. Afterwards, tired but contented, they entered the fair again where everything anyone might wish in the area of knitting could be bought or where you could join other knitters at the table where Corry sold her Kika bears again. And what a success MoniqueB’s exposition was!

Breidagen in Nieuwegein

March 30th, 2011

Breidag

Het aftellen tot de Breidagen in Nieuwegein is begonnen!

Ik geef er op beide dagen de workshop Breitechnieken uit Estland. De workshop duurt tweeënhalf uur en zit bomvol, want ik wil zoveel aan jullie kwijt over mijn geliefde Estland en de prachtige breisels die er worden gemaakt. Ik ga ervoor om je in die paar uurtjes zoveel mogelijk van het gesloten breiwerk (oa wanten) en kantbreiwerk te laten zienen te vertellen. En dan ook nog hands-on! Je gaat ook nog een aantal opzetten, kantsteken, interessante steken en afkantingen te laten uitproberen. Tja, zoals mijn trouwe klanten gewend zijn,….. het wordt flink doorwerken en daarna murw maar tevreden de beursvloer weer op.

The countdown till the Breidagen (Knitting days) in Nieuwegein has started!

I will be teaching Estonian Knitting Techniques on both days. It’s a two-and-a-half-hour class and is filled to the brim for I want to share with you so much of my beloved Estonia and the beautiful knitwear that is made there. In these few hours I will try to teach and show you as much as possible about closed knitting techniques (among other things mittens) and lace knitting. And then of course hands-on! You will also learn a number of cast-ons, edge stitches, other interesting stitches and cast-offs. Yes, as our faithful customers already know,…. you’ll have to work hard but then back to the fair, tired but contented.