Shetland – Up Helly Aa Lerwick


Town hall Lerwick during Up Helly Aa 2019

De twee maanden in Shetland waren een onvergetelijke ervaring. In de laatste week hebben we genoten van Up Helly Aa in Lerwick. Pakweg 1000 Shetlanders in Viking-outfits of andere costumes trokken langs ons heen met brandende fakkels die daarna in de galley werden gegooid om deze ritueel te verbranden. We voelden de warmte, roken de geuren van brandende olie, hout en textiel en beleefde dankzij breivriendin Nancy die voor kaartjes voor de hal zorgde, een sensationeel leuke avond met onze lieve vrienden Nicky en Tony. Daarvoor had ik al een dansles genomen om de traditionele Schotse dansen in Shetlandse variant te leren dansen, dus de beentjes konden van de vloer.

Natuurlijk hebben Jan en ik niet alleen ons vermaakt met de vele feestelijke activiteiten in december en januari. Jan schilderde maar liefst vijf iconen en ik ontwierp een collectie breiwerk op basis van Magische Motieven en andere geheimtaal. Daarover in het volgende blog meer…

Bij het afscheid van de Booth en goeie vrienden pinkte ik een traantje weg. De laatste nacht verbleven we in het Sumburgh hotel zodat we wat minder vroeg op hoefden te staan. En tot onze grote verrassing kwamen Nicky, Tony, Wendy, Andrew en Kaylee Ann naar het hotel om afscheid te nemen. Een gezellige afsluiting van een geweldige periode in ons geliefde Shetland!

The two months in Shetland were an unforgettable experience. In the last week we enjoyed Up Helly Aa in Lerwick. About 1000 Shetlanders in Viking outfits or other costumes moved past us with burning torches that were then thrown into the galley to ritually burn it. We felt the warmth, experienced the smells of burning oil, wood and textile and experienced a sensational fun evening with our dear friends Nicky and Tony, thanks to knitting friend Nancy who got us tickets for the hall. Before that I had already taken a dance class to learn how to dance traditional Scottish dances in Shetland style, so we could dance too.

Of course, Jan and I have not only entertained us with the many festive activities in December and January. Jan painted no less than five icons and I designed a collection knitwear on the basis of Magical Motifs and other secret language. More about that in the next blog …

When I said goodbye to the Booth and said goodbye to good friends, I blinked away some tears. The last night we stayed in the Sumburgh hotel so we had to be a little less early. And to our surprise, Nicky, Tony, Wendy, Andrew and Kaylee Ann came to the hotel to say goodbye. A cosy ending to a great stay on our beloved Shetland!

Leave a Reply