New lace book

July 5th, 2017

     
     
     
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Er is weer een juweeltje van een kantbreiboek uit. Uitgeverij Saara is enkele jaren geleden al begonnen met het publiceren van een prachtige serie boeken over Haapsalu kantbreien. Verleden maand kwam er alweer eentje uit, dit keer met ontwerpen van Siiri Reimann. Het boek bevat de algemene uitleg over hoe je een Haapsalu shawl breit en 21 patronen van driehoekige shawls. Alles in het Ests en gelukkig ook in het Engels. De teltekeningen zijn uitgetekend op aparte patroonvellen die je er in een apart mapje bij krijgt. Heerlijk, wat de grotere vellen met de teltekeningen geven veel meer overzicht dan kleine teltekeningetjes in het boek zelf. En dan het grappigste van het boek,… de fotografie! Modellen zijn in de poses en ambiance van modellen op foto’s uit de vorige eeuw geplaatst met hun shawls over de schouders. Sfeervolle plaatjes, van stoere vrouwen op de markt met dikke winterjassen tot dametjes in hun boudoir. Maar ook de shawl van de first lady Kersti Kaljulaid kreeg een plaatsje in het boek. Is het niet hoog tijd om voor Maxima iets te gaan breien?

Bij de Afstap in Amsterdam kan je het boek kopen voor € 37,50.

There is another lace knitting book published and I can assure you, it is a real gem. Saara Publisher House started publishing a beautiful series of books some years ago on Haapsalu lace shawls. Last month there was another one published, this time with Siiri Reimann’s designs. The book contains the general explanation of how to knit a Haapsalu shawl and 21 patterns of triangular shawls. Everything in Estonian and fortunately also in English. The charts are printed on separate pattern sheets that you find in a separate folder when you buy the book. That is great, as the larger sheets with the charts give much more overview than small charts in books. And then the funniest aspect of the book, … the photography! Models are placed in the poses and ambiance of models on photos of the last century with their shawls over the shoulders. Stunning pictures, from tough women on the market with thick winter coats to ladies in their boudoir. The shawl that was made for the first lady Kirsti Kaljulaid is also in the book. Is it time to knit something nice for our queen Maxima?

At the Afstap in Amsterdam you can buy the book for € 37.50.

Stella’s shawls

June 16th, 2017

     
     
     
     
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Twee jaar geleden ontdekte ik op de show in Cunningburgh in Shetland een shawl met Estlandse nuppjes. De shawl bleek te zijn gemaakt door Stella, die ik op Facebook tegenkwam. We werden meteen vrienden.

Verleden jaar hadden we een gezellig avondje met onze vrienden Wilma (The Shetland Designer) en Irene. Dit jaar kwamen Wilma, Irene en Stella de dochter van Irene, op visite bij ons in de vuurtoren op Bressay. In het atelier dronken we koffie met koekjes en praatten we heerlijk bij, ook over breien. Stella kende ik al van Facebook, maar het is zoveel leuker om elkaar in het echt te ontmoeten. Ze had een grote boodschappentas bij zich, waar de ene na de andere kanten gebreide shawl uit kwam, die op de houten tafel werden uitgespreid. Prachtig werk, waarvan de meeste op de shows hoge prijzen hadden gewonnen. Complimenten Stella, en dank dat je ze aan ons wilde laten zien!

Two years ago, on the show in Cunningburgh in Shetland, I discovered a shawl with Estonian nupps. The shawl appeared to be made by Stella, who I found on Facebook. We became friend right away.

Last year we had such a nice evening with our friends Wilma (The Shetland Designer) and Irene. This year Wilma, Irene and Stella, the daughter of Irene, came to visit us in the lighthouse on Bressay. In the workshop we drank coffee with cookies and we chatted about all kind of things, also knitting. I already knew Stella from Facebook, but it’s so much more fun to really meet each other. She brought a big shopping bag, where all kind of knitted shawls came out, which were spread out on the wooden table. Beautiful work, most of which had won high prizes on shows. Compliments Stella, and thanks for showing them to us!

 

Shetland in July

February 5th, 2016

aerial-shotkleinpijl

Stel je eens voor, je mag de hele maand juli in een prachtig appartement bij de Sumburgh vuurtoren op het zuidelijkste puntje van het Mainland in Shetland doorbrengen… vanuit je ramen zie je de oceaan, het vliegveld, in de verte onder meer het eilandje Fair Isle en soms zelfs walvissen of dolfijnen. Maar we gaan er zéker massa’s puffins (papegaaiduikers) zien. Shetland is uitgeroepen tot de beste plaats ter wereld om deze koddige vogeltjes te zien die op de meer dan honderd meter hoge kliffen iedere zomer hun nesten bouwen.

Jan en ik zijn als ‘Artists in Residence‘ gevraagd voor dit spannende avontuur om ons ter plekke te laten inspireren door Shetland, de prachtige natuur, cultuur en rijke historie. Jan zal er een op Shetland geïnspireerde icoon schilderen en ik ga me op de breicultuur werpen. Ik ga er nieuwe patronen ontwerpen en hoop er meer te ontdekken over de relaties tussen de breitradities van Shetland en de Fair Isle-motieven en die uit de Baltische staten en Nederland. Binnenkort meer informatie over onze activiteiten gedurende de periode dat we in Shetland ‘wonen’.

Bekijk de Sumburgh webcam of een eerder verschenen blog over Sumburgh.

2

Imagine, you can spend the entire month of July in a beautiful apartment at the Sumburgh Lighthouse on the most Southern spot of the Mainland in Shetland… from your windows you can see the ocean, the airport , in the distance among others the island Fair Isle and sometimes even whales or dolphins. But we are definitely seeing lots of puffins. Shetland has been declared the best place in the world to see these cute, comical birds who build their nests every summer on more than one hundred meters high cliffs.

Jan and I have been asked as ‘Artists in Residence‘ for this exciting adventure to give us the chance to Shetland inspired by the beautiful nature, culture and rich history. Jan will paint a Shetland-inspired icon and I’m going to do some serieus investigation into the knitting culture. I’m going to design new patterns and hope to discover more about the relationships between the knitting traditions of Shetland and Fair Isle patterns and those from the Baltic states and the Netherlands. Soon more information about our activities during the period that we are ‘living’ in Shetland.

Check out the Sumburgh webcam or a previously published blog about Sumburgh.

education-centre-viewklein

Open Air Museum – depot

December 9th, 2015
 DSC_1535
 DSC_1517  DSC_1522  DSC_1537
 DSC_1813  DSC_1780  DSC_1514
 DSC_1829  DSC_1768  DSC_1833
 DSC_1800  DSC_1769  DSC_1773
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Musea hebben vaak veel meer moois in depot dan ze laten zien in de gewone collectie. Een bezoek aan de museumdepot is dan ook altijd iets heel bijzonders. Bovendien beschikken de medewerkers vaak over veel kennis die ze graag met geïnteresseerden willen delen. In Tallinn bezochten we het depot van het Open Air Museum. Maret en Ulla ontvingen ons daar in met een grote verrassing. We werden met paard en wagen naar het gebouw gebracht waar het textieldepot zich bevindt. Ik was er al een keer een paar jaar geleden, maar wilde het dolgraag nog een keer zien en het prachtige brei- en handwerk aan mijn vrienden tonen. En ja, we hebben genóten met onze blauwe beschermschoenen en witte katoenen handschoentjes aan. Gebreide wanten, handschoenen, truien, haakwerk, geborduurde kleden, hoedjes enzovoort. Helaas mag ik geen foto’s van de breisels laten zien, maar natuurlijk heb ik wel álles gefotografeerd voor eigen studie en onderzoek.

Daarna zijn we nog even lekker door het enorme museumterrein gelopen, waar volgend jaar een perkje met Hollandse tulpen zal zijn. Ondanks de winterperiode waren veel boerderijtjes open, vaak zelfs met medewerkers in kleding uit de tijd van de huisjes. We zagen nog een vos, maar dat bleek een doodnormale huispoes. Rond lunchtijd deden we ons te goed aan het authentieke Estlandse eten in de herberg, waarnaar we te voet en te wiel naar Mardilaat vertrokken.

Museums often have many more beautiful things in storage than they show in the regular collection. A visit to the museum depot is always something very special. In addition, the employees often have much knowledge they want to share with interested visitors. In Tallinn we visited the depot of the Open Air Museum. Maret and Ulla received us in there with a big surprise. We were brought by horse and wagon to the building where the textile depot is located. I was already there once a few years ago, but loved to see it again and show the beautiful knitwear and crafts to my friends. And yes, we had a marvelous time, wearing our blue protective shoes and white cotton gloves. Knitted mittens, gloves, sweaters, crochet, embroidered rugs, hats and more. Unfortunately I can not show pictures of the knitted items, but of course I did make photos of everything for personal study and research.

Then we had a nice walk over the museum large grounds, where next year a flower bed with Dutch tulips will appear. Despite the winter time many farms were open for public, often with staff in clothing from the time of the cottages were build. We even saw a fox, but that turned an ordinary house cat. Around lunch time we enjoyed the authentic Estonian food in the inn and then we walk and rolled to spend the afternoon at Mardilaat .

A Linda Elgas Moment

November 15th, 2015
 DSC_1211
 DSC_1225  DSC_1215  DSC_1192
 DSC_1183  DSC_1165  DSC_1171
 DSC_1112  DSC_1121  DSC_1139
 DSC_1096  DSC_1092  DSC_1090
 DSC_1088  DSC_1109  DSC_1142
 lem10  lem8  lem7
 DSC_1205  DSC_1263  DSC_1264
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ooit kreeg ik van Monika het beroemde en zeer moeilijk te vinden boek van Linda Elgas. Ik was er als een kind zo blij mee, zodat Monika en ik alle momenten van pure blijdschap omdoopten tot Linda Elgas Moments. Verleden week had ik er weer eentje….

Op de tweede dag van onze reis gingen we met twee huurauto’s naar Haapsalu voor een bezoek aan het nieuwe Lace Center, het beeldschone stadje en de wolwinkeltjes. Bij het Lace Center werden we hartelijk ontvangen door Monika (nee, niet de ‘onze’, maar een medewerker van het centrum). Een heerlijke grote ruimte waar alle kantbreisels een mooie plek hebben gekregen en een museumwinkel. Er is ook plaats voor een kleine expositie, in dit geval van een moeder en dochter. Bij de ingang zaten wat oudere dames gezellig te breien, onder wie Aasa Joelaid, de ontwerpster van de kantpatronen in het boek Knitted Shawls of Aasa Joelaid… én Linda Elgas. Eindelijk, na pakweg vijf jaar, kon ik de Grande Dame van het Haapsalu kant persoonlijk ontmoeten! Een Real Life Linda Elgas Moment! Monika vertaalde voor ons dat ik ongelooflijk blij ben met mijn Haapsalu shawl in gesigneerde doos die zij speciaal voor mij heeft gebreid twee jaar geleden. Maar de breisters waren ook heel geïnteresseerd in de twijnend gebreide wanten en vooral ook in mijn Shetland shawl. Na het bestuderen van alle patronen en de breitechniek, meette Linda ‘m nog even aan het lichaam af. ‘Twee meter’, concludeerde ze tevreden.

Na een heerlijke lunch in ons ‘vaste’ restaurantje, bezoek aan diverse (wol)winkeltjes en een wandeling door het stadje en over de boulevard, reden we terug naar Tallinn.

Lieve breisters van het Haapsalu Lace Center, dank jullie wel voor de hartelijke ontvangst en de bijzondere ontmoeting. Tot snel!

 DSC_1231
 lem6  DSC_1294  DSC_1275
 DSC_1269  DSC_1287  DSC_1267
 DSC_1259  DSC_1244  DSC_1146

Some time ago Monika gave me a  famous and very hard to find book by Linda Elgas. I was happy as a little kid, so after that Monika and I called all moments of pure joy Linda Elgas Moments. Last week I had such an experience again ….

On the second day of our trip we drove with two rental cars to Haapsalu to visit the new Lace Center, the beautiful little town and the wool shops. At the Lace Center we were warmly received by Monika (no, not “our” Monika, but an employee of the center). A nice big space, where the lacy knitwear was beautifully displayed and a museum shop. There is also a space for a small exposition, at this moment the work of a mother and her daughther is displayed there. At the entrance sat some elderly ladies knitting together, including Aasa Joelaid, the designer of the lace patterns in Knitted Shawls of Aasa Joelaid … ánd Linda Elgas. Finally, after about five years, I could personally meet the Grande Dame of the Haapsalu lace! A Real Life Linda Elgas Moment! Monika translated for us that I am incredibly happy with my Haapsalu shawl in autographed box she knitted especially for me two years ago. But the knitters were also very interested in the twined knitted mittens and especially in my Shetland shawl. After studying all the patterns and the knitting technique, Linda was measuring him with her own body. “Two meter,” she concluded in satisfied tone of voice.

After a delicious lunch in our ‘regular’ restaurant, visiting various (wool) shops and a stroll through the town and along the promenade, we drove back to Tallinn. 

Dear knitters of the Haapsalu Lace Center, thank you for the warm welcome, it was so nice to meet you all. See you soon!

 

Estonia Mardilaat 2015

November 2nd, 2015

est1

Yeah, morgenochtend rijdt de taxi voor om ons (Titia, Elsbeth, Cisca, Marjon en Anneloes en ik) naar Schiphol te brengen voor een reis naar Estland, voor mij alweer de zevende keer sinds 2011. Ik moet dat geweldige landje en al mijn vrienden en bekenden daar toch echt ieder jaar even zien. Heerlijk een dikke week naar Tallinn en de Mardilaat handwerkbeurs die wordt georganiseerd om Sint Maarten te vieren. Veel kraampjes, traditioneel breiwerk en textiel, lekker Ests eten, muziek en alles helemaal authentiek. Op wat Russen, Finnen, Zweden en Letten na, zie je er amper toeristen. De vrouwen van Kihnu dansen op de Estlandse muziek, je ruikt de kummelkaas uit Seto en je voelt je in een andere wereld. Estland, dat gekke authentieke en toch heel moderne Baltische staatje, waar ik zo mijn hart aan heb verpand…

Afgelopen zondag kreeg ik al een gezellig voorproefje op de beurs Scandinavië XL in Nijkerk, waar de Estlandse ambassade een prachtige tentoonstelling voor Estlandse wanten had georganiseerd. En natuurlijk ging er een fles Vana Tallinn mee om in de stemming te komen!

Ik zal jullie op de hoogte houden via Facebook en Life ‘n Knitting.

Monika en al mijn andere Estse vrienden,… we komen eraan!

Yeah, tomorrow morning, our taxi will bring us (Titia, Elsbeth, Cisca, Marjon and Anneloes and me) to the airport for a trip to Estonia, for me already the seventh trip since 2011. I want to visit that wonderful country and meet all my friends and acquaintances there each year. We will spend a week in Tallinn and the Mardilaat craft fair organized to celebrate St. Maarten. Many stalls, traditional knitwear and textiles, tasty Estonian food, music and everything completely authentic Estonian. There might be some Russians, Finns, Latvians and Swedes, but except for them, you hardly see any tourists. Kihnu women dancing on the Estonian music, you smell the Seto cumin cheese and you feel like you are in another world. Estonia, that crazy yet very authentic and modern Baltic state, to which I have pledged my heart…

Last Sunday I went to the fair Scandinavië XL in Nijkerk. The Estonia ambassy had organised a terrific exhibition about Estonian mittens there. Of course I took a bottle of Vana Tallinn home, just to get in the mood!

I will keep you posted on Facebook and Life ‘n Knitting.

Monika and all my other Estonian friends … here we come!

Le Lot et la Laine – workshops

July 21st, 2015
 DSC_6007
 DSC_6035  DSC_6030  DSC_6034
 DSC_6023  DSC_6017  DSC_6101
 DSC_5923  DSC_5913  DSC_5925
 DSC_6012  DSC_6016  DSC_5904
 DSC_6108  DSC_6090  DSC_6104
 DSC_6105  DSC_6009  DSC_5913
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was best een uitdaging, lesgeven aan groepen Franse/internationale breiers over best heftige breitechnieken en tradities in dan ook nog in het Engels met een snufje Frans. Gelukkig zorgden een twee Franse en één Litouwse knitters  voor perfecte vertalingen voor wie dat nodig had. Voor de Franstaligen was dat zeker nodig, want ondanks mijn lijsten met Franse breitermen, merkte ik dat mijn Frans nogal roestig is. Iedere cursist kreeg een pakketje met de juiste garens, Hollandse klompjes als souvenier en voldoende stroopwafels voor het hongerdipje. De trekzakspelers voor de ingang van het gebouw zorgde voor de perfecte Franse sfeer met hun gezellige musette.

Ondertussen zat Jan, soms met als gezelschap de man van een vertaalster, alles aan te kijken en hand- en spandiensten te verlenen. Ook zorgde hij voor een heerlijke lunch. We hadden gelukkig een uitzonderlijk koel plekje in de grote schuur, die deels museumruimte was en deels was ingericht voor het geven van workshops. Terwijl buiten de mussen dood van het dak vielen, waaide er door de spleten in de het dak een verfrissend windje. Na de workshops hebben Jan en ik nog wat tijd doorgebracht bij de ingang van ‘ons huis’, waar ik nog wat boeken signeerde en lekker met bezoekers kon kletsen.

Zaterdagavond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het feestelijke buffet bij het nabijgelegen La Fleche Bleu. We genoten van een gezellig avondje met nieuwe vrienden en ontmoette er veel Franse handwerkers, waarna we tegen middernacht over bergweggetjes en langs diepe ravijnen weer naar onze Pigeonnier (duiventorentje) reden. “Pas op voor de herten!”, zeiden ze tegen ons, zich verwonderend dat die Nederlandse niet zat met een uurtje rijden door de inktzwarte nachtelijke Lot. We zagen een marter, een paar honden en katten een een platte egel en hier en daar iets ondefiniëerbaars. Soms staarde neonoogjes ons aan vanuit de berm. Jan vond het best eng, maar ik vond het superspannend en een bijzondere rijervaring.

En of de cursisten de workshops hebben gewaardeerd? Nou, uit de reacties op te merken zeker wel! Kijk bijvoorbeeld eens op Ravelry.

 DSC_6022  DSC_6095  DSC_6107
 DSC_5900
 DSC_5997  DSC_5996
 DSC_6028  DSC_6027  DSC_6001
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

It was quite a challenge, teaching groups of French / international knitters about difficult knitting techniques and traditions especially as I had to do this in English with a touch of French. Fortunately, there were two French and one Lithuanian knitter who perfectly translated for those who needed it. Badly needed because, despite my lists of French knitting terms, I noticed that my French is pretty rusty. Each student received a packet with the right yarn, Dutch ‘wooden’ shoes as souvenirs and plenty of stroopwafels (sipop waffles) for the hunger dip. The accordion players for the entrance of the building provided the perfect atmosphere with their cozy French musette.

Meanwhile Jan sat, sometimes accompanied by the husband of a translator, overlooking everything and if needed giving me a helping hand. He also provided a delicious lunch. We had an exceptionally happy cool spot in the large barn, which was part museum space and was partly funished for giving workshops. While outside the dead sparrows fell from the roof (Dutch way of saying it was bloody hot), a a refreshing breeze blew through the cracks in the roof. After the workshops, Jan and I have spent some time at the entrance to “our house” where I signed some books and could talk to visitors.

Saturday night we were invited to participate in the celebratory buffet at the nearby La Fleche Bleu. We enjoyed a nice evening with new friends and met a lot of French crafters. Afterwards we went home to our Pigeonnier (pigeon tower) at midnight over mountain roads and along deep ravines. “Beware of the deer!”, they said to us, wondering about the Dutch woman that dared to drive through the inky night in the Lot. We saw a marten, a few dogs and cats, a flat hedgehog and something indefinable here and there. Sometimes neon eyes stared at us from the roadside. Jan was pretty scary, but I found it very exciting and a special driving experience.

And whether students have appreciated the workshops? Well, the reactions were very positive! Look for example at Ravelry.

Le Lot et la Laine!

July 3rd, 2015

 

 Affiche2015_INPROGRESS
 Etoiles_filantes_chatN  IMG_2775  IMG_2806
 268440_184217334970919_100001479617060_498761_2990082_n  fest_renaiss_dying  resized_CIMG1958
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Zuid-Frankrijk, de streek van zon, lekker eten en drinken en… wol! Daar staat een pigeonnier (duiventorentje) met zoutwaterzwembad klaar. Dat mooie plekje ligt precies tussen de Périgord waar we vroeger veel kwamen en de Lot waar het wolfestival Le Lot et la Laine wordt gehouden . Op 11 en 12 juli ben ik daar om twee workshops te geven; Haapsalu Kant en Twijnend Breien. En reken maar dat ik daar zin in heb! 😉

The South of France, the land of sun, good food and drink and … wool! There a pigeonnier (pigeon tour) with salt water swimming pool is waiting. That beautiful location is exactly between the Périgord were we often came some years ago and the Lot where the wool festival Le Lot et la Laine will be held. On 11 and 12 July, I will be there to give two workshops; Haapsalu Lace Knitting and Twined. Be sure that I really love to do that! 😉

Breien in Nieuwpoort

May 31st, 2015
 IMG_0101
 IMG_0103  IMG_0098  DSC00717
 DSC00720
 DSC00719  IMG_0096
 IMG_0100  IMG_0097  DSC00723
 IMAG1007  DSC00721  DSC00714
 DSC00716  DSC00713  DSC00711
 DSC00710  DSC00709  DSC00707
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Heel Nieuwpoort deed mee. De medewerkers van De Schapekop mochten vrijwel alle huizen en bedrijven in het centrum van het historische stadje versieren met brei- en haakwerk. Dassen, shawls, dekens, truien, alles was uit de kast getrokken, om standbeelden geslagen, als rode lopers uitgerold of zelfs – letterlijk, als drijvend object – in het water gegooid.

Ik heb twee middagen in het Arsenaal op het podium doorgebracht, kletsend met bezoekers, ondertussen ze vertellend over twijnend breien, Haapsalu shawls, mijn boeken en Het Betere Breiwerk. Natuurlijk af en toe even signeren en de geïnteresseerden een toertje twijnend laten breien. Velen schreven zich snel in voor mijn workshops op 23 en 30 januari of voor Het Betere Breiwerk in het najaar in de Schapekop.

Twee dagen vliegen om, vooral al het zo gezellig is. Hanneke Bezem, die ook les gaf tijdens het festival, Jan en ik hebben na afloop op het terras in de zon getoost met thee, wijn en appeltaart op het succes van het evenement. En nu maar hopen dat de Schapekop over twee jaar dit fantastische festijn opnieuw gaat organiseren! Carina, medewerkers van de Schapekop, docenten en alle vrijwilligers, bedankt voor jullie harde werken om dit evenement te laten slagen! Top!

All inhabitants of Nieuwpoort participated. The employees of De Schapekop had decorated almost all homes and businesses in the center of the historic town with knitted and crocheted handicrafts. Scarves, shawls, blankets, sweaters, everything was pulled out of the closets, thrown  on statues, rolled out like red carpets or even if – literally, as floating objects – thrown into the water.

I spent two afternoons on the podium in the Arsenal (historical building), chatting with visitors, meanwhile telling them about twined knitting, Haapsalu shawls, my books and my Advanced Knitting Course. Of course every now and then I had to sign books and had those interested in twined knitting knit some rows. Many subscribed quickly for my workshops on 23 and 30 January or even enlisted for the Advanced Knitting Course in autumn in the Schapekop.

These two days fly by, especially if it is so cozy. Hanneke Bezem, also a teacher at the festival, Jan and I said ‘cheers’ with tea, wine and apple pie to celebrate the success of the event. Let’s hope that the Schapekop will again organize this great festival in 2017! Carina, employees of the Schapekop and all teachers and volounteers, thank you for your hard work for the success of this event! Top!

Estonian Folk Tale – One by One

January 4th, 2015

onebyone1

Een volksverhaal uit Estland over wat er gebeurt als hebzucht je ziel overneemt…

An Estonian folktale about what happens when greed takes over your soul …

Estland, het mekka voor fanatieke breiers

March 9th, 2014

postimees2

In mijn ogen is Estland het Mekka van het breien en dat draag ik graag uit in de breiwereld. Een jaar of vier geleden liep ik voor het eerst Tallinn in en was meteen verkocht. Overal handwerk, breien, garen, een luilekkerland voor de handwerker en breier. Dit alles vertelde ik aan de Estlandse journaliste Marian Männi, die een paar weken geleden op aanraden van één van mijn collega’s de Afstap bezocht om de vrouw te ontmoeten die zo gek is op Estland en de Estlandse breikunsten. Dit gesprek resulteerde in een paginagroot artikel in Postimees, de bekendste krant in Estland, afgelopen zaterdag. Een paar jaar terug stond ik ook al op pagina 3, al KIP-pend in het park in Tallinn met mijn Nederlandse en Estlandse breivrienden, middelste foto bovenaan.

In my eyes, Estonia is the Mecca of knitting, a fact that I like to share with all knittters. Four years ago I walked into Tallinn for the first time and was immediately in love with the city. Everywhere crafts, knitting, yarn, a real heaven for the craftsman and knitter. I told this all to the Estonian journalist Marian Männi, who a few weeks ago at the suggestion of one of my colleagues from the Afstap came to meet this woman that is so crazy about Estonia and the Estonian knitting arts. This conversation resulted in a full-page article in Postimees, the most famous newspaper in Estonia, last Saturday. A few years back I was already on page 3, KIP-ping in the park in Tallinn with my Dutch and Estonian friends, middle picture above.

Monika blogt het artikel op Facebook, 10 minuten later heb ik een aanbod in de mail. Iemand wil me wel Ests leren praten via Skype! 🙂

Monika blogs the article on Facebook, 10 minutes later I got an offer in the mail. Someone wants to learn to speak Estonian me in Skype! 🙂

postimees1

Haapsalu museum

February 3rd, 2014

haapsalu1

Haapsalu, het prachtige kleine stadje aan de noord-westkust van Estland, herbergt een prachtig museum over de beroemde kantgebreide Haapsalu shawls. Ik ben daar al twee keer geweest en heb genoten van het lieflijke kleinschalige museumpje dat zoveel moois herbergt. Maar kleine museumpjes worden soms groter en nu is het museum verhuist naar een nieuwe ruimte. Op de site van het museum staat een fotoverslag over de feestelijke opening. Het schattige oude dametje met de rode muts, dát is meesterbreier Linda Elgas!

Haapsalu, the beautiful small town on the north-west coast of Estonia, houses a wonderful museum about the famous hand knitted Haapsalu shawls. I’ve been there twice and enjoyed the lovely small museum where you can see so many beautiful things. But small museums sometimes grow bigger and now the museum moved to a new building. The site about the museum contains a report with lots of photos on the grand opening. The cute little old lady with the red hat, that’s master knitter Linda Elgas!

Where to go?…

January 24th, 2014

riga1

Dit jaar zijn er diverse evenementen met als onderwerp textiel in het hoge Noorden op het gebied van breien en textiele ambachten. Allemaal leuk, maar welke te kiezen?

In Viljandi is er van 13 tot 18 juli een week met workshop over Estlandse ambachten. Er zijn ook workshops over breien. Ik was er al twee keer eerder. Beide keren ging ik ook naar Olestvere, een geweldig complex rond een prachtig landhuis, waar je de mooiste ambachten kan leren.

Finland organiseert dit jaar het Nordic Knitting Symposium. Nadat Estland de eerste drie symposia had georganiseerd, zijn zij aan de beurt en ze pakken flink uit met een hele week workshops en activiteiten. Van 29 juni tm 5 juli kan je je hart ophalen.

En in Riga, daar is van 5 tm 7 juni een event geheel gewijd aan wanten. Kan het mooier? De Letse wanten zijn prachtig. Sinds het uitkomen van Latviesu Cimdi ben ik verkocht, ik wil daar beslist meer over weten. Ik wil daar dus best wel heen, reken maar. Het museum in Riga schijnt een enorme collectie wanten te herbergen. Misschien verder ook nog iets van het land zien… Wie wil daar nu niet heen hè…. 😉

This year there are several events in the far north in knitting and textile crafts. All nice, but which one to choose?

Viljandi is from 13 to 18 July, a week filled with workshop on Estonian handicrafts. There are also workshops on knitting. I was there twice before. Both times I went to Olestvere, which is  a great complex around with a beautiful country house, where you can learn all kind of crafts. 

This year Finland is organizing the Nordic Knitting Symposium. After Estonia had organized the first three symposia they take their  turn and organized a week of workshops and activities. From June 29 thru July 5 you can pick up your heart.

And in Riga, there is from 5 until 7 June, an event entirely dedicated to mittens. Can it be better? The Latvian mittens are beautiful. Since the release of Latviesu Cimdi I’m sold, I definitely want to know more about them. So I really want to go there. The museum in Riga seems to have a huge collection of mittens. Maybe see some more of the country. Who does not want to go there,  huh …. 😉

 

Linda Elgas

December 11th, 2013
 lem6
 lem10  lem7  lem8
 lem9  lem5  lem1
 lem4  lem2  lem3
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Linda Elgas, inmiddels rond de 80 jaar oud, is de beroemdste kantbreister van Haapsula in Estland. De oude dame breit nog steeds en komt soms zelfs naar de Haapsalu Shawl-dag en Mardilaat. Ze is een legende bij leven en ik bewonder haar enorm. In het boek Haapsalu Shawl, geschreven door Aime Edasi en Siiri Reimann in 2009, staan foto’s van haar. Wat een gewéldig pittig dametje, ik hoop haar nog eens te ontmoeten en persoonlijk te bedanken voor haar prachtige breiwerk en alles wat ze heeft gedaan voor de breiwerereld.

Linda Elgas, now about 80 years old, is one of the most famous laceknitters of Haapsalu in Estonia. The old lady still knits and sometimes even comes to the Haapsalu Shawl Day and Mardilaat. She is allready a legend and I admire her a lot. In the book Haapsalu Shawl, written by Aime Edasi and Siiri Reimann in 2009 you can find images of her. Such a lifely old lady, a real riot, I hope to meet her one day and thank her personnally for her beautiful knittings and all she done for the knitting world. 

Vele jaren daarvoor schreef Linda het boek Haapsalu Rätikud met patronen waarmee de breisters in Haapsalu shawls konden breien die soms commerciëel verkocht werden. Monika gaf me het inmiddels lang uitverkochte en zeer gewilde boek na haar bezoek aan Nederland. Wat was ik daar blij mee, ik viel haast van mijn stoel van blijdschap. Sindsdien is de uitdrukking voor een gewéldig moment een ‘Linda-Elgas-momentje’, wat het ook is…

Many years earlier Linda wrote the book Haapsalu Rätikud with patterns which the knitters in Haapsula could use to knit shawls that could be commercially sold. Monika gave me the long out of print book that every lace knitter wants to have after her visit to the Netherlands. I was thrilled, so happy, that I almost fell of my chair. Since that moment the expression for a wónderful moment is a ‘Linda-Elgas-moment’, what ever it is…

Nu staat er op ons dressoir in de woonkamer een doos met een handtekening van Linda Elgas. In de doos zit een shawl van mooi wolwit kantgaren in een prachtig patroon mét nupps. Haast niemand mag eraan zitten, en dan nog alleen na controle van nagels en handen. Monika heeft voor mij geregeld dat Linda deze shawl speciaal voor mij heeft gebreid.  Aime Edasi werd ingeschakeld om alles te regelen. Tijdens Mardilaat leverde Linda de doos met shawl zelf bij Monika af. Toen hij verleden week bij me werd afgeleverd door de postbode had ik weer een Linda-Elgas-momentje!

Now stands on the closet in our livingroom a box signed by Linda Elgas. In the box there is a shawl made of beautiful wool white lace yarn with a elegant pattern with nupps. Almost no one may touch is, a if I permit it is after checking nails and hands. Monika has arranged that Linda made this shawl especially for me. Aime Edasi organised things too. During Mardilaat Linda herself brought the shawl to Monika. When the postman delivered it to me last week I had another Linda-Elgas-moment!

Zoals mijn moederzo vaak zei: / Like my mother used to say:
‘A thing of beauty, is a joy forever!’

The Knitter – Haapsalu

August 17th, 2013
 tk1
 tk2  tk10  tk3
 tk6  tk5  tk4
 shawlwindmills2  tk9  shawlwindmills1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De mooiste kantgebreide shawls uit het Noordelijke gebied (Scandinavië en de Baltische staten) komen uit Haapsalu in Estland. Niet alleen de stekenpatronen, maar ook de traditionele constructie van middenpaneel en kantrand en de historische achtergrond zijn interessant. Ik vertel in een artikel in The Knitter 61 over de ervaringen in Estland en met het breien van de shawls op authentieke wijze. We hebben voor The Knitter een shawl ontworpen met molentjes, om de band die wij voelen tussen Estland en Nederland te onderstrepen. Alweer het vijfde artikel en derde patroon dat we publiceerden in The Knitter, daar zijn we best een beetje groots op hoor. 😉

The best lace knitted shawls from the North of Euroop (Scandinavia and the Baltic states) come from Haapsalu in Estonia. Not only the stitch patterns, but also the traditional construction of the center panel and lace edge and the historical background are interesting. I tell about the article in The Knitter 61 about the experiences in Estonia and about knitting the shawls in the authentic way. We also designed a shawl with windmills for The Knitter, to emphasise the bond we feel there is between Estonia and the Netherlands. This is the fifth article and the third pattern we published in The Knitter, yep, we are a bit proud of that! 😉

Estonia 2013 – arrival on Saaremaa

May 24th, 2013
 esta2
 esta3  esta4  esta1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Estland, wat ben je toch leuk! Ik heb negen dagen genoten van de gastvrijheid, het lekkere eten, de cultuur en de prachtige breisels van dit vriendelijke landje. Dit keer waren de highlights de eilanden Saaremaa en Muhu, Haapsalu, de Sweater Conference in Viljandi, een bezoek aan uitgeverij Saara in Turi en natuurlijk Tallinn.

Estonia, such a wonderful country! Nine days of enjoying the hospitality, the nice food, the culture and the beautiful knitwear of this friendly country. This time the highlights were a visit to the islands Saaremaa and Muhu, Haapsalu, the Sweater Conference in Viljandi, a visit at publishing house Saara in Turi and of course Tallinn. 

Op maandag 13 mei arriveerden we op de luchthaven in Tallinn, waar onze huurauto’s klaar stonden waarmee we naar Saaremaa reden. Daar hadden we twee houten Estlandse huisjes waar Elsbeth heerlijke omeletjes voor ons bakte. En natuurlijk dinsdagavond lekker ouderwets gezellig naar het Songfestival kijken. Gezellig met ondertussen Jan en Monika in de chat…

Bloggen over een breireis en nog niets over breien, waar jullie vast allemaal benieuwd naar zijn… wacht maar af, we hebben de prachtigste dingen gezien. En ja, ik heb een koffer vol breigerelateerde spullen mee naar huis genomen. Ik zal jullie er alles over vertellen de komende weken.

On Monday 13 May we arrived at the airport of Tallinn, where we stepped in our rental cars and drove to Saarema. There we had rented two wooden Estonian cottages where Elsbeht baked us delicious omelets. On Tuesday night of course we watched together the Songfestival as that is the tradition. While chatting with Jan and Monika…

Blogging about a knitting journey and not mentioning knitting which you all look forward too… be patient please, we have seen the most amazing things. And yes, I also brought a suitcase stuffed with knitting related items back home. I will tell you all about it the coming weeks.