SamplerM

Hoe het allemaal begon……
Op 17 juni 2006 kocht mijn man Jan voor mij op een antiekmarktje in Delft een prachtige oude katoenen stekenlap en een sokje voor mij.
De breiwerken zijn waarschijnlijk door een schoolmeisje of handwerkdocent gemaakt voor de handwerkles in het begin van de twintigste eeuw. De katoen is ijzersterk gebleken en alles is nog puntgaaf en schoon. De ragfijne ongebleekte katoen lijkt sprekend op de ongebleekte breikatoen van Durable die nog steeds te koop is in de handwerkwinkels en via het internet zijn de dunne naalden (1 of 1,25 mm) te bestellen.

Er stond in beide breisels een ingebreide initiaal of initialen, maar welke? Pas toen duidelijk was de deze op de stekenlap op z’n kop staat in verband met het muizentandje waarmee gestart werd en dat terug komt in de sok, werd duidelijk dat in beide breiwerkjes de letter M ingebreid is, vandaar de naam het project: ‘SamplerM’.

Geïntrigeerd door het knappe breiwerk ging ik aan de slag en probeerde ik alle 28 patroontjes van de stekenlap te reproduceren, een hele uitzoekerij! Geloof me, je wilt niet weten hoevaak ik stukjes uit heb moeten halen omdat het nét niet goed was. Hierbij kwam ik soms ook steekjes tegen waarvan ik eigenlijk wel wist dat ze fout zijn, of in ieder geval, minder mooi. Maar om de authenticiteit van de stekenlap te bewaren, zijn ook die steekjes zo goed mogelijk nagebreid.

Zo probeer ik het conserveren van breikunst uit het begin van de vorige eeuw te ondersteunen. Er is genoeg aan kennis en vaardigheden verloren gegaan in de loop der jaren. Dit alles deel ik met behulp van het internet graag met andere breiers, immers, zo blijven de fijne kneepjes van het oude handwerk bewaard. Van 2006 t/m begin 2020 was waren de patronen gratis beschikbaar via de Yahoo-groep SamplerM, maar nadat Yahoo de bestanden had verwijderd, heb ik alles samengevoegd tot één groot patroon dat voor enkele euros te verkrijgen is via de site van The Dutch Knitters of Ravelry.

Zelf heb ik bij mijn poging een exact gelijkende stekenlap te maken met het zelfde materiaal als voor het origineel is gebruikt, gebreid met het fijne Durable katoen nr 12, maar natuurlijk kan de stekenlap ook wat eigentijdser uitgevoerd worden in dikker garen. Of sla een brug tussen verleden en heden en gebruik een hip kleurtje!

De patronen van de SamplerM zijn verzameld in een PDF-boekje van 62 pagina’s dat je zelf uit kan printen. Het boekje is te koop via Ravelry of The Dutch Knitters.

How it all started……
On June 17, 2006 my husband Jan bought me a beautiful old cotton knitting sampler and a small sock for me at an antique market in Delft.
The knitwear was probably made by a schoolgirl or handicraft teacher for the handicraft lesson in the early twentieth century. The cotton has proven to be very strong and everything is still flawless and clean. The delicate, unbleached cotton resembles Durable’s unbleached knitting cotton, which is still available in handicraft shops, and the thin needles (1 or 1.25 mm) can be ordered via the internet.

There was a knitted initial or initials in both knits, but which one? Only when it was clear that the one on the stitch patch is upside down in connection with the mouse tooth that was started and that comes back into the sock, did it become clear that the letter M is knitted into both knitwear, hence the name I gave the project: “SamplerM”.

Intrigued by the handsome knitwear, I started to knit and tried to reproduce all 28 patterns of the stitches, which need quite some research! Believe me, you do not want to know how often I have had to rip pieces because it was just not right. Sometimes I came across stitches that I actually knew were wrong, or at least less beautiful. But in order to preserve the authenticity of the stitch, those stitches have also been replicated as well as possible.

In this way I try to support the preservation of knitting art from the beginning of the last century. So much knowledge and skills have been lost over the years. I like to share all this with the help of the internet with other knitters, after all, this is how the intricacies of the old handicraft are preserved. From 2006 until the beginning of 2020 the patterns were available for free via the Yahoo group SamplerM, but after Yahoo had deleted the files, I merged everything into one large pattern that can be obtained for a few euros via the site of The Dutch Knitters or Ravelry.

I myself, in my attempt to make an exactly similar stitch patch with the same material as was used for the original, knitted with the fine Durable cotton No. 12, but of course the stitch patch can also be made in a more contemporary way in thicker yarn. Or build a bridge between past and present and use a trendy tan!

The patterns of the SamplerM are collected in a 62-page PDF booklet that you can print yourself. The booklet is available through Ravelry or The Dutch Knitters.

Leave a Reply