Masterclass Marken in Enkhuizen

October 10th, 2015
 DSC01716
 IMAG1185  DSC01621  IMAG1195
 IMAG1177  IMAG1190  IMAG1187
 DSC01710  DSC01712  DSC01686
 IMAG1194  DSC01612  DSC01575
 DSC01567  DSC01557  DSC01549
 DSC01591  DSC01599  DSC01634
 DSC01668  DSC01638  DSC01646
 DSC01625  DSC01775  DSC01637
 DSC01774  DSC01675  DSC01661

Wildenthousiast wordt ik van wat ik in het buitenland aantref aan authentieke klederdrachten, traditionele handwerken en breiwerk. Maar dat hebben we in Nederland ook, je moet er alleen goed naar op zoek. Crafts Council stelde met docent en deskundige op het gebied van Markense handwerken en klederdrachten Margreet Beemsterboer een lang weekend samen waarin een groep van 12 cursisten werd ondergedompeld in het textiele erfgoed van Marken. Kleurrijke, vrolijke mode die vrijwel niet veranderd is sinds de zestiende eeuw en nu nog steeds regelmatig wordt gedragen door Markenaren. Ik heb zoveel gezien, geleerd, ervaren en zelfs eeuwenoude stukken in mijn handen gehad en mogen onderzoeken.

Full of enthusiasm I will am when I find authentic costumes, traditional crafts and knitting abroad, But we have that too in the Netherlands, you have only to search for it. Crafts Council and teacher and specialist in crafts and costumes of Marken Margreet Beemsterboer had put together a long weekend in which a group of 12 students was immersed in the textile heritage of Marken. Colorful, cheerful fashion that changed hardly since the sixteenth century and is still regularly worn by the inhabitants of Marken. I have seen, learned, experienced so much and even hold ancient pieces in my hands and was allowed to investigate them.

Vrijdag startten we met een rondleiding over de tentoonstelling ‘De Hand van de Maakster‘ door de curator van het Zuiderzee Binnen Museum. Hij vertelde over de specifieke gebruiken, tradities en technieken waarmee de prachtige kledingstukken en accessoires waren gemaakt. Daarna kregen we les van Margreet over het maken van akertjes, handgeknoopte kraaltjes die in trosjes bij elkaar gebonden sieraden worden. Gezellig in de hal van het museum zaten we daar met daglicht van het koepeldak te werken. Soms kwam een toerist even kijken en menige oudere dame maakte een opmerking over onze ijver.

Friday we started with a tour of the exhibition “The Hand of the Maker” by the curator of the Zuiderzee Binnen Museum. He told us about the specific practices, traditions and techniques used to created the beautiful clothes and accessories. After that we had class by Margreet about making akertjes, knotted beads that are tied together in bunches and became jewelry. It was nice to work together in the hall of the museum, we were had daylight from the dome. Sometimes a tourist came to have a look and many older lady made a comment about our diligence.

Zaterdag hebben we eerst open zomen ‘op z’n Markens’ leren maken. Ik had niet gedacht dat ik het zou kunnen. Maar feitelijk tel je de draadjes af en markeer je heel precies de vouwlijnen, dus het is te doen. Als breier ligt dat tellen me wel, dus ik vond het leuk om te doen. Daarna gingen we naar een oudere dame die haar héle huis vol heeft hangen met bijzondere oude merklappen en kamers vol Markense kleding heeft. Ongelooflijk om daar te zijn. Ze weet er zo ongelooflijk veel van en vertelde met liefde en passie over haar verzamelde werk.

Saturday we first were taught how to make open seams the way it is done in Marken. I did not think I could learn it. But actually you count the threads and mark very precise the fold lines, so it’s doable. As a knitter I can do this counting well, so I thought it was really fun to do. Then we went to an elderly lady whose whole house is filled with old samplers and clothing of Marken. Incredible to be there. She knows so incredibly much and told with love and passion about her collected works.

Zondag begon met een les boezelbreitjes, wat niets met breien te maken heeft. Het is de manier waarop ze in Marken de kleurrijke bovenkant van het schort aan de onderkant bevestigen. Door de bovenkant te wisselen, geven ze een stemmingswisseling aan, bv diepe of minder diepe rouw. Er zijn veel manieren en het is leuk om te proberen. Ik bedacht al meteen leuke toepassingen voor gebreide dingen. Daarna op naar Marken, want daar draaide alles nu eenmaal om. In het Marker museum werden we ontvangen door een drietal rondleiders in authentieke klederdracht die met liefde vertelde over hun cultuur, de kleding die ze droegen en het museum. We mochten zelfs wat geborduurde banden kopen voor een prikkie! Kers op de taart van het bezoek aan Marken was het bezoek aan één van de bewoners die ons uitnodigde om mee te gaan naar zijn Markense huis vol textiel, tegeltjes, keramiek en alles wat hij het verzamelen waard vond. En dat was nogal wat…

Sunday began with a lesson boezelbreitjes, which has nothing to do with knitting. It’s the way the women of Marken attach the colorful top of the skirt to the bottom. By alternating the top, they indicate a mood change, for example deep or less deep mourning. There are many ways to do this and it is fun to try. I thought immediately of the coolest ways to use it for knitted projects. Then we went to Marken, because that was the subject of the weekend. In the Marker museum we were received by three guides in authentic costumes who told lovingly about their culture, the clothes they wore and the museum. We could even buy some embroidered pieces for next to nothing! Icing on the cake of the visit to Marken was a visit to one of the residents who invited us to go with him to his house full of textiles of Marken, tiles, ceramics and all he thought worth collecting. And that was quite a bit …

 DSC01773
 DSC01772  DSC01770  DSC01771
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Al met al een ongelooflijk bijzonder weekend dat ik voor geen geld had willen missen. Crafts Council had er werkelijk een inspirerend, leerzaam en gezellig weekend van gemaakt. Margreet Beemsterboer is een gewéldige docent en ik hoop nog een keer de kans te krijgen in haar klas aan te schuiven. Zo leuk, ik kan er verslaafd aan raken. 😉 Ik heb dus maar meteen haar twee digitale cursussen over Marken besteld, dat houdt me voorlopig wel van de straat!

Dank aan Crafts Council en Margreet Beemsterboer! En wees maar niet bang, breien blijft mijn passie en core business van The Dutch Knitters, maar het was wel een geweldig uitstapje!

All in all an incredibly special weekend that I would not have missed for the world. Crafts Council truly made it an inspiring, informative and fun weekend. Margreet Beemsterboer is a great teacher and I hope to have the chance to sit in her class again. Loved it so much, I could become addicted to. 😉 So I immediately ordered its two digital courses on Marken, that will keep me busy for a while!

Thanks to Crafts Council, and Beemsterboer Margreet! And do not worry, knitting will stay my passion and will remain core business of The Dutch Knitters!

Midwinterwol 2014

January 1st, 2015

IMAG0866

IMG_6518

IMAG0873

IMG_6525

 

Midwinterwol in Winschoten was een gewéldige ervaring. Lekker Warm! kon worden gekozen als welkomstgeschenk voor nieuwe abonnee’s, dus ik had men gezellig aangesloten bij de dames van Handwerken zonder Grenzen. Maar Karen uit Alaska mocht het boek zonder abonnement kopen. Om mij heen allemaal lieve dieren, twee hondjes van de achterbuurtjes en vlak naast ons drie schattige alpacaatjes. En zoveel vrienden uit de breiwereld gezien! Een excursist kwam haar twijnend gebreide wanten en Zeeuwse Ilse kwam haar PoesPas showen.

Midwinterwol Winschoten was a great experience. Lekker Warm! could be selected as a welcome gift for new subscribers, so I had it joined in with the ladies of Handwerken zonder Grenzen. But Karen from Alaska was allowed to buy the book without subscription. Around me all kind of lovely animals, two dogs of the neighborhoods behind and next to our stand three cute alpacas. And there were so many friends from the knitting world! A former student came to show her twined knitted mittens and Ilse from Zeeland came showing her Poespas.

IMAG0870

IMG_6522

Maar fris was het wel, dus kocht ik bij De Ullstee prachtige polswarmers en een hoofdband van Gotlandbont. ‘s Avonds in mijn appartement fotografeerde ik mezelf in de badkamerspiegel om man Jan mijn aanwinsten te laten zien en zette op zijn aanraden de foto toen ook op Facebook. Wat een leuke reacties! De volgende dag ging ik op de foto met het meisje van de stand van Jamieson and Smith, die ook al zo’n leuke hoofdband om had. Binnenkort kan ik mijn hoofdband ook goed gebruiken, maar daarover later meer…

Meer foto’s van Midwinterwol!

But it was cold, so I bought some magnificent wrist warmers and a headband Gotland fur from De Ullstee. At night in my apartment I photographed myself in the bathroom mirror to show my husband Jan my gorgeous handband and, on his advice , I also place he photo on Facebook. What a nice comments! The next day I had a photo made with the girl from the stand of Jamieson and Smith, who also had such a nice headband. Soon, I can also use my headband, but more on that later…

More photos of Midwinterwol!

IMG_6515

IMG_6520

Midwinterwol

December 11th, 2014

Logo_website_MWW_home

Dit weekend, zaterdag 13 en zondag 14 december, is het voor de vijfde keer Midwinterwol in Winschoten (Groningen). Dit wol- en breievenement, waar ik al zoveel goeds van heb gehoord, maar tot nog toe steeds maar niet naar toe kon, wordt georganiseerd door twee enthousiaste, door de wol geverfde, noorderlingen, te weten Hans en Gerrie van Low Lands Legacy. Twee dagen wolfeest in het hoge noorden! Je kan mij vinden bij de stand van Handwerken zonder Grenzen, waar ik je kan uitleggen hoe je mijn boek Lekker Warm! kan verkrijgen als welkomstgeschenk bij een abonnement van het tijdschrift. Natuurlijk signeer ik dan graag meteen je boek.

This weekend, Saturday 13 and Sunday 14 December, it is the fifth Midwinterwol Winschoten (Groningen). I heard so many good things about this wool and knitting event, but until now I didn’t get the change to visit the event. It is organized by two enthusiastic, dyed in the wool, northerners, namely Hans and Gerrie Low Lands Legacy. Two days wool party in the far north of the Netherlands! You can find me in the stand of Handwerken zonder Grenzen, where I can explain how you can obtain my book So Warm! as a welcome gift when take a subscription on the magazine. Of course I love to sign your book.

HZG_186

Wollig Dokkum

July 4th, 2014
 mgroot
 m1  m4  m5
 m7  m15  m16
 m17  m18  m6
 m8  m19  m10
 m12  m20  m22
 m13  m14  m11
 m3  m2  m21
 m23  m24  m25
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat een ongelooflijk leuke expositie, Wollig Dokkum! On-nederlands leuk. 😉
Een grote ruimte sjokvol met alles wat met breien te maken heeft, met name veel uit het verleden. Van gebreid ondergoed tot kruikenzakken tot breischedes en stekenlappen. Goed gevarieerd, leuk geëtaleerd en veel prachtige stukken. Ik heb genóten!

Anke breide tijdens de conferentie toevallig hetzelfde patroontje als te zien is in het mutsje van één van de poppen. Ze begon te lachen toen we voor de vitrine stonden, want één van de poppen had het mutsje onderste boven op.

We hadden geluk, want er kwam toen wij in het museum arriveerde een stoet langs van een nabijgelegen evenement. Prachtige antieke wagens getrokken door paarden van diverse rassen en mensen in dracht op de bok. In de museumshop kocht Anke twee katoenen mutsjes en ik babymouwtjes, een broddellap en twee ondermutsen en de bol van een floddermuts. Voor een appel en een ei…

Such a nice exposition, Wollig Dokkum (Wollig Dokkum)! I didn’t expect that in my own country. 😉
A large room stuffed with everything that has to do with knitting, especially many items of the past. From knitted underwear to covers for hot water bottles and knitting sheeths. A good variety of thinggs, nicely showcased many beautiful pieces. I have a marvelous time!

Anke knitted during the conference coincidentally the same pattern as seen in the cap of one of the dolls. She started laughing when we were at the showcase with dolls, because one of the dolls had her cap upside down on her head.

We were lucky because there was when we arrived at the museum, a procession came along from a nearby event. Beautiful antique carriages pulled by horses of various breeds and people in costume on the carriage. In the museum shop Anke bougth two cotton hats and I bought baby sleeves, a knitting sampler and two under bonnets and the ball of a bonnet. For next to nothing…

Noordwijk aan Zee

March 3rd, 2014
 htdgroot
 htd3  htd1  htd2
 htd6  htd5  htd4
 htd7  htd9  htd8

Het is heerlijk om je een lang weekend te laten verwennen in een luxe hotel aan zee. Jan won bijna een jaar geleden de TMA-award voor manager telecom van het jaar. Hij kreeg het weekend in Noordwijk met alles erop een eraan aangeboden en ik mocht mee. Lekker eten, snoepen, kletsen, wakker worden met het geluid van de golven en zicht op de zee vanuit je bed, shoppen in Leiden en Den Haag, de nieuwe auto van Willem-Alexander en Maximá voorbij zien komen in Wassenaar, vogels op je hoofd in het Avifauna, griezelen van de opgezette dieren in Naturalis en een heerlijke zonnige strandwandeling. Zálig!

We zijn nog even Steekje Los en Ribbels ingelopen in Leiden. In Leiden zagen we  in een etalage ringen van Els Cuvelier met van knotjes wol en zilveren breinaaldjes, maar dat leek me lastig breien. Dat was het op breigebied, eventje bezig met andere dingen is soms ook best fijn.

De kralenmitaines zijn gekocht in mei 2013 in een winkeltje in Viljandi, Estland. Ik heb er speciaal een zwarte jas voor aangeschaft.

It’s nice to be pampered in a luxury seaside hotel during a long weekend. Jan won almost a year ago, the TMA award for telecom manager of the year. He got the weekend in Noordwijk with everything included and I could come along. Good food, snacking, chatting, wake up to the sound of the waves and the sea view from your bed, shopping in Leiden and The Hague, seeing the new car of Prince Willem-Alexander and Maxima pass by in Wassenaar, birds on your head in Avifauna, shuddering of the stuffed animals in Naturalis and a wonderful sunny walk on the beach. Great!

We visited Steekje Los  and Ribbels in Leiden. In Leiden we saw rings made by Els Cuvelier with balls of wool and silver knitting needles in a window display, but I thought that they might bother me during knitting. That and two rows of twined knitting on a wrist warmer were all knitting related activities, the rest of the time we were busy with other things as knitting, which sometimes can be quite nice too.

The beaded mitaines were purchased in May 2013 in a small shop in Viljandi, Estonia. I even bought a black coat, so I can wear them in style.

Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Weversmarkt Hoorn 2013

July 17th, 2013
 hoorn1
 hoorn3  hoorn4  hoorn2
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Met mooi weer is een evenement in de buitenlucht altijd veel leuker. Dat gold vandaag ook voor de Weversmarkt in Hoorn. Zon, warmte, vrolijk, kortom, zalig om lekker langs de kraampjes te slenteren en overal vrienden en bekenden te zien. Ik had al heel snel door waar de mooiste wol lag, maar helaas was die niet te koop, want deze vezeltjes zaten nog aan het beestje vast. Op de kraam van De Vlotte Knot op een kussentje, met alle vier de pootjes omhoog en klaar om te genieten van veel aandacht en buikie-kroel.

With nice weather an event in open air is always a lot more successful. That was the case today for the Weversmarkt in Hoorn. Sun, warmth, cheerful, for short, so nice to slowly walk along the market to see all the stands, but also to meet friends and acquintances. I saw right away where to find the best wool, but unfortunately it was not on sale, as these fibers were still attached to the animal. On the stand of De Vlotte Knot on a pillow, with all foor paws in the air and ready to enjoy all the attention and maybe a cuddle on his little belly. 

Nederlandse visserstruien

March 5th, 2013

beenwarmersgroot

In 1983 bracht Henriëtte van der Klift-Tellegen het boek Nederlandse Visserstruien uit. Het was een groot succes. Terecht, want deze prachtige breitraditie verdient alle aandacht. In de jaren tachtig ontsnapte het boek aan mijn aandacht, maar toen ik weer begon te breien rond 2005 kwam ik het wel op het spoor. En de schrijfster van het boek ook, via internet. Ik heb haar zelfs ontmoet en ze heeft mijn boeken gesigneerd.

In 1983 Henriëtte van der Klift-Tellegen published her book Dutch Fishermans Sweater. It was a huge success. Ofcourse, as this beautiful knitting tradition deserves to be promoted. In the eighties I didn’t even notice the book, but when I started to knit again in 2005 I found it on a book market. And I also found the writer of the book, by internet. I have met her a couple of years ago and she even signed my books.

Nu is er opnieuw veel aandacht voor het onderwerp visserstruien. Stella Ruhu is namelijk ook een boek aan het schrijven. En dat doet ze met zoveel enthousiasme. Ze reist het hele land af, praat met mensen, verzamelt oude foto’s, laat de truien opnieuw breien, speurt naar sajet (de wol waarvan de truien vroeger werden gebreid) en houdt ons goed op de hoogte via Facebook.

Now there is again a lot of attention for the fishermans sweater, as Stella Ruhu is writing a book about it. A task she performs with a lot of enthouisiasm. She travels all over the country, talks to a lot of people about it, collects photos, has sweaters reknitted, researches the origin of sajet (the yarn they used for knitting the sweaters) and keeps us well informed by Facebook.

Zoveel enthousiasme heeft mij al geïnspireerd lang voordat het boek zal uitkomen in september 2013. Ik breide een paar beenwarmers van Rowan Cashsoft met allerlei leuke patroontjes uit het oude boek. Oftewel, beenvérwarmers, zoals onze Belgische cursisten ze noemen. Lekker warm, over de knie en afgebreid op de laatste dag van de winter. Alsof ik ze nodig heb met dit zalige lenteweer van de laatste dagen…

So much enthousiasm has already inspired me long before her book will be published in September 2013. I knitted a pair of legwarmers of Rowan Cashsoft with several nice stitch patterns I found in the old book. Our Belgium students call legwarmers ‘beenverwarmers’, which is freely translated into English as legheaters. Nice and warm, over the knee, and fineshed on the last day of winter. Like I would need them now while we have lovely spring weather now… 

Everything is possible in Amsterdam

January 12th, 2011
Amsterdam

Knitted penisses in Amsterdam

Gisteren was ik een dagje in Amsterdam. Heerlijk, ondanks alle regen. Eerst naar het Tassenmuseum Hendrikje, lunchen bij B&B in de Leidsestraat en daarna nog even shoppen en stadten. En dan zie je opeens in de etalage van een souvenirshop aan de bloemetjesmarkt twee gebreide antieke hangertjes (uitdrukking van mijn Jordanese oma). Geen kip die zich eraan stoort. Dat kan alleen in Amsterdam.

Yesterday I was in Amsterdam. A great day, even though it rains all day long. First to the bag bag museum Hendrikje, lunch at B&B in the Leidsestraat and than some shopping and a nice walk through downtown. And then suddenly you see in a dead normal souvenir shop on the flowermarkt two knitted penisses. Nobody even cares. That can only happen in Amsterdam.

Midden in de Kalverstraat belde een journalist van  NTR, Radio 5 voor een interview over breien en Stitch ‘n Bitch voor het programma Familie Nederland. Een gezellig radioprogramma over nostalgische onderwerpen, dus daar wilde ik wel aan meewerken. Diezelfde avond  life via mijn mobieltje in de uitzending.

In the Kalverstraat, the most popular shopping street in the center of town someone called me on my mobiel. It was a journalist of the NTR, Radio 5, to ask me for an interview on knitting and Stitch ‘n Bitch for the radio programm Familie Nederland. As that is a  nice program about nostalgic topics, I promised to cooperate. The same evening I was life in the program when they called me again on my mobile.

Even later bij mijn breivrienden van Stitch ‘n Bitch Utrecht in de Winkel van Sinkel laat ik de foto van de gebreide  penissen zien op mijn Canon camera. Hilarisch. Vooral als iemand vraagt wat het typenummer is. Ze bedoelde gelukkig het typenummer van mijn camera……

Lateron  I joined my knitting friends from Stitch ‘n Bitch Utrecht in the Winkel van Sinkel. I showed them the photo of the knitted penisses on the display of my Canon camara. Hilarical. Especially when someone asks what the type nummer is. Fortunately she meant the type of camera……

Drenthe

February 12th, 2007
 Drenthe
Birds in the garden
 Drenthe
Hunebed in Zweelo
 Drenthe
De Klosse
 
 Drenthe
Male goat of the Klosse
 Drenthe
Female goat of the Klosse
 Drenthe
Oh Lekker-mohair and the new thin mohair for Shetland shawls
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Dit weekend brachten man Jan en ik door bij Jan en Greetje, de ouders van Jan, die een huisje gehuurd hadden in Meppen. Vooraf bezochten Jan en ik eerst een paar favoriete winkeltjes, de Klosse bij Meppel en het Stookhok in Alteveer bij Stadskanaal. Gelukkig is Jan helemaal gewend aan het afreizen van het land om wol en zo op te sporen, dus hij klaagde niet. Greetje wilde ook graag een bezoekje brengen aan het Ryahuis in Zuidlaren, dus dat kwam mooi uit! Zondag hebben als echte Drenthse toeristen het Hunebedcentrum in Borger en een paar hunebedden bezocht. Tja, dat kan natuurlijk niet achterwege blijven als je de eigenaar bent van één van de grootste begraafplaatsen-sites op het internet: GraveYart. Verder was het een rustig en gezellig weekend, waarin Greetje leerde hoe ze Engelstalige patronen kon lezen en kniertjes leerde breien van Oh Lekker, man Jan stapels Midi’s wegwerkte en vader Jan genoot van de meesjes die op zijn meegebrachte vetbolletjes en pinda’s afkwamen.

This weekend we were invited by Jan and Greetje, husband Jan’s parents. They rent a vacationhouse this week in Meppen(Drenthe, a nothern region of the Netherlands, known for the ‘hunebedden’). Before we arrived in Meppen Jan and I visited a few of my favorite shops, the Klosse in Meppel and the Stookhok in Alteveer near Stadskanaal. Lucky for me Jan is trained well in traveling long distances in search of wool and stuff, so he didn’t complain too much. Greetje also wanted to visit the Ryahuis in Zuidlaren, so we went there too. Sunday we were real Drenthe-tourists and went to the Hunebedcentrum in Borger and looked up some hunebeds. That had to happen, as I’m the owner of one of the biggest graveyard-site on the internet: GraveYart.
Besides the wool- and hunebed searches we had an nice and cozy weekend, in which Greetje learned to read English patterns and started her first kniertjes from Oh Lekker-mohair, husband Jan read a bunch of magazins for older people and father Jan enjoyed looking at the birds in the garden that appreciated that he brought them fatballs and pinuts.

Jan was ook erg enthousiast over het aardewerk dat gemaakt is door Geo Hultink van de Klosse. Het wordt gedraaid in een hoek van de huiskamer van Rosa en Geo en daarna naar Frankrijk gebracht om te bakken.
Rosa maakt trouwens ook prachtige quilts. Op de foto een quilt gemaakt van originele stoffen (stipwerk) uit Staphorst.

Jan was also very enthousiastic about the pottery made by Geo Hultink from the Klosse. It is formed in a special corner of the livingroom of Rosa and Geo and then tranported to France to be backed.
Btw, Rosa makes wonderful quilts. On the photo a quilt made of original fabrics from Staphorst (stipwerk).

 Drenthe
Ceramics De Klosse
 Drenthe
Ceramic buttons
 Drenthe
Ceramic objects
 
 Drenthe
Japanese designs Geo Hultink
Drenthe
Scarf made by Rosa Hultink
 Drenthe
Quilt of old Staphorst
 

Het Stookhok is een boerderij vol met lekkers in de vorm van wol, boeken, spinmaterialen, vachten en bijzondere garens! Eigenaresse Birgitte Nielsen laat je graag alles zien en weet vreselijk veel over wat ze verkoopt. Aan de collectie boeken zie je meteen hoeveel liefde ze heeft voor haar vak.

The Stookhok is a farm stuffed with goodies, like wool, books, spinmaterials, fleeces and special yarns! Owner Birgitte Nielsen likes to show you all and knows exactly what she is selling. The collection of books shows that she really loves her trades.

 Drenthe
The Stookhok
 Drenthe
The Stookhok
 Drenthe
Books of the Stookhok
 
 Drenthe
Fibers The Stookhok
 Drenthe
Silk handdyed yarn
 Drenthe
Het Ryahuis Zuidlaren
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images