Knittens

February 27th, 2013

knitten1

Er wordt wat afgebreid voor het goeie doel. Babymutsen, mutsjes voor flesjes sap, dekens voor daklozen, berentruien, truitjes voor kale kippen en vieze pinguins en noem maar op. Maar deze actie ligt me nòg meer na aan het hart, want ik ben erg gek op poezen. Jij ook? Brei dan een knitten!

Lot of knitting is done for charity. Baby hats, little hats for bottles of juice, blankets for homeless people, sweaters for bears, sweaters for bold chicken and dirty pinguins and so on. But this charity is even closer to my heart, as I’m fond of cats. You too? Then knit a knitten

A Love Affair with Estonia

February 25th, 2013
lovegroot
 love2  love3  love1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ik ben verliefd… al een poosje en het zit diep. Het onderwerp van mijn liefde is de Baltische staat Estland. Het artikel dat ik schreef voor The Knitter 55 gaat over de breikunst in Estland, over de kleuren, de ervaren en getalenteerde breiers en het mooie Tallinn. Hmm, zou zo weer terug willen…

I’m in love … for quite a while now and it runs deep. The subject of my love is the Baltic state of Estonia. The article I wrote for The Knitter 55 is about the art of knitting in Estonia, the colors, the experienced and talented knitters and beautiful Tallinn. Hmm, would like to be back there…

Handwerkbeurs – shop till you drop!

February 19th, 2013
 13hwb48  13hwb26  13hwb39
 13hwb6  13hwb4  13hwb30
 13hwb5  13hwb2  13hwb1
 13hwb19  13hwb25  13hwb21
 13hwb24  13hwb27  13hwb32
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Maar ook alle handelaren, workshopdocenten en demonstreerders zoals wij, hebben zich er vier dagenlang voor ingezet de beursgangers een geweldig dag te geven. Mevrouw Grevers hees zich in traditioneel Gelders kostuum, maar vertrok met haar hippe petje op. Iemand trok haar vestje aan met schaapjes en hondjes werden rondgereden in hun doggy-wagentjes.

Maar geloof me, vier dagen is voor je gevoel echt veel langer dan drie… Ik was zondagavond erg moe maar voldaan en vandaag ben ik lekker vrij! Of zal ik toch nog even aan ons boek gaan werken?

But also all vendors, workshop teachers and demonstrators like us, have worked very hard for four days to give the visitors a fantastic day. Mrs Grevers wore her traditional costum of region Gelderland, but when she left she changed her cotton hat for a more modern version. One visitor showed of her cardigan with sheep and dogs were driven around in fancy doggy prams.

But believe me, four days is so much more than three… I was very tired but contented Sunday evening and today’s my day off! Or shall I do work on our book for a bit after all?

Handwerkbeurs Zwolle 2013 :-)

February 19th, 2013
 13hwbgroot
 13hwb15  13hwb13  13hwb18
 13hwb20  13hwb14  13hwb12
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Rond de tienduizend bezoekers keerden de afgelopen dagen zwaar beladen met ideeën, inspiratie en tassen vol nieuwe creatieve materialen huiswaarts na een dagje beurzen. The Dutch Knitters droeg haar steentje daaraan bij door honderden belangstellenden te vertellen over twijnend breien en hen deze prachtige techniek te demonstreren. De vele mogelijkheden waren te bewonderen in de vele projecten die op de tafel waren uitgestald. En nu we zoveel mensen hebben verteld over ons voornemen volgend jaar een dik boek over twijnend breien te publiceren, moeten we wel hè.

Some ten thousand visitors returned homewards after a day at the fair the past few days, loaded with new ideas, inspiration and bags filled with new creative materials. The Dutch Knitters, made our contribution by telling hundreds of people about twined knitting and by demonstrating this beautiful technique to them. One could admire the many possibilities in all the projects that were to been seen on the table. And now that we have told so many people about our intention to publish a thick book about twined knitting next year, we have to, don’t we? 

 13hwb17  13hwb45  13hwb47
 13hwb22  13hwb16  13hwb23
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vier dagen was best een afmattingsslag met al dat gereis erbij, maar iedere dag gebeurt er wel iets leuks en dat houdt de moed erin. Zoals het kopen van het ongelooflijk bijzondere boek van Berthi Smith over merk- en stoplappen gemaakt door de weesmeisjes uit het Burgerweeshuis in Amsterdam (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Op vrijdag was zelfs mevrouw Ruinemans er, die uit handen van Berthi het eerste exemplaar kreeg uitgereikt. Ik heb grote bewondering voor Berthi, voor haar grondigheid, perfectionisme en gedrevenheid om een mooi verhaal te vatten in een prachtig vormgegeven boek. Dit boek is een juweeltje, niet alleen voor de borduurders, maar voor iedereen die voor textiel en de historische achtergronden van textiel houdt. Wie het nu niet koopt, krijgt later spijt.

Four days are quite a lot with all the traveling as well, but something nice happens every day and that keeps up the spirit. Such as buying Berthi Smith’s incredible book about samplers and darning samplers made by the orphan girls from the Burgerweeshuis (orphanage) in Amsterdam  (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Even Mrs. Ruinemans was there on Friday, who received the first copy from Berthi. I admire Berthi enormously, her thoroughness, perfectionism and passion to summarize a beautiful story in an excellently designed book. This book is a real gem, not just for embroiderers, but for anyone who loves textile and the historical background of textile. If you don’t buy it now, you will regret it later on.

Of je vindt in een kraampje waar spullen voor moederhuizen in Bosnië worden verkocht een prachtig paar geborduurde handschoenen. Kant en klaar gebreid en met kruissteekjes gestikt. Dat alles voor een tientje en daarmee steun je ook nog eens het goede doel. Wie wil er nu nog machinaal gebreide handschoenen?

Or you come across a pair of beautifully embroidered gloves in a stand where they sell products to support mother houses in Bosnia. Hand knitted and embroidered in cross stitch. And all this for just 10 euros and at the same time you support a good cause. Who still wants to buy machine-knitted gloves?

 13hwb29  13hwb46  13hwb3
 13hwb34  13hwb35  13hwb37
 13hwb28  13hwb11  13hwb9
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Hanneke, collega bij de Afstap én schrijver van Wereldtasjes, gaf workshops bij Loret en signeerde haar boek. Collega Jans was er ook nog, samen met Ati, die lekkere vegahapjes en een grote gifgroene Indonesische cake voor ons meebracht. Wat kan dat mens toch zálig koken. De cake bleek goed te passen bij het truitje van Miriam Tegels, de snelbreier, die net zo snel als ze breid haar stuk cake weghapte, want het smaakte haar prima.

Hanneke, my colleague at de Afstap and writer of the book Wereldtasjes, gave classes at Loret and signed her book. Colleague Jans was there as well, together with Ati, who brought us delicious vegetarian snacks and a big bright green Indonesian cake. That woman can cook! The cake appeared to fit perfectly with the green sweater Miriam Tegels, the speed knitter was wearing, who ate the cake as quickly as she knits, for she liked it a lot.

En dan die aardige Carin Beldhuis, die bij haar kringloopwinkel antieke breiseltjes vond, die ze me zomaar gaf. Hartverwarmend, want ze zijn zo mooi en ik koester de spulletjes die ooit met veel zorg werden gebreid en dan ook nog op zo’n lieve manier bij mij terecht komen.

And then this very nice Carin Beldhuis, who found some antique knitting in her thrift shop and just gave them to me. Heartwarming, because they are so beautiful and I love articles that were once knitted with care and end up in my hands in such a lovely way.

Zoveel vrienden kwamen naar Zwolle en doken op voor ons kraampje. Ook Juul, vriendin van Marnel die de eerste breireis naar Estland met ons meemaakten. Juul brak daar haar arm, maar ze is een bikkel en reist nog steeds over de wereld. Uit Nieuw-Zeeland bracht ze voor mij een breipen mee, maar kijk maar eens goed, hiermee kan je schrijven én breien. Maar het fijnst van alles is iedereen weer even zien. Sommigen vrolijk, uitgelaten en kooplustig, maar één van onze lieve vrienden kon het uitstapje alleen maar zien als een korte vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid die leidt naar verlies en afscheid. Je geeft een knuffel en wenst sterkte, wat meer kan je doen?

So many friends came to Zwolle and appeared before our stand. For instance Juul, she is Marnel’s friend, who accompanied us to the first trip to Estonia. Juul broke her arm there, but she is a fighter and still travels all around the world. From New Zealand she brought me a knitting pen, but pay attention, you can write and knit with them. But the nicest part is to meet everyone again. Some of them happy, skittish and in the mood to buy, but one of our dear friends could only consider this visit a brief escape from everyday reality that leads to loss and farewell. You give this friend a big hug and wish him strength, what more can you do?

 13hwb40  breiriem  13hwb41
 13hwb43  13hwb42  13hwb44
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De laatste dag kwam Els Scholtens ons opzoeken om ons de breirol van haar oma te laten zien. Ik was even van mijn plek, maar iemand wist dat ze bij de koffiecorner zat en had gezegd dat ze me er heen zou sturen in mijn Dutch Knitters-schortje. Ik moest dus maar even daar rondlopen, dan zou ze me wel zien. Dat geparadeer leverde me zes complimenten voor het schortje en het weerzien met twee excursisten uit België op. En twee mannen en een vrouw die dachten dat ze sjans met me hadden toen ik rond hun tafeltje flaneerde in de hoop dat ze me aan zouden schieten om de breirol te tonen. Gelukkig dook Els uiteindelijk toch nog op, zodat ik de breirol toch nog kon zien. Prachtig werk, wat een mooi familiestuk. Samen verdiepten we ons in één van de patroontjes die zich moeizaam liet ontcijferen.

The last day Els Scholtens came to visit us to show us her grandma’s knitting sampler. I was not there at that moment, but iemand knew that they would be at the coffee corner and told them she would send me there in my Dutch Knitters’ apron. So I had to walk around there and then they would probably spot me. All this parading resulted in six compliments for my apron and a meeting with two ex-students from Belgium. And two men and one woman who thought I was flirting with them when I gallivanted around their table in the hope they would show me their knitting sampler. Fortunately, Els ended up after all so that I could admire the knitting sampler. Such beautiful work, such a lovely family heirloom.

MoniqueB, van de mooie kanten shawls, gaf mij een privédemonstratie breiriembreien. Ik had er ooit een gekocht op de IKnit-dag, maar was er nooit aan toegekomen om het eens serieus te proberen, maar dat gaat nu binnenkort gebeuren. Wie ook ‘aan de breiriem’ wil, kan een prachtig exemplaar bestellen bij Monique, die zo enthousiast is over deze lekker snelle en comfortabele breimethode, dat ze er een aantal geïmporteerd heeft naar Nederland. Je kan er eentje bij haar bestellen voor 50 euro. Met een vulling van echt paardenhaar en ambachtelijk gemaakt, zijn de zwart leren breiriemen ook nog ontzettend mooi. Nu maar hopen dat je snel jarig bent…

MoniqueB, who makes the beautiful lace shawls, gave me a private demonstration of knitting belt knitting. I bought one many years ago on IKnit day. I had never tried it before seriously, but I will now. If you want to try the knitting belt yourself, you can order one from Monique, who is so enthusiastic about this quick and comfortable knitting method that she imported a couple to The Netherlands. You can order one from her for 50 euros. Handcrafted and with a stuffing of horsehair, these black leather knitting belts are very beautiful as well. If only it’s your birthday soon….

Janet, de organisator van alweer deze 10e Handwerkbeurs, werd door de handelaren bedankt met een goed gevuld envelopje. Ze ondersteunt de handwerkwereld al jaren en verdient een leuk extraatje. En het meisje dat ijverig hielp met de Kika-actie breide ondertussen mooie olifantensokken voor haar. Precies op maat.

Janet, the organizer of this 10th Handwerkbeurs was thanked by the vendors with a nice envelope. She has been supporting the crafts world for many years now and deserves a nice perk. And the girl that helped so well with the Kika charity knitted a pair of nice elephant socks for Janet along the way. In exactly the right size.

Binnenkort nog meer over de Handwerkbeurs…

Soon more about the Handwerkbeurs…

Nieuwsbrief Handwerkbeurs

February 16th, 2013

hwbnieuws

Ja hoor, daar staan The Dutch Knitters, in de nieuwsbrief van de Handwerkbeurs die vandaag naar alle belangstellenden werd gestuurd. Morgen zijn we er ook nog, kom gerust even langs en bekijk onze getwijnde breisels!

Yep, there are The Dutch Knitters, in the newsletter of the Handwerkbeurs that today had been sent to all that subscribed to this service. Tomorrow we will be there agian, so please, come to see our twined knittings! 

Handwerkbeurs Zwolle 2013

February 13th, 2013

hwb

Van donderdag 14 tm zondag 17 februari is het weer Handwerkbeurs en wij, The Dutch Knitters, zijn erbij! We zullen er vier dagen lustig op los twijnend breien, zodat jij kan zien hoe dat gaat. Natuurlijk slepen we allerlei breisels in deze techniek, boeken en wanten uit Warme Handen mee. Kom vooral even langs!

From Thursday 14 till Sunday 17 February the Handwerkbeurs will be held in Zwolle and we, The Dutch Knitters, will be there too! We will knit twined all four days, so you can see with your own eyes how this is done. Of course we will bring a huge pile of knitwear in twined knitting technique, books an mittens from Warm Hands along. We hope to see you there! 

Twined Knitting

February 11th, 2013
 tbgroot
 tb9  tb7  tb8
 tb5  tb4  tb6
 tb2  tb3  tb1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Twijnend breien is gewéldig. Zo leuk,… ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. Houd je adem niet in, maar wie weet gaat dat nog wel eens gebeuren. 🙂

Ondertussen geven we als The Dutch Knitters workshops voor beginners van twijnend breien en over de basistechniek en de fijne kneepjes voor gevorderden. Wat je zelf zo fantastisch vindt, dat draag je graag uit. Zo ook afgelopen zondag toen we de basiscursus gaven bij Lana in Antwerpen. Een succes-verzekerd cursus, want na één dag weet en kan je al heel veel. En wat hebben die Belgische breidames hard gewerkt!

Op 10 maart geven we een workshop voor gevorderden bij de Afstap in Amsterdam. Wie de basiscursus heeft gedaan, kan zich hiervoor inschrijven bij de winkel, op dit moment is er nog plek.

Mijn in 2008 in Handwerken zonder Grenzen gepubliceerde patroon voor wanten en een muts in de techniek twijnend breien, is inmiddels te koop voor 5 euro via Ravelry of stuur een mailtje naar carla@meijsen.net. Alle informatie die je nodig hebt om de wanten en muts te breien, staat erin. Dan kan je alvast beginnen…

Twined knitting is marvelous. So much fun…. I might write a book about it. Don’t hold your breath, but who knows, it might happen one day. 😉

In the meantime we, as The Dutch Knitters, give classes for beginners about the basic techniques of twined knitting and the intricacies for advanced knitters. Anything you are enthusiastic about, you like to propagate. Like we did last Sunday when we gave the basic course at Lana in Antwerp. A sure success, this class, for after just one day you know a lot about this technique and can start a project. And wow, these Belgian ladies worked hard!

On 10 March we will give a class on twined knitting for advanced knitters at the Afstap in Amsterdam. If you did the basic course you can enter this class. You can sign up at the shop, there are some places left.

My pattern for mittens and a hat in the twined knitting technique that was published in the Handwerken zonder Grenzen in 2008 can be purchased for 7 dollar (5 euro) now on Ravelry or mail carla@meijsen.net. All information you need to knit these mittens and hat is included. So now you can start right away…

Coquette (rokje – skirt)

February 8th, 2013
 rokgroot
 rok4  rok9  rok3
 rok2  rok7  rok1
 rok6  rok8  rok5
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Soms denk je dat je de enige zal zijn die iets zo leuk vindt dat ze er pakweg 12 à 14 breiuren in wil steken. Zo breide ik een maandje of wat geleden een rokje, gewoon omdat ik een bruin rokje nodig had en het nergens naar mijn zin kon kopen. Hoor ik toch van meerdere breiers dat ze het zo’n leuk rokje vinden en of ik het patroon wil verkopen. Nou, dan maar snel even uitschrijven en nog twee testmodelletjes erbij gebreid. Met mijn initialen of een Estlandse motiefje erop werden ze wat persoonlijker. Ze zijn vernoemd naar poezendametje Coquette dat ‘m vast lekker had gevonden als poezenbedje.

Sometimes you think you must be the only one that likes a project and is willing to knit it in approx. 12 to 14 hours. That happened while knitting a skirt, just because I needed a brown skirt and couldn’t find it in the shops. Then some knitters told me they loved the skirt and asked if they could buy the pattern. So, I quickly wrote the pattern and knitted two more skirts. With my initials or an Estonian motif embroidered on it, it becomes more personal. They are named after Coquette, a cute lady cat. She would have loved the skirt as a nice warm catbed. 

De knitty-gritty… het patroon voor de rokjes is te koop voor 5 dollar of 4 euro via Ravelry of stuur een mailtje naar carla@meijsen.net. Het bestaat uit 7 pagina’s, waarin drie maten (small – medium – large) zijn beschreven in het Nederlands of Engels. De zoom van een mooi tweekleurig muizentandje (inclusief tijdelijke opzet en het vastbreien van de zoom) en het maken van de rokband is beschreven en voorzien van foto’s. Zo leer je en passant twee nieuwe technieken om je breiwerk te perfectioneren. Alles tussen zoom en rokband is de ultieme nobrainer, immer gerade aus… De rok is gemaakt van een basiskleur en een contrastkleur Rowan KidClassic en wordt rondgebreid op naalden 3 mm voor de zoom, 3,75 mm voor de rokband en 4 mm voor de rest. En het rokje lekker warm en zit zálig dankzij de elastieke tailleband.

The knitty gritty… the pattern for the skirts is on sale for 5 dollar or 4 euro on Ravelry of send me an email (carla@meijsen.net). It consists of 7 pages and is designed for three sizes (small – medium – large) in Dutch or English. The hem is formed by a nice border in two colors, made by a provisional caston and knitted together instead of sewn stitches and the  construction of the waistband is explained in text and photos. So you learn two new techniques to finish your projects perfectly. All between hem and waistband is the ultimate nobrainer, just knit along… The skirt is made a basic colour and a contrasting colour Rowan KidClassic and is knitted on 3 mm for the hem, 3,75 mm for the the waistband and 4 mm for the rest. A lovely warm skirt, very comfortable thanks to the elastic waistband. 

Baltisch Dagboek

February 4th, 2013

baltischdagboek2

 

Na vijf reizen naar Estland in krap 3 jaar kun je rustig stellen dat je het daar leuk vindt. Erg leuk. Het begon met de interesse in de breikunst, maar zo langzamerhand verbreedt de belangstelling zich naar andere textiele kunsten, ambachten en de cultuur van het land. Er zijn nog veel meer liefhebbers van het Baltisch gebied, en sommige schrijven daar ook nog graag over. Zo ook de mensen achter het Baltisch Dagboek. Journalist Harm bracht een paar gezellige uurtjes met ons door, werd volledig ingewijd in de wereld van het breien en vertrok met ons boek Warme Handen onder zijn arm. Hij schreef over ons enthousiasme voor de Estlandse breikunst, Warme Handen en onze reizen naar Estland een mooi artikel over in Baltisch Dagboek 4. Wij staan in deel 2 vanaf pagina 58, maar de rest van het tijdschrift is zeker ook de moeite waard. En gratis… Veel plezier!

After five trips to Estonia in just under three years you can safely say that you like it there, very much so. It started with the interest in the art of knitting, but gradually it broadened to other textile arts and crafts and the country’s culture. Of course there are more people who love the Baltic States and some like to write about them as well, as is the case with the people of the Baltisch Dagboek (Baltic Diary). Journalist Harm spend a few pleasant hours with us, was immersed in the world of knitting and left with our book Warm Hands tucked under his arm. He wrote a nice article about our enthusiasm for the Estonian art of knitting, Warm Hands and our travels to Estonia in Baltisch Dagboek 4. We are in part 2 from page 58 onwards, but the rest of the magazine is very worthwhile as well. And free… Enjoy it!