Unravel – MOMU Antwerpen

March 18th, 2011

Unravel - MOMU Antwerpen - 2011

Wie met genoegen breit denkt er zelden over na, maar deze ambachtelijke handelingen kennen een lange geschiedenis met vele up en downs. Status en aanzien werd vaak bepaald door factoren die geen fluit te maken hadden met de techniek en de resultaten. Het is dan ook geweldig dat het MOMU met deze tentoonstelling ingaat op deze facetten. Een geweldige tentoonstelling waar iedere liefhebber van textiel en mode plezier aan kan beleven. Wie oppervlakkig kijkt, ziet bijzondere oude en nieuwe breisels uit diverse perioden van de afgelopen eeuwen. Prachtige antieke stukken, topstukken van bekende  modeontwerpers, typerende stukken in de stijlen van de vorige eeuw, voorbeelden uit diverse landen en grappig breiwerk uit stromingen als de punk. Wie zich verdiept en de rode draad oppikt, ziet al snel lijn in de prachtig geëtaleerde voorwerpen. Ze vertellen steek voor steek het verhaal van het breien door de eeuwen heen, waarbij men altijd wel een mening had over dit ambacht en wat er uit voort vloeide. Anno 2011 schudt het breien het imago van stoffig, suf en ‘typisch iets voor je oma’ met kracht van zich af. Wie nu nog denkt dat wie breit een beetje sneu is, moet beter om zich heen kijken!

Anyone who loves to knit hardly ever thinks about it, but these traditional movements have a long history with many ups and downs. Social status was determined by factors that had nothing to do with the technique and its results. So it is fantastic that MOMU pays attention to these aspects in this exhibition. This is a fabulous exhibition for all textile and fashion lovers. When looking superficially you will see very special old and new knitwear from several periods in the past centuries. Beautiful antique objects, famous fashion designers’ showpieces, characteristic objects after the fashion styles of the last century, examples from several countries and funny knitwear dating back to for example the punk movement. Anyone who dives deeper into this subject and picks up the thread will soon see the connections in these beautifully displayed objects. Stitch by stitch they tell the story of knitting throughout the centuries and all the time people had an opinion about this craft and its results. In the year 2011 knitting is forcefully shaking off the image of being dull and something only grannies do. Anyone who thinks knitting is a bit sad should start looking around!

 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vriend Johan bracht afgelopen herfst een weekendje door in Antwerpen en bezocht het ModeMusuem voor een hoedententoonstelling en was verbaasd dat ik nog niet wist dat er in de lente een breitentoonstelling in het musem zou worden georganiseerd. Een paar maanden later werd ik uitgenodigd om de persconferentie, rondleiding en vernissage van de tentoonstelling bij te wonen, één dag voor de officiële openstelling voor het publiek. Voor een evenement met een flinke impact op het breigebeuren rijd ik graag naar België. In alle rust en onder begeleiding van Karin, één van de organisatoren van de tentoonstelling, kon ik alles uitvoerig bekijken en volop foto’s nemen. Karin vertelt veel leuke weetjes over de items op de tentoonstelling en over de sociale en culturele aspecten. Ze weet er niet alleen erg veel van, maar draagt ook haar liefde voor en betrokkenheid bij het onderwerp over op de gasten.  De persmap en het werkelijke schitterende boek dat ter gelegenheid voor de tentoonstelling is uitgebracht, bevatten nog meer diepgaande en brede informatie en vele foto’s. Na de lekkere lunch die me werd aangeboden nog éven de highlights bekijken en de laatste foto’s maken. Ik zette mijn enthousiaste reactie als eerste in het gastenboek. Complimenten voor de organisatie, zowel de tentoonstelling als de ontvangst op deze bijzondere dag was top.

My friend Johan spent a weekend in Antwerp last fall and visited the Fashion Museum for a hat exhibition and was very surprised that I did not already know about the Knitwear in Fashion exhibition that was coming in spring. A few months later I was invited to the press conference, a guided tour and the opening reception of this exhibition, one day before the official opening for the public. Of course I loved to drive to Belgium for an event with so much impact on the knitting movement. In all peace and quiet I was guided through the exhibition by Karin, one of the organisers, and were able to see everything and take pictures. Karin told me many nice details about the objects at the exhibition and about the social and cultural aspects. She not only knows a lot about it but she also gets her love for and commitment to this subject across to her guests. The press portfolio and the absolutely fabulous book that was published for the occasion of this exhibition contains even more in-depth and substantial information and many photos. After a delicious lunch that was offered I took another look at the highlights of this exhibition and took some more pictures. I was the first to write our enthusiastic reaction in the visitor’s book. My compliments to the organisers, the exhibition as well as the reception on this special day were excellent.

 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Toch…… ik heb al op heel wat rare plaatsen gebreid. In de trein, op verjaardagen van de familie en vrienden, op het Binnenhof in Den Haag, op de eerste rij bij een concert van Vicky Leandros. Maar nooit voelde ik mij meer bekeken dan toen ik de pennen oppakte op de ongelooflijk drukbezochte vernissage van Unravel. Wat voor mij de gewoonste zaak van de wereld is, leverde heel wat (leuke) opmerkingen, tientalle foto’s,  vele verbaasde blikken en een opmerking in de speech van de directeur van Woolmark op.
We moeten beslist eens wat vaker bij de Belgische buren gaan breien…… 😉

Still…I have knit at many strange locations. In the train, at birthdays of family and friends, at the Binnenhof in The Hague, first row at a concert by Vicky Leandros, but I never felt more exposed than when I picked up my needles at the very busy opening reception of Unravel. What is daily routine for me resulted in many (nice) comments, dozens of photos,  many surprised looks and a remark about us knitting along by the CEO of Woolmark. We should definitely come to knit more often at our Belgian neighbours…… 😉

 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
 Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011  Unravel - MOMU Antwerpen - 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Out of the knitting closet

March 8th, 2011

Het is 8 maart, Internationale Vrouwendag. Maar wanneer ben je nu eigenlijk goed feministisch bezig? Als je je conformeert aan het beeld dat je zelf hebt van wat status en aanzien heeft in de maatschappij en dat dan maar klakkeloos gaat doen? En mag je dan nog wel de typische vrouwenbezigheden beoefenen? Want hoewel breien in het verleden door mannen en vrouwen werd gedaan en wel gezien werd als een hoogwaardig ambacht, is het op dit moment naadje met het aanzien van wat ik zo graag doe.

It is 8 March, International Women’s Day. But when are you a true feminist? When you conformate yourself to your image of that what has status and standing in the society by doing the things that are related to that? Or can you still do ‘women’s stuff’? Through the ages knitting is done by men and women and often it was in high esteme, but nowadays this isn’t the case anymore. But I still love to knit.

Opgevoed worden door een alleenstaande en volledig onconventionele moeder die er bergen tegenstrijdige opvattingen op na hield, kan een behoorlijk complicerende factor zijn bij de vorming van je eigen ideeën over de rol van man en vrouw in de maatschappij. Haar hulp bij mijn studiekeuze bestond uit het advies: “Kies iets creatiefs, daar heb je later nog wat aan als je getrouwd bent”. Maar uiteindelijk kreeg ik toen ik op kamers ging het boek van de feminstische schrijfster Joke Smit ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’ mee. Want dat leek haar toch ook wel wat.

Being raised by a single and terribly unconventional mother with loads of contradictional ideas, can add a lot of complications when you form your ideas about the role of the men and woman in the society. Her help with choosing an education consisted of her advise: “Choose something creative, that is always useful when you are married”. But eventually when I start living on my own she gave me the book ‘‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’ (‘There is a country where women like to live’), written by the feminist Joke Smit. As she liked living there herself too.

Aan dat studiekeuzeadvies heb ik gelukkig nog wel wat gehad. Blijkbaar had ze toch gelijk, want ik heb veel aan de studie én ik ben getrouwd. Met een creatieve man die dezelfde opleiding (Lerarenopleiding Textiele Werkvormen) koos als ik, zodat we toen al bij elkaar in de klas zaten en elkaar nu nog altijd volledig begrijpen als het gaat om kunst, creativiteit en alles wat met textiel te maken heeft. 

The advise proofed to be a very good one. She was right, as now I’m married and I use the stuff I learned every day. With a creative man that followed the same education (teacher’s collega Textile Arts and Crafts), so we were in the same classes and still we understand each other completely when we talk about art, creativity or anything related to textile.

Maar goed, dat feminisme was toen ik een jaar of twintig was toch best lastig hoor. Het was de tijd van de vrouwencafés, roze tuinbroeken en sieraden met vrouwentekens. En de tijd van de verheerlijking van het doen van échte mannendingen. In de hoop dat iets van de status van deze mannenbezigheden zou afwrijven op jou als vrouw, deden we van alles, soms zonder daar de benodigde talenten voor te bezitten. Zelfs mijn wasmachineafvoer liet ik aanleggen door het vrouwenklussencollectief, wat me een krankzinnig systeem van buizen opleverde dat overal door mijn hele huis liep. In die tijd van het uitvinden van wat ik zelf nu zou kunnen gaan doen, kon ik slechts tot één conclusie komen, die overigens vaak slecht viel bij mijn vriendinnen die liever op de barricaden klommen. Gewoon doen wat je hart je ingeeft en je talenten gebruiken, doen wat je zelf leuk vindt! Los van waardeoordelen en indeling in mannelijk/vrouwelijk de bezigheden kiezen die voor jou als mens geschikt zijn. En geloof me, het losweken van vastgeroeste ideeën, dat valt nog helemaal niet mee.

But well, forming your ideas related to feminism when you are about twenty years old can be quite complicated. It was the era of women’s café’s, pink overall’s and jewelry with women’s signs. And the time of gloryfying doing the work of men. We hoped that a bit of the standing of these jobs would rub of on us women, so we did it, even if we didn’t have the talent for it. Even the drainage of my washing machine I had made by a collective of women. The result as a strange set of tubes running through my whole house. In that period of finding out what I should do I could only come to one conclusion. Do what your heart desires and make your talents work for you, do what you réally like! Don’t let the value that is given to the typcical men’s and women’s jobs lead you. And believe me, that is a difficult thing to let go.

Debbie Stoller, bedenker van Stitch ’n Bitch en hoofdredacteur van BUST, het Amerikaanse zusje van ons feministische tijdschrift Opzij, heeft mogelijk in eenzelfde proces gezeten. Wat had ze een plezier aan het handwerken met haar tantes tijdens vakanties in Nederland met haar Nederlandse moeder. Ze wilde terug in New York lekker doorbreien, maar merkte de weerstand die dat opleverde binnen haar sociale kring. Ook als ze breide in de metro, had ze het gevoel dat ze geen verstoordere blikken had kunnen oproepen dan bij het karnen van melk. Het vergt moed om tegen de heersende conventies in te gaan en te doen wat je leuk vindt.

Debbie Stoller, inventor of Stitch ’n Bitch and editorial head of BUST, the American feminist magazine, possibly was in the same process once. She loved crafting with her Dutch aunts in the Nederlands when she visited our country with her Dutch mother. In New York she wanted to knit also, but soon she noticed the resistance it raised in her circle of friends. Even when she knitted in the metro, people stared at her and she felt that she could have raised more attention if she was curning milk. It takes courage to fitght against the ruling conventions and just do what you like.

Mensen met moed vind je overal. Ze leven het leven dat overeen komt met hun gevoel en doen wat hun hart hen ingeeft. Zo komen ze soms niet alleen uit de kast, maar ook uit de breikast. Goed geoefend in het uitbreken, nemen ze zonder schroom de naalden en een bol wol ter hand. Zou het soms lastiger zijn om zonder een oefenrondje de stap om uit die breikast te komen te zetten?

People with courage you can find anywhere. They live the life that agree with how the feel and live to their hearts desire. Some come out of the closet and out of the knitting closet. Well trained in breaking out things, they just grab their knitting needles and yarn. Maybe it is easier to come out of the knitting closet if one has practised coming out before?

Na mijn oefenrondje als vrouwelijke ICT’er in een mannenwereld, vond ik het nog steeds moeilijk om uit mijn breikast te komen. Toen ik de eerste keer naar Stitch ’n Bitch Utrecht ging, verstopte ik de breinaalden diep in de tas, zei tegen man Jan dat ik zó weer terug zou zijn als ik alleen breiende weirdo’s zou aantreffen en vertrok naar het breicafé. Ik was die avond laat thuis, want na één blik op de groep gezellige breiers besloot ik ter plekke om hier mijn dinsdagavonden door te gaan brengen. Nooit spijt van gehad, want ik vind het er gewoon écht leuk!

After practising these kind of fights as a women in ICT, a man’s world, I still thought it to be tough to come out of my knitting closet. When I left for the first Stitch ‘n Bitch Utrecht meeting I hid the knitting needles in my bag, told my husband that I probably would be back soon as I expected to find a bunch of weirdo’s and left for the knitting café. But is was already late when I returned home, as after one glance at the nice group of knitters I decided that moment that I would spend my Tuesday nights there. Never regretted that desicion, as I réally like it there!

Elsevier

January 30th, 2011
 Elsevier  Elsevier  Elsevier
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Soms tref je het. Dan bedenkt een journalist uit zich zelf dat het best leuk zou kunnen zijn om iets met breien te doen. Karin Sitalsing van de Elsevier is zo’n enthousiaste beginnende breier, dus het resultaat van haar initiatief is een vlot geschreven artikel dat allerlei aspecten van het breien op een positieve manier belicht. Via mij belandde ze bij Stitch ‘n Bitch Leeuwarden, waar een gezellige groep breiers regelmatig bijeen komt in het café voor een glaasje en een toertje. Wij hadden telefonisch erg leuke gesprekken over breien en hoe het komt dat dit in Nederland zo populair tijdverdrijf is. Diverse van mijn opmerkingen worden in het artikel aangehaald. En zo staat breien, jarenlang voor suf en truttig versleten, op pagina 28 en 29 van de het goed gelezen blad Elsevier. Dát hebben we toch maar mooi voor elkaar!

Sometimes you are lucky. A journalist might knitting and get the idea that it would be nice to write about it. Karin Sitalsing from Elsevier is such an enthousiastic starting knitting, so the result of her initiative was a well written article that covers most aspect of knitting in a positive way. She contact

Breien is hot!

November 24th, 2010

Een paar weken geleden was CampusCam uit Utrecht te gast bij Stitch ‘n Bitch Utrecht. Journaliste Denise wilde wel eens proberen of ook zij kon leren breien, maar daar moet ze toch nog even verder op oefenen. Wat zij en cameraman Rob wél heel goed kunnen is leuke positieve reportages maken over breien!

A few weeks ago CampusCamfrom Utrecht visited Stitch ‘n Bitch Utrecht. Reporter Denise wanted to know if she could learn to knit, but it appears that she still needs some practice. But she and camera man Rob can report very positively about knitting!

Dutch Touch – Superstar Knitting

November 5th, 2010

Superstar Knitting

 Superstar Knitting  Superstar Knitting  Superstar Knitting
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Debbie Stoller begon ermee, Stitch ‘n Bitch, oftewel Breien en Beppen. Ze zocht op internet vrienden om mee te breien in het café in New York. In Nederland zijn er nu al meer dan 100 groepen. Twee jaar geleden ontmoette ik haar weer in New York en breide ik daar een avondje met haar mee bij de eerste Stitch ‘n Bitch in de West village. Ze schreef ook een paar boeken over dit fenomeen, met basic breitheorie en patronen erin. Maar nu is het tijd voor het échte werk, vond ze, en ze schreef Superstar Knitting. In dit boek legt ze wat lastiger technieken uit aan de inmiddels gevorderde breiers. Dubbelbreien, mooiere meerderingen en minderingen, Fair Isle en steeks, verkorte naalden en Stitch Witchery, zoals zij het uitdrukt. En ondanks dat ze ook een hoofdstuk wijdt aan het ontwerpen van je eigen patronen, voegt ze er nog 41 aan toe van allerlei ontwerpers. Eén daarvan ben ik.

Debbie Stoller started it, Stitch ‘n Bitch, or Knitting and Chatting. She searched the internet to find friends to knit with in a café in New York. In the Netherlands there are now more than 100 groups. Two years ago  I met her again in New York and knitted together with her at the first Stitch ‘n Bitch the West village. She wrote a few books about the phenomenon, a bit of basic knitting knowledge and some patterns. But now it is time to get serious, so she wrote Superstar Knitting. In this book she explains the more complex techniques for the more experienced knitters. Double knitting, better increases and decreases, Fair Isle and steeks, short rows and Stich Witchery, as she named it. And even though she added a chapter explaining about designing your own stuff, she added 41 patterns from a variety of designers. One of them is me.

Arja doopte mijn van Noro Silk Garden gebreide rok ooit de Norok, maar Debbie koos voor de naam Dutch Touch. Het origineel is in paarsige tinten, maar de kleurtjes die ik uitzocht voor Debbie’s rok verbeelden de kleuren van Holland; blauwen van de lucht, groen van de weilanden. Deze winter ga ik mijn Norok weer wat meer dragen, want hij zit heerlijk. Laat de kou maar komen!

Arja named my skirt (Dutch: rok), knitted of Noro Silk Garden, the Norok, but Debbie choose the name Dutch Touch. The original is in purple colours, but the colours I selected for Debbie’s skirt resemble the colours of Holland; blue for the skies, green for the meadows. This winter I’m going to wear my skirt more often, it is so comfortable. Come on with the cold!

Hobby fushion on the Handwerkbeurs

October 17th, 2010

Radio Rijnmond

De Handwerkbeurs is voor álle handwerkers en op zich al een goed voorbeeld van hobby fushion, maar het kan altijd erger……

Radiouitzending met The Dutch Knitters op Radio Rijnmond!

The Handwerkbeurs is for áll crafters and so it forms a good example of hobby fushion, but it can always get worse.

Radio program with The Dutch Knitters on Radio Rijnmond!

Later meer over de Handwerkbeurs
Lateron more on the Handwerkbeurs

Too old to promote knitting?

October 12th, 2010

Je verstand staat erbij stil. Een commerciëel bedrijf dat je belt met de vraag of je patronen wilt ontwerpen voor ze. “Wat schuift het?”, is dan een voor de hand liggende vraag, toch? Maar men denkt blijkbaar dat breiers hun garens zelf niet kunnen betalen en de enige vergoeding blijkt de piepacryl voor de te ontwerpen mutsen te zijn. Nee, gaan we dus niet doen……

Okay, of we dan wat patronen uit bestaande breiboeken voor ze kunnen scannen, dan kunnen ze die op hun site zetten. Copyright? Daar hebben ze bij dit bedrijf blijkbaar nog nooit van gehoord.

This is beyond me. A commercial company phones you with the request to design some patterns for them. “What does it shell out?” is the obvious question, isn’t it? But apparently they think that knitters cannot afford their own yarns and the only fee appears to be the squeaky acrylic for the hats that will have to be designed. No thanks, we’re not going to do that……

Okay, so can’t we just scan some pattern from the knitting books we have, so they can put them on their website. Copyright? Apparently this company has never heard of this before.

Voor hun brei-eventje hebben ze een jong en flitsend publiek voor ogen. De gastvrouwen voor het event, die via een uitzendbureau worden geworven, mogen niet ouder zijn dan 55 jaar. Gaandeweg wordt deze grens nog eens pittig verlaagd naar 45 en vervolgens zelfs naar 40 jaar. Op Ravelry en binnen de breigroepen gonst het van de verontwaardiging. Breien is voor iedereen en alle leeftijden.

En ik? Ik ben alleen maar benieuwd hoe ze dit initiatief tot het succes gaan maken dat ze voor hun piepjonge oogjes hebben.

For their little knitting event they aim at a young and trendy public. The hosts for the event, who are recruited through a temp agency, are to be not older than 55. Along the way the age limit is lowered to 45 and then even to 40. On Ravelry and within the knitting groups there’s general indignation. Knitting is for everyone and for all ages.

And I? I’m just curious how they will make this initiative that they have their very young eyes on a success.

Stitch ‘n Bitch

August 20th, 2010

Gisteren stond ik bij de Afstap achter de toonbank en stapte er een verdwaalde toerist per abuis de winkel in. “Jeetje, breien, dat deed mijn oma ook! Maar dat is niets voor jongere mensen hè.” Niets is minder waar……

Yesterday I was standing at the counter of the Afstap when a tourist wandered in by accident. “Jeez, knitting, my granny used to do that! But that’s not the sort of thing for young people, is it?” Nothing is less true……

Inmiddels zijn er meer dan 100 Stitch ‘n Bitch-groepen in Nederland. Het begon allemaal eind 2004 in Amsterdam, een paar maanden later volgde Utrecht. Daar brei ik zelf al vanaf het begin mee. Heerlijk, dat wekelijkse brei-avondje, waar je lekker met je breivrienden over breien en de zaken des levens kan beppen. De Utrechtse groep is groot (vaak wel twintig tot dertig breiers en zelfs hoogzomer breien we vlijtig door), gezellig en levendig. Dus kom uit de (brei)kast, pak je naalden en wol en kom ook meebreien met één van die 100 groepen!

By now there are more than 100 Stitch ‘n Bitch groups in The Netherlands. It all started in Amsterdam end 2004, Utrecht followed a couple of months after that. I have been knitting there since the beginning. I love it, this weekly knitting night, where you can chat about knitting and things in life. The Utrecht group is a large group (often between twenty and thirty knitters and even at the height of summer we keep on knitting industriously), lively and cheerful. So come out of the (knitting) closet, grab your needles and yarn and knit along with one of these 100 groups!

Shit happens…..

February 10th, 2010

SnB Utrecht

En toen we dan nét het lustrum van Stitch ‘n Bitch Utrecht hadden gevierd, was het opeens paniek…… want Liza, de oprichtster van de groep wiste per ongeluk de hele Yahoo-groep. Met de overgang van de ene provider naar de andere ivm haar verhuizing, wilde ze het mailadres snel even wijzigen, maar voor ze het wist was de groep in de digitale duisternis verdwenen.

And then, moments after we had celebrated Stitch ‘n Bitch Utrecht’s anniversary, there was panic….. because Liza, the founder of the group delete the entire group by accident. When changing from one provider to another in connection with her move, she wanted to change her mail address in a bit of hurry, but before she saw what was happening the group disappeared in the digital darkness.

Beste Liza, paniek is niet nodig. De breiers van de leestafel in de Winkel van Sinkel en hun breivrienden weten elkaar echt wel weer te vinden in de nieuwe groep, dus je wandaad is je allang weer vergeven.
En je weet, iedere breister laat wel eens een steekje vallen. 😉

Dear Liza, please, no panic. The knitters of the reading table at the Winkel van Sinkel and their knitting friends will undoubtedly be able to find each other in the new group, so your mistake has already been forgiven. And as you know, every knitter drops a stitch every now and then.

Het nieuwe adres van de groep is groups.yahoo.com/group/UtrechtSnB/. We hopen de groep snel weer op poten te hebben, waarna je je kan aanmelden. Wie met ons meebreit in de Winkel van Sinkel is ook van harte welkom in de spiksplinternieuwe groep. Met nieuwe breiers maken we graag eerst even Real Life kennis onder het genot van een glaasje en een toertje. Het zal maar eventjes duren en dan is het weer net zo gezellig als in de oude groep!

The new group address is groups.yahoo.com/group/UtrechtSnB/. We hope to have the group up and running soon, so you can subscribe. Anyone who knits with us at the Winkel van Sinkel is very welcome in the group. As for new knitters, we would like to meet you first Real Life while knitting and having a drink. It will only be a short time before the new group is as much fun as the old one was!

Stitch ‘n Bitch Utrecht Lustrum!

February 2nd, 2010
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum SnB Utrecht Lustrum
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vijf jaar, wát een tijd hè. Leuke en nare dingen, bijzondere breisels, boeken, breireisjes, beursbreien, men kwam, sommigen gingen, maar uiteindelijk zit je daar tussen je twintig geweldige breivrienden. En als je maar fanatiek doorbreit, is zijn die vijf jaar zó om…… 😉

Five years, a long time, isn’t it? Nice things and unpleasant things, extraordinary knitting, books, knitting at fairs, people came and went, but in the end there you are amongst twenty fantastic knitting friends. And as long as you keep on knitting passionately, those five years are gone before you know it….

In februari 2005 kwamen de breiers van Stitch ‘n Bitch Utrecht voor de eerste keer bij elkaar voor een gezellig avondje breien en beppen. SnB Amsterdam was toen al een paar maanden actief en een paar leden van die groep kwamen onze groep versterken. Ik was al lid van de Utrechtse groep tijdens de eerste bijeenkomst, maar kwam pas de tweede keer opdagen, mijn breinaalden diep in de tas weggestopt. Tegen Jan zei ik dat ik ‘zo’ weer terug zou zijn, want het klonk toch allemaal wel erg weird, breien in een café. Maar zodra ik de breiers zag was ik verkocht en sindsdien breng ik vrijwel iedere dinsdag door bij SnB.

February 2005 the knitters of Stitch ‘n Bitch Utrecht met for the first time for a nice evening full of knitting and chatting. SnB Amsterdam had been meeting for a few months by then and a couple of members of that group came to reinforce our group. I was already member of the Utrecht group at the time of the first meeting, but I joined them the second time, my knitting needles stowed away deep in my bag. I told Jan that I would be back ‘in no time’, for it all sounded a bit weird, knitting in a café. But as soon as I saw the knitters I was completely sold and since that day I spend nearly every Tuesday at the SnB.

Lokaties wisselden. De foyer van Springhaver bleek wat ongezellig, Lofen vond ons veel te breierig, maar de Winkel van Sinkel verwelkomde ons met open armen. De groep groeide gestaag en het werd steeds gezelliger. Meestal breien we met zo’n 15 tot 25 breiers. Onze passie voor breien breit de groepsleden met verschillende leeftijd, achtergronden en redenen om mee te doen, letterlijk aan elkaar.

Locations changed. The Springhaver foyer appeared a bit unwelcoming, Lofen thought we we’re much to knittery, but the Winkel van Sinkel welcomed us with open arms. The group grew steadily and it became cosier by the week. Most of the time there are about 15 to 25 of us. Our passion for knitting literally knits together the members of all ages, backgrounds and reasons for joining.

Ons jubilieumetentje, waar ik trouwens de enige bleek te zijn van de breiers waarmee de groep startte vijf jaar geleden, organiseerde ik bij Arabische eethuis Badhu, waar het badhuis was waar ooit mijn schoonvader zijn wekelijkse bad genoot. Twintig breiers, vrijwel allemaal met hun breiwerk onder handbereik voor een toertje tussen de gangen. Brent breide een compleet condoom, Inge las voor uit een boek van Laura Ingalls, de serveerster laveerde met haar schalen lekkers tussen de bollen wol door en het bleek goed uitbuiken op de banken met kussens. Heerlijke arabische hapjes, drankjes en een zalige chocomouse met merengue als toetje. We zijn klaar voor de volgende vijf jaar.

I organised our jubilee diner, at which I appeared to be the only knitter that was there five years ago, at the Arab restaurant Badhu, the former public baths where my father in law used to take his weekly bath many years ago. Some twenty knitters, almost all of them with their knitting within reach for a row of knitting in between the courses. Brent knitted an entire condom, Inge read us part of the story of Laura Ingalls, the waitress navigated plates full of delicious food between the balls of yarn and the couches filled with cushions appeared to be the perfect place to let the food go down. There were delicious Arab snacks, drinks and a perfect chocolate mousse and meringue for dessert. We’re ready for the next five years.

Marianne verraste ons als dank voor al het georganiseer met een prachtig hartje met een alcoholische versnapering en Corry de H. met een feestelijke rode roos. Nog even een woordje aan de initiatiefnemer van Stitch ‘n Bitch Utrecht. Liza, die gisteren wegens haar verhuizing helaas niet mee kon eten/breien……. dank je wel! Op naar de volgende vijf jaar.

As a thank-you for organising this evening Marianne surprised us with a beautiful heart-shaped glass bottle filled with an alcoholic beverage and Corry de H gave us a festive red rose. A few words for the initiator of Stitch ‘n Bitch Utrecht, Liza, who couldn’t join us yesterday because she was moving house…… thank you Liza! On to the next five years.

Dank aan Anke voor het lenen van enkele foto’s – Thanks Anke for borrowing some of your photos

TechKnitter in Utrecht!

October 22nd, 2008

TechKnitter

Een mysterieuze breier was gisteren te gast bij ons. Ze noemt zichzelf TechKnitter en is de eigenaar van het beste blog over de technische kant van breien dat ik ken. Ga maar snel kijken, je zal versteld staan! 

A mysterious knitter joined us last night. She calls herself TechKnitter and she is the owner of the best blog I know about technical knitting stuff. Check it out, you will be amazed!

Bij haar eigen breigroep in the VS weet bijna niemand dat deze vriendelijke en bescheiden vrouw zo’n beroemde breier is op internet. Maar wij wisten het wel en genoten van ieder moment dat ze bij ons was. Ze was zeer geïnteresseerd in allerlei soorten breiwerk en kletste gezellig met alle breiers and bewonderde hun werk. Ze liet haar eigen breiwerk zien, een truitje voor een jongetje in wol met lurex that leek op een malienkolder. Maar haar muts was het bewijs dat ze écht de TechKnitter is. Het was gebreid in de Fair Isle techniek, helemaal dubbel en op de top een Teletubbie!

In her own knitting group in the US almost no one knows that this friendly and modest woman is such a famous knitter on the internet. But we knew and we enjoyed every moment of her stay with us. Interested in all kind of knittings she socialized with all knitters and admired their work. She showed her own knitting, a sweater for a boy in wool with lurex that resembled a chain armour. But her hat was the proofed that she was really the TechKnitter. It was in Fair Isle technique, double knitted and with at the center the Teletubbie!

Haar dochter, een niet-breier, vergezelde haar. “Het blog zal ooit een manier zijn om haar alles over breien te leren dat ze niet op dit moment van mij wil leren”, vertelde TechKnitter me. “Hmm, misschien moet ik ook nog maar een kookblog starten……”.

Her daugther, a non-knitter, accompanied her. “The blog might some day become a way for her to learn all the knitting stuff she doesn’t want to learn from me at this moment”, TechKnitter told me. “Hmm, maybe I should write a cooking blog too……”.

Beste TechKnitter, ik hoop dat we elkaar weer terug zullen zien. En beloof ons that je doorgaat met je gewéldige blog!

Dear TechKnitter, I hope to meet you again. And promise us all to continue writing this terrific blog!

Stitch ‘n Bitch Rotterdam

August 1st, 2007
 No Sheep for Me    
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge

De dinsdagavond is heilig…… iedere week ben ik dan te vinden bij Stitch ‘n Bitch Utrecht. Tenzij ik 40 graden koorts heb of de vakantie écht niet om de dinsdag heen kan plannen. Maar gisteren was ik toch al in Rotterdam dus besloot ik om daar te blijven en mee te breien met SnB Rotterdam in Hoofdstuk II, een groep die al zo lang op mijn lijstje stond om te bezoeken. En daar heb ik zeker geen spijt van! Ondanks de vakantiedip waren er bijna tien breiers, waaronder veel bekende gezichten. En dan komt ook Lies (de Lies die zo lekker zwalkt tussen meerdere SnB-groepen) met gewéldig nieuws! 😉

Constance, Puk, YvonLies en Astrid hebben nog even wat input geleverd voor de SnB-Dag, we hebben wat tips voor breisites op internet uitgewisseld en mijn net nieuwe boek No Sheep for Me rond laten gaan. Met een ‘poesje’ bij de koffie verkeerd! Maar om half 11 was het de hoogste tijd om weer richting Utrecht te gaan, dus eindelijk was ik ook eens niet de laatste die de zaak werd uitgezet. Volgende week weer op de ouwe stek in de Winkel van Sinkel tot ze ons de poort uitschoppen……..

I never miss a knitting meeting on Tuesday night…… every week I can be found at Stitch ‘n Bitch Utrecht. Unless I have a fever or can’t manage to plan holidays avoiding the Tuesday night. But yesterday I had to be in Rotterdam for a meeting anyway, so I decided to stay in this town and knit along with the SnB Rotterdam group in Hoofdstuk II, a group I wanted to visit for a long while but never came to do it because they also gather on Tuesday nights. And I didn’t regret it! Despite of the holiday season there were almost ten knitters present, among who were a lot of friends I didn’t meet for a while. And there was Lies (who wanders between a lot of SnB groups) with wónderful news! 😉

Constance, Puk, Yvon, Lies and Astrid contributed some very good ideas for the SnB-Dag, we exchanged tips on knitting sites and they browsed my new book No Sheep for Me. With a ‘poesje’ to go with the coffee (little glass with almond liqueur and whipped cream). At 22.30 h it was time to go back to Utrecht, so finally I was not the last one to leave the cafe. Next week I will be at the Winkel van Sinkel again until they thrown us out……

Stitch ‘n Bitch Nederland

July 26th, 2007
 Stitch 'n Bitch Nederland  Stitch 'n Bitch Nederland  Stitch 'n Bitch Nederland
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was een hele klus…… de site van Stitch ‘n Bitch Nederland in een nieuw jasje steken!

Ik vond het oude ontwerp met de wat somberder kleuren niet meer van deze tijd. Bovendien was de opbouw zonder ‘echt’ menu niet meer te onderhouden en barstten sommige pagina’s uit hun jasje. Vandaar dat nieuwe jasje dus….. Compleet met automatische formulieren, alle groepen overzichtelijk per provincie én op een aanklikbare kaart van Nederland, sitemaps en een bijna volledige vertaling in het Engels.

Maar zoals het met alle megaklussen gaat, er steken vast nog wat foutjes in. Dump die maar bij mij: carla@meijsen.net. Dank je wel. Dan ga ik nu eindelijk weer eens lekker een uurtje breien……..

It really was a lot of work….. the update of the site of Stitch ‘n Bitch Nederland!

I didn’t like the old design with the darker colours anymore, it looked even a bit old fashioned. Besides that, the design with a link-based menu was not to be maintained easily and some pages grew some much that they didn’t fit anymore. That asked for a brand new approach…… Complete with automatic forms, all groups easy to find per region ánd on a clickable map of the Netherlands, sitemaps and a almost complete translation in English.

But like with all big jobs, there will surely be some mistakes. Just send them to me: carla@meijsen.net.
Thanks. But for now, I will finally have some relaxed hours of peaceful knitting!

Happy Knitting in Leuven!

July 15th, 2007
 Leuven  Leuven  Leuven
 Leuven  Leuven  Leuven
 Leuven  Leuven  Leuven
 Leuven  Leuven  Leuven
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Man Jan en ik waren er even een paar dagen tussenuit, lekker naar Leuven en Brussel in België.
Eerlijk gezegd, ik wist niet eens waar Leuven lag, maar Jan verzekerde mij dat het een mooie oude universiteitsstad is met diverse wolwinkels, dus ik was overtuigd genoeg om er een lekker hotelletje te boeken. Jan had gelijk, de stad is prachtig! Het graf van Pater Damiaan was bijzonder, het Groot Begijnenhof bleek een ongelooflijk goed geconserveerde wijk, het stadhuis met de gebeeldhouwde gevel is ronduit prachtig en de historische binnenstad erg gezellig.
We troffen het, vrijdagavond was er een groot muziekfeest, de Beleuvenissen, waar we na een dagje Brussel nog even van een warme zomeravond genoten hebben.

Husband Jan and I made a trip to Leuven en Brussel in Belgium for a few days. To be honest, I didn’t even know where Leuven is located, but Jan assured me that it is a beautiful old university town with several knitting shops, so I was convinced enough to book us a comfortable hotel in the centre. Jan was right, the town is wonderful! The grave of Pater Damiaan was very special, the Groot Begijnenhof proofed to be a good conserved neighbourhood, the town hal with the sculptured front just gorgeous and the historical old town a joy to be in. We were lucky, Friday night there was a big music event, the Beleuvenissen, where we enjoyed a warm summer night.

Aan de hand van het blog van Dominique vonden we de drie wolwinkeltjes terug; Bergère de France had de gebruikelijke menggarens, Veritas viel een tikje tegen en ‘t Wolwinkeltje midden in het hart van de stad was geweldig.
En je zal het maar treffen……. deze zaterdagmiddag was breimiddag en de vriendelijke eigenaresse van de winkel nodigde mij uit om aan te schuiven! Dus Jan winkelde dus nog maar even verder en ik schoof aan bij een groep van pakweg 15 enthousiaste Leuvense breisters midden op straat tussen de bakken met wolletjes en quiltstofjes. De Chinees aan de overkant sprong spontaan bij met extra stoelen vanwege de hoge opkomst. Omdat de breimiddagen maar één keer per maand plaatsvinden, nemen veel breiers de spullen mee die ze pas afgemaakt hebben, een kleurrijke show van mooie en grappige breisels. Ik heb er veel interessante nieuwe dingen gezien en kon op mijn beurt de Belgische dames vertellen over de Nederlandse Stitch ‘n Bitch en de SnB-Dag. Tot mijn verbazing vertelde één van de dames mij dat ze garen had gekocht om de Ringshawl uit de Handwerken zonder Grenzen te gaan breien. In de winkel hing de ringshawl als showmodel. Wat is het toch een gekke gewaarwording om zelfs in het buitenland ‘mijn’ ontwerp tegen te komen! De Birch hing er ook te pronken, maar voor wie liever deze shawl vanuit de nek breit, is hier het gratis patroon van de Kiri waar ik over vertelde in het Engels en het Frans! En de beschrijving van de Estlandse opzet die ik voorgedaan heb.

Following Dominique‘s Blog we found three yarn shops; Bergère de France had the usual blended yarns, Veritas had not much at all and no nice brands but ‘t Wolwinkeltje in the heart of the town was wonderful. And I was so lucky…….. that Saturday afternoon was the knitting party and the friendly owner of the shop invited me to join in! So Jan had to do some more shopping and I joined the group of 15 enthusiastic knitters in the middle of the street between the wool and crafts stuff. The owner of the Chinese restaurant across the street spontaneously offered some of his chairs, as we were with so many. The knitting afternoons are only once a month, so the knitters bring all their finished projects, a colorful show of nice and funny knittings. I saw a lot of interesting new things and could tell the Belgium knitters about the Dutch Stitch ‘n Bitch and the SnB-Dag. To my surprise one of the ladies told me that she bought yarn for the ring shawl from Handwerken zonder Grenzen. In the shop the ring shawl could be bought too. It is so funny to find my design abroad! The Birch was there to be admired too, but for those willing to knit that design, I recommend to download the free pattern Kiri in English and French! This is the Estonian caston that I demonstrated.

Leuvense breidames, bedankt voor een gezellige breimiddag, komen jullie ook eens in Utrecht of op de SnB-Dag meebreien?

Ladies from Leuven, thanks for a nice knitting afternoon, we would like to welcome you to knit along in  Utrecht or on the SnB-Dag?

Of ik nog wat gekocht heb? Ja natuurlijk! Twee knotten rode hennep-wol in HempMade, een vreselijk leuk winkeltje vol met hennep en twee knotjes Lang sokkenwol in een aparte groen-geel-nogwat mengsel. En kleding, want het is tenslotte ‘soldes’!

Did I buy something? Of course! Two balls of red hemp-wool in HempMade, a cute shop stuffed with hemp and two balls of Lang sock yarn in a strange green-yellow-etcetera blend. And new clothes, after all, it is ‘soldes’!

Stitch ‘n Bitch-Dag 2007

July 3rd, 2007
 SnB-Dag 2007  SnB-Dag 2007
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Verleden jaar op 18 november stroomde de Van Nelle Design-fabriek in Rotterdam vol met breiers. De meesten hadden een breiwerkje in de tas om aan te kunnen schuiven aan de Gispen-tafel voor 80 breiers, maar allemaal verheugden ze zich op een geweldige breidag. Ze volgden de workshops en lezingen van Alice Starmore, Debbie Stoller, Nancy Marchant en vele SnB’ers. Ze konden er snelbreien, demonstraties volgen, het breimuseumpje bekijken en blut raken op de beurs. Een zalige breidag voor jong tot oud, van hip tot traditioneel en van stijlvol tot kitchy en campy.

Die dag, waar we allemaal zo veel lol aan beleefden, kon niet zonder vervolg blijven. Op 3 november doen we het nog eens dunnetjes (ha ha!) over! Janet en ik zijn al vreselijk druk met het uitnodigen van de beroemde breigasten, het samenstellen van het programma en de winkels voor de beurs benaderen die de mooiste wol en breispullen hebben. We gaan er weer een supergroot breifeest van maken!

Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Dag. Bezoek de site en het Blog van de Dag.

Last year on November 18th the Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam welcomed a lot of knitters. Most of them brought their knitting to knit along on the Gispen table for 80 knitters, but all looked forward to a wonderful knitting day. They followed workshops and listened to lectures of Alice Starmore, Debbie Stoller, Nancy Marchant and some SnB members. They could test their knitting speed, see demonstrations, visit the exposition of old knitting gear and knitwear and loose all their stash money on the fair. A wonderful knitting day for younger and older knitters, from hip to traditional and from classy to kitschy and campy.

That day, which proofed to be a huge success, had to be repeated. On November 3rd we will again have a knitting day! Janet and I are terrible busy with inviting famous knitters, completing the program and ask shops to hire a stand on the fair. We will make it again a big knitting party!

Stay well informed about the developments of the Day. Visit the site and the Blog of the Day.