Ellen Korth – Utilité

May 23rd, 2011

Utilité - Ellen Korth

 Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth
 
 Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth
 
 Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth
 
 Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth  Utilité - Ellen Korth
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Kunstenaar en fotograaf Ellen Korth maakte een document over veertig liefhebbers van het textiele ambacht. Wevers, vilters, borduurders, kantwerkers maar vooral veel breiers. Het spel van garen, handen en naalden leverde prachtige foto’s op. In Galerie Raben in Vorden vonden niet alleen foto’s maar ook geluiden en uitspraken van de ambachtslieden een mooi plaatsje. Gered van vergetelheid zijn de indrukken van creativiteit van al deze handwerkers vastgelegd in een boek dat je ter plaatse kan kopen. In een eenvoudige setting van een traditioneel huisje kwamen de beelden met gedempte kleuren en flarden van teksten prachtig uit. Ieder geschreven, gesproken en gefotografeerd portret is met zorg gemaakt en is één brok persoonlijkheid.

Artist and photographer Ellen Korth made a document about forty persons who love their craft. Weavers, felters, embroiderers, lace makers but especially a lot of knitters. The play of yarn, hands and needles produces beautiful images. In Galerie Raben in Vorden not only photos, but also sounds and statements of the artisans found a nice place. Saved from forgetfulness the impressions of creativity of all these crafters are secured in a book that you can buy in the gallery. In the simple but stylish traditional house the images with subdued colours and phrases found a good home. Every written, spoken or photographed portret was made with care and is a piece of the personality of the crafter.

Brent hield er een lezing over hoe voor hem wiskunde en breien met elkaar samenhangen. Hij illustreerde zijn verhaal met de inmiddels beroemde ‘Ballen van Brent’, kaleidocycles en kleurenwerk. Heel inspirerend. Het boek dat bij deze dubbeltentoonstelling hoort, bevat niet alleen zijn verhaal en foto’s, maar ook dat van mij en van een aantal vrienden; Anke Grevers en familie, Marnel Verstegen en Jan ter Heide. Ieder verstopt in een volledig in elkaar te vouwen hoofdstukje, zodat je het bij het bladeren het gevoel hebtdat je bij ieder van ons binnen komt.  Onze privacy is flinterdun, maar je bent welkom om je te laten meevoeren in onze liefde voor textiel en ambacht.

Brent gave a reading about how he combines mathematics and knitting. He illustrated his story with the now famous ‘Brent’s balls’, kaleidocycles and colour work. Very inspiring. The book that is made for the double exposition, not only beholds his story and photos, but also mine and that of some friends; Anke Grevers and family, Marnel Verstegen and Jan ter Heide. All of us are hidden in a foldable chapter, so while browsing you feel like entering our house. Our privacy is wafer-thin, but you are welcome to get involved in our love for textile and crafts.

In de Bergkerk in het centrum van Deventer valt de serene rust als een deken over de bezoeker heen bij binnenkomst. De stilte wordt slechts doorbroken wordt door klanken van muziek en stemmen die met passie over hun werk en relatie met textiel praten. Die  passie is ook tastbaar gemaakt door het door iedere ambachter gemaakte werkstukje. Voor mij was dat een vuurrood middenpaneeltje van een Estse Haapsalu shawl waarin ik het monogram CM heb gebreid met nuppjes. Persoonlijker kan niet.

In the Bergkerk in the center of Deventer the serene silence falls over the visitor like a blanket as soon as they enter. The silence is only broken by the sound of the music and the voices that talk about their work and relationship with textile with passion. The passion is also made tangible by the little project that every participant made on request of Ellen. For me that is a flaming red center panell for an Estonian Haapsalu shawl in which I knitted the monogram CM with nupps. It can get any more personal than this.

Wie nog even wil biechten over zijn gevallen steekjes, kan dat doen in het door Ellen bedachte biechthokje. Bij het breiorgel Le Son d’Aiguille rechtsaf. In de privacy van de afzondering kun je tegenover een levensgrote foto van mij,  breiend in onze  huiskamer, plaats nemen. Omringd door van alles wat mij dierbaar is en wat staat voor allerlei elementen uit mijn leven, mag je me opbiechten wat je allemaal aan stash hebt verzameld en welke projecten nog steeds niet af zijn, waarna vergeving volgt nadat je tien Wees Gegroetjes hebt gebreid.

Who wants to confess about fallen stitches, can do that in the confessional box made up by Ellen. Turn right when you are at the knitting organ Le Son d’Aiguille. In the privacy of the solitude can take place in front of a life size photo of me, knitting in our sitting room. Surrounded by all that is dear to me and that stands for elements in my life, you can confess to me about the excessive stash you bought and project still not finished, after which you will be forgiven when you knit ten Hail Mary’s.

So green

May 22nd, 2011

So green

Zo groen als gras. Of sla, of een kikker, maar in ieder geval supergroen. Dat kan je het Madelinetosh kantgaren van Yarns Apart best zeggen. Maar ik houd van groen, dus hoe groener hoe beter, toch?

As green as grass. Or lettuce, or a frog, but anyhow, terribly green. That you can call the Madelinetoch lace yarn from Yarns Apart. But I love green, so the more green, the merrier, isn’t that right?

Met dit garen heb ik een moderne Haapsalu shawl opgezet. Het patroon Tower (Tronikiri) is elegant, maar eenvoudig te breien. En dat mag ook wel, want dit project gaat mee naar Estland over dik twee weken. De reis zit tjokvol geweldig leuke activiteiten en dat vraagt om een Estse nobrainer.

With this yarn I have cast on a modern Haapsalu shawl. The pattern Tower (Tronikiri) is elegant, but easy to knit. And that is a good thing, as this project is going with my to Estonia in about two weeks. The journey is stuffed with great activities and that asks for an Estonian nobrainer.

Tallinn, Haapsalu, Tartu, Kihnu island met een workshop van ons idool Kihnu Roosi, Pärnu, Aade Long, Karnaluks, KIP-day, een workshopje Brioche van ons en zelfs een dag naar het Finse Helsinki. We zullen ons zeker niet vervelen. En zullen waarschijnlijk niet echt opschieten met het breien.

Tallinn, Haapsalu, Tartu, Kihnu island with a workshop by our idol Kihnu Roosi, Pärnu, Aade Long, Karnaluks, KIP-day, a short workshop Brioche by us and even a day to Helsinki in Finland. We will not get bored. And probably have hardly  time to knit.

A woman’s hand…..

May 16th, 2011

Estonian knitting traditions

Een vrouwenhand en een paardentand zijn altijd in beweging.

De vrouwenhanden in dit beeldschone videootje over Estse breitradities zijn inderdaad altijd in beweging. Om stil van te worden….. zo mooi vind ik de beelden. Je voelt de verbondenheid met deze ijverige dames, ook al zijn ze uit een andere tijd, ander land en hebben ze andere beweegredenen om zo hard door te breien. Morgen over drie weken, op 7 juni gaan we weer naar ons inmiddels oh zo geliefde Estland; negen breivrienden uit Nederland en twee breivrienden uit Engeland (Gerard Allt van IKnit London en Eirwen de Knitwitch). Monika, we komen eraan….. ik kan niet wachten!

BEKIJK DE VIDEO

A woman’s hand and a horse’s tooth are always in motion.

The woman’s hands in this incredible beautiful video about Estonian knitting traditions are moving all the time. I fell silent,…. that much I love the images. You can feel the connection with these industrious ladies, even though they are from a different period, far away country and had other reason to knit that quickly. Tomorrow it will be three weeks to go till 7  June when we go to our beloved Estonia again; nine Dutch knitting friends and two knitting friends from England (Gerard Allt from  IKnit London and Eirwen the Knitwitch). Monika, here we come, I can’t wait!

WATCH THE VIDEO

Life – and knitting – goes on…..

May 11th, 2011

Crown Prince

 Crown Prince  Crown Prince  Crown Prince
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het leven gaat door, en zo ook het breien. Want breien helpt in moeilijke tijden.

Al dat gebrei leverde in dik een maand tijd een enorme traditioneel gebreide Haapsalu shawl op. Knitted Knots leverde er prachtige wol met zijde voor (Knitty Silk) in een diep donkerblauw. Een koninklijke kleur voor de Crown Prince uit The Haapsalu Shawl. Ooit werd het patroon ontworpen voor een shawl die werd aangeboden aan Gustave, kroonprins van Zweden, vandaar de naam. Zo promootten de Esten hun breitraditie en en passant verrijkten ze zo de voorraad schitterende patronen.

Het materiaal is lekker stevig, dus de shawl kan naar hartelust worden gedragen. Misschien neem ik ‘m wel mee naar Estland in juni……

Life goes on, and so does knitting. Knitting helps in difficult times.

Al that knitting led in a bit more as a month to an enormous traditionally knitted shawl. The beautiful silk with wool (Knitty Silk) in deep dark blue is for sale at Knitted Knots. A royal colour for the Crown Prince from The Haapsalu Shawl. In the past the pattern was designed for a shawl that was presented to Gustave, crown prince of Sweden, hence the name. That way the Estonian people promoted their knitting tradition and by doing so enhanced the stash of magnificent patterns.

The material is strong, so the shawl can be worn comfortably. Maybe I will take it to Estonia in June……

Goodbye Coquette

May 6th, 2011

Coquette

Het is zover, de laatste van onze vijf geliefde poezen is overleden. Afgelopen dinsdag hebben we in overleg met de dierenarts besloten dat we afscheid van onze lieve Coquette moesten nemen. En zo geschiedde, met heel veel pijn in ons hart. Ons huis is nu stil en leeg. En voorlopig blijft het zo, want we willen de komende tijd wat makkelijker samen weg kunnen, maar de prijs is hoog. Hoe lang gaan we dit volhouden?

It is finally a fact, the last of our five cats has passed away. Last Tuesday we decided, advised by our vet, that is was time to say goodbye to our beloved Coquette. And so we did, with lots of pain in our hearts. Our house is empty and quiet now. And for the near future it will stay that way, as we decided that we want to travel a bit more together, but the price is high. How long will we be able to restrict our self from taking in another cat?

En als je dan een proeflapje breit voor de Estse kantworkshops, dan blijkt het ook nog Kassikäpakiri (Cat’s Claw patroon) te zijn. Toeval bestaat niet.

And than, when you knit a sample for the Estonian workshops, it appears to be Kassikäpakiri (Cat’s Claw pattern). Everything is predetermined.

Lieve Puppy, Dana, Peri, Anti en Coquette, bedankt voor alle liefde en gezelligheid, zoveel jaren lang. Ieder van jullie was uniek en zo bijzonder. Nooit uit onze gedachten.

Dear Puppy, Dana, Peri, Anti en Coquette, thanks for the love and company, zo many years. Each of you was unique and so special. We will never forget it.

Easter in Paris

May 2nd, 2011
 Paris 2011 Easter  Paris 2011 Easter  Paris 2011 Easter
 
 Paris 2011 Easter  Paris 2011 Easter  Paris 2011 Easter
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was weer zálig in Parijs, mede dankzij het prachtige weer. We hadden de smaak nog te pakken na ons reisje in februari en waarom niet? Het hotel is zo geboekt op internet en de auto is er altijd klaar voor. Iedere reden is een goeie reden om er lekker even een paar dagen tussenuit te gaan!

Is was wonderful in Paris, thanks also to the sunny weather. We just wanted to repeat our nice trip in Februari and why not? The hotel is booked easily on internet and the car is always ready to drive us to Paris. Every reason is a good one for escape everyday life for a few days.

Vijf dagen slenteren door de gezellige winkelstraatjes en over Père Lachaise, waar Jan een gedenkplaatje met een breister ontwaarde. In de gezellige wijk de Marais vonden we spontaan mercerie Entrée des Fournisseurs met een Portogees breiende medewerkster die het goed vond dat ik een foto van haar maakte. We brachten nog een  bezoekje aan La Droguerie bij de Saint Euchache waar we ook een vioolconcert van Frédéric Moreau bijwoonden, maar verder was de reis meer gericht op genieten van deze heerlijke stad, lekker eten en drinken en de romantiek, dan op textiel en breien. Hoewel sommige mensen verbaasd keken dat ik in kerken die we bezochten dewachttijd tot een concert of mis doodde door het breien van een toertje aan mijn cashmere sokken……

Five days of strolling through the cosy little shopping streets and on Père Lachaise, where Jan discovered this memorial piece with a knitter on it. In the nice neighboorhood the Marais we spontaniously found a mercerie Entrée des Fournisseurs with a woman knitting Portugese style. She didn’t mind me taking her picture. We also visited  La Droguerie in front of the Saint Euchache where we also attended a violin concert by Frédéric Moreau, but besides that the journey was just focussed on enjoying the beautiful city, nice food and drinks and of course romance, than on textile and knitting. Although some people were surprised that I was knitting on my cashmere socks in the time we waited for a mess or concert……