Not your grandmother’s way to knit…….

January 26th, 2010
Parnassos Parnassos Parnassos
Parnassos Parnassos Parnassos
Parnassos Parnassos Parnassos
Parnassos Parnassos Parnassos
Parnassos Parnassos Parnassos
Parnassos Parnassos Parnassos
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

‘Wij leren je breien niet zoals je oma’, dat is wat er in de folder van Parnassos stond als beschrijving van onze breicursus voor studenten. En dat bleek ook wel. Want ondanks dat het merendeel om absolute beginners ging, lieten we ze alle hoeken van de kamer zien als het om breien gaat. Vanaf de tweede les breiden ze I-cords, kabels, gespiegelde minderingen en meerderingen, rondbreien op rondbreinaalden én rechte naalden, lieten we ze qiviut knuffelen enz. Want wie zonder voorkennis naar een techniek kijkt, zit niet vast aan allerlei ideeën over hoe het moet en kan los gaan met experimenteren en tot geweldige dingen komen.

We will teach you to knit, but not the way your granny would do, that’s what was mentioned in the description of our knitting course in the Parnassos brochure. And that appeared to be true. Despite the fact that the greater part of the group consisted of absolute beginners, we beat them up with all kinds of knitting. From the second lesson onwards we taught them how to do I-cords, cables, mirrored decreases and increases, knitting on circular needles and straight needles, let them cuddle qiviut, etc. Because anyone who can consider a technique without foreknowledge, is not stuck with all kinds of ideas about how it should be done and can go wild experimenting and achieve marvellous things.

Er rolden al snel shawls, omslagdoeken, sokken en pantoffels van de pennen. Maar we hadden niet verwacht dat de ouderwetse pantoffel uit een oud Frans breiboekje zo’n hit zou worden….. En dat naaien en breien verschillende manieren van afhechten vereisen, dan was iets wat één van de studentes niet bedacht had. Ze knipte beide af te werken draadjes gewoon op het randje van het breiwerk met een ferme knip af.

Soon scarves, shawls, socks and slippers rolled of the needles. But we didn’t expect that such an old-fashioned slipper from an old French knitting magazine would become such a hit…… And the fact that sewing and knitting demand different finishing techniques, that was something one of our students hadn’t realised. She just cut the loose ends at the very edge of the work with a firm snip.

Dat niet iedereen even snel was, even losjes kon breien en bereid was de breinaalden even af te staan aan een ander, bleek tijdens het rondbreiwerk voor tien breiers. Samen zetten ze uiteindelijk toch een gigantisch breiwerk op, wat zoals op brei- als op sociaal gebied een geslaagd experiment genoemd kan worden.

The fact that not everyone had the same speed, could knit with the same tension and was prepared to give their needles to the person next to them, appeared during the circular knitting for ten knitters. Nevertheless they managed to cast on a gigantic piece of knitting, something that can be considered a successful experiment, in the social sense as well as in the field of knitting.

Voor ons was het ook een zeer geslaagd experiment om eens aan beginners in plaats van aan (ver)gevorderde breiers les te geven. Want dat bleek best lastig. Wij hadden bijvoorbeeld niet bedacht dat een beginnend breier niet weet welke kant ze op moet breien en hoe ze de draad op spanning houdt. Dus uiteindelijk kwamen wij met de allermeeste leerpuntjes (breipuntjes?) uit de strijd. En hierbij wensen we de twintig ijverige breistudentes nogmaals veel succes en breiplezier!

For us too it was a very successful experiment to teach beginners instead of (very) advanced knitters. Because it turned out to be more difficult than we thought. For instance, we had not thought of the fact that a beginner does not know in which direction to knit and how to keep the yarn at the right tension. So in the end we got the most out of the learning (knitting) process. Again we wish the twenty diligent knitting students lots of success and happy knitting!

Knit your bit

January 16th, 2010
Lord Kitchener Lord Cardigan Lord Raglan
Knit your bit! Knit your bit! Knit your bit!
Knit your bit! Knit your bit! Knit your bit!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Er is altijd wel ergens op de wereld oorlog, maar bijdragen van het thuisfront in de vorm van handgebreide soldatensokken en bivakmutsen worden niet meer gevraagd. De pamfletten met breipatroontjes en de affiches uit vervlogen tijden zijn echter een lust voor het oog. Ik vond er een paar op een Engelse boekenbeurs. De soms best aardige en vaak zeer praktische patronen verbinden verleden en heden en benadrukken de invloed van breien op de textielgeschiedenis.

There is always a war going on somewhere on this world, but contributions of handknitted socks and hats for the soldiers made by the home front are no longer required. The pamflets with knitting patterns and the posters of past times are wonderful though. I found some at an English book fair. The sometimes quite nice and often very practical patterns join the past and the present and emphasize the influence of knitting on the history of textile.

Lord Kitchener hield zich met de Krim-oorlog én met breien bezig. Zo vond hij een manier uit om de teen naadloos te sluiten, iets wat menig soldatenteentje een flinke blaar scheelde. Die manier kennen we nu nog als de Kitchener Stitch. De Krim-oorlog waar Lord Kitchener aan meedeed leverde nog meer bijzondere benamingen voor breiwerk op, zoals Cardigan en Raglan. Earl Cardigan kleedde zijn garnizoen met smaak in vesten met knoopsluiting middenvoor, maar dat kon niet voorkomen dat het gehele garnizoen in de pan gehakt werd bij Baklava. Collega Lord Raglan verloor tijdens de strijd zijn rechterarm. Zijn kleermaker ontwierp daarom een speciaal aangepaste jas met een schuin ingezette mouw die we kunnen kennen als de raglanmouw. Die paste wel maar ook zijn garnizoen overleefde op enkele soldaten na de oorlog niet.

Lord Kitchener occupied his time with the Crimean war ánd with knitting. He invented a way to close the toe without a seam, a tecyhnique that prevented a lot of blisters on soldiers toes. That technique we now know als the Kitchener Stitch. The Crimean war was the cause of the birth of more knitting terms in use today, like Cardigan and Raglan. Earl Cardigan dressed his garrison very tastful in cardigans with button in front, but that couldn’t prevent them from being all killed at Baklava. Colleague Lord Raglan lost during a battle his right arm. His taylor designed a special jacket with sideways sewed in sleeves that we now know as raglan sleeves. The jacket fitted well, but the garrison didn’t survive except for a handfull of soldiers.

Jaeger, klinkt Duits, niet waar? Maar breien met Duitse wol en patronenboeken was tijdens oorlogsjaren was niet aan de orde. Dr Jaeger schreef een boek over het belang van het dragen van kleding van natuurlijke grondstoffen en leende zijn naam aan het bedrijf van Lewis Tomelin in Londen dat in 1884 werd opgericht. Het bedrijf richtte zich tijdens WOI op het maken van dekens en ondergoed voor soldaten. Ook tijdens WOII werd menig soldaat warm gehouden in Jeager ondergoed. Maar ook filmsterren als Vivian Leigh en Marilyn Monroe gaven het goede voorbeeld en hielden hun lijf lekker warm met degelijke Jaeger ondergoedjes.

Jaeger, sounds German, doesn’t it? But they didn’t knit with German wool and pattern books during the war. Dr Jaeger wrote a book about the merits of wearing clothes of natural fibers and lent his name at the firm founded by Lewis Tomelin in London in 1984. The company supplied during WOI the soldiers with durable blankets and underwear. Also during WOII many soldiers were kept warm in Jaeger underwear. But also filmstars like Vivian Leigh and Marily Monroe gave the good example and kept their bodies warm and healty with decent underwear.

Estonian mittens in Den Haag

January 13th, 2010
Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag
Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag
Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag Estlandse Wanten in Den Haag
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

In het Atrium van het gemeentehuis van Den Haag was tot 29 december 2009 een kleine tentoonstelling van Estlandse wanten. Ik had geen tijd om te gaan, maar Hil gelukkig wel. Ze maakte me blij met een set prachtige foto’s. Wat haar opviel was het dunne garen waarmee sommige wanten waren gebreid. Wat veel steekjes om te breien! Maar dan heb je wel wat…….

In the Atrium of the town hall of Den Haag an small exposition about Estonian mittens was organized until 29 December 2009. I didn’t find time to go, but fortunately Hil had the oppurtunity to visit the exposition. She surprised me with a collection of photos. Remarkeble was the thin yarn that was used to knit some of the mittens. So many stitches to knit! But the result is stunning……

Comfort Knitting

January 7th, 2010

Cats

“Brei iets leuks!”, zei een paar jaar geleden iemand tegen me, toen ik een opkikkertje nodig had. Ze had daar zelf ook wel eens profijt van gehad en dus nam ik haar advies ter harte toen het o zo hard nodig was. Zo breide ik me vier jaar geleden door het afscheid van mijn beste vriend heen, toen hij zijn leven afsloot op z’n 48ste verjaardag en een paar maanden later stierf. Ieder steekje hielp me een seconde verder door de tijd.

“Knit something cute!”, someone said to me a few years ago, when I needed some cheering up. She had benefitted from this idea too, so I took the advise to heart when I needed it so badly. Four years ago I knitted through the big goodbye to my best friend, when he finished his life on his 48th birthday and some died some months later. Every stitch helped me a step through time.

En nu heb ik de serotonine die de repeterende breibeweging opwekt, weer hard nodig. Nadat we afscheid moesten nemen van drie van onze vijf poezen in maar een half jaartje tijd en Coquette ziek is, brei ik weer iets leuks om door het verdriet en het gemis heen te komen. Life and knitting; alle ups en downs van het leven, brei ik tot wantjes, shawls en mutsen. In iedere steek een traan. Het project moet een hoog schattigheidsgehalte hebben, fluffy en zacht, kleurig, warm en niet te moeilijk zijn. Chocolade voor de geest, geen dag zonder breien, liefst met Coquette en Antie op schoot, die tot rust worden gebracht door het zachte geschommel en het getik van de naalden. Dag lieve Puppie, Dana en Peri……

And now I do need the serotonine that the repetetive knitting movement produces, again so badly. After saying goodbye from three of our five cats in only 6 months time and Coquette being sick, I knit something nice to get through the grief and feeling of missing them. Life and knitting; all ups and downs of life, I knit it all into mittens, shawls and hats. In every stitch a tear. The project has to be very cute, fluffy and soft, colourfull, warm and not too difficult to knit. Chocolate for the mind, not a day without knitting, which I love to share with Coquette and Antie on my lap, them getting relaxed by the soft movements and the sounds of ticking needles. Goodbye dear Puppie, Dana and Peri……

Nancy Marchant’s book Knitting Brioche

January 1st, 2010
Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat je ver haalt, is lekker. Zo denken de Nederlanders er vaak over en dat is jammer want soms vind je de lekkerste hapjes in je eigen kikkerlandje. Zo gaat het ook met de beste breiers. Nancy Marchant, een Nederlandse breister van Amerikaanse afkomst, woont al ruim dertig jaar in het hart van Amsterdam, waar ze vroeger de mooiste breisels voor Ariadne produceerde en nu de prachtigste dingen doet met de Patentsteek. Oftewel, de Brioche stitch, wat haar de bijnaam Queen of Brioche opleverde. Wie kent niet haar website en Pecan Pie hat van Knitty?

All nice things come from a far place. That’s what the Dutch often think and that’s a pity because often the nicest things are found in our own tiny country. And that is also the case with the best knitters. Nancy Marchant, a Dutch knitter of American descent, has been living in the centre of Amsterdam for the last 30 years and used to make the most fabulous knitwear for Ariadne and now does the most fantastic things with the brioche stitch. This earned her the title of Queen of Brioche . Who doesn’t know her website and the Pecan Pie hat on Knitty?

Nancy heeft en kan het allemaal. Met een uitstekend technisch inzicht, vergaande grondigheid en een groot talent voor kleurgebruik en het ontwerpen van vorm, structuur en textuur, was zij de aangewezen persoon om hét boek over de Patentsteek te schrijven. En dat heeft ze, na lang aandringen,…… eindelijk gedaan! Gisteren stapte ze stralend van plezier De Afstap in met onder haar arm een gesigneerd boek voor mij.

Nancy has it all and knows how to do it. With an excellent technical knowledge, thoroughness and a great talent for the use of colour and designing form, structure and texture she was the ultimate person to write thé book on the Brioche Stitch. And she did so finally, after much persuasion! Yesterday she stepped into De Afstap, radiant with joy, with a signed book for me.

Aan mij hebben ze ‘s avonds weinig meer gehad. Ik kon niet wachten om de polswarmers waarvan Nancy me maanden geleden de originelen al liet zien, te breien. Eentje is er al af. En de tweede bijna. Ik heb bij De Afstap meteen mooie Rowan KidSilk Haze en Kid Classic meegenomen, want ik wilde direct beginnen! Heerlijk om dit fantastisch leuke patroon met dit mooie materiaal te breien. Verslavend, ik wil ze in álle kleuren en bij al mijn jassen en truien……

I wasn’t of much use anymore last night, for I couldn’t wait to start knitting a set of wrist warmers, of which Nancy showed me the originals some months ago. One is finished already. And the second one almost. I immediately bought some nice Kidsilk Haze and Kid Classic at De Afstap, because I wanted to start right away! Lovely to knit this fantastic pattern with these nice materials. And addictive, I want them in all colours to go with all my coats and sweaters……

Het boek start met een uitgebreid hoofdstuk met de uitleg over de Patentsteek, inclusief minderingen, meerderingen en meerkleurige breisels. Alles wordt duidelijk beschreven en toegelicht door middel van foto’s. Dat is ook wel nodig, want de afkortingen zijn heel anders dan je gewend bent. Schrik niet van bv ‘sl1yof’ of ‘brkyobrkyobrk’, want Nancy legt álles uit. Dan is er nog een hoofdstuk met maar liefst 60 stekenpatronen, de een nog mooier dan de ander. Wie meteen lekker aan de slag wil, kan een patroon uit het laatste deel van het boek kiezen. Er zijn wat kleinere projecten, bv een leuk mutsje of die polswarmers waar ik zo weg van ben, maar ook een aantal vesten en truien met mooie belijningen waar Nancy zo goed in is.

The book starts with an extensive chapter on the explanation of the Brioche Stitch, including decreasing, increasing and multicolour knitting. Everything is explained very clearly and illustrated with photos. That’s a must because the abbreviations are very different from what we are used to. So don’t be scared off by for example ‘sl1yof’or ‘brkyobrkyobrk’, for Nancy explains everything. Then there is another chapter with no less than 60 stitch patterns, one even more beautiful than the other. If you cannot wait to start a project, you can choose one of the patterns in the last part of the book. There are some smaller projects, for example a nice hat or the wrist warmers I love so much, but also a number of cardigans and sweaters with the lovely designs that Nancy is so good at.

En dan die namen van de patronen, gewéldig! Mutsje ‘Delft’s Blauw’, vest ‘Windmolen’, de ‘Waterlooplein Watch Cap’ en de ‘Zandloper’…… alles heeft een Nederlandse naam! Ik ben benieuwd hoe ze dat wereldwijd gaan uitspreken. 😉

And what about the names of the patterns, fantastic! Hat ‘Delft’s Blauw’, cardigan ‘Windmolen’, the ‘Waterlooplein Watch Cap’ and the ‘Zandloper’……everything has a Dutch name! I cannot wait to hear these names pronounced worldwide. 😉

Nancy, je hebt jezelf overtroffen met dit supergoeie boek. Complimenten lieve vriendin, je bent geweldig.
Het boek is op dit moment nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar kan wel al worden besteld. Natuurlijk krijgen we bij De Afstap binnenkort ook een stapel. Wees er snel bij, ik verwacht dat dit boek binnen de kortste keren uitverkocht is. En uiteindelijk wil je ‘m toch…….

Nancy, you have excelled yourself with this outstanding book. My compliments dear friend, you are fantastic.

The book is not for sale yet in The Netherlands, but can be ordered already. Of course De Afstap will have a pile of them shortly. Do not wait too long, for I expect they will be sold out within no time. And in the end you just want to have one…..