Nancy Marchant’s book Knitting Brioche

Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant Knitting Brioche - Nancy Marchant
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat je ver haalt, is lekker. Zo denken de Nederlanders er vaak over en dat is jammer want soms vind je de lekkerste hapjes in je eigen kikkerlandje. Zo gaat het ook met de beste breiers. Nancy Marchant, een Nederlandse breister van Amerikaanse afkomst, woont al ruim dertig jaar in het hart van Amsterdam, waar ze vroeger de mooiste breisels voor Ariadne produceerde en nu de prachtigste dingen doet met de Patentsteek. Oftewel, de Brioche stitch, wat haar de bijnaam Queen of Brioche opleverde. Wie kent niet haar website en Pecan Pie hat van Knitty?

All nice things come from a far place. That’s what the Dutch often think and that’s a pity because often the nicest things are found in our own tiny country. And that is also the case with the best knitters. Nancy Marchant, a Dutch knitter of American descent, has been living in the centre of Amsterdam for the last 30 years and used to make the most fabulous knitwear for Ariadne and now does the most fantastic things with the brioche stitch. This earned her the title of Queen of Brioche . Who doesn’t know her website and the Pecan Pie hat on Knitty?

Nancy heeft en kan het allemaal. Met een uitstekend technisch inzicht, vergaande grondigheid en een groot talent voor kleurgebruik en het ontwerpen van vorm, structuur en textuur, was zij de aangewezen persoon om hét boek over de Patentsteek te schrijven. En dat heeft ze, na lang aandringen,…… eindelijk gedaan! Gisteren stapte ze stralend van plezier De Afstap in met onder haar arm een gesigneerd boek voor mij.

Nancy has it all and knows how to do it. With an excellent technical knowledge, thoroughness and a great talent for the use of colour and designing form, structure and texture she was the ultimate person to write thé book on the Brioche Stitch. And she did so finally, after much persuasion! Yesterday she stepped into De Afstap, radiant with joy, with a signed book for me.

Aan mij hebben ze ‘s avonds weinig meer gehad. Ik kon niet wachten om de polswarmers waarvan Nancy me maanden geleden de originelen al liet zien, te breien. Eentje is er al af. En de tweede bijna. Ik heb bij De Afstap meteen mooie Rowan KidSilk Haze en Kid Classic meegenomen, want ik wilde direct beginnen! Heerlijk om dit fantastisch leuke patroon met dit mooie materiaal te breien. Verslavend, ik wil ze in álle kleuren en bij al mijn jassen en truien……

I wasn’t of much use anymore last night, for I couldn’t wait to start knitting a set of wrist warmers, of which Nancy showed me the originals some months ago. One is finished already. And the second one almost. I immediately bought some nice Kidsilk Haze and Kid Classic at De Afstap, because I wanted to start right away! Lovely to knit this fantastic pattern with these nice materials. And addictive, I want them in all colours to go with all my coats and sweaters……

Het boek start met een uitgebreid hoofdstuk met de uitleg over de Patentsteek, inclusief minderingen, meerderingen en meerkleurige breisels. Alles wordt duidelijk beschreven en toegelicht door middel van foto’s. Dat is ook wel nodig, want de afkortingen zijn heel anders dan je gewend bent. Schrik niet van bv ‘sl1yof’ of ‘brkyobrkyobrk’, want Nancy legt álles uit. Dan is er nog een hoofdstuk met maar liefst 60 stekenpatronen, de een nog mooier dan de ander. Wie meteen lekker aan de slag wil, kan een patroon uit het laatste deel van het boek kiezen. Er zijn wat kleinere projecten, bv een leuk mutsje of die polswarmers waar ik zo weg van ben, maar ook een aantal vesten en truien met mooie belijningen waar Nancy zo goed in is.

The book starts with an extensive chapter on the explanation of the Brioche Stitch, including decreasing, increasing and multicolour knitting. Everything is explained very clearly and illustrated with photos. That’s a must because the abbreviations are very different from what we are used to. So don’t be scared off by for example ‘sl1yof’or ‘brkyobrkyobrk’, for Nancy explains everything. Then there is another chapter with no less than 60 stitch patterns, one even more beautiful than the other. If you cannot wait to start a project, you can choose one of the patterns in the last part of the book. There are some smaller projects, for example a nice hat or the wrist warmers I love so much, but also a number of cardigans and sweaters with the lovely designs that Nancy is so good at.

En dan die namen van de patronen, gewéldig! Mutsje ‘Delft’s Blauw’, vest ‘Windmolen’, de ‘Waterlooplein Watch Cap’ en de ‘Zandloper’…… alles heeft een Nederlandse naam! Ik ben benieuwd hoe ze dat wereldwijd gaan uitspreken. 😉

And what about the names of the patterns, fantastic! Hat ‘Delft’s Blauw’, cardigan ‘Windmolen’, the ‘Waterlooplein Watch Cap’ and the ‘Zandloper’……everything has a Dutch name! I cannot wait to hear these names pronounced worldwide. 😉

Nancy, je hebt jezelf overtroffen met dit supergoeie boek. Complimenten lieve vriendin, je bent geweldig.
Het boek is op dit moment nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar kan wel al worden besteld. Natuurlijk krijgen we bij De Afstap binnenkort ook een stapel. Wees er snel bij, ik verwacht dat dit boek binnen de kortste keren uitverkocht is. En uiteindelijk wil je ‘m toch…….

Nancy, you have excelled yourself with this outstanding book. My compliments dear friend, you are fantastic.

The book is not for sale yet in The Netherlands, but can be ordered already. Of course De Afstap will have a pile of them shortly. Do not wait too long, for I expect they will be sold out within no time. And in the end you just want to have one…..

Leave a Reply