2011 >>> 2012

December 31st, 2011

Happy 2012!

Het was een roerig jaar, zowel privé als wat betreft de breierij. En het derde jaar alweer dat The Dutch Knitters actief zijn. Ik gaf diverse workshops in binnen- en buitenland (ja, dat bekt lekker hè), leidden we twee groepen Betere Breiers op en schreven we Warme Handen, ons eerste boek over Estlandse wanten en polswarmers. In Verena en Cast On zorgden we voor het patroon van de Grolse Wanten en in Handwerken zonder Grenzen verscheen een patroon uit Warme Handen. En natuurlijk vond je ons op de Haak- en Breidagen met workshops en de Handwerkbeurzen met een gezellig Dutch Knitting Café.

It was turbulent year, private as well as in our knitting world. And already the third year that The Dutch Knitters have been active. I gave several workshops in The Netherlands and abroad (sounds good, doesn’t it?), we taught two groups advanced knitting skills and we wrote Warm Hands, our first book about Estonian mittens and wrist warmers. For Verena and Cast On we did the Grolse Wanten (Groenlo Mittens) pattern and Handwerken zonder Grenzen published one of the patterns from Warm Hands. And of course we were present at the Haak- en Breidagen with workshops and at the Handwerkbeurs with a cosy Dutch Knitting Café.

Natuurlijk ging ik ook nog wel eens op studiereis, eerst in juni naar Estland met de breivrienden en als hoogtepunt van de reis Kihnu. In november gingen we alweer naar Tallinn, maar dit keer op uitnodiging van de Handwerk Union om op Mardilaat – een geweldige handwerkbeurs – te laten zien wat  de relatie is tussen het Zweedse Twijnend Breien en de Estlandse breikunst is. We mochten er ook Warme Handen introduceren en verkopen, iets wat natuurlijk heel bijzonder is als je een boek schrijft over nu juist de Estlandse breicultuur.

Of course I also did some study tours every now and then. First to Estonia with our knitting friends in June and as the highlight of that trip our visit to Kihnu Island. In November we went to Tallinn, but this time we were invited to Mardilaat – a fantastic crafts fair – by the Handicraft Union to show the relation between Swedish Twined Knitting and the Estonian art of knitting. We were also allowed to introduce and sell Warm Hands, and that is very special considering we wrote a book exactly about the Estonian knitting culture.

Een druk jaar dus, maar druk zijn met leuke dingen is nooit een probleem. Het sleept je door de moeilijke tijden heen en houdt het leven positief. Iedere dinsdagavond aanschuiven bij mijn vrienden in de Winkel van Sinkel hoort daar ook bij. Een breigebeuren waarbij ik lekker (vrijwel) niets hoef te regelen of doen, gewoon lekker met een palmpje breien en beppen.

Lieve breivrienden, cursisten en organisatoren van breievenementen, ik wens jullie een goed en breierig 2012!

So it was a busy year, but being busy with nice things is never a problem. It takes you through the hard times and keeps you positive. Knitting with my friends in the Winkel van Sinkel every Tuesday night is part of that as well. A weekly knitting event for which I have to do or arrange (almost) nothing, just knitting and chatting, having a Palm beer within reach.

Dear knitting friends, students and organizers of knitting events, I wish you a good and knitfull 2012!

Warme Handen in Handwerken zonder Grenzen

December 21st, 2011

Handwerken zonder Grenzen

Deze week kwam de nieuwe Handwerken zonder Grenzen uit met daarin een patroon uit Warme Handen. De wanten, Groot Geluk, zijn bij mij favoriet, vooral in het roomwit en mooie diep donkerrood. Het motief lijkt op een vlindertje en verandert zodra je het vanuit een andere hoek bekijkt.

Het boek  Warme Handen met álle dertien patronen kan je bestellen via onze site www.thedutchknitters.nl

This week the new Handwerken zonder Grenzen was published. It contains a pattern from Warm Hands. The mittens, Groot Geluk, are my favourites, especially in off-white and nice deep warm red. The motif resembles a butterfly and changes when you look at it from another angle.

The book Warm Hands with all thirteen patterns can be ordered through our website www.thedutchknitters.nl

Haapsalu Rätt

December 7th, 2011

Haapsalu Rätt

Eén dag voor ons boek Warme Handen uitkwam (dus op 26 oktober 2011), werd in Estland Haapsalu Rätt van Siiri Reimann en Aime Edasi uitgebracht. Het prachtigste kantbreiboek dat ik ooit in handen heb gehad. Nóg mooier dan hun vorige boek The Haapsalu Shawl.  Wat een meesterwerk! Maar liefst 2,3 kilo zwaar, mooi uitgevoerd in hardcover en tjokvol patronen (73 shawls en 25 randen!). De oude foto’s illustreren de verhalen over de geschiedenis van de traditionele Haapsalu shawls en de modellen showen hoe je de shawls een aanvulling op je garderobe kunnen vormen. Je weet gewoon niet wat te kiezen om als eerste aan te beginnen!

One day before our book Warm Hands was published (on 26 October 2011), Haapsalu Rätt by Siiri Reimann and Aime Edasi was published in Estonia. The most beautiful lace book I ever held in my hands. Even more beautiful than the previous book, The Haapsalu Shawl. What a masterpiece! It weighs no less than 2.3 kilograms, well made in hardcover and chock-full with patterns (73 shawls and 25 edges!). The old photos illustrate the stories about the history of the traditional Haapsalu shawls and the models show us how these shawls can make an addition to our wardrobe. It’s hard to choose which one to start with!

 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Siiri en Aime kenden we al van onze Estland-reis in 2010. We volgden toen een workshop bij hen in Haapsalu, waarna ze ons hun mooie dorpje, het musuem over de Haapsalu-shawls en diverse wolwinkeltjes lieten zien. Een geweldige en ontzettend bijzondere dag die me altijd bij zal blijven. Siiri en Aime weer terug zien op Mardilaat was dan ook het zoveelste hoogtepunt van de reis. Monika’s foto van de onze groep tijdens de workshop in Haapsalu staat ook in het boek, net als de foto van Siiri en Aime met een shawl van mij in ons boek. En natuurlijk signeerden we elkaar’s boeken.

We already knew Siiri and Aime from our trip to Estonia in 2010. We had a workshop from them in Haapsalu, after which they showed us their beautiful village, the Haapsalu shawl museum and several yarn shops. It was a marvellous and very special day that I will always remember. Seeing Siiri and Aime again at Mardilaat was one more of the many highlights of our trip. Monika’s photo of our group made during this workshop in Haapsalu is in their book, as well as our photo of Siiri and Aime with a shawl made by me is in our book. And of course we signed each other’s books.

De Haapsalu-boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij Saara. Wat leuk om Katrin van Saara te ontmoeten na haar al zo vaak aan de telefoon te hebben gehad. Vanaf nu kijken we uit naar elkaar’s telefoontjes! 😉

Publisher Saara published The Haapsalu books. It was so nice to finally meet Katrin from Saara after so many phone calls with her. From now on we look forward to speaking to each other on the phone! 😉

De Afstap in Amsterdam was de eerste winkel in Nederland waar je Haapsalu Rätt kon kopen. De verkoopprijs van 45 euro.
The Haapsalu Shawl wordt op dit moment helaas niet meer gedrukt, maar De Afstap heeft nog een paar exemplaren voor 34,95 euro per stuk. Maar dan moet je wél snel zijn!

De Afstap in Amsterdam was the first shop to sell the Haapsalu Rätt book. Price 45 euros.
Unfortunately the Haapsalu Shawl book is out of print at this moment, but De Afstap still has a few left for 34.95 euros. But then you have to be quick!

Video Mardilaat

December 3rd, 2011

Mardilaat was geweldig! Wie een beeld wil krijgen, bekijkt dit videootje van een Russische website!

Mardilaat was so great! If you want see more, watch this video from a Russian website!