2011 >>> 2012

Happy 2012!

Het was een roerig jaar, zowel privé als wat betreft de breierij. En het derde jaar alweer dat The Dutch Knitters actief zijn. Ik gaf diverse workshops in binnen- en buitenland (ja, dat bekt lekker hè), leidden we twee groepen Betere Breiers op en schreven we Warme Handen, ons eerste boek over Estlandse wanten en polswarmers. In Verena en Cast On zorgden we voor het patroon van de Grolse Wanten en in Handwerken zonder Grenzen verscheen een patroon uit Warme Handen. En natuurlijk vond je ons op de Haak- en Breidagen met workshops en de Handwerkbeurzen met een gezellig Dutch Knitting Café.

It was turbulent year, private as well as in our knitting world. And already the third year that The Dutch Knitters have been active. I gave several workshops in The Netherlands and abroad (sounds good, doesn’t it?), we taught two groups advanced knitting skills and we wrote Warm Hands, our first book about Estonian mittens and wrist warmers. For Verena and Cast On we did the Grolse Wanten (Groenlo Mittens) pattern and Handwerken zonder Grenzen published one of the patterns from Warm Hands. And of course we were present at the Haak- en Breidagen with workshops and at the Handwerkbeurs with a cosy Dutch Knitting Café.

Natuurlijk ging ik ook nog wel eens op studiereis, eerst in juni naar Estland met de breivrienden en als hoogtepunt van de reis Kihnu. In november gingen we alweer naar Tallinn, maar dit keer op uitnodiging van de Handwerk Union om op Mardilaat – een geweldige handwerkbeurs – te laten zien wat  de relatie is tussen het Zweedse Twijnend Breien en de Estlandse breikunst is. We mochten er ook Warme Handen introduceren en verkopen, iets wat natuurlijk heel bijzonder is als je een boek schrijft over nu juist de Estlandse breicultuur.

Of course I also did some study tours every now and then. First to Estonia with our knitting friends in June and as the highlight of that trip our visit to Kihnu Island. In November we went to Tallinn, but this time we were invited to Mardilaat – a fantastic crafts fair – by the Handicraft Union to show the relation between Swedish Twined Knitting and the Estonian art of knitting. We were also allowed to introduce and sell Warm Hands, and that is very special considering we wrote a book exactly about the Estonian knitting culture.

Een druk jaar dus, maar druk zijn met leuke dingen is nooit een probleem. Het sleept je door de moeilijke tijden heen en houdt het leven positief. Iedere dinsdagavond aanschuiven bij mijn vrienden in de Winkel van Sinkel hoort daar ook bij. Een breigebeuren waarbij ik lekker (vrijwel) niets hoef te regelen of doen, gewoon lekker met een palmpje breien en beppen.

Lieve breivrienden, cursisten en organisatoren van breievenementen, ik wens jullie een goed en breierig 2012!

So it was a busy year, but being busy with nice things is never a problem. It takes you through the hard times and keeps you positive. Knitting with my friends in the Winkel van Sinkel every Tuesday night is part of that as well. A weekly knitting event for which I have to do or arrange (almost) nothing, just knitting and chatting, having a Palm beer within reach.

Dear knitting friends, students and organizers of knitting events, I wish you a good and knitfull 2012!

2 Responses to “2011 >>> 2012”

  1. KK Says:

    Happy New Year!
    I got your postcard today, thank you Carla!

  2. Karin Says:

    Jij ook de beste wensen! Ben de gelukkige eigenaar van jullie eerste boek geworden! Al enig idee waarover het volgende boek gaat…..

    groet, Karin

Leave a Reply