Cheers on our trip to Estonia!

May 29th, 2010
Cheers on Estonia! Cheers on Estonia!  
 
Orenburg book Orenburg book Orenburg book
 
Orenburg book Orenburg book Orenburg book
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat zijn we toch een bofkonten, dat we binnenkort mogen vertrekken naar Tallinn in Estland. Met negen leuke, gezellige breivrienden mag ik dit nieuwe brei-avontuur tegemoet gaan. Een volle week workshops, wolwinkels bezoeken, naar de Kauni wolfabriek, zelf workshop geven en natuurlijk lekker samen eten, een glaasje drinken en een toertje breien.

We are the lucky ones. Soon we will depart for Tallinn in Estonia. With nine of my best knitting friends I can’t wait to start this new knitting adventure. A full week of workshops, visiting wool shops, going to the Kauni wool factory, giving a workshop and of course eating, drinking and knitting together.

De workshops krijgen we van beroemde breiers als Aimee Adasi, Siiri Reimann (yep, dat zijn de auteurs van het beroemde boek The Haapsalu Shawl en Tiina Meeri (auteur van stapels brei- en handwerkboeken). Er ligt een flinke lijst met wolwinkeltjes en ander breigerelateerde bezienswaardigheden klaar. Hil en ik bieden de Estlandse breivrienden een workshop Twijned Breien aan. De basisprincipes van deze techniek zijn in korte tijd te leren en de resultaten zijn prachtig. Een Zweedse techniek die The Dutch Knitters de Estlandse breiers leren, lekker internationaal hè.

The workshops we will taught by Aimee Adasi, Siiri Reimann (yep, these two are the authors of the famous book The Haapsalu Shawl) and Tiina Meeri (author of a pile of knitting and craftsbooks). There is a long list of wool shops and other knitting related things to see. Hil and I will teach a workshop Twined Knitting to our Estonian knitting friends. The basis principles of this technique can be learned in a short period of time and the results are magnificent. A Swedish technique that The Dutch Knitters will teach the Estonian knitter, it is really international.

Gisteren hadden we met de de breireisgenoten een voorpretmiddagje bij mij thuis. Na thee en lekkers spuiden Hil en ik kennis en wetenswaardigheden over de Estlands breiwereld. We lieten onze boeken, shawls en proefjes zien totdat het vooral de breiers met weinig kantbrei-ervaring duizelde. Na de groepsfoto in de tuin op de steiger bij het water met breiwerk en een glaasje Prosecco in de hand, gingen we in de stad op onze vertrouwde breistekkie in de Winkel van Sinkel wat te eten. Vrijwel iedereen was er. Een gevarieerde groep breiers met heel verschillende achtergronden die het er in Estland flink van gaan nemen.

Yesterday we had a afternoon at my place with the participants to prepare for the trip to Estonia. After tea with sweets and cookies Hil and I told them everything about the Estonian knitting world. We showed our books, shawls and samples untill especially the knitters with only little lace knitting experience dropped out. After the group photo in the garden on the quay at the waterfront with knittings and a glass of Prosecco in our hands, we went to town to our regular table in the Winkel van Sinkel to eat something. Almost all participants were there. A group of knitting friends with a lot of variety and different backgrounds that will have a marvelous time in Estonia.

We ontdekten dat als Jans helemaal niet van plan is om Estlandse shawls te gaan breien, dat dit voldongen feit haar de ideale persoon maakt om tijdens de pyamaparty onze wijntjes in te tuten. ‘s Nachts snurkt ze er lekker op los, maar roommate Ingeborn schijnt dat juist een lekker vertrouwd geluidje te vinden en verheugt zich er al op. Met al dat gelach en gekakel leek mijn huis wel een kippenhok. De oude poezen Coquette en Anti waren blij rustig boven te zitten. Ondertussen viel mijn nieuwe boek over de Orenburg breitraditie op de mat. Want als we de Estlandse breitradities tot in de puntjes onderzocht hebben, wacht het volgende project,…… Orenburg. Als je breit, kom je nog eens ergens.

We discovered that Jans wasn’t planning to knit an Estonian shawl at all, but this makes her the ideal person to pour in the wine during pyama parties. At night she snores like a woodworker, but roommate Ingeborn doesn’t mind as the sound will remind her of her young, so she looks forward to it. With all the laughter and noise my house resembled a henhouse. The old cats Coquette and Anti were happy to stay upstairs. In the meanwhile my new book about Orenburg knitting fell in the mailbox. After having researched the Estonian knitting traditions into detail, the next project is waiting for us….. Orenburg. When you knit, you travel a lot.

Knitting is hot

May 22nd, 2010

Antje

Het gaat goed met het breien. De Telegraaf wist een paar maanden geleden naar aanleiding van een enquete in de zaterdagbijlage Vrouw te melden dat ruim 10% van de vrouwen breit en het haar favoriete hobby noemt. Op Stitch ‘n Bitch Nederland zijn inmiddels al 100 Nederlandse groepen geregistreerd. En Ravelry, de geliefde breiontmoetingsplaats op het internet, tel op dit moment al 751095 leden!

Knitting is hot. The Telegraaf announced a few months ago after having held a poll among the readers of Vrouw (magazine that is added to the newspaper on Saterday) that 10% of the women like to knit and call it the favorite hobby. On Stitch ‘n Bitch Nederland 100 Dutch knitting groups are registered. And Ravelry, the popular knitting community on the internet, now has 751095 members!

Two Antique hats

May 16th, 2010
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats  
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Voor mij liggen twee schattige katoenen gebreide babymutsjes. De eerste kocht ik jaren geleden in Utrecht, de tweede afgelopen weekend in een antiekwinkeltje in Amsterdam. Ze zijn zo klein dat er amper een sinaasappel in past, maar waarschijnlijk zijn ze wel gebruikt voor het warm houden van babyhoofdjes. Door heet en grondig wassen zijn ze mogelijk een slagje gekrompen. Je kan aan het model en aan de twee kwastjes zien dat ze het jongensmutsjes zijn. De mutsjes voor meisjes hadden de ster op het achterhoofd, model Holly Hobby, zeg maar.

In front of me there are two lovely cotton knitted baby hats. The first I bought years ago in Utrecht, the second last weekend in an antique shop in Amsterdam. They are so tiny that they hardly fit an orange, but probably they were used to keep baby heads warm. By washing them hot and thoroughly they have maybe shrunk a little. The model and the two tassles on each one of them make them boys hats. The hats for girls had the star on the back of the head. Model Holly Hobby, so to say.

Van Lia kreeg ik naast een enorme stapel Handwerken zonder Grenzen een prachtig boekje van A. Teunisse en A.M. van der Velden. De titel is Het Breien, De Vrouwelijke Handwerken voor School en Huis en het dateert uit 1898, maar dat is alweer de vijfde en verbeterde druk. De eerste druk kwam uit in 1886. Het is geschreven voor onderwijzeressen, zodat ze via zelfstudie de handwerkkunsten door kunnen geven aan kinderen. Opmerkelijk is dat na een minimale uitleg over opzetten en afkanten op pagina 14 al meteen met kousen breien wordt begonnen. Blijkbaar vond men dat destijds zo belangrijk dat daarmee met de deur in huis vielen niet gek was. Je ziet dat in vrijwel alle boekjes uit die periode.

Lia gave me besides a huge pile of Handwerken zonder Grenzen also a book written by A. Teunisse en A.M. van der Velden. The title is Het Breien, De Vrouwelijke Handwerken voor School en Huis and it dates from 1898, but this already the fifth and improved print. The first print was published in 1886. It is written for teachers, so they could learn from the book and then teach the children. Remarkeble is the fact that after a very short explanation of casting on and off on page 14 starts with knitting stockings. Obviously they must have needed those items badly that they were so eager to learn about that subject so soon. Almost all knitting books from this period start with knitting stockings.

Cotton hats Cotton hats  
 
Cotton hats Cotton hats  
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Anthony van Dyck, één van de favoriete schilders van man Jan, schilderde rond 1630 kinderen met gebreide mutsen op de hoofdjes. De verder als kleine volwassenen aangeklede figuurtjes stonden kaarsrecht te poseren zonder er verder blijk van te geven dat ze kind waren en zich eigenlijk zouden moeten vermaken in de zandbak. De kindersterfte was hoog in de middeleeuwen en Renaissance, dus het is niet eens zeker dat deze statige kinderen zich nog wel in het land der levenden bevonden. Overleden broertjes en zusjes werden soms ter nagedachtenis er gewoon bijgeschilderd.

Anthony van Dyck, one of the favorite painters of husband Jan, painted at about 1630 children with knitted heads. The children were dresses as small adults and pose upright without showing that they were little children that should have played and got dirty. Many babies died in the middle ages and Renaissance, so it isn’t even sure that these stately children were still alive when they were painted. Passed away brothers and sisters were sometime painted too as a remembrance.

Cotton hats    
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

In de Handwerken zonder Grenzen (nr 7 uit 1978) staat een patroon van een damesmuts die is ontworpen naar aanleiding van een oud jongensmutsje dat Henriëtte Tellegen van haar moeder kreeg. Zij maakte er een patroon voor een damesmuts van. Ook dat mutsje was onwaarschijnlijk klein. De verandering in de omgang met kleine kinderen weerspiegelt zich in het kleedgedrag. We breien nu kleurige en comfortabele mutsen voor de babies. Ik hoorde dat vooral de Aardbei erg populair is. Maar goed, dat heb je van mij en ik wist tot voor kort nog niet eens wat een wipkip is……

In the Handwerken zonder Grenzen (no 7 from 1978) there is a pattern of a ladies hat that is designed after an old boys hats that Henriëtte Tellegen got from her mother. She made it into a pattern for a ladies hat. This is also a very small hat. The change in raising children is reflected in the way they are dressed. We now knit colourful and comfortable hatd for babies. I heard the Aardbei is quite a hit. But well, why believe me, quite recently I learned what a wipkip is (a see-saw you find on a playground resembling a chicken)……

Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wie meer mutsenpatronen zoekt, kan het boekje van onze breivriendin Anke en haar moeder en zus aanschaffen. Daarin vind je de daagse katoenen Gelderse mutsen. De mutsen, die duidelijk zijn afgeleid van de baby- en kindermutsen, werden ook door volwassen vrouwen gedragen. In mijn oude boekjes zien ik dat ook, oma droeg een ‘nachtmuts voor bejaarde dames’ en opa lag in bed met een ‘heerenslaapmuts’ die veel lijkt op een ingezakt jongensmutsje. Ook in de Piecework van juni-juli wordt aandacht besteed aan dit boekje waarin een stukje belangrijke breigeschiedenis is vastgelegd door deze familie die zich al jaren wijdt aan het op authentieke wijze nabreien van de Gelderse muts.

Who wants more hat patterns, can buy the book of our knitting friend Anke and her mother and sister. There you find the daily cotton Gelderse mutsen. The hats, that were obviously derived from baby- and children’s hats, were worn by adult women. In the old books we also see that, grandmother wore a ‘nachtmuts for bejaarde dames (nighthat for older ladies) and grandfather slept with his ‘heerenslaapmuts’ that looks a lot like a collapsed boys hat. Also in the Piecework June-July there is an article about this book in which an important part of history is secured by a family that so many years have devoted their time to knitting the authentic hats from Gelderland (region in the Netherlands).n.net/lnk2/wp-content/uploads/2010/05/muts5.jpg” alt=”Cotton hats” height=”96″>
Cotton hats
Cotton hats

 

Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats  
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Voor mij liggen twee schattige katoenen gebreide babymutsjes. De eerste kocht ik jaren geleden in Utrecht, de tweede afgelopen weekend in een antiekwinkeltje in Amsterdam. Ze zijn zo klein dat er amper een sinaasappel in past, maar waarschijnlijk zijn ze wel gebruikt voor het warm houden van babyhoofdjes. Door heet en grondig wassen zijn ze mogelijk een slagje gekrompen. Je kan aan het model en aan de twee kwastjes zien dat ze het jongensmutsjes zijn. De mutsjes voor meisjes hadden de ster op het achterhoofd, model Holly Hobby, zeg maar.

In front of me there are two lovely cotton knitted baby hats. The first I bought years ago in Utrecht, the second last weekend in an antique shop in Amsterdam. They are so tiny that they hardly fit an orange, but probably they were used to keep baby heads warm. By washing them hot and thoroughly they have maybe shrunk a little. The model and the two tassles on each one of them make them boys hats. The hats for girls had the star on the back of the head. Model Holly Hobby, so to say.

Van Lia kreeg ik naast een enorme stapel Handwerken zonder Grenzen een prachtig boekje van A. Teunisse en A.M. van der Velden. De titel is Het Breien, De Vrouwelijke Handwerken voor School en Huis en het dateert uit 1898, maar dat is alweer de vijfde en verbeterde druk. De eerste druk kwam uit in 1886. Het is geschreven voor onderwijzeressen, zodat ze via zelfstudie de handwerkkunsten door kunnen geven aan kinderen. Opmerkelijk is dat na een minimale uitleg over opzetten en afkanten op pagina 14 al meteen met kousen breien wordt begonnen. Blijkbaar vond men dat destijds zo belangrijk dat daarmee met de deur in huis vielen niet gek was. Je ziet dat in vrijwel alle boekjes uit die periode.

Lia gave me besides a huge pile of Handwerken zonder Grenzen also a book written by A. Teunisse en A.M. van der Velden. The title is Het Breien, De Vrouwelijke Handwerken voor School en Huis and it dates from 1898, but this already the fifth and improved print. The first print was published in 1886. It is written for teachers, so they could learn from the book and then teach the children. Remarkeble is the fact that after a very short explanation of casting on and off on page 14 starts with knitting stockings. Obviously they must have needed those items badly that they were so eager to learn about that subject so soon. Almost all knitting books from this period start with knitting stockings.

Cotton hats Cotton hats  
 
Cotton hats Cotton hats  
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Anthony van Dyck, één van de favoriete schilders van man Jan, schilderde rond 1630 kinderen met gebreide mutsen op de hoofdjes. De verder als kleine volwassenen aangeklede figuurtjes stonden kaarsrecht te poseren zonder er verder blijk van te geven dat ze kind waren en zich eigenlijk zouden moeten vermaken in de zandbak. De kindersterfte was hoog in de middeleeuwen en Renaissance, dus het is niet eens zeker dat deze statige kinderen zich nog wel in het land der levenden bevonden. Overleden broertjes en zusjes werden soms ter nagedachtenis er gewoon bijgeschilderd.

Anthony van Dyck, one of the favorite painters of husband Jan, painted at about 1630 children with knitted heads. The children were dresses as small adults and pose upright without showing that they were little children that should have played and got dirty. Many babies died in the middle ages and Renaissance, so it isn’t even sure that these stately children were still alive when they were painted. Passed away brothers and sisters were sometime painted too as a remembrance.

Cotton hats    
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

In de Handwerken zonder Grenzen (nr 7 uit 1978) staat een patroon van een damesmuts die is ontworpen naar aanleiding van een oud jongensmutsje dat Henriëtte Tellegen van haar moeder kreeg. Zij maakte er een patroon voor een damesmuts van. Ook dat mutsje was onwaarschijnlijk klein. De verandering in de omgang met kleine kinderen weerspiegelt zich in het kleedgedrag. We breien nu kleurige en comfortabele mutsen voor de babies. Ik hoorde dat vooral de Aardbei erg populair is. Maar goed, dat heb je van mij en ik wist tot voor kort nog niet eens wat een wipkip is……

In the Handwerken zonder Grenzen (no 7 from 1978) there is a pattern of a ladies hat that is designed after an old boys hats that Henriëtte Tellegen got from her mother. She made it into a pattern for a ladies hat. This is also a very small hat. The change in raising children is reflected in the way they are dressed. We now knit colourful and comfortable hatd for babies. I heard the Aardbei is quite a hit. But well, why believe me, quite recently I learned what a wipkip is (a see-saw you find on a playground resembling a chicken)……

Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
 
Cotton hats Cotton hats Cotton hats
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wie meer mutsenpatronen zoekt, kan het boekje van onze breivriendin Anke en haar moeder en zus aanschaffen. Daarin vind je de daagse katoenen Gelderse mutsen. De mutsen, die duidelijk zijn afgeleid van de baby- en kindermutsen, werden ook door volwassen vrouwen gedragen. In mijn oude boekjes zien ik dat ook, oma droeg een ‘nachtmuts voor bejaarde dames’ en opa lag in bed met een ‘heerenslaapmuts’ die veel lijkt op een ingezakt jongensmutsje. Ook in de Piecework van juni-juli wordt aandacht besteed aan dit boekje waarin een stukje belangrijke breigeschiedenis is vastgelegd door deze familie die zich al jaren wijdt aan het op authentieke wijze nabreien van de Gelderse muts.

Who wants more hat patterns, can buy the book of our knitting friend Anke and her mother and sister. There you find the daily cotton Gelderse mutsen. The hats, that were obviously derived from baby- and children’s hats, were worn by adult women. In the old books we also see that, grandmother wore a ‘nachtmuts for bejaarde dames (nighthat for older ladies) and grandfather slept with his ‘heerenslaapmuts’ that looks a lot like a collapsed boys hat. Also in the Piecework June-July there is an article about this book in which an important part of history is secured by a family that so many years have devoted their time to knitting the authentic hats from Gelderland (region in the Netherlands).

More Brioche Knitting

May 13th, 2010
Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl
 
Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl
 
Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl Mrs Zwaalie's Brioche Shawl
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Inmiddels staat er alweer een Brioche shawl op de pennen, ook zo’n geweldig leuk patroon van Nancy Marchant, de Queen of Brioche. Deze shawl wordt gebreid van Noro Silk Garden Sock, wolwit met weinig verloop gecombineerd met een kleurrijk garen. Ik maak de shawl wat breder en korter dan in het patroon Mrs Zwaalie’s Brioche shawl is aangegeven. Hoewel je wel moet opletten is ook dit geen moeilijk patroon voor de iets gevorderde breier. Probeer het ook maar eens, het patroon is gratis op Ravelry.

In the meantime I casted on a new Brioche shawl, also one of Nancy Marchant’s, the Queen of Brioche, beautiful patterns. This shawl will be knitted from Noro Silk Garden Sock, wool white with only a vague colour change, combined with a colourful yarn. I make my shawl a bit wider and shorter than the pattern Mrs Zwaalie’s Brioche shawl describes. Even though you have to stay alert it is not a difficult pattern for the advance knitter. Try it, the pattern is free on Ravelry.

Estonia

May 8th, 2010

Geveldak

Geveldak Geveldak Geveldak
 
Geveldak Geveldak Geveldak
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Eindelijk, de shawl van regenboogkleurige Kauni is af! Tweeënhalve meter vrolijkmakende kleuren die prachtig in elkaar overlopen en de ene na de andere supermooie combi vormen. Niets vloekt en nooit komen twee dezelfde kleuren tegelijk voor in het breiwerk. Het patroon heet Geveldak en is van Nancy Marchant, the Queen of Brioche. Je vindt het in haar nieuwe boek Knitting Brioche (te koop bij de Afstap).

Finally, the shawl of rainbow coloured Kauni is finished! Two and a half meters of colours that make you happy and flow together to form a wonderful combination. Nothing clashes and never there were the same two colours in the fabric at same place. The pattern is called Geveldak (looks like the roofs of the houses in Amsterdam) and is designed by Nancy Marchant, the Queen of Brioche. You can find it in her new book Knitting Brioche (for sale at the Afstap).

Man Jan ziet zo’n shawl ook wel zitten, maar hij mag ‘m zelf breien, dat leer ik ‘m zo. Dat zei ik al eerder tegen hem toen hij na een gezamenlijke spincursus met ruim vier kilo stevig zelfgesponnen garen aankwam en verwachtte dat ik daar wel iets voor hem van zou breien. “Wie kan leren spinnen, kan leren breien”, was mijn antwoord, terwijl ik één van de bollen liet stuiteren op de grond. Hij besteedde de klus uit aan een breier die van het elegante meegeleverde patroon een enorm jaren tachtig gevaarte wist te breien. Het nooit gedragen geval is volledig vormloos, de schoudernaden hangen op je ellebogen en de zware metalen knopen voegen nog wat extra gewicht toe. We halen het nog wel eens uit de kast als we een verjaardag hebben die niet loopt. Nadat iedereen ‘m even heeft aangehad, zit de stemming er weer in.

Husband Jan likes the shawl too, but he may knit it himself, I can easily teach him how to do that. The same thing I told him years ago after a spin course we both followed. He produced more then four kilos tightly spun yarn and expected me to knit something for him. “If you can learn how to spin, you can learn how to knit”, I said while bouncing one of the balls on the floor. He then found a knitter to do the knitting job for him, gave him an elegant pattern and received back a oversized thing without any shape, straigt from the eighties. Of course he has never worn it. The shoulder seems are on the elbows and the buttons add some extra weight too. We sometimes show it to our guests when we have a boring anniversary. After everyone has tried it on, the good mood has returned.

Maar ik wil de wol voor zijn shawl wel voor ‘m meenemen uit Estland. Ja, je leest het goed, we gaan volgende maand met negen of tien breivrienden naar Estland op studiereis. We gaan in Haapsalu en Tallinn workshops volgen, een wolfabriek bezoeken en natuurlijk gaan we ons te buiten aan de Estlandse breikunst en wolwinkeltjes. Onze lieve Estlandse breivriendin Monika helpt organiseren, dus het gaat een heel bijzondere reis worden, maar daarover later meer……

But I do want to bring him yarn for his shawl from Estonia. Yes, that is right, we are going to Estonia next month with nine or ten knitting friends to study Estonian knitting. We are going to Haapsalu and Tallinn to follow workshops, visit a wool factory and of course absorp all Estonian knitting and go to all the wool shops. Our dear Estonian friend Monika helps organising, so it will surely be a remarkable journey, but I will tell you more about that later……

Blocken

May 1st, 2010
Blocken Blocken Blocken
Blocken Blocken Blocken
Blocken Blocken Blocken
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Er gaat haast geen workshop voorbij of een cursist vraagt het….. ‘Wat is blocken eigenlijk?’.

In de jaren tachtig breide ik me ook al een slag in de rondte, maar van blocken (opspannen) had ik nog nooit gehoord. Ik stoomde hooguit de panden van een trui of vest een beetje in model, maar dat was alles. Nu block ik vrijwel alles wat ik brei. Kledingstukken block ik zacht, zodat het werkstuk amper groeit. Kantwerk, zoals kanten shawls block ik lekker stevig zodat de kantpatronen zich openen en het weefsel mooi kantachtig wordt.

There isn’t a workshop without a student asking….. ‘What is blocking?’

In the eigthies I also knitted a lot, but I had never heard about blocking. I sometimes steamed the parts of a garments before sewing them together, but I never blocked anything. Nowadays I block everything I knit. Garments I block softly, so the project hardly grows larger. Lace, like shawls, I block to the max so the patterns open up and the fabric is lacy and crisp.

Uitleg blocken

– Werk de losse draadeinden nog niet af.
– Leg een wollen werkstuk minimaal 15 minuten in een lauw-koud badje met wat Eucalan. Zijde zo kort mogelijk weken. Af en toe knijpen en husselen, maar vooral niet wringen.
– Haal het werkstuk uit het badje en knijp het water eruit.
– Rol het werkstuk in een droge schone katoenen handdoek, leg het rolletje op de grond en doe er een dansje op. Herhaal eventueel met nog een droge handdoek. Is het erg nat, trek je sokken uit! 😉

Blocken met spelden
– Zet de hoekpunten en een paar punten daartussen vast op de ondergrond met spelden.
– Voeg spelden toe en probeer zonodig ondertussen of je geheel nog wat extra kan spannen.
– Zet ieder puntje vast met een speld. Let op dat de spelden meer dan één lusje zitten, ander krijg je lelijke puntjes en de draad kan dan breken.

Blocken met staafjes (wires – blocking set)
– Rijg de staafjes door de gaatjes in de zijkanten van het werkstuk. Bij rechte zijkanten rijg je de staafjes door zoveel mogelijk gaatjes, bij geschulpte zijkanten alleen door de uiterste puntjes van de schulpjes.
– Leg het werkstuk met de staafjes erin op de ondergrond en span door de staafjes uit elkaar te trekken en te fixeren met spelden.

– Laat het werkstuk minimaal acht uur drogen.
– Haal het werkstuk van de ondergrond en werk de draadeinden af.

How to block

– Don’t weave in loose ends.
Put a woollen project in a luke warm (almost cold) bath with Eucalan for at least 15 minutes. Silk should not be soaked too long. Move the knitted fabric a bit around now and then, squeeze it, but never wring it.
Get the fabric out of the bath and squeeze out most of the water.
Roll it in a clean, dry, cotton towel. Lay the roll on the grond and dance on it. If necessary repeat this with a dry towel. If the project is very wet, put out your socks! 😉

Blocking with pins
Put pins in the angular points and maybe at some points in between the points.
Add pins and try to stretch the fabric some more.
Fixate every point with a pin. The pins should be in more then one thread, otherwise the points will be ugly and the thread might break.

Blocking with wires (blocking set)
Put the wires through the holes in the borders of the project. When the shawl has straight borders, use as much holes as possible. When the shawl has pointed borders, only use the outer points.
Put the project with the wires in it on the surface and stretch it by pulling the wires from eachother. Fixate the wires with pins.
The project should completely dry in at least eight hours.
Get the project from the surface and weave in loose ends.

Tips
– Een geruit onderhoeslaken is handig omdat je dan kan zien of het werkstuk de juiste afmeting krijgt.
– Gebruik lange niet roestende spelden met knoppen, bv quiltspelden van Clover.
– Je kan blocken op alle ondergronden waar je spelden in kan steken, bv een stuk oude vloerbedekking, foam legpuzzelstukken van Bart Smit of een bed. Ook kan je een raamwerk van houten latten maken.
– Sommige shawls hebben zowel rechte randen als randen met puntjes, block dan met staafjes of een combinatie van staafjes en spelden.
– Traditioneel gebreide Estlandse shawls vereisen een andere manier van blocken.
– Niet alle materialen kunnen even stevig worden geblocked. Wees voorzichtig met garens gemaakt van korte vezels, bv cashmere. Test altijd vooraf hoe hard het weefsel kan worden gespannen.
– Het blocken van materialen met een gladde vezel, bv alpaca, geeft een draperender effect. Ook moeten deze materialen vaker worden geblocked om het effect te behouden.

Tips
A chequered fitted sheet is handy as you can see the dimensions of the project while blocking it.
Pins should be long, with a head and made of a non rusting material, for example quilting pins from Clover.
All kind of surfaces in which pins can be stuck in can be used for blocking, like an old piece of carpet, foam puzzle parts of children’s toys shop Bart Smit or a bed. You can also make a wooden frame.
Some shawls have straight borders as well as pointed borders. You can block these shawls with wires or a combination of wires and pins.
Traditional knitted Estonian shawls require a different way of blocking.
Not all materials can be blocked crisp. Be carefull with fabrics made of short fibers, like cashmere. Always test before you block these fabrics.
Blocking materials made of a smooth fiber, like alpaca, gives a drapy effect. These materials need to blocked once in a while to keep the effect.