Steppen tegen kanker

May 21st, 2009

Corrie

Onze breivriendin Corry, bekend als meneer Corry, heeft een groot hart. Ze was al regelmatig te vinden met Kika-beren op de Handwerkbeurzen waar ze breiers dasjes ed liet breien voor het goeie doel. En nu heeft ze het in haar hoofd gehaald om de Alpe d’Huez (Frankrijk) op te steppen. Steppen tegen kanker! Wilt u haar en haar o zo goeie doel sponseren? Geef dan een bijdrage. Zet ‘m op Corry! En dan bedoel ik deze keer niet je breiwerk! 🙂

Our knitting friend Corry, nicknamed sir Corry, has a big heart. Several times she sold Kika-bears on the Handwerkbeurzen where she stimulated knitters to knit scarfs etc for charity. And now she took the initiative to mount the Alpe d’Huez (France) on her step. Stepping against cancer! Do you want to sponsor this charity? Contribute some money. Success Corry!

Queen’s Day 2009

May 8th, 2009
Koninginnedag 2009 Koninginnedag 2009 Koninginnedag 2009
Koninginnedag 2009 Koninginnedag 2009 Koninginnedag 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het begon zo vrolijk…… man Jan en ik hadden bedacht dat het leuk was om Koninginnedag 2009 door te brengen in Apeldoorn. Het was een prachtige zonnige dag en alles zat mee. We hadden een supergoed plekje gevonden langs de route waar de koninklijke familie en de historische stoet trokken. Het uurtje wachten vulde ik met sokken breien, tot groot vermaak van velen en tot ongenoegen van mijn buurvrouw die het schandelijk vond dat ik ‘breide in de menigte’. Ik maakte een hele serie mooie foto’s van de familie en de stoet. Even later werd het stil. Tot iemand het vreselijke nieuws kreeg. Er was een aanslag op de koninklijke familie en er waren doden en gewonden. Slechts enkele honderden meters van ons vandaan veranderde een zalige dag in een zwarte dag.

It started so cheerful…… husband Jan and I thought it to be a good idea to go to Apeldoorn to celebrate Queen’s Day 2009. It was ee sunny day and everything looked to be going so well. We found a great spot along the road where the royal family and the historical procession could be seen. The hour of waiting for it all to start I spend knitting socks. Something that a lot of people thought to be very amusing. One woman thought it was outrageous that I knitted in a crowd. Then the cheerful noises around us stopped. Until someone got the horrible news. There was an attack on the royal family and there were people wounded and dead. Only a few hundert meters away from us the beautiful day changed into a black day.

Nadat we eindelijk het thuisfront dat wist dat we in Apeldoorn waren, bereikt hadden, zijn we rustig blijven wachten tot we zonder gedrang en gedoe naar de auto konden gaan. Langzaamaan kwam er wat nieuws door, onder andere via de televisieschermen die bij het theater waren opgesteld. De dader woonde in Huissen, vlakbij een café waar we een week geleden nog een leuk feest hadden van één van onze vrienden. In het Oranjepark werd ondertussen door veel mensen gewoon doorgefeest en gedanst, iets wat ons enorm tegen de borst stuitte. Hoe kan je dat nou, als er zoveel ellende is? Vanavond is de herdenkingsbijeenkomst voor de familie en vrienden van de slachtoffers. Ik wens ze heel veel sterkte bij het verwerken van het verdriet.

After finally being able to call our family that knew we were in Apeldoorn, that we were okay, we quietly waited until we could easily reach our car. Slowly the news came through, as there were some big television screens placed at square in front of the theater. The offender lived in Huissen, very close to the café where about a week ago we had such a nice party given by one of our friends. In the Oranjepark people just went along with partying and dancing. How is that possible, when so much grief just happened so closeby? Tonight there is a gathering to commemorate the victims for family and friends. I wish them the strenght to recover from the grief.

Surprise Knitting

May 1st, 2009
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Surprise Knitting Surprise Knitting Surprise Knitting
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als we de auto uitstappen, ruiken we het al. We zijn op het platteland. Op de camping bij Nijkerk vieren 16 Friese meiden van 25 tot 35 jaar oud het tweede lustrum van hun jaarlijkse meidenweekend. In het zonnetje zitten ze in onwetendheid over wat gaat volgen op ons te wachten, goed voorzien van flessen bier. “Dát gaat gezellig worden”, denken Hil en ik, met enigszins gemengde gevoelens, als we in onze The Dutch Knitters-shirts erop af stappen. De meeste meiden waren van ons kaliber wat betreft gewaagde opmerkingen, dus eigenlijk hadden we plan A (het breien van strings en willy warmers) best door kunnen zetten, maar plan B, het op twee manieren rondbreien van slingers, viel ook in de smaak. Wij bleken te zijn uitgezocht op ons logo met de pikante brei-pinup, zodat al snel duidelijk was dat de dames vooral uit waren op een gezellige activiteit. Brei-entertainment staat dus nu dus ook al op ons CV. Huur ons gerust in voor feesten en partijen.

When we get out of the car the smell hits us. We’re in the countryside. On a camping site near Nijkerk 16 Frisian girls in ages varying from 25 till 35 celebrate the second lustrum of their annual girls’ weekend. They sit in the sun waiting for us with their bottles of beer within their reach, still unaware of what’s ahead of them. “This is going to be fun”, Hil and I think, with somewhat mixed feelings, when we approach them with our The Dutch Knitters-t-shirts. Most of the girls are of our calibre as far as the spicy remarks were concerned, so in fact we could have used plan A (knitting strings and willy warmers), but plan B, knitting garlands in two different ways went down well too. We appeared to have been chosen on the basis of our logo with the knitting pin-up, making it clear from the start that the girls mainly wanted a fun activity. So now knitting entertainment has been added to our curriculum vitae. You can hire us for parties and events.

Dapper breide ze I-cords in rood-wit-blauw-oranje piepacryl en daarna in de meest hylarische garens die we voor ze hadden kunnen vinden. Ze kunnen zo als kerstversiering de boom in. Het Surprise-rondbreien waarbij op acht rondbreinaalden tegelijk een enorme rondbreiwerk (lees slinger) ontstaat, was een breinkraker voor de meesten, maar wie braaf onze aanwijzingen volgde, kwam al snel tot een goed resultaat. Deze ultieme teambuilder waarbij kortjes bij dichtjes samengewerkt moet worden is een uitdaging voor beginnende breiers, maar ondanks veel drama, breikramp en geklaag over gevallen steken lukte het prima. Sommigen barstten echt van latent breitalent en anderen weer minder, maar we noemen geen namen. Eén breister wilde alleen met balkje op Life ‘n Knitting, maar daar beginnen we niet aan. Niemand hoeft zich te schamen voor breiactiviteiten!

They knitted on courageously on the I-cords in red-white-blue-orange squeaky acrylic yarns and later on in the most hilarious yarns we could find them. These can easily be used as Christmas decorations as well. The Surprise knitting-in-the-round, in which an enormous tubular piece of knitting (read garland) is created on eight circular needles, turned out to be a challenge for most of them, but it worked as long as they did exactly as they were told. This ultimate team building-project, which forced them to work very close to each other, was a challenge for new knitters but despite the drama, knitting cramps and complaints about fallen stitches they succeeded very well. Some of them truly do have a talent for knitting, some had less, but we won’t tell which of them. One knitter only wanted to appear on Life ‘n Knitting unrecognisably, but we refuse to do that. Nobody should be ashamed for knitting activities!

De echt Friese taart smaakte zalig. Een enkele die-hard breide door tijdens de pauze. Ondertussen vertelde ik over gebreide baarmoeders, orgaanbreien en andere gore onzin uit de huidige breiwereld. Tegen vijf uur lag er 3,5 meter feestelijk I-cord en bijna 3 meter rondgebreide slinger. Er werd nog even een groepsfoto gemaakt voor de staldeur met neppaard waarna de meiden richting restaurant en wij huiswaarts gingen, nagenietend van een vrolijke middag die een heerlijke afwisseling vormde met de bloedje serieuze workshop Estlandse Breitechnieken die we een dag later in Leiden bij Ribbels gaven. Ook leuk overigens en beslist vermoeiend……

The real Frisian cake was delicious. A few die-hards knitted on during the break. In the meantime I told them about knitted wombs, organ knitting and other filthy nonsense from the current knitting world. By the time it was five o’clock they had knitted 3.5 meters of I-cord and nearly 3 meters of garland knitted in the round. A group photo was taken in front of the stable doors with a fake horse after which the girls went to a restaurant to have diner and we went home, enjoying the memory of this merry afternoon. It was a wonderful change for the very serious workshop Estonian Knitting Techniques we gave the next day at Ribbels in Leiden. Very nice too and for sure less tiring…..

Veel plezier verder, lieve Friese breiende meiden! Jullie jaarlijkse uitstapje is een geweldig initiatief, ga er vooral mee door tot jullie meiden van ver over de tachtig zijn!

Have fun, dear Frisian knitting girls! Your annual outing is a marvellous initiative, do carry on until you’re girls of way past eighty!