Knitting in Japan

 Knitting in Japan  Knitting in Japan  Knitting in Japan
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vandaag vielen er drie prachtige Japanse breiboeken bij mij in de bus. Twee over traditionele truien (Aran- en Guersey-truien). Het derde boek bevat uitleg in foto’s en tekeningen van 120 symbolen die in de patronen gebruikt worden. En ik had er al drie…….

Gelukkig zijn Japanse breiboeken doorspekt met duidelijk foto’s en tekeningen, maar moeilijk blijft het wel om de patronen eruit na te breien. Dat bracht mij op het volgende idee: http://groups.yahoo.com/group/knittinginjapan

En jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te doen!

update 26-04-2007 – 22.45 uur: inmiddels hebben zich al 250 breiers aangemeld!

Today three wonderful Japanese knitting books fell in my postbox. Two about traditional sweaters (Aran- and Guersey-sweaters). The third book contains information in photos and drawings about 120 symbols used in the patterns. And I already owned three wonderful Japanese books……..

Fortunately Japanese knitting books are full of clear photos and drawings, but it still is difficult to knit from them. That gave me the following idea: http://groups.yahoo.com/group/knittinginjapan

And you are all invited to join in!

update 26-04-2007 – 22.45 uur: 250 knitters are approved to be member of the group!

Leave a Reply