IKnit London – New Stash!

IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash IKnit London 2009 - Stash
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Verwende nesten, dat zijn Hil en ik zo langzamerhand wel. Want we komen op veel plaatsen waar ze de mooiste wol verkopen en overal nemen we dan wel wat mee. De stashkasten puilen uit en waarschijnlijk komen we nooit meer door de Life-Time-Expectancy-Exceeding-Stash heen, maar happy maakt het ons wel en dat is ook belangrijk!

Spoilt brats, that’s what Hil and I are by now. For we visit many places where they sell the most exquisite yarns and we bring something with us from all these places. The stash closets are bulging and we will probably never be able to knit away this Life-Time-Exceeding Stash, but it makes us happy and that is also very important!

In London kocht ik zeegroene zijde met een prachtige glans. Breien ermee zal wel niet meevallen, maar goed, dan heb je ook wat! Bij Loop kocht ik sokkengaren met Alpaca en van die handige in elkaarzet knijpertjes. Verder kon ik op de beurs de verleiding niet weerstaan om vier strengen lavendelblauwe Cashmere van hoge kwaliteit mee te nemen. En voor een prikkie zachte alpaca bij John Arbon, die ons aan het eind van de beurs verwende met een onderling te verdelen vuilniszak vol Shetland-wol.

In London I bought sea-green silk with a fantastic sheen. It won’t be easy to knit with, but well, it is very special! At Loop I bought sock yarn with Alpaca and those handy making-up pegs. Neither could I resist the temptation to buy four skeins of lavender blue high quality cashmere at the fair. And for next to nothing some soft alpaca at John Arbon, who treated us at the end of the fair with a binbag full of Shetland yarn to be divided amongst us.

Maar wie had kunnen denken dat ik op de beurs ook nog prachtige antieke breiaccessoires tegen zou komen? Voorwerpjes met hoog schattigheidsgehalte als deze gaan zeker altijd mee. Het toeren- en stekentellertje is volledig in tact en beeldschooon.

But who could have thought I’d run into some beautiful antique knitting accessories at the fair? I’m always tempted to buy objects with a high content of cuteness. The row- and stitch counter is perfectly intact and absolutely beautiful.

Onze buurtjes op de beurs gingen voor het goeie doel uit de kleren om zich te laten vereeuwigen voor de Naked Knitting-kalender. Die prijkt nu in onze woonkamer en menige gast bekijkt ‘m met gemengde gevoelens. Het A Stitch in Time-boek is alleen al lekker om door te bladeren. Het God Save the Queen-doosjes is afkomstig uit Clarence House en erg geschikt voor stitchmarkers ed.

Our neighbours at the fair took their clothes of for charity to be immortalized for the Naked-Knitting calendar. This calendar adorns our living room now and many a guest watches it with mixed feelings. Just leafing through the A Stitch in Time book is nice in itself. The God-Save-The Queen box comes from Clarence House and is very suitable for keeping stitch markers etc.

En met al die nieuwe aankopen, de spullen voor het Dutch Knitting Café en alles wat we nodig hadden voor de workshops en de ontwrichte pink van Jan hadden we een probleem met het thuisbrengen van alle moois. Daarom heel veel dank aan Hil die extra spullen in haar koffer stopte en aan onze lieve breivrienden Titia, Bri, Leny, Brent en Jantine die allemaal iets van ons meenamen!

And with all these new purchases, the stuff for the Dutch Knitting Café and everything we needed for the workshops and Jan’s dislocated little finger we had a problem taking all these nice things home with us. Therefore many thanks to Hil who put extra stuff in her suitcase and to our dear knitting friends Titia, Bri, Leny, Brent and Jantine who all took something from us with them!

Leave a Reply