Zeedam <> Edam


Als zelfs de burgemeester zich gaat bemoeien met het aan elkaar breien van twee plaatsen…

If even the mayor is going to interfere with the knitting together of two towns…

 

 

Leave a Reply