Kouwe handen – cold hands

 lostgroot
 lost12  lost11  lost3
 lost10  lost1  lost9
 lost2  lost8  lost7
 lost6  lost5  lost4
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Iets geliefds verliezen is nooit leuk. Toch gebeurt het af en toe. Bijvoorbeeld als je in de bus of trein zit, lekker warm, en bij het uitstappen je handschoen of want laat vallen. Eenmaal in de kou realiseer je je dat met één of twee koude handen naar huis moet. Je moet er toch niet aan denken als rechtgeaard breier? Mitaines raken minder vaak zoek. Die houd je aan als je even iets met je handen moet doen, dus het risico op verliezen of vergeten is kleiner.

Losing stuff you love is awful. But shit happens. For example when you are in the bus or train, cosy and warm. When you get out, you drop a mitten or glove. Once you are in the cold outside you realise that you have to go home with one or two cold hands. An terrible thought for every knitter. Mitaines are less likely to get lost. You keep them on your hands, even when you have to use your fingers to do something, so the risc they get lost is smaller. 

Na een paar dagen opletten wat er op straat te vinden is, heb ik al heel wat foto’s van zielig verloren breiwerk bij elkaar. Vooral de handgebreide zijn triest. Wanten, een das en zelfs een sok. Ooit met liefde gebreid, met plezier gedragen en nu vies en verlaten op de grond…

After a few days of looking out what’s is to be found on the streets, I collected some photos of pityfull lost knitwear. Especially the hand knitted items are pathetic. Mittens, a scarf and even a sock. Some day they were knitted with love and care, worn with pleasure and now abandoned and alone on the street…

Trouwens, die oranje muts, die was niet echt verloren, maar even op de bus voor het kaarsengeld gelegd in een kerk in Trier, Duitsland. Het jochie dat zijn muts daar zag liggen verwonderde zich over de vrouw die er foto’s van nam. Dus hij maakte een sprintje naar de muts, greep ‘m en verdween in de kerk.

Btw, the orange hat was not really lost, but just place on the chest for coins in a church in Trier, Germany. The little boy that spotted his hat and the woman taking photos of it was very confused. Why all this attention for his hat? So he run for it, grabbed his hat and disappeared into the church. 

Leave a Reply