The Dutch knitters in Paris 2009 – Santé!

Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Dat kan niet goed gaan hè, elf Dutch knitters in de leeftijd van pakweg 30 tot iets boven de 60, in Parijs om een week/weekendje breiplezier te beleven. We hebben het zalig gehad en hoewel sommigen wel erg weinig van de stad gezien hebben en juist het beursgebeuren superserieus namen, was het ook dit jaar weer een groot succes. En we geven het eerlijk toe…… er is regelmatig een glaasje te veel gedronken. Titia, een nieuwe ster aan het breireisjesfirmament, en Marianne bleken fanatieker met een steeksleutel dan met de breinaalden toen bleek dat we de kurketrekker vergeten waren. De Franse dames die boven hun hoofden over de balustrade het schouwspel gade sloegen, schudden meewarig het hoofd. En op veel te veel van onze foto’s duiken glazen wijn op.

Bound to get in trouble, eleven Dutch knitters in the age of circa 30 to just a bit over 60, in Paris for a week/weekend of knitting fun. We had a marvellous time and although some of us only saw very little of the city and took the fair very seriously, this year was again a big success. And, okay we admit that at times we had just a tiny bit too much to drink. Titia, a new star in the knitting journey firmament and Marianne appeared to be much more fanatic with a socket wrench than with their knitting needles when they discovered we had forgotten our cork screw. The French ladies that watched the scene from the balcony, shook their heads pitying. And in too many of our pictures wine glasses appear.

Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het Parijse breireisje was ook beslist niet goed voor onze figuurtjes met al die lekkere hapjes en de dineetjes in de stad. Natuurlijk gingen we weer met z’n allen naar Chartier waar we vrolijk de rij voorbij liepen om plaats te nemen aan onze tafel voor tien. We vierden het feit dat Corry de B niet jarig was die dag. Corry de H. legde zoals gebruikelijk direct contact met de ober die haar leerde borden op haar arm te stapelen waarna ze doorstiefelde naar de keuken. Marianne vond haar BaBa wel wat aan de forse kant en iemand anders griezelde van haar visje met kop voor ze het met smaak verorberde. Nadat we alle tien door diverse obers geknuffeld en gezoend waren, stapten we in de taxi en metro voor een zoveelste afzakkertje op onze kamer.

The knitting trip to Paris did absolutely no good to our figures with all the tasty snacks and the dinners in the city. Of course we all went to Chartier again where we merrily walked past the row of waiting people to take place at a table for ten. We celebrated the fact that it wasn’t the anniversary of Corry de B. As usual Corry de H. immediately made contact with the waiter who showed her how to stack plates on her arm after which of course she brought them to the kitchen. Marianne thought her BaBa to a bit big and someone else got scared by her fish with the head still on it, but then decided to just enjoy it. After every one of us had been hugged and kissed by some of the waiters, we got into the taxi and underground to have another of our many last drinks in our hotel room.

Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Corry dook nog even op naast een onvervalste clochard en stelde in de metro haar Tunesische buurman zeer teleur door ‘m na een geanimeerd gesprek mee te delen dat haar man het niet goed vindt als ze iedereen haar telefoonnummer zou geven. Hij zwaaide haar niet eens meer na…..

Corry jumped up to us next to a genuine clochard and in the metro she disappointed her Tunesian neighbour by telling him, after having a very animated conversation, that her husband would not approve her giving him her telephone number. He did not even wave goodbye to her…..

Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Paris 2009 Paris 2009 Paris 2009
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het hotel was comfortabel en voldeed aan ieders verwachtingen. Op loopafstand van de beurs en met gratis draadloos internet. De minikeuken werd al snel omgedoopt tot minibar. Corry de B zorgde voor lekkers, wijn en champagne en Corry de H voor feestversiering. Er is er maar één die zoiets als een noodzakelijk item voor in haar handtasje beschouwt. We sliepen geen nacht zonder kruimels in ons bed.

The hotel was comfortable and to everyone’s expectations. On walking distance of the fair and with free wireless internet. The mini kitchen soon became the minibar. Corry de B brought us goodies, wine and champagne and Cory de H party frills. Only she carries these things all the time in her handbag. There wasn’t a night we didn’t sleep without crumbs in our beds.

Voor wie denkt dat we alleen maar de beest uitgehangen hebben…… blijf onze avonturen in Parijs volgen, want er volgen nog een paar blogjes over de Dutch knitters in Paris!

For who thinks that we were partying all the time…… follow the rest of our adventures in Paris, there will be more blogs about the Dutch knitters in Paris!

Leave a Reply