Knitting and art

Knitted Worlds Knitted Worlds Knitted Worlds
Knitted Worlds Knitted Worlds Knitted Worlds
Knitted Worlds Knitted Worlds Knitted Worlds
Knitted Worlds Knitted Worlds Knitted Worlds
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Je hebt ambacht en je hebt kunst. En veel wat daar een beetje tussenin zit. In de mode, in mijn ogen vaak ook een vorm met een zeer grote variatie tussen ambacht en kunst, wordt vaak breisel toegepast. De Françaises van de Parijse modeacademie fabriceerde op L’Auguille en Fête ter plekke een jurk waar de draagster met haar drie vriendinnen onderdak in vonden en waar ze trots de hele beurs mee overgingen. In het gebreide wereldje, een wollen peperkoekhuisje, vielen hun steekjes weg tegen de achtergrond.

There’s craft and there’s art. And lots in between. In fashion, in my opinion also a form with a large variation in craft and art, knitting is often applied. The French girls of the Parisian fashion academy designed a dress on the spot at L’Auguille en Fête and the wearer as well as three friends found a place to shelter and they proudly paraded around the fair. In the knitted world, a woollen gingerbread house, their stitches disappeared against the background.

Tijdens de expositie Knitted Worlds in het pas verbouwde Audax Textielmuseum in Tilburg wordt het ambachtelijk breien tot echte kunst verheven. De opening, waarvoor ik uitgenodigd was door Suzan Russeler, was een groot succes. Kelly Jenkins, een kunstenares die zich graag uit met behulp van de breitechniek, hield na de directeur en Russeler een inspirende toespraak. De publicatie die speciaal voor de tentoonstelling was gemaakt, werd na afloop aan haar uitgereikt. De kaft bevat foto’s van breiwerk en teltekeningen die me deden denken aan mijn blog op Life ‘n Knitting. Complimenten voor Russeler, die middels het organiseren van Knitted Worlds aangeeft het fenomeen breien serieus te nemen door het een plaats te geven in een op dit gebied toonaangevend museum, ondersteund door een goed toegankelijk, maar toch diepgaand essay over de essentie van hedendaagse breien in kunst en samenleving.

In the Knitted Worlds exposition in the recently renovated Audax Textile Museum in Tilburg the craft of knitting is raised to genuine art. The opening which I was invited for by Suzan Russeler, was a big success. Kelly Jenkins, an artist who likes to express herself through knitting, held an inspiring speech after the managing director and Russeler had done so too. Afterwards the publication made especially for this exposition, was officially presented to her. The cover contains pictures of knitting and charts that made me think of my blog on Life ‘n Knitting.
My compliments for Russeler who by means of organising Knitted Worlds and giving it a place in the leading museum in this field, states that she takes the art of knitting seriously. This is supported by a very accessible, but also thorough essay of the essence of contemporary knitting in art and society.

De tentoonstelling is opgebouwd uit voor ons veel bekend werk. De gebreide gootsteen van Désirée de Baar en vagina’s van Jimini Hignett, een video van de enorme door bulldozer’s gebreide Amerikaanse vlag van Dave Cole, en prachtig werk van Kelly Jenkins en de geheimzinnige met laser ingebrande panelen van Petra Vonk. Ook de Hollands ogende tegelwanden van Rosemarie Trockel vielen bij The Dutch Knitters natuurlijk goed. De ontwerpelementen en processen, mij nog zo bekend uit de tijd dat ik Textiele Werkvormen studeerde, vis ik er nog steeds zo uit. De grondslag van de tentoonstellling, de verbeelding van politieke en maatschappelijke vraagstelling, is herkenbaar aanwezig. Wie meer verbanden wil ontdekken, volgt het lijnenspel. Vergeet ook niet regelmatig op het Weblog te kijken, waar je nu ook een stukje van mijn hand kan lezen en mijn eerste breisel kan bewonderen. Geen kunst……. 😉

For us the exhibition contains lots of well-known objects. Désirée de Baar‘s knitted sink and the vaginas by Jimini Hignett, Dave Cole‘s video of an enormous American flag knitted by a bulldozer, the beautiful objects by Kelly Jenkins and Petra Vonk’s mysterious panels done by laser. Rosemarie Trockel’s Dutch looking tiles were of course The Dutch Knitters favourite. I immediately recognized the design elements and processes so well known by me from the days I studied Textile arts. The basis of this exposition, the expression of political and social issues, is very clearly visible.
Anyone who wants to recognise more contexts follows the line pattern. Do remember to visit the Weblog regularly, where you can also read my contribution and can admire my first piece of knitting. Not an art object….. 😉

Stitch ‘n Bitch Tilburg is regelmatig te vinden in de ruimte voor de tentoonstelling. Ze helpen het publiek bij het breien van Game Out, een gebreid computerspel. The Dutch Knitters zijn met een Dutch Knitting Café aanwezig op 5 april. We demonstreren je tijdens een kopje koffie graag een leuk breitechniekje en mee doen kan natuurlijk ook. Kom je de tentoonstelling bekijken en daarna even lekker breien en beppen?

You can meet up with Stitch ‘n Bitch Tilburg regularly in the area right in front of the exposition. Members are helping out visitors with knitting Game Out, a knitted computer game. The Dutch Knitters will be present with a Dutch Knitting Café on the fifth of April. We will demonstrate a nice knitting technique while you enjoy a cup of coffee and of course you are invited to join in. So do come visit the exposition and join us for some stitching and bitching!

Leave a Reply