IKnit – Titia

IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Titia is een bloggable lady, zoals Hil het oh zo raak uitdrukte. Eerder dit jaar maakte ze zich al onsterfelijk in Parijs toen ze, zittend op haar kont op de beursvloer van L’Aiguille en Fête, een fles wijn opende met een schroevendraaier. Mijn schoonmoeder gevleugelde woorden ‘je kan het op je kontje doen’, kregen ter plekke een diepere betekenis. Ook in Londen was ze in de weer met alcoholische dranken, zie de foto’s van ons dineetje bij Masala Zone. Na het IKnit-feest gingen schoondochter Brie, diens moeder Leny en Titia eensgezind op hun Birkies de metro in, op zoek naar een wijnhandel waar ze ondanks het late uur de wijnkast konden plunderen. De pyamaparty op de kamer van de drie breisters was weer als vanouds gezellig.

Titia is a bloggable lady, as Hil so tellingly remarked. Earlier this year she made herself immortal in Paris while she, sitting on her bum on the floor at L’Aiguille en Fête, opened a bottle of wine with a screwdriver. My mother in law’s famous word ‘you can do it sitting on your bum’ immediately got a much deeper meaning. In London she was also up and about with alcoholic beverages, see the photos of our dinner at Masala Zone. After the IKnit party daughter-in-law Brie, Brie’s mother Leny and Titia unanimously took the underground on their Birkies, in search of a liquor store where they could ransack the wine cabinet despite the late hour. The pyjama party in the three knitters’ hotel room was as ever very entertaining and cheerful.

Man Jan, die Titia nog kent vanuit een ander leven, informeert nog wel eens naar Titia en dan zeg ik maar dat haar kapsel nog onberispelijk zit. Daar ligt het niet aan.

Husband Jan, who knows Titia from another life, every now and then inquires after Titia and I just say that her hairdo is still impeccable. So that’s not the reason.

Ons Dutch Knitting Café werd deels door een zwart gordijn afgescheiden. Nancy Marchant, die haar prachtige patente breisels daar vlakbij had gesitueerd, nam als hogepriesteres van de breikunsten met een big smile Titia de biecht af. Na het aanhoren van de zonden kwam de boete: 20 holy mohairs, 10 alpaca’s en breien op naalden van 1 mm. Titia kwam er weer gezegend vanaf……

Our Dutch Knitting Café was partitioned off partly by a black curtain. Nancy Marchant, who had stashed her beautiful knitwear close by, heard Titia’s confession as a high priestess in the art of knitting with a big smile on her face. After having heard her sins penance was imposed: 20 holy mohairs, 10 alpacas and knitting with 1mm needles. Titia got off lightly…..

Zie ook de video!

Do watch the video!

Leave a Reply