IKnit – A romantic week in London

London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009

Na vier dagen ging Hil en kwam Jan. En als je als echtelieden van bijna 15 jaar elkaar dan in Londen ontmoet, moet je daar iets bijzonders van maken. Dus had ik een zoektocht via SMS voor Jan uitgezet naar de Roomsoes bij Buckingham Palace, waar ik ‘m opwachtte. Zien jullie het figuurtje met het rode rugzakje staan bij het hek? Hij had geen idee wat ik met de Roomsoes bedoelde, maar gelukkig kwam het toch allemaal nog goed…… 😉

After four days Hil went and Jan came. And when you meet in London after having been married for almost 15 years, you have to meet in a special way. So I had planned a search by SMS for Jan to the cream puff at Buckingham Palace, where I was waiting for him. Do you see the small figure with the red rucksack at the gate? He hadn’t the faintest idea what I meant by the cream puff, but luckily all ended well…. 😉

Na een bezoek aan het Buckingham Palace en thee met traditioneel gebak in de tuin van de Queen, volgde een etentje bij Prezzo, ons favoriete Italiaanse restaurant bij Travelgar Square. Heerlijk, crabcakes in saffraansaus. Op de weg naar de metro vielen we met ons neus in de boter, het was de avond van het Thames Festival, waarbij mensen verkleed als waterwezens met veel getrommel en lichtjes de kwade geesten uit de Thames verdrijven.

After having visited Buckingham Palace and having had tea with traditional cake in the Queen’s garden, we had dinner at Prezzo, our favourite Italian restaurant in Trafalgar Square. Delicious, crab cakes in a saffron sauce. On the way to the underground we did strike it lucky, it was the night of the Thames Festival,, where people dressed as water creatures exorcized evil spirits from the Thames with lots of drumming and many small lights.

London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009

Maar blijkbaar was er een kwaad geestje ontsnapt, want de volgende dag viel Jan over een oranje verkeersbaken, waarbij het zijn pink in een bocht van bijna 90 graden plaatste. Paniek natuurlijk, maar ik had ‘m binnen één minuut in een taxi op weg naar het St Thomas Hospital. Daar zette zuster Cath de pink weer netjes terug in het gewricht (gelukkig, niét gebroken!). Jan moest nog twee keer terugkomen voor handtherapie en een mooi blauw spalkje. De zorg in Engeland voor eerste hulp is erg goed en gratis, dus we hebben na het spannende avontuur geproost op de goeie afloop tijdens een lekker dineetje in een restaurantje met uitzicht op Downing Street. Een goed Thames-geestje zorgde er een dag later voor dat we de állerlaatste twee kaarten voor The Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall met Dame Edna konden bemachtigen. “Hello possums!”

But apparently one evil spirit had slipped through, because the next day Jan fell over a big orange beacon, which caused his little finger to make an almost 90 degree bend. Panic of course, but I had him in a taxi within a minute on the way to St. Thomas Hospital. Nurse Cath put the little finger neatly back into its joint (fortunately it wasn’t broken!). Jan had to return two times for hand therapy and a nice blue splint. Emergency medical care is very good and free of charge in the UK, so after this exciting adventure we toasted to the fairly happy ending during a nice dinner at a restaurant with a view of Downing Street. A good spirit of the Thames provided us with the two last cards for the Last Night of the Proms in the Royal Albert Hall with Dame Edna day later. “Hello possums!”

Het culturele hoogtepunt van de vakantie was het bezoek aan de Houses of Parliament die gedurenden korte tijd geopend zijn voor het publiek. Na een uitgebreide rondleiding hebben we nu een goed beeld hoe de parlementariërs daar politiek bedrijven en soms zelfs uit de kroegen in de buurt worden opgepiept voor een stemming. Ook Clarence House, residentie van Charles en Camilla, was een ervaring. Geen foto van Diana te bekennen……

The cultural highlight of this holiday was our visit to the Houses of Parliament that are opened for public for a short period of time. After having had an extensive guided tour we now have a good view of the way Members of Parliament do politics and are bleeped from pubs in the neighbourhood to do a vote. Clarence House, Charles and Camilla’s residence was quite an experience too. No photo of Diana to be found…..

De St Paul met de bijzondere crypte en fluistergalerij, de London Bridge en de boottocht naar Westminster, het V&A met de prachtige antieke breisels, Portobello Road, de ritten in de subway en de dubbeldekkers, shoppen in Regent Street (twee prachtige pashmina’s van Jan gehad!) en Carnaby Street, Temple en Temple Church, Sir Soan’s House, de National Gallery, de Portrait Gallery, het British Museum, Harrods, Covent Garden en China Town. Done it all, seen it all en het was geweldig.

St Paul’s with its unique crypt and whisper gallery, the London Bridge and the boat trip to Westminster, the V&A with its beautiful antique knitting, Portobello Road, the rides in the underground and the double decker buses, shopping in Regent Street (where Jan bought me tow beautiful pashminas!) and Carnaby Street, Temple and Temple Church, Sir John Soane’s House, the National Gallery, the Portrait Gallery, the British Museum, Harrods, Covent Garden and China Town. Done it all, seen it all and it was fantastic.

Leave a Reply