A History of Hand Knitting – part II

 rutt3  text book2  text book1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Algemeen wordt aangenomen dat de techniek breien voor het eerst voorkomt in de late middeleeuwen. In de 11de eeuw werden er wel al sokken (mét hiel!) gemaakt in Egypte, die leken op breiwerk, maar met naaldbinding waren vervaardigd . In de 13de eeuw werd er breiwerk gemaakt in Estonia, maar daar had Rutt waarschijnlijk geen weet van. Vroegere vondsten worden vaak verward met naaldbinding, sprang, weven, haken of knooptechnieken, maar zijn in de regel niet gebreid. Immers, de essentie van breien is dat er een lusje door een lusje wordt gehaald. Ook taalkundig is er veel verwarring, omdat het woord ‘knit’ of verbasteringen hiervan vaak verkeerd werd gebruikt of geïnterpreteerd.

Maar op pagina 28 van Rutt’s boek The History of Hand Knitting staat iets zeer opmerkelijks. Al in de 2de eeuw zou er in namelijk in Esch bij Den Bosch in het graf van een vrouw breiwerk zijn gevonden. Zelf heeft hij de fragmentjes nooit onder ogen gehad, maar ze zijn er (deels) nog wel! En ik heb ze met eigen ogen aanschouwd…

It is generally assumed that the technique of knitting was practised since the late Middle Ages. In the 11th century there were already socks (with heel!) made in Egypt, that seem to be knitted, but in fact were made with nalbindung. And in the 13th century knitted fabric was made in Estonia, but Rutt was probably not aware of this. Earlier discoveries are often confused with nalbinding, sprang, weaving, crocheting and knotting techniques, but are not really knitted. After all, the essence of knitting is that a loop is passed through a loop. Also linguistically, there is much confusion, since the word “knit” or variations of this word is frequently used wrong or misinterpreted.

But on page 28 of Rutt’s book The History of Hand Knitting we find something very remarkable. As early as the 2nd century knitted fabric would have been found in Esch near Den Bosch in the tomb of a woman. Rutt himself has never had seen the fragments, but they are still (partly) there! And I have seen with my own eyes…

2 Responses to “A History of Hand Knitting – part II”

  1. Harma Says:

    Twee vragen: ten eerste, zijn die fragmenten ergens te zien voor publiek?
    Ten tweede, kon je zien of de pootjes van de steken gekruist zijn? Bij gekruiste steken (oost europees of gedraaid) is de kans op naaldbinding erg groot.

    Er zijn trouwens twee gordels die er gebreid uitzien, gedateerd tussen 460 en 600 AD. Een in het Louvre en de andere in het Museum für Byzantische Kunst in Berlijn. Het bijzondere hiervan is dat de steken een toer lager ingestoken moeten zijn. Men noemt dit “Compound knitting”. Ik prefereer de term “Double deep knitting”. Als ik me dat goed herinner komt de term Compound knitting uit het boek van Rutt, maar dat heb ik alleen van horen zeggen, ik heb Rutt helaas nooit in kunnen kijken.

  2. admin Says:

    Harma, wacht even het volgende blogje af,… dit weekend! 🙂

Leave a Reply