Mysterie Mittens

January 25th, 2016
 IMAG1333
 IMAG1332  IMAG0003  IMAG0002
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Pas kreeg ik een mailtje van iemand die zo graag de wanten wilde nabreien die haar 91-jarige moeder ongeveer 60 jaar geleden voor haar vader had gebreid. Ze vroeg mij advies, omdat haar moeder niet meer wist je de steek moest breien. Tijdens mijn wekelijkse breiavondje bij Stitch ‘n Bitch Utrecht in het Polmanshuis in Utrecht kwam ze ze laten zien. Ze had ze net nog aangehad op de fiets. Tja, er is ook wat te zeggen voor acryl, het is wél sterk. 😉
Wij natuurlijk allemaal met ons neus er boven op, maar helaas, we kwamen niet verder dan ‘Brioche-achtig’ en wat het in ieder geval allemaal niet was.

Dus bij deze,… wie weet met welke steek deze wanten zijn gebreid en kan uit leggen hoe deze wordt gebreid?

Recently I received an email from someone who wanted to copy the mittens which had been knitted by her 91 year old mother about 60 years ago for her father. She asked me for advice, because her mother did not know how to knit the stitch pattern. During my weekly knitting evening at Stitch ‘n Bitch Utrecht in the Polmanshuis in Utrecht she came to show them. She had worn them on her bike while riding to the Polsmanshuis. Well, after all, acrylic yarn is quite strong, so they survived 60 years of wear and will last a little longer.
Of course we were all willing to examine the mittens thouroughly, but unfortunately, we did not find out anything beyond “Brioche-like” and what in any case it was not.

So here it is … who knows with which stitch pattern these mittens are knitted and can explain how this is done?

Het Betere Breiwerk – Amsterdam 2016

January 22nd, 2016

DSC03183

Het Betere Breiwerk is afgelopen week gestart bij de Afstap in Amsterdam. Succes dames!

Last week Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting) started at de Afstap in Amsterdam. Good luck ladies! 

Latvian Mittens – Senā Klēts Riga

January 16th, 2016
 DSC_3134
 DSC_3132  DSC_3135  DSC_3133
 DSC_3141  DSC_3139  DSC_3138
 DSC_3142  DSC_3140  DSC_3137
 DSC_3136  DSC00037  DSC_7946
 DSC_7932  DSC_7930  DSC_7927
 DSC_7926  DSC_7925  DSC_7924
 DSC_7922  DSC00037  DSC_7935
 DSC_7921  IMAG1014  DSC_8010
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Letse wanten zijn kleurrijk, lekker vast gebreid en ronduit fantastisch. Senā Klēts, het instituut/winkel in het centrum van Riga dat een belangrijke rol vervult met onderzoek en bij de vastlegging van de Letse klederdracht- en wantentraditie, bracht hierover enkele jaren geleden een schitterend boek uit: Latviesu Cimdi, het levenswerk van Maruta Grasmane, die ik in 2014 al ontmoette bij Senā Klēts. Natuurlijk schafte ik het Letse boek direct aan en het werd één van mijn lievelingsboeken. Maar liefst 178 wantenpatronen op 440 pagina’s, compleet met foto van de replica van de antieke want en teltekening, de één nog fantastischer dan de andere. Je weet gewoon niet wat te kiezen voor een volgend project. En natuurlijk zijn de motieven ook geweldig om in andere projecten te verwerken. Het was alleen jammer dat vrijwel alle tekst in het Lets was…

En nu, eindelijk, is er de Engelse versie! We kunnen nu niet alleen de patronen breien en bestuderen, maar ook de tekst over de Letse regio’s en de karakteristieke Letse motieven en kleuren lezen. Ook is er een uitvoerige beschrijving van de werkwijze toegevoegd, speciaal voor de niet-Letse breiers, want velen hebben in hun jeugd niet geleerd hoe je een Letse want breit zoals de Letse breiers en kunnen dat extra stukje begeleiding goed gebruiken.

Maar eigenlijk moet je ook naar de mooie stad Riga en zélf bij Senā Klēts gaan kijken. Zelden zag ik zoveel mooie wanten bij elkaar. Prachtig tentoongesteld in de winkel tussen de rekken vol klederdracht en traditioneel textiel. Ik was er in juni 2014 en in 2015 met breivrienden en daar zal het zeker niet bij blijven!

Dank je wel Maruta en medewerkers van Senā klēts, voor jullie goede werk voor de Letse breitradities en het door deze Engelse vertaling toegankelijk maken voor de rest van de wereld!

Latvian mittens are colorful, tightly knitted and downright fantastic. Senā Klēts, the institute / shop in the center of Riga, which plays an important role with research and preservation of the Latvian costume- and mitten traditions, published some years ago a magnificent book: Latviesu Cimdi, the life’s work Maruta Grasmane, which I already met at Senā Klēts in 2014. Of course I bought the book directly in the Latvian language and it became one of my favorite books. As many as 178 patterns on 440 pages, complete with pictures of a replica of the ancient mitten, as well as the knitting charts, all really fantastic. You just can’t choose one for the next project. And of course you can use the motifs for other projects too. Just a pity that almost all texts were in the Latvian language…

And now, finally, there is the English version! We can now not only knit and study the patterns, but also read the text on the Latvian regions and the characteristic Latvian motifs and colors. There is also a detailed description of the knitting techniques added, especially for the non-Latvian knitters, because many have not learned in their childhood how a Latvian mitten is knit, as Latvian knitters do, so they  can use that extra bit of guidance well.

But you really should also visit the beautiful city of Riga and check out Senā Klēts your self. I seldom saw so many lovely mittens together. Beautifully showcased in the shop between racks of costumes and traditional textiles. I was there in June 2014 and in 2015 with knitting friends and it certainly will not be my last visit!

Thank you Maruta and staff at Senā Klēts, for your good work for the Latvian knitting traditions and making it accessible through this English translation for the rest of the world!

Sommerfuglen

January 12th, 2016
 DSC02271
 DSC02263  DSC02289  DSC02258
 DSC02249  DSC02253  DSC02248
 DSC02244  DSC02255  DSC02246
 DSC02260  DSC02265  DSC02247
 DSC02241  DSC02259  DSC02266
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De leukste wolwinkel in Copenhagen moet Sommerfuglen zijn, dan kan niet anders! Een gezellige winkel tjokvol garens, accessoires en breiboeken. Wat hebben ze veel, je kan niet stoppen met rondsnuffelen! Garens van bekende merken als Isager en Rowan, maar ook van kleinschaliger ondernemingen. Een tafel vol boeken, borduurspullen, accessoires en gezellige breigerelateerde hebbedingen. Breinaalden vond ik er eerst niet, want die hebben ze weggestopt in de laadjes onder de toonbank. Kort geleden werd in een Deens damesblad een artikel gewijd aan deze leuke wolwinkel.

Jan nam geduldig plaats op de partnerstoel en stelde zich in op een lang verblijf, toen hij mijn enthousiaste gezicht zag. En ik ben zelfs nog een keer terug geweest om nog een keer rond te neuzen en te praten met de vriendelijke verkoopsters. Eén van de verkoopsters, Marie Monster Dollner, heeft recentelijk een breiboek gepubliceerd, waar ze trots mee poseerde.

En wat ik gekocht heb,… drie geweldig leuke blikken met breimotieven erop en heerlijke gearomatiseerde thee erin, een reflector met Noorse sterren en acht strengen Deense mohair in zwart, wit en grijstinten voor een paar lekkere mitaines en een muts, of zoiets.

The best yarn shop in Copenhagen must be Sommerfuglen, it can not be otherwise! A cozy shop filled with yarns, accessories and knitting books. They have so much, you can stop nosing about the goodies! Yarn of well-known brands as Isager and Rowan, but also of smaller companies. A table full of books, embroidery items, accessories and nice kniting related stuff. I did not find knitting needles at first, because they have tucked away in drawers in the counter. Recently an article in a Danish women’s magazine dedicated to this fun yarn shop was published.

Jan patiently took a seat in the partner chair and prepared for a long stay when he saw my enthusiastic face. And I even went back one more time to look around again and talk with the friendly saleswomen. One of the saleswomen, Marie Monster Dollner, has recently published a knitting book, with which she proudly posed.

And what I bought … three great fun tins with knitting patterns on it and delicious flavored tea in it, a reflector with nordic stars and eight skeins of Danish mohair in black, white and shades of gray for a nice mittens and a hat or so.

 DSC_3126  DSC_3124  DSC_3130
 DSC02285  DSC02286  DSC02284
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Statue of girl knitting

January 9th, 2016
 DSC_2942
 DSC_2943  DSC_2945  DSC_2944
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat een gelukkie,… in het tweedehands winkeltje tegenover ons appartement in Kopenhagen vond ik een prachtig beeldje van een breiend meisje. Puntgaaf en voor een prikkie!

Such luck,… in the second hand shop opposite our apartment in Copenhagen I found a beautiful statue of a knitting girl. Completely undamaged and a real bargain!

A day with Vivian Høxbro

January 5th, 2016
 DSC02868x
 DSC02875  DSC02878  DSC02876
 DSC_2937  DSC_2939  DSC02864
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Jan en ik zijn nèt terug van negendaagse oudejaarsreis naar Denemarken en Kopenhagen. We hebben enorm veel meegemaakt, geleerd, gezien en genoten. Een van de hoogtepunten was de dag dat we waren uitgenodigd bij Vivian en Hubert Høxbro in hun prachtige huis op het eiland Falster. Hubert haalde ons op na onze anderhalf uur durende treinreis naar Vordingborg. Het eerste wat ik zag in de auto was het experimenteerbreiwerkje van Vivian op het dashboard.

Thuis verwelkomde Vivian ons. Wat een warm welkom met allerlei heerlijkheden; koffie met Deense notenkoek, een zalige lunch met quiches, wijn en daarna nog een heerlijk kersenwijntje van het eiland. Tijdens de lunch genoten we van het uitzicht vanuit de eetkamer op het water en het haventje. Jan en Hubert konden het goed samen vinden met zoveel gemeenschappelijke interesses in historie en cultuur en Vivian en ik, nou, jullie snappen het wel hè. Zet twee breiers met grote passie voor breien bij elkaar en ze komen per definitie tijd te kort. Maar lieve Vivian, we weten je huis nu te vinden hoor, we komen zeker terug en wie weet, zien we elkaar op een brei-evenement!

Vivian is een talentvolle, creatieve breier met een geweldig gevoel voor kleur en interesse in historie. Kort geleden heeft ze een Japans boek gepubliceerd over Deense ‘nachthemden’. Gelukkig gaf ze mij er een mapje met een Deense vertaling bij, dat is toch wat makkelijker te vertalen dan Japans. De naam ‘nachthemd’ is trouwens wel misleidend, want het zijn eigenlijk de gebreide ‘blousejes’ van de klederdracht. Ze zijn prachtig gedecoreerd met onder meer stervormige motieven, maar je ziet slechts de bovenkant van de mouwen.

Lieve Vivian en Hubert, dank jullie wel voor het hartelijke welkom en voor je prachtige nieuwe boek!

Jan and I have just returned from a nine-day New Year’s trip to Denmark and Copenhagen. We have many experienced so much, learned a lot, seen everything and enjoyed us tremendously. One of the highlights was the day we were invited by Vivian and Hubert Høxbro in their lovely home on the island of Falster. Hubert picked us up after our one and a half hour train ride to Vordingborg. First thing I saw in the car the was an experimental knitting made by Vivian on the dashboard.

At there home Vivian welcomed us. Such a warm welcome with all kind of delicious treats; coffee with Danish nut cake, a delicious lunch with quiches and wine and afterwards a delicious local cherry wine from the island. Whiling eating we enjoyed the lovely view on the water and the small harbour. Jan and Hubert got along well with so many common interests in history and culture and Vivian and I, well, we couldn’t stop talking. Put two knitters with great passion for knitting together and then, by definition, time is too short. But dear Vivian, we know where to find your house now, so we’ll be back and who knows, we meet at a knitting event!

Vivian is a talented, creative knitter with a great feeling for color and an interest in history. Recently she published a book about Japanese Danish ‘night dresses’. Luckily she also gave me a folder with a Danish translation, as translating Danish is easier than Japanese. The name ‘night dress’ is a bit misleading, because it is actually knitted ‘blouse’ and part of the Danish women’s costume. They are beautifully decorated including star-shaped motifs, but you only see the top of the sleeves.

Dear Vivian and Hubert, thank you for the warm welcome and for your wonderful new book!