Breidagen Zwolle 2015

October 24th, 2015
 nancy1
 DSC02083  DSC02081  DSC02079
 DSC02077  DSC02074  DSC02070
 DSC02064  DSC02063  DSC02061
 DSC02058  DSC02053  DSC02050
 DSC02049  DSC02046  DSC02085
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Even dacht ik dat het er niet in zat om tijdens dit drukke weekend naar de Breidagen te gaan, maar het is toch gelukt voor een paar uurtjes. Gezellig met breivriendin Carolien en podcaster Susanne. En dan denk je vast niets te gaan kopen, maar loop je tegen van alles aan…
Ik heb de Winter Woollies kleurtjes van Jamieson and Smith gekocht bij British Wool, wat Aade Long van Astrid’s Dutch Obsessions voor de workshop Roositud volgende week, handige demonstratiestopnaalden van Knitted Knots en een gewéldige mok van Wereldwol. En bij Erato hadden ze wonder boven wonder het hysterisch hoogtepunt van de breiwoede van de jaren tachtig te koop. Ik heb ‘m al, maar weet er wel iemand voor….

Nancy Marchant, Queen of Brioche, was hoofdgast en gaf workshops en lezingen, net als Gieneke Arnolli van het Fries Museum en Stella Ruhe, beroemd van de visserstruiboeken. En ik kwam er achter dat we er in Utrecht weer een wolwinkel bij hebben, Batts and Threads! Ze verkopen er zelfs Jamieson and Smith garens. Ook uit de omgeving komt de Wolkelder met garens van schaapjes uit de regio.

Twee zalen vol kraampjes, breidokters, veel vrienden en bekenden om even mee bij te praten en een restaurantje waar ze Zwollenaartjes verkopen, wat wil je nog meer?

DSC02072

I thought I was too busy to go to the Breidagen , but still managed a few hours. It was so nice with knitting friend Carolien and podcaster Susanne. And when you think that you will probably buy nothing, you end up finding all kinds of nice stuff…
I bought the Winter Woollies colours of Jamieson and Smith from British Wool, some Aade Long Astrid’s Dutch Obsessions for the workshop Roositud next week, practical demonstration darning needles Knitted Knots and a great mug Wereldwol. And at Erato they had miraculously the hysterical climax of the knitting rage of the eighties for sale. I have a copy already, but know someone who might like it….

Nancy Marchant, Queen of Brioche, was main guest and gave workshops and lectures, as Gieneke Arnolli curator textiles at the Fries Museum and Stella Ruhe, famous for her fishermens sweater books. And I found out that we have a new wool shop in Utrecht, Batts and Threads! They even sell Jamieson and Smith yarns. Also from the surroundings of Utrecht is the Wolkelder. They sell yarns from sheep from the region. 

Two rooms full of stalls, knitting doctors, many friends and acquaintances to meet a and restaurants where they serve Zwollenaartjes, what more could you wish for?

Breien!

October 18th, 2015
 DSC01999
 DSC02042  DSC02037  DSC02044
 DSC01951  DSC01952  DSC01996
 DSC01903  DSC01908  DSC01882
 DSC01897  DSC01889  DSC01886
 DSC01880  DSC01911  DSC01914
 DSC01935  DSC01930  DSC01924
 DSC01920  DSC02019  DSC02009
 DSC01941  DSC01964  DSC01967
 DSC01944  DSC01938  DSC02005
 DSC01994  DSC01981  DSC01974
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Tout breiend Nederland was er toen directeur Kris Callens van het Fries Museum afgelopen zondag de tentoonstelling Breien! opende. Behalve het bewonderen van de langverwachte tentoonstelling was het dus ook een gezellig samenkomen van vele bekende gezichten uit de breiwereld. En voor veel Randstad’ers mag Leeuwarden dan wel het hoge noorden zijn, maar hier móet je heen hoor. Vier grote zalen vol moois. Van antieke breisels en boekjes tot kunstzinnige objecten en moderne breikunst. Een goed beeld door de tijd heen gepresenteerd op een sprookjesachtige manier doordat veel breisels waren geëtaleerd op gestyleerde dierfiguren. Er zijn veel activiteiten, waaronder lekker meebreien met de aanwezige gastbreiers, georganiseerd, dus vergeet je breiwerk niet!

Dank je wel Gieneke Arnolli en de vele andere medewerkers van het Fries Museum voor het organiseren van deze prachtige tentoonstelling!

All knitters of the Netherlands were there when the manager Kris Callens of the Fries Museum last Sunday opened the exhibition Breien! (Knitting!). Besides admiring the highly anticipated exhibition it also was a cozy gathering of many familiair people from the knitting world. And even though many people from the center of the Netherlands Leeuwarden may think Leeuwareden is the far north, you really should go here. Four large rooms stuffed with beautiful things. From antique knitwear and booklets to artistic objects and modern knitting art. A good image presented through time in a magical way because many knits were exhibited by stylized animal figures. There are many activities including knitting with the guest knitters invited by the museum, so do not forget to bring your knitting!

Thanks Gieneke Arnolli and the many other employees of the Fries Museum for organizing this wonderful exhibit!

Masterclass Marken in Enkhuizen

October 10th, 2015
 DSC01716
 IMAG1185  DSC01621  IMAG1195
 IMAG1177  IMAG1190  IMAG1187
 DSC01710  DSC01712  DSC01686
 IMAG1194  DSC01612  DSC01575
 DSC01567  DSC01557  DSC01549
 DSC01591  DSC01599  DSC01634
 DSC01668  DSC01638  DSC01646
 DSC01625  DSC01775  DSC01637
 DSC01774  DSC01675  DSC01661

Wildenthousiast wordt ik van wat ik in het buitenland aantref aan authentieke klederdrachten, traditionele handwerken en breiwerk. Maar dat hebben we in Nederland ook, je moet er alleen goed naar op zoek. Crafts Council stelde met docent en deskundige op het gebied van Markense handwerken en klederdrachten Margreet Beemsterboer een lang weekend samen waarin een groep van 12 cursisten werd ondergedompeld in het textiele erfgoed van Marken. Kleurrijke, vrolijke mode die vrijwel niet veranderd is sinds de zestiende eeuw en nu nog steeds regelmatig wordt gedragen door Markenaren. Ik heb zoveel gezien, geleerd, ervaren en zelfs eeuwenoude stukken in mijn handen gehad en mogen onderzoeken.

Full of enthusiasm I will am when I find authentic costumes, traditional crafts and knitting abroad, But we have that too in the Netherlands, you have only to search for it. Crafts Council and teacher and specialist in crafts and costumes of Marken Margreet Beemsterboer had put together a long weekend in which a group of 12 students was immersed in the textile heritage of Marken. Colorful, cheerful fashion that changed hardly since the sixteenth century and is still regularly worn by the inhabitants of Marken. I have seen, learned, experienced so much and even hold ancient pieces in my hands and was allowed to investigate them.

Vrijdag startten we met een rondleiding over de tentoonstelling ‘De Hand van de Maakster‘ door de curator van het Zuiderzee Binnen Museum. Hij vertelde over de specifieke gebruiken, tradities en technieken waarmee de prachtige kledingstukken en accessoires waren gemaakt. Daarna kregen we les van Margreet over het maken van akertjes, handgeknoopte kraaltjes die in trosjes bij elkaar gebonden sieraden worden. Gezellig in de hal van het museum zaten we daar met daglicht van het koepeldak te werken. Soms kwam een toerist even kijken en menige oudere dame maakte een opmerking over onze ijver.

Friday we started with a tour of the exhibition “The Hand of the Maker” by the curator of the Zuiderzee Binnen Museum. He told us about the specific practices, traditions and techniques used to created the beautiful clothes and accessories. After that we had class by Margreet about making akertjes, knotted beads that are tied together in bunches and became jewelry. It was nice to work together in the hall of the museum, we were had daylight from the dome. Sometimes a tourist came to have a look and many older lady made a comment about our diligence.

Zaterdag hebben we eerst open zomen ‘op z’n Markens’ leren maken. Ik had niet gedacht dat ik het zou kunnen. Maar feitelijk tel je de draadjes af en markeer je heel precies de vouwlijnen, dus het is te doen. Als breier ligt dat tellen me wel, dus ik vond het leuk om te doen. Daarna gingen we naar een oudere dame die haar héle huis vol heeft hangen met bijzondere oude merklappen en kamers vol Markense kleding heeft. Ongelooflijk om daar te zijn. Ze weet er zo ongelooflijk veel van en vertelde met liefde en passie over haar verzamelde werk.

Saturday we first were taught how to make open seams the way it is done in Marken. I did not think I could learn it. But actually you count the threads and mark very precise the fold lines, so it’s doable. As a knitter I can do this counting well, so I thought it was really fun to do. Then we went to an elderly lady whose whole house is filled with old samplers and clothing of Marken. Incredible to be there. She knows so incredibly much and told with love and passion about her collected works.

Zondag begon met een les boezelbreitjes, wat niets met breien te maken heeft. Het is de manier waarop ze in Marken de kleurrijke bovenkant van het schort aan de onderkant bevestigen. Door de bovenkant te wisselen, geven ze een stemmingswisseling aan, bv diepe of minder diepe rouw. Er zijn veel manieren en het is leuk om te proberen. Ik bedacht al meteen leuke toepassingen voor gebreide dingen. Daarna op naar Marken, want daar draaide alles nu eenmaal om. In het Marker museum werden we ontvangen door een drietal rondleiders in authentieke klederdracht die met liefde vertelde over hun cultuur, de kleding die ze droegen en het museum. We mochten zelfs wat geborduurde banden kopen voor een prikkie! Kers op de taart van het bezoek aan Marken was het bezoek aan één van de bewoners die ons uitnodigde om mee te gaan naar zijn Markense huis vol textiel, tegeltjes, keramiek en alles wat hij het verzamelen waard vond. En dat was nogal wat…

Sunday began with a lesson boezelbreitjes, which has nothing to do with knitting. It’s the way the women of Marken attach the colorful top of the skirt to the bottom. By alternating the top, they indicate a mood change, for example deep or less deep mourning. There are many ways to do this and it is fun to try. I thought immediately of the coolest ways to use it for knitted projects. Then we went to Marken, because that was the subject of the weekend. In the Marker museum we were received by three guides in authentic costumes who told lovingly about their culture, the clothes they wore and the museum. We could even buy some embroidered pieces for next to nothing! Icing on the cake of the visit to Marken was a visit to one of the residents who invited us to go with him to his house full of textiles of Marken, tiles, ceramics and all he thought worth collecting. And that was quite a bit …

 DSC01773
 DSC01772  DSC01770  DSC01771
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Al met al een ongelooflijk bijzonder weekend dat ik voor geen geld had willen missen. Crafts Council had er werkelijk een inspirerend, leerzaam en gezellig weekend van gemaakt. Margreet Beemsterboer is een gewéldige docent en ik hoop nog een keer de kans te krijgen in haar klas aan te schuiven. Zo leuk, ik kan er verslaafd aan raken. 😉 Ik heb dus maar meteen haar twee digitale cursussen over Marken besteld, dat houdt me voorlopig wel van de straat!

Dank aan Crafts Council en Margreet Beemsterboer! En wees maar niet bang, breien blijft mijn passie en core business van The Dutch Knitters, maar het was wel een geweldig uitstapje!

All in all an incredibly special weekend that I would not have missed for the world. Crafts Council truly made it an inspiring, informative and fun weekend. Margreet Beemsterboer is a great teacher and I hope to have the chance to sit in her class again. Loved it so much, I could become addicted to. 😉 So I immediately ordered its two digital courses on Marken, that will keep me busy for a while!

Thanks to Crafts Council, and Beemsterboer Margreet! And do not worry, knitting will stay my passion and will remain core business of The Dutch Knitters!

Het Betere Breiwerk

October 7th, 2015

12115908_10206628045713182_7793330308299518250_n

Het Betere Breiwerk in Utrecht! Kom maar op cursisten, ik ben er klaar voor!

Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting) in Utrecht. I’m ready for you students!