The Dutch Knitters in The Knitter!

June 30th, 2012
   The Dutch Knitters in The Knitter
 The Dutch Knitters in The Knitter  The Dutch Knitters in The Knitter  The Dutch Knitters in The Knitter
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je ergens enthousiast over bent, wil je er graag over vertellen. Ik greep dus de kans toen ik hoorde dat ik een artikel over de Nederlandse breigeschiedenis mochten schrijven voor The Knitter. Dit Engelse tijdschrift heeft, naast een aantal patronen ook altijd een paar artikelen over breitradities en technieken. Ik ben er best een beetje trots op dat ik maar liefst vier pagina’s mochten vullen met tekst en foto’s. En het tweede artikel, daar ben ik al over aan het nadenken…

When you are enthusiastic about something, you want to tell everyone about it. I grabbed the opportunity when I heard that I could write an article about Dutch knitting history for The Knitter. This English magazine has, besides a number of patterns, always a few stories about knitting traditions and techniques. I must admit that I am quite proud that I was allowed to fill no less than four pages with text and photos. And the second article, I am already giving it a lot of thought….   

Ravelympics

June 23rd, 2012

Ravelypics

Wat een toestanden in de breiwereld! Waar in de voetbalwereld supporters en hooligans elkaar naar het leven staan, treinen vernielen en politiekracht opsouperen, breien de deelnemers aan de Ravelympics vreedzaam door. Blijkbaar niet tot genoegen van het Olympisch Comité, want die vinden dat maar niets.

A lot is going on in the knitting scene! Where in the football scene supporters and hooligans cut one another’s throats, demolish trains and use up all police manpower, the participants in the Ravelympics knit along peacefully. Apparently to the displeasure of the Olympic Committee, because they do not like this at all.

Lees hier het artikel op WTF.

Read the article on WTF (Dutch)

En de excuses van het Olympisch Comité.

And the excuses of the USOC.

 

 

The Haapsula Shawl

June 20th, 2012

Haapsula Shawl

Als je volhardt in het verkeerd uitspreken van een Estlandse plaatsnaam, te weten Haapsalu, kan je verwachten dat anderen het een keer zat worden je te verbeteren. Ze noemen dan gewoon een shawl ernaar. Zo is er nu dus een Haapsula Shawl, ontworpen door onze Monika en deels rondgebreid op haar sokkenmachientje en deels handgebreid door haar. En het is een prachtige shawl geworden! Ik kreeg er een cadeau van Monika toen ze hier in April een paar dagen was. Dank je wel lieve meid!

When you persist in a wrong pronounciation of the name of a village in Estonia, you can expect that others will stop correcting you some time. They just use it as a name of a shawl. So now there is a shawl called the Haapsula Shawl, designed by our Monika. She knitted it partly on her sock machine and partly by hand. And it turned out beautifully! I  got one as a present from Monika when she spent  a few days in Holland in April. Thank you dear Monika!  

Ornamented Journey

June 13th, 2012
 Ornamented Journey
 Ornamented Journey  Ornamented Journey  Ornamented Journey
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Een paar weken geleden lag er in mijn brievenbus een pakketje van Monika. Ze had me al enthousiast verteld over het boek dat Kristi Jõeste (één van de beste wantenbreiers van Estland!) zou gaan uitbrengen en mijn verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Dit boek is echter nog mooier dan verwacht! Het bevat stijlvolle foto’s van de mooie, heel fijn gebreide wanten en handschoenen, patroontjes van de motieven en verhalen van Kristiina Ehin over de breikunst uit Estland. Gelukkig is er meteen al een Engelstalige versie. En mijn boek is, dankzij Monika die betrokken was bij de introductie van het boek in Tartu, gesigneerd door de beide auteurs!

A few weeks ago a package send to me by Monika arrived. She already told me enthousiasticly about the book Kristi Jõeste (one of the very best mitten knitters in Estonia!) would publish, so my expectations were high. This book thought was even better as expected! It is filled with stylish photos of beautiful, very fine knitted mittens and gloves, pattterns of the motifs and stories by Kristiina Ehin about the art of knitting in Estonia. Fortunately the English version is published at the same time as the Estonian version. And my book is, thanks to Monika who was involved with the introduction of the book in Tartu, signed by both authers!

Ik ontmoette Kristi op Mardilaat in november 2011 toen ik daar op deze handwerkbeurs het boek Warme Handen introduceerde. Kristi is écht heel goed en gedreven als het om wanten en handschoenen breien gaat en ik hoop dan ook nog eens les van haar te krijgen. Wie weet…
Tot dit tijd kan ik los met dit boek, want er staat een hoofdstuk in met instructies over hoe je de wanten en handschoenen op superdunne naalden kan breien. De Estlanders leren op school al breien, dus er staan geen complete patronen in het boek en zelfs de instructies zijn in onze ogen niet al te uitvoerig. Zij redden het daarmee wel, maar wij kunnen beter eerst eens op iets dikkere pennen een paar wanten naar een volledig patroon breien om er een beetje in te komen. Warme Handen, in het najaar gepubliceerd over dit onderwerp, bevat heel geschikte oefenprojecten met teltekeningen en veel uitleg over de technieken en patronen.

I met Kristi on Mardilaat in November 2011 when I introduced the book Warm Hands on this crafts fair. Kristi is really very good and a real professional when mittens are concerned, so I hope that one day I can follow a workshop given by her. Who knows…
Until then I can practise with this book, as it contains a chapter with instructions on how to knit mittens and gloves on super thin neeldes. The Estonians learn how to knit in school, so there are not complete patterns in the book and even the instructions are not too elaborate in our opinion. They can manage with these minimal instructions, but we can better first practicse with larger needles and complete patterns to get the hang of it. Warm Hands, published last autumn about this subject, has a lot of very well suited projects for this cause with charts and a lot of explanations on techniques and patterns.  

Ornamented Journey is voor € 22,50 te koop bij de Afstap in Amsterdam.

Ornamented Journey is for sale (€ 22,50) at the Afstap in Amsterdam.

Old Norwegian sweaters

June 2nd, 2012

Old sweaters from Norway

 Old sweaters from Norway  Old sweaters from Norway  Old sweaters from Norway
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Sommige kledingstukken herinner je je hele leven, zelfs als ze al lang geleden weg gegooid zijn. Mij staan het prachtige vest van mijn moeder en mijn trui met muts die mijn big sister Mary Ellen voor ons meebracht uit Noorwegen nog levendig voor de geest. Echte wol, netjes gebreid en mooie motieven. Het was de mooiste trui die ik ooit had. Vandaag doken de oude foto’s van de breisels op. Trots poseren mijn moeder en ik erin. Poes Aapje moet de muts natuurlijk ook even passen.

Some pieces of clothing you remember for life, even after they have been thrown again ages ago. I remember the beautiful cardigan and my sweater and hat my big sister Mary Ellen brought us from Norway. Real wool, neatly knitted and nice motifs. It was the best sweater ever. Today I found the old photos of the knitwear. Proudly my mother and I pose for the photo in the knitted items. Aapje, the cat, had to try the hat too, of course.