To the printer…

September 27th, 2011

Stapeltje vanaf zijkant
Eén druk op de knop en de bestanden die nodig zijn om Warme Handen te drukken vliegen over het internet naar onze drukker in Amsterdam. Ruimschoots binnen de deadline nog wel. Toch was de laatste periode erg druk met veel checken, nog wat veranderen hier en daar en de lay-out perfectioneren. En dan nu uitkijken naar het moment dat we het eerste exemplaar openslaan… ik heb de champagne al koud staan.

Op de Handwerkbeurs van 27 tm 29 oktober in Ahoy in Rotterdam zal het boek voor het eerst te koop zijn bij ons in het Dutch Knitting Café. We nemen alle dertien originele wanten en polswarmers uit het boek natuurlijk mee. O grote goedheid, wat spannend!

One click on the button and the files needed to print Warm Hands will fly through the internet to our printer in Amsterdam. And well within the deadline. Nevertheless the last few days were very busy, lots of checking, changing a few things here and there and perfecting the layout. And now we are going to look forward to opening the first copy… I already have the champagne ready.

The book will be for sale in our Dutch Knitting Café at the Handwerkbeurs in Ahoy in Rotterdam from 27 till 29 October. We will bring all thirteen original mittens and wrist warmers from the book. Oh goodness gracious, how exciting!

Het Betere Breiwerk in Driebergen

September 19th, 2011

Het Betere Breiwerk
Foto gemaakt bij de Afstap in Amsterdam – Photo made at the Afstap in Amsterdam

Het Betere Breiwerk, de breicursus van acht lesavonden voor gevorderde breiers, start op 3 oktober in Driebergen. Wie zijn breivaardigheden wil opkrikken van gezellig amateurisme tot professionele kwaliteit is dan bij ons aan het goede adres. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Lees op de site van The Dutch Knitters meer over de inhoud van de cursus en wie weet zit ook jij binnenkort te glimmen met een heus breicertificaat na het volgen van Het Betere Breiwerk!

Advanced Knitting, the eight-lesson knitting course for advanced knitters, will start 3 October in Driebergen. If you want to improve your knitting skills from cosy amateurism to professional quality, you are at the right place here. There are still a few places left. On The Dutch Knitters‘ site you can read more about the contents of this course and who knows, you might be the one, face shining, holding a real knitting certificate after completing the Advanced Knitting Course.

Warme Handen

September 13th, 2011

Warme Handen - Warm Hands (Estlandse Wanten en Polswarmers - Estonian Mittens and Wrist warmers)

En dit is de omslag…

And this is the cover…

Big news! The book……

September 5th, 2011

The book......

Groot nieuws. Voor mij tenminste wel, want als je nog nooit een boek hebt geschreven en dat wel altijd al één van je levensdoelen was, is dat niet niks. Verleden jaar december ontstond het idee. We wisten direct waar het over moest gaan, Estlandse wanten. Want die zijn zó gevarieerd en mooi, zó leuk, dat iedere breier in Nederland en daar buiten, daar kennis van moet nemen,… vinden wij.

Big news. At least for me because if you have never written a book and nevertheless make it one of the goals in your life, that is not to be sneezed at. December last year the idea struck us. We knew immediately what the subject would be, Estonian mittens. For those mittens are só varied and beautiful, só nice, that every knitter in The Netherlands and abroad, should take note,… that is what we think.
 
De gang naar de uitgever leverde weinig op. Ze stelden allerlei eisen aan de inhoud en als je ons een beetje kent, weet je dat The Dutch Knitters stronteigenwijs zijn en alles zélf willen bepalen. We hebben een duidelijk beeld voor ogen waar we in geloven, en zo moet het worden. Dus we hebben zelf maar een drukker gezocht en eentje gevonden in hartje Amsterdam op de Prinsengracht, in de straat waar mijn moeder, opa en oma woonden. Als dat geen goed voorteken is… Uitgeven in eigen beheer, dus we doen vrijwel alles zelf, ontwerpen, breien, schrijven, stylen, fotograferen, promoten, distributie, layouten enzovoorts. Een bult werk. En passant leerden we er allebei een paar beroepen bij. En de deadline is begin oktober.

Our visit to the publisher’s was rather unproductive. They made many demands about the contents of the book and anyone who knows us a little, knows that The Dutch Knitters are pig-headed and want to decide everything themselves. We have a clear view of what we believe in and that is how it is supposed to be. So we decided to look for our own printer and found one in the centre of Amsterdam at the Prinsengracht, in the street were my mother, grandfather and grandmother lived. If that’s not a good sign… Publishing a book at one’s own means that we do almost everything ourselves, designing, knitting, writing, styling, taking photographs, promotion, distribution, lay-out, etc. Lots and lots of work. In passing we both learned a few new trades. And the deadline is the beginning of October.

Gelukkig zijn we al jaren bezig met vooronderzoek. Stapels oude en nieuwe boeken over Estlands breien vullen onze werkkamers. Tig wanten zijn al gebreid en we geven al jaren workshops over dit onderwerp. Tiina Meeri leerde ons in 2010 tijdens de eerste Estlandreis nog wat extra traditionele opzetten en randjes. De studieweek afgelopen juni in Estland zette beslist de puntjes op de i. Breien met Kihnu Roosi en Ella was ongelooflijk leerzaam. Nu hebben we écht gezien hoe de door de wol geverfde breiers de wanten breien. We bekeken een week lang iedere want die we tegen kwamen. We gingen naar het Eesti Rahva Museum, waar we niet alleen alle wanten in de permanente collectie bekeken, maar ook vele uren doorbrachten in het depot, waar we met witte katoenen handschoentjes de oudste en kwetsbaarste wanten en fragmenten mochten onderzoeken. Twee Dutch Knitters en Monika, onze lieve breivriendin, die ons met raad en daad bijstond.

Fortunately, we have been doing research for years. Stacks of old and new books about Estonia fill up our studies. Loads of mittens were knit and we have been giving workshops about this subject for a couple of years. Tiina Meeri taught us some additional traditional cast-ons and edges during our first trip to Estonia. The study week in Estonia last June definitely dotted the i’s and crossed the t’s. Knitting with Kihnu Roosi and Ella was incredibly instructive. That is when we really saw with our own eyes how the dyed-in-the-wool knitters knit their mittens. We examined every mitten we saw in that week. We went to the Eesti Rahva Museum, were we did not only see the permanent collection but also spent many hours in the depot, where we were allowed to examine the oldest and most delicate mittens and remains, wearing white cotton gloves. Two Dutch Knitters and Monika, our dear knitting friend, who advised and assisted us.

Zijn jullie benieuwd? Meer dan een stapeltje boordjes van elf wanten en twee polswarmers geven we nog niet vrij. Het boek zal eind oktober worden gepubliceerd. We kunnen niet wachten…..

Curious? A stack of cuffs of eleven mittens and two wrist-warmers are all we will show right now. The book will be published at the end of October. We can hardly wait….