Workshops

August 28th, 2011

Workshops

 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
 Workshops  Workshops  Workshops
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het delen van kennis is belangrijk, dat is waar we in de breiwereld met z’n allen beter van worden. Als dank voor het delen in de kennis van de Estlandse breiers bieden we dan graag iets uit eigen keuken aan, dus gaven we tijdens ons verblijf in Estland een gratis lesje Brioche (Patentsteek). Nancy Marchant, The Queen of Brioche, schreef er haar meesterwerk Knitting Brioche over en op haar verzoek verspreiden wij met veel plezier de kennis over deze geweldige breitechniek. Een door haar getekend exemplaar van het boek gaven we aan Monika als dank voor het organiseren van de avond. Het was heet en wat rumoerig in Kompott, het schattige restaurantje waar je voor een schijntje heerlijk kan eten, de Nederlandse breivrienden waren eigenlijk doodmoe van de overvolle week en er was zelfs één cursist behoorlijk teut (rustig maar Gerard, we noemen geen namen). De Estlandse breiers, onder wie Monika, Liivi, Liina (van de prachtige Haapsalu-kantbreisels) en de medewerkster van de wolfabriek Aade Long in Rasikuu, deden erg hun best en produceerden prachtige proeflapjes. Je kan zien dat het breien hen in de genen zit. Ondertussen oefende Jans spontaan en geheel onbedoeld nog even het breien van een knoopsgat.

Sharing knowledge is important, that’s what helps us all to grow. To thank the Estonian knitters for sharing their knowledge with us we offered some of our knowledge to them by giving a class Brioche during our stay in Estonia. Nancy Marchant, the Queen of Brioche, wrote the masterpiece Knitting Brioche about this stitch and on her request we share our knowledge about this wonderful knitting technique. She signed a copy of the book we gave Monika to thank her for organising the class. Is was hot and a bit noisy in Kompott, the cute restaurant where you can eat for next to nothing, the Dutch knitting friends were dead tired because of the exhausting week and there even was a drunk participant (don’t worry Gerard, we will not tell it was you). The Estonian knitters, among them was Monika, Liivi, Liina (famous for her beautiful Haapsalu lace knitting) and a employee of the wool mill Aade Long in Rasikuu, tried their very best and produced perfect samples. You can see knitting is their genes. Meanwhile Jans spontaneously and without plannnig it, practised  knitting buttonholes.

We ontmoette er ook Monika’s moeder, die vond dat we de week onder haar dochter’s bezielende leiding goed hadden doorstaan. Ze deelde Estlandse chocolade medailles uit. Lekker! Zelf sprong ze pas nog uit een vliegtuig, waarvoor ze zeker ook een medaille verdiende. Evenals Liina, die een schitterende jurk breide in de techniek van de Haapsalu shawls. Práchtig! En precies de kleur van mijn t’shirtje. Kwam dat even mooi uit. 😉 Monika liet zien hoe je een boodschap kan verstoppen in het garen voor een paar sokken. De kits met het garen zijn te koop bij Emma Leppermann in het centrum van Tallinn.

We also met Monika’s mother, who thought that we deserved a chocolate medal as survivors of a week under the guidance of her dauugther, so she brought one for all of us. Tasted great! She had dived out of a airoplane recently, so she deserved one too. Like Liine who knitted a dress in the technique of the Haapsalu shawls. Beautiful! And it matched my shirt so well. 🙂 Monika showed us how to hide a message in sock yarn. The kits with this yarn you can buy at Emma Leppermann in the center of Tallinn.

In Nederland en België geef ik dit najaar als The Dutch Knitters weer workshops. De agenda is nu online op onze site. Je kan je intekenen bij de wolwinkel waar de workshop wordt gehouden.

In the Netherlands and Belgium I as The Dutch Knitters will give workshops again. The agenda is now online on our site. You can sign up at the location where the workshop will be held. 

Loire France 2011

August 20th, 2011

Loire 2011

Langs de romantische rivier de Loire in Frankrijk vieren ze rond deze tijd de oogstfeesten. Dat houdt hoofdzakelijk in dat er in de dorpen aan lange tafels bewoners en wat verdwaalde toeristen samen eten en je overal wijn mag proeven. Of ze rijden Bachus met wat kindjes en een vaas met wijn rond, gevolgd door de leden van het wijngilde. Als je geluk hebt, ben je net als ons dan toevallig daar op vakantie, als je heel veel geluk hebt, mag je een slokje met ‘m meedrinken. Veel op breigebied was er helaas niet, maar de ontmoeting met de gezellige goedlachse en enigszins teute Bachus maakte veel goed.

Along the romantic river the Loire in France now it is the time they celebrate the harvest. That means that in the villages the inhabitants and some tourists eat together on long tables and you can tast wine everywhere. Or the put Bachus on a cart with some kids and a vase with wine and drive him throught the town, followed by the member of the wine guild. If you are lucky you are there when on holiday like us, if you are very lucky, he will share a zip with you. We didn’t find much knit related stuff there, but meeting a bit drunk Bachus with his big smile made up for all of that.

Totally off topic! Gay Parade Amsterdam 2011

August 8th, 2011

Gay Parade Amsterdam 2011

 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
 
 Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011  Gay Parade Amsterdam 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Totaal off topic, maar wél vreselijk leuk! Zaterdag waren we bij de Gay Parade in Amsterdam. Slechts één bui en verder prima weer. Geweldig, wat een creativiteit is er gestoken in het bedenken en maken van de kostuums en de aankleding van de boten. En bij iedere lage brug moet menig bouwwerk volledig plat op de boot. Alles opklapbaar, vouwbaar of opblaasbaar, zelfs de Utrechtse Dom. We hadden een prachtig plekkie vlakbij het Anne Frank-huis en de Westertoren. Een vrolijke dag, die einigde in de kroeg, waar zeven of acht prachtig uitgedoste ‘dames’ eindelijk even hun hoofd mochten krabben onder de piepschuim pruiken.

Totally off topic, but lots of fun! Saturday we were at the Gay Parade in Amsterdam. Only one shower and for the rest excellent weather. Great, such creativity was put in designing and making the costums and the boats. For every low bridge most of the decoration on the boots have to be make flat. Everything could be pulles down, be folded or was inflateble, even the Dom tower of Utrecht. We had a good place near the Anne Frank House and the Westertoren.  A cheerful day that ended in the pub, where seven of eight beautifully dressed ‘ladies’ finally could scratch their heads beneath the foam wigs.

Elumõnu

August 3rd, 2011

Elumõnu

 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Je voelt je een bevoorrecht breier als je de kans krijgt om op Kihnu eiland in Estland de beroemde Kihnu Roosi op te halen als je met je breivrienden in de Kihnu taxi over het eiland scheurt. De chauffeur haalt haar op bij het huisje waar ze woont nu ze ouder wordt. Enorme zwaar geurende seringenbossen maken het tot een idyllisch plaatje dat op mijn netvlies gebrand lijkt. Na de workshop in het museumpje (daarover later meer), gaan we met haar naar Elumõnu, de boerderij waar ze opgroeide en jaren heeft gewoond. In die jaren stouwde ze het huisje vol met haar prachtige handwerken en de patronen die ze door de jaren heen verzamelde. Er is geen slot op de deur, maar de bezem onder de klink geeft aan dat er op dat moment niemand is. Bang voor diefstal? Probeer maar eens van het eilandje af te komen zonder dat iemand van het eiland er erg in heeft……

You know that you are privileged knitter when you get the chance to pick up Kihnu Roosi at her home, when cruising the island in a Kihnu taxi with your knitting friends. The chauffeur goes to the little house where she lives now she is getting older. Huge bushes of lilacs make this image to on that seems to be burned on your retina. After the workshop (more later), we go to Elumõnu, the farm where Roosi grew up and lived almost all her life. In these years she stuffed the little house with her beautiful crafts and patterns she collected. There is no lock on the door, but the broom under the door handle showes nobody is there. Afraid to be robbed? Try getting of the small island without being seen by someone of the island……

Je kijkt je ogen uit in het kleine huisje. Overal hangt of ligt iets om te worden bewonderd. Roosi vertelt erover en Monika vertaalt haar verhalen in het Engels. Prachtige verhalen over de overlevering van de patronen, de tradities en over het verzamelen van urine voor het blauw verven van de garens. Roosi zingt het liedje over hoe de mannen op het eiland tot God baden voor een blauw schaap, ik kan me er iets bij voorstellen…… De muggen hadden een feestmaal aan ons, maar dat was het dik waard. Na afloop bleef Roosi achter om de nacht door te brengen in haar oude huisje. Wie meer wil zien van alle moois in Elumõnu, koopt het boek.

There is so much to see in the little house. Everywhere something is hanging or laid to be admired. Roosi tells about the items and Monika translates her stories into English. Wonderful stories about the surrendering of patterns, the traditions and about collecting urine for dying yarn. Roosi sings the song about how the menn on the island asked God for a blue sheep and I do understand why…… The musquitos had a feast, but it was worth it. Afterwards Roosi stayed in her old house. If you want to see more of all the beautiful things in Elumõnu, can buy the  boek.