IKnit – A romantic week in London

September 30th, 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009

Na vier dagen ging Hil en kwam Jan. En als je als echtelieden van bijna 15 jaar elkaar dan in Londen ontmoet, moet je daar iets bijzonders van maken. Dus had ik een zoektocht via SMS voor Jan uitgezet naar de Roomsoes bij Buckingham Palace, waar ik ‘m opwachtte. Zien jullie het figuurtje met het rode rugzakje staan bij het hek? Hij had geen idee wat ik met de Roomsoes bedoelde, maar gelukkig kwam het toch allemaal nog goed…… 😉

After four days Hil went and Jan came. And when you meet in London after having been married for almost 15 years, you have to meet in a special way. So I had planned a search by SMS for Jan to the cream puff at Buckingham Palace, where I was waiting for him. Do you see the small figure with the red rucksack at the gate? He hadn’t the faintest idea what I meant by the cream puff, but luckily all ended well…. 😉

Na een bezoek aan het Buckingham Palace en thee met traditioneel gebak in de tuin van de Queen, volgde een etentje bij Prezzo, ons favoriete Italiaanse restaurant bij Travelgar Square. Heerlijk, crabcakes in saffraansaus. Op de weg naar de metro vielen we met ons neus in de boter, het was de avond van het Thames Festival, waarbij mensen verkleed als waterwezens met veel getrommel en lichtjes de kwade geesten uit de Thames verdrijven.

After having visited Buckingham Palace and having had tea with traditional cake in the Queen’s garden, we had dinner at Prezzo, our favourite Italian restaurant in Trafalgar Square. Delicious, crab cakes in a saffron sauce. On the way to the underground we did strike it lucky, it was the night of the Thames Festival,, where people dressed as water creatures exorcized evil spirits from the Thames with lots of drumming and many small lights.

London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009
London 2009 London 2009 London 2009

Maar blijkbaar was er een kwaad geestje ontsnapt, want de volgende dag viel Jan over een oranje verkeersbaken, waarbij het zijn pink in een bocht van bijna 90 graden plaatste. Paniek natuurlijk, maar ik had ‘m binnen één minuut in een taxi op weg naar het St Thomas Hospital. Daar zette zuster Cath de pink weer netjes terug in het gewricht (gelukkig, niét gebroken!). Jan moest nog twee keer terugkomen voor handtherapie en een mooi blauw spalkje. De zorg in Engeland voor eerste hulp is erg goed en gratis, dus we hebben na het spannende avontuur geproost op de goeie afloop tijdens een lekker dineetje in een restaurantje met uitzicht op Downing Street. Een goed Thames-geestje zorgde er een dag later voor dat we de állerlaatste twee kaarten voor The Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall met Dame Edna konden bemachtigen. “Hello possums!”

But apparently one evil spirit had slipped through, because the next day Jan fell over a big orange beacon, which caused his little finger to make an almost 90 degree bend. Panic of course, but I had him in a taxi within a minute on the way to St. Thomas Hospital. Nurse Cath put the little finger neatly back into its joint (fortunately it wasn’t broken!). Jan had to return two times for hand therapy and a nice blue splint. Emergency medical care is very good and free of charge in the UK, so after this exciting adventure we toasted to the fairly happy ending during a nice dinner at a restaurant with a view of Downing Street. A good spirit of the Thames provided us with the two last cards for the Last Night of the Proms in the Royal Albert Hall with Dame Edna day later. “Hello possums!”

Het culturele hoogtepunt van de vakantie was het bezoek aan de Houses of Parliament die gedurenden korte tijd geopend zijn voor het publiek. Na een uitgebreide rondleiding hebben we nu een goed beeld hoe de parlementariërs daar politiek bedrijven en soms zelfs uit de kroegen in de buurt worden opgepiept voor een stemming. Ook Clarence House, residentie van Charles en Camilla, was een ervaring. Geen foto van Diana te bekennen……

The cultural highlight of this holiday was our visit to the Houses of Parliament that are opened for public for a short period of time. After having had an extensive guided tour we now have a good view of the way Members of Parliament do politics and are bleeped from pubs in the neighbourhood to do a vote. Clarence House, Charles and Camilla’s residence was quite an experience too. No photo of Diana to be found…..

De St Paul met de bijzondere crypte en fluistergalerij, de London Bridge en de boottocht naar Westminster, het V&A met de prachtige antieke breisels, Portobello Road, de ritten in de subway en de dubbeldekkers, shoppen in Regent Street (twee prachtige pashmina’s van Jan gehad!) en Carnaby Street, Temple en Temple Church, Sir Soan’s House, de National Gallery, de Portrait Gallery, het British Museum, Harrods, Covent Garden en China Town. Done it all, seen it all en het was geweldig.

St Paul’s with its unique crypt and whisper gallery, the London Bridge and the boat trip to Westminster, the V&A with its beautiful antique knitting, Portobello Road, the rides in the underground and the double decker buses, shopping in Regent Street (where Jan bought me tow beautiful pashminas!) and Carnaby Street, Temple and Temple Church, Sir John Soane’s House, the National Gallery, the Portrait Gallery, the British Museum, Harrods, Covent Garden and China Town. Done it all, seen it all and it was fantastic.

IKnit – Titia

September 26th, 2009
IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family IKnit Weekender 2009 - Titia and the Family
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Titia is een bloggable lady, zoals Hil het oh zo raak uitdrukte. Eerder dit jaar maakte ze zich al onsterfelijk in Parijs toen ze, zittend op haar kont op de beursvloer van L’Aiguille en Fête, een fles wijn opende met een schroevendraaier. Mijn schoonmoeder gevleugelde woorden ‘je kan het op je kontje doen’, kregen ter plekke een diepere betekenis. Ook in Londen was ze in de weer met alcoholische dranken, zie de foto’s van ons dineetje bij Masala Zone. Na het IKnit-feest gingen schoondochter Brie, diens moeder Leny en Titia eensgezind op hun Birkies de metro in, op zoek naar een wijnhandel waar ze ondanks het late uur de wijnkast konden plunderen. De pyamaparty op de kamer van de drie breisters was weer als vanouds gezellig.

Titia is a bloggable lady, as Hil so tellingly remarked. Earlier this year she made herself immortal in Paris while she, sitting on her bum on the floor at L’Aiguille en Fête, opened a bottle of wine with a screwdriver. My mother in law’s famous word ‘you can do it sitting on your bum’ immediately got a much deeper meaning. In London she was also up and about with alcoholic beverages, see the photos of our dinner at Masala Zone. After the IKnit party daughter-in-law Brie, Brie’s mother Leny and Titia unanimously took the underground on their Birkies, in search of a liquor store where they could ransack the wine cabinet despite the late hour. The pyjama party in the three knitters’ hotel room was as ever very entertaining and cheerful.

Man Jan, die Titia nog kent vanuit een ander leven, informeert nog wel eens naar Titia en dan zeg ik maar dat haar kapsel nog onberispelijk zit. Daar ligt het niet aan.

Husband Jan, who knows Titia from another life, every now and then inquires after Titia and I just say that her hairdo is still impeccable. So that’s not the reason.

Ons Dutch Knitting Café werd deels door een zwart gordijn afgescheiden. Nancy Marchant, die haar prachtige patente breisels daar vlakbij had gesitueerd, nam als hogepriesteres van de breikunsten met een big smile Titia de biecht af. Na het aanhoren van de zonden kwam de boete: 20 holy mohairs, 10 alpaca’s en breien op naalden van 1 mm. Titia kwam er weer gezegend vanaf……

Our Dutch Knitting Café was partitioned off partly by a black curtain. Nancy Marchant, who had stashed her beautiful knitwear close by, heard Titia’s confession as a high priestess in the art of knitting with a big smile on her face. After having heard her sins penance was imposed: 20 holy mohairs, 10 alpacas and knitting with 1mm needles. Titia got off lightly…..

Zie ook de video!

Do watch the video!

IKnit – The Dutch Knitter’s Workshops

September 22nd, 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009 Workshops London IKnit Weekender 2009
IKnit Weekender workshops IKnit Weekender workshops IKnit Weekender workshops
Met dank aan Rob Kool voor de onderste drie foto’s!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ga er maar aan staan…… het geven van workshops Twijnend Breien en Estlandse Breitechnieken in drie uurtjes én in het Engels. Vooraf waren we best gespannen voor dit nieuwe avontuur, maar die spanning verdween zodra we in ons lokaal stonden. Gelukkig was er airco in beide lokalen, zodat de opvliegers van cursisten snel de das werden omgedaan. Maar het duurde wel even voor we ontdekte dat het eerst niet werkende paneeltje aan de wand een afstandbediening was. En ik weet nu ook hoe je ‘sewing’ uitspreekt, niet als ‘sueing’ of ‘sawing’ dus.

Just go ahead and try… giving workshops Twined Knitting and Estonian Knitting Techniques in three hours ánd in English. Beforehand we were quite nervous about this new adventure, but the nervousness disappeared as soon as we were standing in our classroom. Fortunately there was airco in both classrooms, which meant that the hot flushes the students had were soon gone. But it took a while before we discovered that the control panel on the wall that did not work was in fact a remote control. And now I know how to pronounce ‘sewing’, not like ‘sueing’ or ‘sawing’.

Wat hebben we genoten van enthousiaste cursisten die er net zo hard voor gingen als wij en zich een slag in de rondte breiden om de opdrachten te voltooien. Onze voorbeelden en boeken werden gretig bekeken en we konden alle lesstof behandelen. En het mooist van alles….. na afloop van Estlandse Breitechnieken kregen we spontaan van de cursisten een daverend applaus!

We really enjoyed seeing the enthusiastic students working just as hard as we did and they knitted like crazy to get their assignments done in time. Our samples and books were eagerly examined and we could discuss all the subject material. And the nicest of all was that after having finished the workshop Estonian Knitting Techniques we got a thunderous applause!

We waren amper weer beneden in het Dutch Knitter’s Café toen we van onze vrienden hoorden dat cursisten langs gekomen waren en allerlei positieve geluiden lieten horen over hoe ze het ervaren hadden. De volgende dag kwamen twee cursisten zelfs trots het inmiddels afgebreide buideltje in de techniek Twijnend Breien laten zien. Op de hotelkamer zagen we ‘s avonds al de eerste lieve mailtjes van cursisten verschijnen. Heerlijk, wat een zalig gevoel dat het zo’n succes was en ja hoor, volgend jaar komen we weer terug met spannende nieuwe Dutch Knitters Workshops!

We were hardly back in The Dutch Knitting Café when our friends told us that students had already visited the Café and told them all kinds of nice things about how they had experienced our workshop. The next day two students even came to show us their finished pouch in Twined Knitting technique. That night in our hotel room we already received the first kind mails from our students. Fabulous, it is a very good feeling that it was such a success and yes, next year we will be back with new exciting Dutch Knitters Workshops!

Dit is niet alles waar jullie als bloglezers zo nieuwsgierig naar zijn, niet waar? De komende dagen volgen nog blogs over The Dutch Knitting Café, de beurs en modeshow, de Londense wolwinkeltjes die we bezochten, de nieuwe stash en boeken, gezellige etentjes, de Missoni-tentoonstelling, de vakantieweek van Jan en mij en natuurlijk over Titia en de nodige flessen wijn! The Dutch Knitters en hun Dutch Knitting Friends waren in Londen en reken maar dat ze ons niet over het hoofd hebben gezien!

Meer foto’s: IKnit Weekender on FlickrRob en Nelleke Kool

This is not all that you blog readers are curious about isn’t it? The coming days more blogs will follow about The Dutch Knitting Café, the fair and the fashion show, the London yarn shops we visited, new stash and books, nice dinners with our friends, the Missoni exhibition, Jan’s and my holiday week and of course about Titia and quite a lot of bottles of wine! The Dutch Knitting Friends were in London and you bet we weren’t overlooked!

More photos: IKnit Weekender on FlickrRob en Nelleke Kool

Home!

September 19th, 2009

Man Jan en ik zijn nét terug uit Londen, waar we na de IKnit Weekender nog een lekker weekje vakantie hebben gehouden. Hoe het allemaal op breigebied was…… even geduld nog, verslag en foto’s volgen snel!

Husband Jan and I have júst returned from London, where we spent a nice week holidays after the IKnit Weekender. About all knitting related stuff…… you need a bit of patience, story and photos will be there soon!

The Dutch Knitting Café in London

September 2nd, 2009

Dutch Knitting Café IKnit London 2009

Op 11 en 12 september is het weer zover. The Dutch Knitters en hun breivrienden fleuren voor het derde jaar het IKnit-evenement in Londen op. Doorspekt met puur Hollands sentiment en de ergste kitsch zal er een Dutch Knitting Café worden opgetuigd waar de gezelligheid vanaf druipt. Stroopwafels, dropjes en Wilhelminapepermuntjes. Maar de zoute haringen met uitjes laten we thuis.

Here we come! On the 11th and 12th of September The Dutch Knitters and their knitting friends will for the third year in row liven up the IKnit-event in Londen. Peppered with pure Dutch sentiment and the worst kitsch, a Dutch Knitting Café will be decorated in a way that oozes cosiness and cheerfulness. We will bring stroopwafels (treacle waffles), dropjes (liquorice) and Wilhelmina-peppermints. But we will leave the salted herrings with onions at home.

We nodigen alle breiers uit Londen en omgeving en de vele Nederlandse bevriende breiers van harte uit om een toertje met ons mee te breien. Of doe je misschien al mee met een van onze workshops?

We invite all knitters from London and elsewhere and the many Dutch knitting friends to come and knit a few rows with us. Or are you already signed up for one of our workshops?

Dit jaar zullen Brent en Jantine ons helpen het gebeuren rond het Dutch Knitting Café in goede banen te leiden. Alvast bedankt!

This year Brent and Jantine will help us steer all activities for the Dutch Knitting Café in the right direction. Thanks in advance, Brent and Jantine!