Handwerkbeurs Zwolle 2013 :-)

February 19th, 2013
 13hwbgroot
 13hwb15  13hwb13  13hwb18
 13hwb20  13hwb14  13hwb12
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Rond de tienduizend bezoekers keerden de afgelopen dagen zwaar beladen met ideeën, inspiratie en tassen vol nieuwe creatieve materialen huiswaarts na een dagje beurzen. The Dutch Knitters droeg haar steentje daaraan bij door honderden belangstellenden te vertellen over twijnend breien en hen deze prachtige techniek te demonstreren. De vele mogelijkheden waren te bewonderen in de vele projecten die op de tafel waren uitgestald. En nu we zoveel mensen hebben verteld over ons voornemen volgend jaar een dik boek over twijnend breien te publiceren, moeten we wel hè.

Some ten thousand visitors returned homewards after a day at the fair the past few days, loaded with new ideas, inspiration and bags filled with new creative materials. The Dutch Knitters, made our contribution by telling hundreds of people about twined knitting and by demonstrating this beautiful technique to them. One could admire the many possibilities in all the projects that were to been seen on the table. And now that we have told so many people about our intention to publish a thick book about twined knitting next year, we have to, don’t we? 

 13hwb17  13hwb45  13hwb47
 13hwb22  13hwb16  13hwb23
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vier dagen was best een afmattingsslag met al dat gereis erbij, maar iedere dag gebeurt er wel iets leuks en dat houdt de moed erin. Zoals het kopen van het ongelooflijk bijzondere boek van Berthi Smith over merk- en stoplappen gemaakt door de weesmeisjes uit het Burgerweeshuis in Amsterdam (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Op vrijdag was zelfs mevrouw Ruinemans er, die uit handen van Berthi het eerste exemplaar kreeg uitgereikt. Ik heb grote bewondering voor Berthi, voor haar grondigheid, perfectionisme en gedrevenheid om een mooi verhaal te vatten in een prachtig vormgegeven boek. Dit boek is een juweeltje, niet alleen voor de borduurders, maar voor iedereen die voor textiel en de historische achtergronden van textiel houdt. Wie het nu niet koopt, krijgt later spijt.

Four days are quite a lot with all the traveling as well, but something nice happens every day and that keeps up the spirit. Such as buying Berthi Smith’s incredible book about samplers and darning samplers made by the orphan girls from the Burgerweeshuis (orphanage) in Amsterdam  (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Even Mrs. Ruinemans was there on Friday, who received the first copy from Berthi. I admire Berthi enormously, her thoroughness, perfectionism and passion to summarize a beautiful story in an excellently designed book. This book is a real gem, not just for embroiderers, but for anyone who loves textile and the historical background of textile. If you don’t buy it now, you will regret it later on.

Of je vindt in een kraampje waar spullen voor moederhuizen in Bosnië worden verkocht een prachtig paar geborduurde handschoenen. Kant en klaar gebreid en met kruissteekjes gestikt. Dat alles voor een tientje en daarmee steun je ook nog eens het goede doel. Wie wil er nu nog machinaal gebreide handschoenen?

Or you come across a pair of beautifully embroidered gloves in a stand where they sell products to support mother houses in Bosnia. Hand knitted and embroidered in cross stitch. And all this for just 10 euros and at the same time you support a good cause. Who still wants to buy machine-knitted gloves?

 13hwb29  13hwb46  13hwb3
 13hwb34  13hwb35  13hwb37
 13hwb28  13hwb11  13hwb9
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Hanneke, collega bij de Afstap én schrijver van Wereldtasjes, gaf workshops bij Loret en signeerde haar boek. Collega Jans was er ook nog, samen met Ati, die lekkere vegahapjes en een grote gifgroene Indonesische cake voor ons meebracht. Wat kan dat mens toch zálig koken. De cake bleek goed te passen bij het truitje van Miriam Tegels, de snelbreier, die net zo snel als ze breid haar stuk cake weghapte, want het smaakte haar prima.

Hanneke, my colleague at de Afstap and writer of the book Wereldtasjes, gave classes at Loret and signed her book. Colleague Jans was there as well, together with Ati, who brought us delicious vegetarian snacks and a big bright green Indonesian cake. That woman can cook! The cake appeared to fit perfectly with the green sweater Miriam Tegels, the speed knitter was wearing, who ate the cake as quickly as she knits, for she liked it a lot.

En dan die aardige Carin Beldhuis, die bij haar kringloopwinkel antieke breiseltjes vond, die ze me zomaar gaf. Hartverwarmend, want ze zijn zo mooi en ik koester de spulletjes die ooit met veel zorg werden gebreid en dan ook nog op zo’n lieve manier bij mij terecht komen.

And then this very nice Carin Beldhuis, who found some antique knitting in her thrift shop and just gave them to me. Heartwarming, because they are so beautiful and I love articles that were once knitted with care and end up in my hands in such a lovely way.

Zoveel vrienden kwamen naar Zwolle en doken op voor ons kraampje. Ook Juul, vriendin van Marnel die de eerste breireis naar Estland met ons meemaakten. Juul brak daar haar arm, maar ze is een bikkel en reist nog steeds over de wereld. Uit Nieuw-Zeeland bracht ze voor mij een breipen mee, maar kijk maar eens goed, hiermee kan je schrijven én breien. Maar het fijnst van alles is iedereen weer even zien. Sommigen vrolijk, uitgelaten en kooplustig, maar één van onze lieve vrienden kon het uitstapje alleen maar zien als een korte vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid die leidt naar verlies en afscheid. Je geeft een knuffel en wenst sterkte, wat meer kan je doen?

So many friends came to Zwolle and appeared before our stand. For instance Juul, she is Marnel’s friend, who accompanied us to the first trip to Estonia. Juul broke her arm there, but she is a fighter and still travels all around the world. From New Zealand she brought me a knitting pen, but pay attention, you can write and knit with them. But the nicest part is to meet everyone again. Some of them happy, skittish and in the mood to buy, but one of our dear friends could only consider this visit a brief escape from everyday reality that leads to loss and farewell. You give this friend a big hug and wish him strength, what more can you do?

 13hwb40  breiriem  13hwb41
 13hwb43  13hwb42  13hwb44
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De laatste dag kwam Els Scholtens ons opzoeken om ons de breirol van haar oma te laten zien. Ik was even van mijn plek, maar iemand wist dat ze bij de koffiecorner zat en had gezegd dat ze me er heen zou sturen in mijn Dutch Knitters-schortje. Ik moest dus maar even daar rondlopen, dan zou ze me wel zien. Dat geparadeer leverde me zes complimenten voor het schortje en het weerzien met twee excursisten uit België op. En twee mannen en een vrouw die dachten dat ze sjans met me hadden toen ik rond hun tafeltje flaneerde in de hoop dat ze me aan zouden schieten om de breirol te tonen. Gelukkig dook Els uiteindelijk toch nog op, zodat ik de breirol toch nog kon zien. Prachtig werk, wat een mooi familiestuk. Samen verdiepten we ons in één van de patroontjes die zich moeizaam liet ontcijferen.

The last day Els Scholtens came to visit us to show us her grandma’s knitting sampler. I was not there at that moment, but iemand knew that they would be at the coffee corner and told them she would send me there in my Dutch Knitters’ apron. So I had to walk around there and then they would probably spot me. All this parading resulted in six compliments for my apron and a meeting with two ex-students from Belgium. And two men and one woman who thought I was flirting with them when I gallivanted around their table in the hope they would show me their knitting sampler. Fortunately, Els ended up after all so that I could admire the knitting sampler. Such beautiful work, such a lovely family heirloom.

MoniqueB, van de mooie kanten shawls, gaf mij een privédemonstratie breiriembreien. Ik had er ooit een gekocht op de IKnit-dag, maar was er nooit aan toegekomen om het eens serieus te proberen, maar dat gaat nu binnenkort gebeuren. Wie ook ‘aan de breiriem’ wil, kan een prachtig exemplaar bestellen bij Monique, die zo enthousiast is over deze lekker snelle en comfortabele breimethode, dat ze er een aantal geïmporteerd heeft naar Nederland. Je kan er eentje bij haar bestellen voor 50 euro. Met een vulling van echt paardenhaar en ambachtelijk gemaakt, zijn de zwart leren breiriemen ook nog ontzettend mooi. Nu maar hopen dat je snel jarig bent…

MoniqueB, who makes the beautiful lace shawls, gave me a private demonstration of knitting belt knitting. I bought one many years ago on IKnit day. I had never tried it before seriously, but I will now. If you want to try the knitting belt yourself, you can order one from Monique, who is so enthusiastic about this quick and comfortable knitting method that she imported a couple to The Netherlands. You can order one from her for 50 euros. Handcrafted and with a stuffing of horsehair, these black leather knitting belts are very beautiful as well. If only it’s your birthday soon….

Janet, de organisator van alweer deze 10e Handwerkbeurs, werd door de handelaren bedankt met een goed gevuld envelopje. Ze ondersteunt de handwerkwereld al jaren en verdient een leuk extraatje. En het meisje dat ijverig hielp met de Kika-actie breide ondertussen mooie olifantensokken voor haar. Precies op maat.

Janet, the organizer of this 10th Handwerkbeurs was thanked by the vendors with a nice envelope. She has been supporting the crafts world for many years now and deserves a nice perk. And the girl that helped so well with the Kika charity knitted a pair of nice elephant socks for Janet along the way. In exactly the right size.

Binnenkort nog meer over de Handwerkbeurs…

Soon more about the Handwerkbeurs…

Handwerkbeurs Zwolle 2013

February 13th, 2013

hwb

Van donderdag 14 tm zondag 17 februari is het weer Handwerkbeurs en wij, The Dutch Knitters, zijn erbij! We zullen er vier dagen lustig op los twijnend breien, zodat jij kan zien hoe dat gaat. Natuurlijk slepen we allerlei breisels in deze techniek, boeken en wanten uit Warme Handen mee. Kom vooral even langs!

From Thursday 14 till Sunday 17 February the Handwerkbeurs will be held in Zwolle and we, The Dutch Knitters, will be there too! We will knit twined all four days, so you can see with your own eyes how this is done. Of course we will bring a huge pile of knitwear in twined knitting technique, books an mittens from Warm Hands along. We hope to see you there! 

Twined Knitting

February 11th, 2013
 tbgroot
 tb9  tb7  tb8
 tb5  tb4  tb6
 tb2  tb3  tb1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Twijnend breien is gewéldig. Zo leuk,… ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. Houd je adem niet in, maar wie weet gaat dat nog wel eens gebeuren. 🙂

Ondertussen geven we als The Dutch Knitters workshops voor beginners van twijnend breien en over de basistechniek en de fijne kneepjes voor gevorderden. Wat je zelf zo fantastisch vindt, dat draag je graag uit. Zo ook afgelopen zondag toen we de basiscursus gaven bij Lana in Antwerpen. Een succes-verzekerd cursus, want na één dag weet en kan je al heel veel. En wat hebben die Belgische breidames hard gewerkt!

Op 10 maart geven we een workshop voor gevorderden bij de Afstap in Amsterdam. Wie de basiscursus heeft gedaan, kan zich hiervoor inschrijven bij de winkel, op dit moment is er nog plek.

Mijn in 2008 in Handwerken zonder Grenzen gepubliceerde patroon voor wanten en een muts in de techniek twijnend breien, is inmiddels te koop voor 5 euro via Ravelry of stuur een mailtje naar carla@meijsen.net. Alle informatie die je nodig hebt om de wanten en muts te breien, staat erin. Dan kan je alvast beginnen…

Twined knitting is marvelous. So much fun…. I might write a book about it. Don’t hold your breath, but who knows, it might happen one day. 😉

In the meantime we, as The Dutch Knitters, give classes for beginners about the basic techniques of twined knitting and the intricacies for advanced knitters. Anything you are enthusiastic about, you like to propagate. Like we did last Sunday when we gave the basic course at Lana in Antwerp. A sure success, this class, for after just one day you know a lot about this technique and can start a project. And wow, these Belgian ladies worked hard!

On 10 March we will give a class on twined knitting for advanced knitters at the Afstap in Amsterdam. If you did the basic course you can enter this class. You can sign up at the shop, there are some places left.

My pattern for mittens and a hat in the twined knitting technique that was published in the Handwerken zonder Grenzen in 2008 can be purchased for 7 dollar (5 euro) now on Ravelry or mail carla@meijsen.net. All information you need to knit these mittens and hat is included. So now you can start right away…

The Dutch Knitters in The Knitter!

November 25th, 2012
 The Knitter
 The Knitter  The Knitter  The Knitter
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

The Dutch Knitters, hebben de laatste tijd heel wat paginaatjes gevuld voor The Knitter. Een paar maanden geleden al het artikel over de Nederlandse breigeschiedenis en nu in nummer 51 een uitvoerig artikel over twijnend breien inclusief het patroon van de polswarmers Annika. En passant verscheen ook Geen Geintje, één van de wanten uit Warme Handen, in nummer 50.  Daar zijn we best wel een beetje trots op hoor maar het is vooral heerlijk om ook de Engelse breiers te vertellen over de breitradities en mooie breisels die we tegen komen op onze breireizen.

The Dutch Knitters, filled quite some pages lately for The Knitter. A few months ago the article on Dutch knitting history and now in no. 51 an extensive article on twined knitting including the pattern for wrist warmers Annika. And also Geen Geintje, one of the mittens in Warme Handen, in no. 50. Of course we are proud that we were asked to write these articles, but foremost we love to tell the Brittish knitters about the knitting traditions and the beautiful knitwear we discovered on our knitting journeys.

Petition Tvåändsstickat

October 6th, 2012
 Petition

Ik heb al rond de 400 petities binnen, maar hopen op nog wat meer, teken de petitie voor uitgave van Tvåändsstickat in het Engels! En zegt het door…

I already have about 400 petitions, but hope for more, so sign the petition for publication of Tvåändsstickat in English! And tell all your friends to do the same…

Sheep!

August 3rd, 2012
 Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je drie schapen hebt gezien, heb je ze allemaal gezien, dacht ik in eerste instantie toen Kerstin ons uitnodigde om haar schapen te ontmoeten. De zes strengen prachtig Z-getwijnd garen van die schapen die ik van haar kocht, brachten me echter op andere gedachten. Dus Hil voorop met de Fiesta, want zij wist waar het was, ik er achteraan met de Kia en daar achter Eva in de pickup, hup, het landweggetje op richting het meer. Kerstin had tegen Hil gezegd dat het zou lijken alsof je het meer in rijdt, gewoon doorrijden dan, was de boodschap. Nou, dat was ook zo, alle drie auto’s bijna te water. Want het was toch al even eerder naar links. Na wat fanatiek gemanouvreer op het eind van het weggetje met het zweet in de handen, lukte het ons allen om de auto’s te keren en het zomerverblijf van Kerstin, Bosse en hun schapen te bereiken.

When you have seen three sheep, you have seen them all, I thought at first when Kerstin invited us to meet her sheep. The six skeins of beautiful Z-twined yarn of these sheep that I bought from her, changed my mind. So Hil lead the way with the Fiesta, as she knew where to go, I follewed with the Kia and then Eva in the pickup, on to the little road that lead to the lake. Kerstin had told Hil that it would be like almost drove into the lake. Just drive on then, she said. Well, that was exactly what almost happened, a few more meters and we would have had all three cars in the water. It was a little sooner a turn to the left. After sqeezing the cars out at the end of the road with sweaty hand palms, we managed to bring them back on the road and reach the place where Kerstin, Bosse and their sheep lived during summer.  

 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de drassige grond hadden we niet gerekend, dus we kwamen allemaal op tutschoentjes daar aan. Zelfs bij de buren werden de oude rubber laarzen verzameld, zodat we met droge voeten achter de schapen aan konden. Wat was het bijzonder. Kerstin leidde ons naar het weiland met uitzicht op het meer waar we bijna in lagen. Daar hoorden we het betoverde geluid van belletjes. Het geluid kwam langzaam dichterbij toen Kerstin’s echtgenoot de schapen richting het weiland leidde. Eerst wat bang, maar als snel niet meer angstig voor die vreemde vrouwen op veel te grote laarzen, kwamen ze dichterbij. Een bijzonder ras, Värmlandsfår, prachtige vachtjes, lieve koppies, wat waren ze leuk! En Kerstin kon zo aanwijzen wie welke knotje wol had geleverd.

The grounds were wet and muddy and we were not dressed for those circumstances, all on our ladylike shoes. Even the neighboors lended us their old rubber boots, so we could go after the sheep with dry feet. It was so special! Kerstin brought us to a meadow with a view on the lake were we almost drove in. There we heard the enchanting sound of bells. The sound came slowly closer when Kerstin’s husband drove the sheep to the meadow. At first a bit scared, but soon comfortable between the strange women on much too big boots, they came closer. A very special breed, Värmlandsfår, beautiful wool, lovely sheep faces, they were so cute! And Kerstin could tell of each skein we bought from her which sheep had grown the fiber.

 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
 Sheep!  Sheep!  Sheep!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Kerstin en Bosse zijn zo gek op hun dieren dat ze zelfs mee mogen op vakantie. De meeste tijd brengen ze door op een stuk land bij Stockholm, maar acht weken per jaar houden ze vakantie in Dalarna. Meer dan 50 stuks, waaronder ooien, rammen en lammetjes. De twee kleine witjes waren met de fles groot gebracht, waardoor ze als hondjes achter ons aan liepen en graag geknuffeld wilden worden. Ze kwamen lekker tegen je aanstaan en één mocht zelfs mee het terrein af, want ze dacht er niet aan weg te lopen. Na het inleveren van de laarzen en nog een laatste lastige draai van de Kia op het best wel krappe terrein, reden we met mooie herinneringen en een lichte schapenwolgeur aan de handen naar huis. Ik hoor in gedachten nog steeds de belletjes van de schapen die het bos uit kwamen…

Kerstin and Bosse are so fond of their animals that they allow the to go on holiday with them. Most time the are on a piece of land close to Stockholm, but eight weeks a year they are on holiday in Dalarna. More then 50 of them, females, males and their offspring. The two small white ones where raised by bottle, so they followed us like dogs and loved to be cuddles. They loved standing close to you and one of them even was allowed to leave the meadow. She wouldn’t dream of running away. After turning in the boots and making another difficult turn on the small path before the houses, we drove home with wonderful memories and a faint smell of sheep wool on our hands. I can still hear the sound of the bells of the sheep coming out of the woods…

Wil je ook Z-getwijnd garen kopen van deze lieve schaapjes. Dat kan je bestellen bij Varmlandsfår.

Do you want to buy some Z-ply wool of these lovely sheep? Order at Värmlandsfår.

Sign the petition for Tvåändsstickat in English!

July 30th, 2012
 Tvåändsstickat  Tvåändsstickat

Tvåändsstickat, het prachtige boek van Dandanell en Danielsson over de traditie en de techniek van het Zweedse twijnend breien uit 1989 wordt helaas al jaren niet meer gedrukt. De exemplaren die op internet of in de antiquariaten worden verhandeld, zijn slecht vindbaar en erg duur. Prijzen van tegen de honderd euro zijn geen uitzondering! In 2011 is het boek opnieuw uitgebracht in het Zweeds. Er zijn veel foto’s toegevoegd en is er een andere selectie van patronen gekozen voor de nieuwe uitgave. Zelfs als je het oude boekje hebt, wil je mogelijk ook het nieuwe boek in je bezit hebben. In het Engels!

Om de medewerkers van het Dalarnas Museum in Falun in Zweden ervan te overtuigen de nieuwe uitgave van het boek ook in het Engels uit te geven, vragen we je de petitie in te vullen. De handtekeningen willen wij aanbieden aan de medewerkers van het museum. Wie weet lukt het en heb je volgend jaar de kans om dit geweldige boek voor een normale prijs te bestellen. Je kan op de site van The Dutch Knitters de petitie tekenen…. bedankt! En vertel het vooral door aan ál je breivrienden op Facebook, Twitter, Ravelry en in Real Life.

Tvåändsstickat, the beautiful book about the tradition and technique of Swedish twined knitting by Dandanell and Danielsson from 1989 is unfortunately out of print for quite some time now. The copies that are offered through the internet or in second-hand bookshops, are hard to find and very expensive. Prices of almost a hundred euros are no exception! In 2011 the book was reprinted in Swedish. Lots of photos have been added and another selection of the patterns has been made for this new issue. Even if you already have the original book, you still might want to have the new one. In English!

In order to convince the Dalarnas Museum in Falun in Sweden that they really should publish the new issue of the book in English as well, we ask you to fill in the petition form. We will collect the signatures and offer them to the employees of the museum. We might succeed and then you would have the chance to order this fantastic book for a reasonable price next year. Please, sign the petition on the site of The Dutch Knitters. Thank you! And please, tell áll your knitting friends on Facebook, Twitter, Ravelry and in Real Life.

Köttbullar

July 27th, 2012

Fun in Dalarna Sweden 2012!

 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
 Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!  Fun in Dalarna Sweden 2012!
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

“Hebben jullie het leuk gehad?”, dat is wat men vraagt als je terug bent van een breireis. En of je goed weer had? Nou, wat dat laatste betreft kan ik je uit de droom helpen, het zeek de meeste tijd van de regen, maar als je voor het breien gaat dan merk je dat amper. Alles draait om breien. Hil had niet eens erg erin dat er standaard stitchmarkers aan haar leesbril hingen. Je hebt het alleen maar over breien en je hebt net gebreit, je breit of gaat breien. Het was dus supergoed breiweer, kort samengevat. Nu over dat leuk. Lol, puur en onvervalste leut. Als je met vijf breivriendinnen op reis gaat, dan kan het niet anders, dat is leuk. Een wijntje erbij nog, lekker eten en gewoon lekker puberaal geiten over de Zweedse Köttballen. Ja, spreekt u het maar even hardop uit. Ik kwam terug met een flutstukje breiwerk maar met pijn in de kaken van het lachen. Ja dus, het was superleuk!

“Did you have fun?”, that is what people ask you when you have just returned from a knitting holiday. And did you have nice weather? Well, I will not lie to you, most of the time it was raining cats and dogs, but if you are there mainly for the knitting, you hardly notice all that rain. All is about knitting. Hil didn’t notice the stitchmarkers hanging on her ready glasses all the time. We only talked about knitting, we had been knitting, we knitted or we would be knitting soon. So, after all, it was great knitting weather. Now about the fun. Having a good time, just enjoy yourself. When you are on a holiday with five of your best knitting friends, than the fun part is garanteed. With a nice glass of wine, good food and just having fun about the name of Swedish meatballs, Köttballs, which is pronounced in Dutch as a part of the female body. Yep, it was great fun!

Dat we in de streek vertoefden van de rode Falun-paardjes, hebben we geweten. Je ziet ze overal, van klein (bv oorbellen) tot groot als versiering van het grasveld. Wij vonden gelukkig als onvervalste toeristen ook een houten paard om op te klimmen. Titia netjes in amazonezit, heel ladylike, maar ik schrijlings, ondanks mijn schattige bloemetjesrokje…

That we were in the region of the red Falun horses, was obvious. You can spot them anywhere, from small (for example earrings) till big as decoration on the lawn. We, as real tourist, fortunately found us a big wooden horse to mount. Titia sat on it as decent a amazone,, very ladylike, but I mounted with one leg on either side, despite my cute flowerprinted skirt…

Beibritt & Ulla-Britt

July 23rd, 2012
Beibritt & Ulla-Britt
 Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt
 Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt
 Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt
 Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt  Beibritt & Ulla-Britt
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Prestaties van cursisten vallen of staan met bij de kundigheid van de docent. Alle lof voor Ulla-Britt, die hielp onze reis naar Zweden en de cursus in Näset te organiseren en voor docent Beibritt (die door ons Breibritt werd genoemd) voor alle waardevolle informatie! Deze twee buitengewoon vriendelijke en behulpzame dames hebben al onze vragen beantwoord, ons werk beoordeeld en van sommigen zonder scrupules het werk uitgehaald. Want breisels in de techniek moeten mooi, regelmatig en vooral heel vast zijn gebreid. Zo niet, dan trekt Beibritt gewoon je naalden eruit…. 😉

Achievements of students depent on the capabilities of the teacher. All honour for Ulla-Britt, who helped us plan our journey to Sweden and the course in Näset and for teacher Beibritt (called Breibritt by us as ‘brei’ is ‘knit’ in Dutch) for all valuable information! These two extraordinary friendly ladies, who were so willing to help us, have answered all our questions, judged our work and ripped the work of others without hesitation. Knitting should be beautiful, stitches all knitted neatly and foremost the knitting should be very tight. If not, then Beibritt will pull your needles out of the work… 😉 

Wie zoveel medewerking krijgt bij het organiseren van haar reis, komt natuurlijk niet met lege handen. Wij hadden voor iedere medecursist en vrolijke Hollandse tas met klompjes en ieder van ons had voor Ulla-Britt en Beibritt een persoonlijke cadeautje. Ik gaf aan hen en aan de vertalers Warme Handen. En we kregen van Ulla een mooie tas, die ik gelijk in gebruik nam en een Falun-paardjes van Agneta die we aan ons tas bevestigden. Wie weet mogen we volgend jaar terug komen…

We got so much help organising our journey, so we didn’t come with empty hands. We had a nice Dutch bag with wooden shoes made of china for each Swedish students and  from each of us we brought for Ulla-Britt and Beibritt each a personal present. I gave them and also to the translators Warm Hands. And we got a nice bag from Ulla, that came to use instantly, and a Falun horse from Agnata that we attached to our bags. Who knows, they might allow us to return next year….

Dank jullie wel, lieve Ulla-Britt and Beibritt voor een gewéldige week!

Thank you so much, dear Ulla-Britt and Beibritt for a wonderful week!

Sweden – how it all started

July 20th, 2012

 

 Lars & Olle Peter
 Lars  Lars  Lars
 Lars  Lars  Lars
 Lars  Lars  Lars
 Lars  Lars  Lars
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Je zal maar al jaren kicken op twijnend breien, maar nog nooit in Dalarna zijn geweest. Dan ga je er natuurlijk meteen achteraan als je op Ravelry een ongelooflijk interessant proeflapje tegen komt. Dat lapje was van ene Lars en aangezien ik niet in de kleine kinderen zit en dus ook niet op de hoogte ben van de ‘top tien van voornamen voor babies’, nam ik voor het gemak maar aan met een vrouw te maken te hebben. Zaterdag hielp Ulla-Britt, organisator en mededocent van de cursus, me uit de droom toen we met haar naar Sätergläntan gingen. Lars was een man, wist ze me te vertellen want ze kende ‘m wel. Ook goed. En wat kan die man mooi breien! Het proeflapje was gemaakt op de cursus in Näset die ik op Lars’ advies nu ook heb gevolgd. Dank je wel Lars dat je mij hierover wilde vertellen! Vorig jaar kon ik niet naar Dalarna vanwege familieomstandigheden, maar dit jaar ging ik wel en wilden vijf breivrienden de onderdompeling in twijnend breien ondergaan met mij ondergaan. En zo is het allemaal gekomen…

Wie had kunnen bedenken dat de man die op het uitgestorven terrein van opleidingsinstituut Sätergläntan het raampje van zijn kamer open zwaaide dié Lars was. Toeval bestaat niet, wij moesten elkaar natuurlijk treffen daar, dat was het lot. Met hem en man Olle-Petter gingen we natuurlijk op de foto. Lars is degene met het lichtgrijze hemd. En gelukkig hadden we nog wat reservecadeautjes in de auto voor ze. Een Delftsblauwe tas met porseleinen klompjes en Hollandse snoepjes.

One can be crazy about twined knitting for years, but never gone to Dalarna. Then a incredible nice twined knitting sampler on Ravelry will immediately catch your attention. That sampler belonged to Lars and as I don’t have any small children and don’t know about the popular names for babies, I assumed Lars was a woman. Saturday, when Ulla-Britt, organisor and also teacher at the course, took us to Sätergläntan she told me that Lars was a man, as she knows him personally. Well, now I know… And he is such a good knitter! The sampler was made at the course in Näset that I took as Lars gave me this advise to go there too. Thanks Lars for telling me all about it! Last year I couldn’t go to Dalarna as family circumstances prevented this, but this year I could go and even found five knitting friends willing to undertake this adventure of twined knitting with me. So this is how it all started…

Who could have figured that the man who swung the window of his room open on a very quiet educational institute Sätergläntan was Lars. Coincidence doesn’t exist, we were just bound to meet. Of course we took photos of him and his husband Olle-Petter and us. Lars is the one with the light grey shirt. And fortunately we had some extra presents in the car for them. A Delfts blue bag with wooden shoes made of china and Dutch candy.

Eight days of twined knitting and fun in Dalarna Sweden

July 17th, 2012

Dalarna Sweden

Het zit er alweer op. Een week die zo goed gevuld is met een gevarieerd programma aan activiteiten vliegt voorbij. En het was gewéldig! Wat hebben we veel geleerd over twijnend breien. Al onze vragen zijn beantwoord. We hebben veel musea bezocht, waar we zowel veel (twijnend) breiwerk als klederdrachten hebben bewonderd. En we hebben de handschoen gezien uit 1680 of vroeger waarmee de belangstelling voor twijend breien in Zweden nieuw leven werd aangewakkerd toen deze in 1974 werd gevonden. In de hemslojden (de winkels met nijverheids en vooral veel textiele artikelen) vonden we veel te veel mooie en leuke spullen en natuurlijk veel speciale Z-getwijnde garens. De koffer kon amper nog dicht. En wat doe je dan na al die goed gevulde dagen? Uitpuffen met je vrienden onder het genot van een hapje een een drankje. Over de serieuze onderwerpen en een paar dirty details vertel ik later meer hier op Life ‘n Knitting…

We are already back home. If a week is so well filled with a variety of activities time flies by. But is was great! We learned so much about twined knitting. All our questions were answered. We visited musea, where we admired the (twined) knitwear as well as the folk costumes. And we saw the glove from 1680 or earlier which enhanced the interest in twined knitting in Zweden when is was found in 1974. In the hemslojden (shops with handcrafted and mostly textile articles) we found much too much nice things and especially a lot of special Z-plied yarns. The suitcase could hardly be closed. And what do you do after all these well spend days? Relaxing with your friends while enjoying good food and a drink. The coming weeks I will tell you about the serious topics as well as some of the dirty details here on Life ‘n Knitting…

Sweden!

July 7th, 2012

Elke reden is een goeie reden voor een feestje. Dat hebben mijn breireisgenoten en ik afgelopen zondag gedaan, een gezellige middag met heerlijk eten, een glaasje wijn. Straks gaat de wekker op drie uur in de nacht want om vier uur zitten we al in de taxi naar Schiphol. Dan gaat het twijnendbreifeest écht beginnen!

Every reason is a good season to have a party. That is what my knitting friends and I did last Sunday. Tonight the alarm bell will go at three o’clock at night, as the taxi will be here at four o’clock to bring us to Schiphol. Then the twined knitting party will really start!

Twined Knitting in Dalarna Sweden

July 4th, 2012
 Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Met de zon in je rug en al je breispulletjes verzameld in een Franse mand, is het zalig breien op het terrasje aan het water bij ons huis. Voeg een glaasje koude witte wijn toe en het is ronduit goddelijk. Zonder op te hoeven staan voorzie ik loom langszwemmende eenden van wat broodkruimeltjes. Omara Portuonde, Ruben Gonzalez en nog wat Cubaanse oudjes op mijn Ipodje dragen bij aan een zwoel zomers sfeertje. De poezen van de buren vinden het heel gewoon dat ‘hun’ bakje brokjes bij ons in de keuken staat. Ze zijn op dit moment gek op Gourmet, maar dat kan morgen zomaar weer wat een ander merk zijn. katten… Libelles claimen ieder hun eigen lelieblad, maar verleiden elkaar een blaadje te delen. Het is blijkbaar het paarseizoen. Achter de zinken teil, waar Jan als baby nog in is gewassen, woont een muisje, maar die zien we alleen ‘s avonds.

With the sun on your back and all your knitting stuff in a French basket, it is nice to knit on the terrace along the water at our house. Add a glass of cold white wine and it is absolutely heavenly. Without having to leave the garden bench I throw some bread crumbs to the lazy ducks. Omara Portuonde, Ruben Gonzales and some more oldies from Cuba on my Ipod also add to the atmosphere of the warm summer afternoon. The cats of the neighbours think it normal that ‘their’ bowl with catfood is in our kitchen. They love Gourmet today, but tomorrow it can be some other brand. Well, it are cats… Dragonflies claim their own lily leaf, but tempt each other to share it with them. It must be the mating season. Behind the old zinc washtub, in which Jan as a baby used to be bathed, lives a mouse, but we only see him at night.

 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Swedenv
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
 Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden  Twined Knitting in Dalarna Sweden
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Onder mijn handen ontstaat een lange sliert breisel in de oude Zweedse techniek twijnend breien. Ongeveer zes jaar geleden ontdekte ik deze prachtige techniek, die toen nog vrijwel onbekend was in Nederland. In een Japans breiboekje nota bene. Ik was meteen enthousiast en leerde de grondbeginselen meteen aan mijn breivrienden van destijds. Daarna gaf ik er workshops over. Want ja, als een breitechniek zo mooi en bijzonder is, dan moet iedere breier er van weten!

In my hands a long piece of knitting grows. It is made with the technique twined knitting. About six years ago I discovered this beautiful technique, that at that time was quite unknown in the Netherlands. In a Japanese book… I was enthousiastic about it from the start and thaught the basics to the knitting friends I had then. After some time I gave workshops about it. When a knitting technique is that good, it is worthy to be told about it to all knitters you know!

Een jaar geleden leerd ik via internet de Zweedse Ulla-Britt kennen. Toen ze dit voorjaar toevallig in Nederland was, bracht ze, naast manden vol voorbeelden van twijnend breien, voor mij Z-ply garen mee. Dit is het echte Zweedse garen, speciaal bedoeld voor deze techniek. Dit garen is veel authentieker en ruiger dan het Mora-garen van Wooly-West, dat ik tot nog toe gebruikte. Van het dunne garen breide ik handschoenen en van het dikkere garen sokken. De kleur rood is de mooiste die ik ooit gezien heb in garen. Mijn projecten werden grotendeels op ons mooie terrasje aan het water gebreid. Maar er zijn vast nog meer mooie plekjes om twijnend te breien…
Bijvoorbeeld in Dalarna Zweden, waar twijnend breien oorspronkelijk vandaan komt. Dat ga ik vanaf aanstaande zondag, met mijn een paar breivriendinnen acht dagen uitproberen. Vier dagen daarvan volgen we een intensieve cursus twijnend breien met les in de ochtend en activiteiten als musea- en wolwinkelbezoek in de middag. Ook daar heb ik een terrasje aan het water, het balkon van mijn kamer met uitzicht over het Furudal-meer.

A year ago I found the Swedish Ulla-Britt through internet. This spring she was in the Netherlands for a short holiday. She brought, besides baskets filled with examples of twined kntiting, some Z-ply yarn for me. This Swedish yarn is made especially for this technique. If feels rougher and more authentic as the Mora yarn from Wooly West, that I used until now. From the thin yarn I made gloves and the thicker yarn I used to make socks. The colour red is the most beautiful red I ever seen in yarn. My projects were made mainly on the terrace near the water. But there must be even more beautifuls spots to do twined knitting…
Maybe in Dalarna Sweden, where twined knitting originated. I will try that, starting next Sunday, with my some knitting friends for eight days. Four of those days will be filled with an intensive course in twined knitting. Lessons in the mornings and activities like visiting musea and yarn shops in the afternoons. I will be able to knit alongside of a beautiful water, as my room will have a balcony with a view of the Furudal lake.