Masterclass Marken in Enkhuizen

October 10th, 2015
 DSC01716
 IMAG1185  DSC01621  IMAG1195
 IMAG1177  IMAG1190  IMAG1187
 DSC01710  DSC01712  DSC01686
 IMAG1194  DSC01612  DSC01575
 DSC01567  DSC01557  DSC01549
 DSC01591  DSC01599  DSC01634
 DSC01668  DSC01638  DSC01646
 DSC01625  DSC01775  DSC01637
 DSC01774  DSC01675  DSC01661

Wildenthousiast wordt ik van wat ik in het buitenland aantref aan authentieke klederdrachten, traditionele handwerken en breiwerk. Maar dat hebben we in Nederland ook, je moet er alleen goed naar op zoek. Crafts Council stelde met docent en deskundige op het gebied van Markense handwerken en klederdrachten Margreet Beemsterboer een lang weekend samen waarin een groep van 12 cursisten werd ondergedompeld in het textiele erfgoed van Marken. Kleurrijke, vrolijke mode die vrijwel niet veranderd is sinds de zestiende eeuw en nu nog steeds regelmatig wordt gedragen door Markenaren. Ik heb zoveel gezien, geleerd, ervaren en zelfs eeuwenoude stukken in mijn handen gehad en mogen onderzoeken.

Full of enthusiasm I will am when I find authentic costumes, traditional crafts and knitting abroad, But we have that too in the Netherlands, you have only to search for it. Crafts Council and teacher and specialist in crafts and costumes of Marken Margreet Beemsterboer had put together a long weekend in which a group of 12 students was immersed in the textile heritage of Marken. Colorful, cheerful fashion that changed hardly since the sixteenth century and is still regularly worn by the inhabitants of Marken. I have seen, learned, experienced so much and even hold ancient pieces in my hands and was allowed to investigate them.

Vrijdag startten we met een rondleiding over de tentoonstelling ‘De Hand van de Maakster‘ door de curator van het Zuiderzee Binnen Museum. Hij vertelde over de specifieke gebruiken, tradities en technieken waarmee de prachtige kledingstukken en accessoires waren gemaakt. Daarna kregen we les van Margreet over het maken van akertjes, handgeknoopte kraaltjes die in trosjes bij elkaar gebonden sieraden worden. Gezellig in de hal van het museum zaten we daar met daglicht van het koepeldak te werken. Soms kwam een toerist even kijken en menige oudere dame maakte een opmerking over onze ijver.

Friday we started with a tour of the exhibition “The Hand of the Maker” by the curator of the Zuiderzee Binnen Museum. He told us about the specific practices, traditions and techniques used to created the beautiful clothes and accessories. After that we had class by Margreet about making akertjes, knotted beads that are tied together in bunches and became jewelry. It was nice to work together in the hall of the museum, we were had daylight from the dome. Sometimes a tourist came to have a look and many older lady made a comment about our diligence.

Zaterdag hebben we eerst open zomen ‘op z’n Markens’ leren maken. Ik had niet gedacht dat ik het zou kunnen. Maar feitelijk tel je de draadjes af en markeer je heel precies de vouwlijnen, dus het is te doen. Als breier ligt dat tellen me wel, dus ik vond het leuk om te doen. Daarna gingen we naar een oudere dame die haar héle huis vol heeft hangen met bijzondere oude merklappen en kamers vol Markense kleding heeft. Ongelooflijk om daar te zijn. Ze weet er zo ongelooflijk veel van en vertelde met liefde en passie over haar verzamelde werk.

Saturday we first were taught how to make open seams the way it is done in Marken. I did not think I could learn it. But actually you count the threads and mark very precise the fold lines, so it’s doable. As a knitter I can do this counting well, so I thought it was really fun to do. Then we went to an elderly lady whose whole house is filled with old samplers and clothing of Marken. Incredible to be there. She knows so incredibly much and told with love and passion about her collected works.

Zondag begon met een les boezelbreitjes, wat niets met breien te maken heeft. Het is de manier waarop ze in Marken de kleurrijke bovenkant van het schort aan de onderkant bevestigen. Door de bovenkant te wisselen, geven ze een stemmingswisseling aan, bv diepe of minder diepe rouw. Er zijn veel manieren en het is leuk om te proberen. Ik bedacht al meteen leuke toepassingen voor gebreide dingen. Daarna op naar Marken, want daar draaide alles nu eenmaal om. In het Marker museum werden we ontvangen door een drietal rondleiders in authentieke klederdracht die met liefde vertelde over hun cultuur, de kleding die ze droegen en het museum. We mochten zelfs wat geborduurde banden kopen voor een prikkie! Kers op de taart van het bezoek aan Marken was het bezoek aan één van de bewoners die ons uitnodigde om mee te gaan naar zijn Markense huis vol textiel, tegeltjes, keramiek en alles wat hij het verzamelen waard vond. En dat was nogal wat…

Sunday began with a lesson boezelbreitjes, which has nothing to do with knitting. It’s the way the women of Marken attach the colorful top of the skirt to the bottom. By alternating the top, they indicate a mood change, for example deep or less deep mourning. There are many ways to do this and it is fun to try. I thought immediately of the coolest ways to use it for knitted projects. Then we went to Marken, because that was the subject of the weekend. In the Marker museum we were received by three guides in authentic costumes who told lovingly about their culture, the clothes they wore and the museum. We could even buy some embroidered pieces for next to nothing! Icing on the cake of the visit to Marken was a visit to one of the residents who invited us to go with him to his house full of textiles of Marken, tiles, ceramics and all he thought worth collecting. And that was quite a bit …

 DSC01773
 DSC01772  DSC01770  DSC01771
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Al met al een ongelooflijk bijzonder weekend dat ik voor geen geld had willen missen. Crafts Council had er werkelijk een inspirerend, leerzaam en gezellig weekend van gemaakt. Margreet Beemsterboer is een gewéldige docent en ik hoop nog een keer de kans te krijgen in haar klas aan te schuiven. Zo leuk, ik kan er verslaafd aan raken. 😉 Ik heb dus maar meteen haar twee digitale cursussen over Marken besteld, dat houdt me voorlopig wel van de straat!

Dank aan Crafts Council en Margreet Beemsterboer! En wees maar niet bang, breien blijft mijn passie en core business van The Dutch Knitters, maar het was wel een geweldig uitstapje!

All in all an incredibly special weekend that I would not have missed for the world. Crafts Council truly made it an inspiring, informative and fun weekend. Margreet Beemsterboer is a great teacher and I hope to have the chance to sit in her class again. Loved it so much, I could become addicted to. 😉 So I immediately ordered its two digital courses on Marken, that will keep me busy for a while!

Thanks to Crafts Council, and Beemsterboer Margreet! And do not worry, knitting will stay my passion and will remain core business of The Dutch Knitters!

Knitters from Denmark in The Netherlands

September 13th, 2015

IMG_4435.

 DSC01448  DSC01449  DSC01447
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Afgelopen week bezocht een groep Deense breiers onder leiding van Bodil Munch Nederland voor een breireis. Hier vindt je Bodil’s blog met een verslag van de reis. ze kwamen ook even naar de Afstap voor een Meet & Greet / trunkshow met mij. Een entresol vol gezellige dames die zich de stroopwafeltjes goed lieten smaken terwijl ik ze vertelde over mijn werk, de boeken en mijn breireizen. Na twee uurtjes vertrokken ze met tassen vol spullen en boeken naar de volgende activiteit in Amsterdam.

Bodel, bedankt voor het gebruik van enkele van je foto’s!
Bedankt voor jullie bezoek en tot ziens!

Last week a group of Danish knitters led by Bodil Munch visited Netherlands for a knitting journey. Here you can find Bodil’s blog  with a review of the journey. They also came to the Afstap for a Meet & Greet / trunk show with me. A mezzanine full of chatting ladies that the loved to tast stroopwafels (Dutch syrup waffles) while I told them about my work, my knitting books and knitting travels. After two hours they left with bags full of stuff and books to the next activity in Amsterdam.

Bodel, thanks for using some of your photos!
Thanks for your visit and see you soon!

IMG_4448

Fair Isle!

September 6th, 2015
 fairisle1
 DSC_8110  DSC_7672  DSC_7714
 DSC_8090  DSC_7729  DSC_8097
 DSC_7936  DSC_7942  DSC_7938
 DSC_7881  DSC_7848  DSC_7874
 DSC_7813  DSC_7762  DSC_7781
 DSC_7748  DSC_7739  DSC_7943
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Fair Isle, het eilandje dat zo’n 60 km onder het grootste eiland Mainland van Shetland ligt, heeft z’n naam gegeven aan de techniek Fair Isle. Dit is de plaats waar de techniek Fair Ilse is ontstaan en dus natuurlijk wilden Jan en ik daar naar toe. En reken maar dat dat een heel avontuur werd! Vliegen leek me veel leuker dan de boot, dus namen we een retourtje vanaf Tingwall Airport. Een piepklein vliegtuigje voor maar vier tot zes passagiers bracht ons in een half uurtje naar het prachtige Fair Isle, waar onze nieuwe hospita Kathy ons opwachtte. Toen ik het eerste Fair Isle breiseltje in haar auto ontwaarde, voelde ik me al thuis. Katherine, één van onze huisgenoten, was aangenaam verrast te vernemen dat ik de schrijver ben van Lekker Warm!, het boek dat op haar verlanglijstje stond. Ze had zich twijnend breien al eigen gemaakt en liet met trots haar handschoenen zien. Ze kon ook prachtig weven, dus één van haar dekentjes ging mee naar Nederland, net al een zak met échte Fair Isle-garens van de lokale schaapjes, geproduceerd door Kathy.

Het eilandje telde op dat moment precies 57 inwoners, dus wie er iemand anders opbelt, noem gewoon alleen de voornaam. Slechts een paar huisjes, één of twee kerkjes, een begraafplaatsje, een vogelobservatiepost en prachtige vuurtorens, dat is het wel. We maakten er een paar prachtige wandelingen over de kliffen. Zon, zee, wind, overal cockleschelpen en waar je ook kijkt, zie je kijkt schapen en zeevogels. Wat is er het prachtig mooi!

Maar het weer in Shetland kan ieder moment omslaan, dus was het even onzeker of we minstens één extra nacht op Fair Isle moesten blijven. Gelukkig durfde één van de piloten zijn vliegtuigje tussen de buien door naar het eiland te vliegen om vier van ons naar het Mainland te vliegen. In afwachting van de vlucht heeft Jan leren breien op dit bijzondere plekje. Tijdens de vlucht zagen we walvissen en konden we het kasteel en ons huis zien in Scalloway.

Binnenkort meer over het Fair Isle-breiwerk!

Fair Isle, the island which lies about 60 km below the main island of Mainland Shetland, has given its name to the Fair Isle technique. This is where the technique Fair Ilse originated, so of course Jan and I wanted to go there. And you bet that it was quite an adventure! Flying seemed much nicer than the boat to me, so we took a round trip from Tingwall Airport. A tiny plane for only four to six passengers took us in about half an hour to gorgeous Fair Isle, where our new landlady Kathy was waiting for us. When I saw the first Fair Isle breiseltje in her car, I already felt at home. Katherine, one of the other guests, was pleasantly surprised to learn that I am the author of So Warm!, the book that was on her wish list. She had tried twined knitting already and proudly showed show me her gloves. She is also good at weaving, so one of her blankets went with us to the Netherlands, as did a bag of real Fair Isle yarns from local sheep, procuded by Kathy. 

The island has exactly 57 inhabitants when we were there, so is someone makes that call to another inhabitant, he/she just say only the first name. Just a few little houses, one or two churches, a burial place, a bird observatory and beautiful lighthouses, that’s about it. We made some beautiful walks on the cliffs. Sun, sea, wind, cockle shells and everywhere you look you see sheep and seabirds. It is so extremely beautiful!

The weather in Shetland can change very quickly, so it was uncertain whether we would have to spend at least one extra night on Fair Isle. Luckily, one of the pilots dared to fly his plane between showers to fly four of us to the Mainland. Jan learned to knit in this special place, awaiting the flight. During the flight we saw whales and we could also spot the castle and our house in Scalloway.

Soon more about the Fair Isle knitting!

 DSC_8041  DSC_8058  DSC_8082
 DSC_7654  DSC_7638  DSC_8112
 DSC_8150  DSC_8134  DSC_8130
 DSC_7690  DSC_7687  DSC_7682
 DSC_7664  DSC_8171  DSC_7637
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Breiboeken

August 10th, 2015

breiboek2

In een van de Franse tijdschriften waarover ik mijn vorige blog vertelde, stond nog wat opmerkelijks. Een nieuwe betekenis van de term ‘breiboek’. Niet inhoudelijk, maar wel als kaft voor de boeken in je boekenkast. Nou, voorlopig ben ik nog wel even bezig als ik voor al mijn boeken een jasje wil breien!

In one of the French magazines that I told about my previous blog, I found another remarkable article. A new meaning of the term “knitting book”. Not substantive, but as cover for the books on your bookshelf. Well, I will be busy for a while if want to knit a jacket for all my books.

breiboek1

Le Tricot

August 5th, 2015

tricot1

 tricot2  tricot3  tricot4
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de grote brocante (antiek- en curiosamarkt) en een antiquariaat in Cahors vond wat oude breiboekjes. Le Tricot was de interessantste. Het boekje van uitgever Cornely uit Parijs was de uitgave over breien uit de serie over beroepen en ambachten. Helaas ontbreekt een jaartal, maar het zal zeker oud zijn, daar getuigt de layout en prijs (10 centimes) wel van.

Het is beslist geen gezellig breiboekje met patroontjes en bemoedigende opmerking om lekker creatief te zijn. Maar wel worden maar liefst vier manieren van opzetten, rechte en averechte steken en afkanten uitgelegd, verduidelijkt met diverse tekeningetjes. Daarna gaat het over breiplanken, punikken en zelfs breimachines. In amper 30 pagina’s in klein formaat wordt een duidelijk beeld gegeven van wat handbreien en machinaal breien inhoudt.

On the big ‘brocante’ (antique/flee market) and an antiquarian bookshop in Cahors found some old knitting books. Le Tricot was the most interesting. The book publisher Cornely from Paris was the issue about knitting in the series on trades and crafts. Unfortunately I could not find the publishing year, but it will definitely be old, as uou can see on the layout and price (10 centimes).

It is certainly not a cozy knitting book with patterns and encouraging remark to being creative. But no less than four ways of casting, knit and purl stitches and casting off is explained and clarified with various drawings. Then the autheur moves on to knitting boards, punikken and even knitting. In a mere 30 pages, in small format, you learn what hand knitting and machine knitting is.

Le Lot et la Laine – workshops

July 21st, 2015
 DSC_6007
 DSC_6035  DSC_6030  DSC_6034
 DSC_6023  DSC_6017  DSC_6101
 DSC_5923  DSC_5913  DSC_5925
 DSC_6012  DSC_6016  DSC_5904
 DSC_6108  DSC_6090  DSC_6104
 DSC_6105  DSC_6009  DSC_5913
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was best een uitdaging, lesgeven aan groepen Franse/internationale breiers over best heftige breitechnieken en tradities in dan ook nog in het Engels met een snufje Frans. Gelukkig zorgden een twee Franse en één Litouwse knitters  voor perfecte vertalingen voor wie dat nodig had. Voor de Franstaligen was dat zeker nodig, want ondanks mijn lijsten met Franse breitermen, merkte ik dat mijn Frans nogal roestig is. Iedere cursist kreeg een pakketje met de juiste garens, Hollandse klompjes als souvenier en voldoende stroopwafels voor het hongerdipje. De trekzakspelers voor de ingang van het gebouw zorgde voor de perfecte Franse sfeer met hun gezellige musette.

Ondertussen zat Jan, soms met als gezelschap de man van een vertaalster, alles aan te kijken en hand- en spandiensten te verlenen. Ook zorgde hij voor een heerlijke lunch. We hadden gelukkig een uitzonderlijk koel plekje in de grote schuur, die deels museumruimte was en deels was ingericht voor het geven van workshops. Terwijl buiten de mussen dood van het dak vielen, waaide er door de spleten in de het dak een verfrissend windje. Na de workshops hebben Jan en ik nog wat tijd doorgebracht bij de ingang van ‘ons huis’, waar ik nog wat boeken signeerde en lekker met bezoekers kon kletsen.

Zaterdagavond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het feestelijke buffet bij het nabijgelegen La Fleche Bleu. We genoten van een gezellig avondje met nieuwe vrienden en ontmoette er veel Franse handwerkers, waarna we tegen middernacht over bergweggetjes en langs diepe ravijnen weer naar onze Pigeonnier (duiventorentje) reden. “Pas op voor de herten!”, zeiden ze tegen ons, zich verwonderend dat die Nederlandse niet zat met een uurtje rijden door de inktzwarte nachtelijke Lot. We zagen een marter, een paar honden en katten een een platte egel en hier en daar iets ondefiniëerbaars. Soms staarde neonoogjes ons aan vanuit de berm. Jan vond het best eng, maar ik vond het superspannend en een bijzondere rijervaring.

En of de cursisten de workshops hebben gewaardeerd? Nou, uit de reacties op te merken zeker wel! Kijk bijvoorbeeld eens op Ravelry.

 DSC_6022  DSC_6095  DSC_6107
 DSC_5900
 DSC_5997  DSC_5996
 DSC_6028  DSC_6027  DSC_6001
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

It was quite a challenge, teaching groups of French / international knitters about difficult knitting techniques and traditions especially as I had to do this in English with a touch of French. Fortunately, there were two French and one Lithuanian knitter who perfectly translated for those who needed it. Badly needed because, despite my lists of French knitting terms, I noticed that my French is pretty rusty. Each student received a packet with the right yarn, Dutch ‘wooden’ shoes as souvenirs and plenty of stroopwafels (sipop waffles) for the hunger dip. The accordion players for the entrance of the building provided the perfect atmosphere with their cozy French musette.

Meanwhile Jan sat, sometimes accompanied by the husband of a translator, overlooking everything and if needed giving me a helping hand. He also provided a delicious lunch. We had an exceptionally happy cool spot in the large barn, which was part museum space and was partly funished for giving workshops. While outside the dead sparrows fell from the roof (Dutch way of saying it was bloody hot), a a refreshing breeze blew through the cracks in the roof. After the workshops, Jan and I have spent some time at the entrance to “our house” where I signed some books and could talk to visitors.

Saturday night we were invited to participate in the celebratory buffet at the nearby La Fleche Bleu. We enjoyed a nice evening with new friends and met a lot of French crafters. Afterwards we went home to our Pigeonnier (pigeon tower) at midnight over mountain roads and along deep ravines. “Beware of the deer!”, they said to us, wondering about the Dutch woman that dared to drive through the inky night in the Lot. We saw a marten, a few dogs and cats, a flat hedgehog and something indefinable here and there. Sometimes neon eyes stared at us from the roadside. Jan was pretty scary, but I found it very exciting and a special driving experience.

And whether students have appreciated the workshops? Well, the reactions were very positive! Look for example at Ravelry.

Podcast Sjomajlin

June 22nd, 2015

video LW

Breivriendin Carolien keek een beetje verbaasd op toen ze podcast 41 van Sjomajlin bekeek en  bleek dat het uitvoerige verhaal over een of ander breiboek over een Zweedse techniek mijn boek Lekker Warm! bleek te zijn. Start de video op ongeveer 28 minuten om direct bij het fragment uit te komen.

Ja ja, ik ben nog lang niet klaar met jullie vertellen over de avonturen in Letland hoor, blogjes volgen!

Knittingfriend Carolien was a little surprised when she watched podcast 41 made by Sjomajlin and found out that the detailed story about some knitting book about a Swedish technique turned out to be my book So Warm! Start the video at about 28 minutes to arrive at the fragment directly.

Yeah, I’m still not ready to tell you all about the adventures in Latvia, blogs will follow soon!

 

Brei- en Haakfestival De Schapekop

May 29th, 2015

545571_439533519455598_293357836_n
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei organiseert De Schapekop in Nieuwpoort (vlakbij zilverstad Schoonhoven) het Brei- en Haakfestival. Twee dagen lang wordt het mooie historische stadje omgetoverd tot handwerkparadijs. Er zijn workshops te doen, waaronder twee van mijn collega Hannek Bezem, en ik ben er van 13.00 tot 16.00 uur om mijn boek Lekker Warm! te signeren. Natuurlijk neem ik een aantal ontwerpen uit het boek mee en laat ik je zien wat de essentie is van twijnend breien. Je mag het zelf ook even proberen op één van de oefenwerkjes die ik meeneem. Tot straks!

On Friday 29 and Saturday 30 May De Schapekop in Newport (near silver city Schoonhoven) organizes the Knitting and Crochet Festival. For two days, the beautiful historic town will be turned into handicraft paradise. There will be workshops, including two of my colleagues Hannek Bezem, and I’m present from 13.00 to 16.00 h. for signing my book So Warm!. Of course I will bring some of the designs from the book, and I’ll show you the essence of twined knitting. You can also try yourself on one of the practice workswhich I take. See you later!

header_1

Handwerkschooltje Soest

May 12th, 2015

DSC00270

DSC00274

In een boekje over oud Soest vond ik een afbeelding van de het oude naai- en breischooltje (start bouw 8 mei, 1845). Nu staat er naaldvakschool op de pui, maar verder ziet het er nog net zo uit als vroeger. Alleen de meisjes met witte schortjes zitten niet meer op het gazon. Het schooltje was gevestigd in het Anna Paulownahuis, waarvoor Anna Paulowna ooit een geldbedrag had geschonken.

DSC00272

Mevrouw Stalenhoef, de vrouw van bakker Kors Stalenhoef, is ook breiend vereeuwigd. Lekker met de voeten op een stoofje en haar bolletje wol in een schaaltje.

In a book about old Soest I found a picture of the old sewing and knitting school (founded 8 May, 1845). Now they changed the text on the facade to ‘naaldvakschool’ (a more modern way to call the school), but otherwise it looks just as it did before. Only the girls in white aprons are no longer sitting on the lawn. The school was located in the Anna Paulowna House, which was founded thanks to Anna Paulowna who donated a sum of money.

Ms. Stalenhoef, wife of baker Kors Stalenhoef, has also been immortalized knitting. Cosy, with the feet on a stove and her ball of wool in a dish.

Henriëtte Tellegen – Een Kleine Geschiedenis

May 6th, 2015
 DSC00199
 DSC00201  DSC00200  DSC00202
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de vrijmarkt op Koningsdag heb ik stomtoevallig, tussen alle meuk, iets bijzonders gevonden. Henriëtte Tellegen, de schrijfster van het eerste boek over visserstruien, maakte voor boekhandel Den Boer in Baarn in september 1991 een reader over de nuttige en fraaie vrouwelijke handwerken. Na een voorwoord, waarin ze haar eigen ideeën weergeeft over waarom vrouwen willen handwerken (om creatief te zijn, want ‘we kunnen alles kopen’), duikt ze de geschiedenis van het Nederlandse handwerken in. In het amper 30 pagina’s tellende document, dat nog met de typemachine is getikt en licht ruikt naar stencilinkt, zijn naast diverse uitspraken uit interviews met vrouwen uit het hele land, foto’s van oud textiel en breiwerk opgenomen. Een prachtige gedateerde vastlegging van Henriëtte’s beeld van de geschiedenis van het handwerkonderwijs en de gevolgen daarvan, de euro die ik ervoor heb betaald méér dan waard!

On the flea market on Kings Day 27 July, I coincidentally, among all the junk, found something special. Henriette Tellegen, the author of the first book about fisherman sweaters, made for bookstore Den Boer in Baarn in September 1991 a reader about the, as we say in the Netherlands ‘nuttige en fraaie handwerken’, meaning useful and beautiful needlework. After a foreword in which she displays her own ideas about why women want to do needlework (to be creative, because ‘we can buy everything’), she tells about the history of the Dutch in needlework. The barely 30-page document, which is still made with the typewriter and smells lightly of stencil ink, there are in addition to several statements from interviews with women from across the country, photos of old textiles and knitwear. It is a extraordinary and dated record of Henriette’s image of the history of handicraft education and the consequences thereof, the euro I paid more than worth it!

In 2010 ontmoette ik Henriëtte Tellegen in Utrecht, lees het verslag op Life ‘n Knitting.

In 2010 I met Henriëtte Tellgenen in Utrecht, read the review on Life ‘n Knitting.

Finished!

April 24th, 2015

DSC00192

 DSC00193
 DSC00190  DSC00181
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Af!

Snel door met de volgende Letse breisels, want ik heb de smaak te pakken van breien op z’n Lets.

Finished!

Can’t wait to knit the next Latvian mittens, as I really love Latvian knitting. 

The Knitty Gritty of my Haapsalu Shawl

April 18th, 2015

DSC00152

 DSC00165  DSC00162  DSC00168
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op 14 april legde ik de laatste hand aan de shawl waar ik al in november vorig jaar aan was begonnen. Het was dan ook een hele klus, vooral als je het best wel druk hebt.

Garen: Wensleydale cobweb 2-draads kantgaren van de Sheep Shop in Yorkshire, Engeland (niet meer in productie). Mogelijk levert het dunne Gotland-garen van Lidaholm een vergelijkbaar (iets dikker) resultaat. Of neem Mora van de Afstap.
Patronen: The Haapsalu Scarf – Aimee Edasi & Siiri Reimann – Uitgeverij Saara (Lily of the Valley)
Naalden: 3,25 tm 4,5 mm
Gewicht: 160 gram
Afmetingen: 188 * 88 cm

On April 14, I put the finishing touches to the shawl which I started last year in November. It was a daunting task, especially if you’re pretty busy.

Yarn: Wensleydale cobweb 2-ply lace yarn Sheep Shop in Yorkshire, England (no longer in production). Possibly the thin thread of Gotland Lidaholm provides a similar (slightly thicker) result. Or use the Swedish yarn Mora sold at the Afstap.
Patterns: The Haapsalu Scarf – Aimee Edasi & Siiri Reimann – Publishing House Saara (Lily of the Valley)
Needles: 3.25 tm 4.5mm
Weight: 160g
Dimensions: 188 * 88 cm

Antique knitting and crochet books

April 3rd, 2015
 DSC_5674
 DSC_5680

 DSC_5678

 DSC_5681
 DSC_5682  DSC_5683  DSC_5679
 DSC_5677
 DSC_5675
 DSC_5676
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Inmiddels heb ik een behoorlijke verzameling oude breiboeken opgebouwd. Maar de oudste en bijzonderste zijn nog niet zo lang geleden toegevoegd aan de verzameling. En het zijn ware juweeltjes!

Het haakboekje is gepubliceerd in 1849 en het breiboekje in 1848. Beide zijn voorzien van prachtige platen waarop de projecten zijn afgebeeld. Teer zijn ze zeker, maar beide boekjes zijn compleet en in redelijk goede staat.

Over the years I have built up quite a collection of old knitting books. But the oldest and most particular are not yet so long ago added to the collection. And it are true gems!

The crochet booklet was published in 1849 and the knitting booklet in 1848. Both have beautiful pictures in which the projects are shown. They certainly are fragile, but both books are complete and in reasonable good condition.

Handwerkbeurs Zwolle

February 11th, 2015

Edit Post

Switch to draft
Preview(opens in a new tab)
Update

Editing Code
Exit Code Editor
Add title
Handwerkbeurs Zwolle
Type text or HTML
logo

Hè, lekker, morgen start de Handwerkbeurs in Zwolle weer. Vier dagen lekker shoppen, workshopje doen, andere handwerkers ontmoeten en weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste trends in handwerkland. Hoogtepuntjes voor mij zijn het boek Rondom Textiel van Henriette Beukers (zondag is ze er zelf om je boek te signeren!), het nieuwe boek Traditionele Kralenbeurzen van breivriendin Anke Grevers en familie en de mangeldoekententoonstelling van Berthi Smith. Zelf ben ik er donderdag, vrijdag en zondag bij om mijn boek Lekker Warm! te signeren. Je vindt me bij de stand van Handwerken zonder Grenzen.

Yeah, tomorrow the Handwerkbeurs Zwolle start again. Four days of shopping, classes, meet other crafters and become all aware of the latest trends in handicraft country. Highlights for me are the book Rondom Textiel Henriette Beukers (Sunday she will be on the fair to autograph your book!), the new book Traditionele Kralenbeurzen written by knitting girlfriend Anke Grevers and family and the mangle cloth exhibition Berthi Smith. I myself am there Thursday, Friday and Sunday at my book to Lekker Warm!  signings. You’ll find me in the stand of Handwerken zonder Grenzen.
Document
Block

Status & visibility
Visibility
Public
Publish
11/02/2015 19:25
Stick to the top of the blog
Author

Move to Trash
6 Revisions

Permalink

Categories

Tags

Excerpt

Discussion
Open publish panel
Post updated.

Rondom Textiel – Henriette Beukers

February 9th, 2015

henriettebeukers en carla2 lnkAfgelopen weekend exposeerde Henriette Beukers, bekend als oprichter van en ex-hoofdredactrice van Ariadne, een deel van haar omvangrijke textielcollectie in het lieflijke kerkje van haar woonplaats Hurwenen. Daar had ik een inspirerende ontmoeting met deze talentvolle, gedreven vrouw met een warm hart voor textiel.  De liefde voor handwerk en de wens om haar diepgaande en brede kennis over textiel vast te leggen, gaf haar de kracht om in eigen beheer een waanzinnig mooi boek met als titel Rondom Textiel van ruim 500 pagina’s samen te stellen, waarin zij haar ideeën over textiel en handwerk heeft vastgelegd. Omlijst met veel mooie foto’s en prachtig vormgegeven is dit boek een lust voor het oog. Je blijft erin lezen en bladeren!

Last weekend Henriette Beukers, known as the founder of Handwerken zonder Grenzen and former head editor of Ariadne, exhibited part of her extensive textile collection in the lovely little church of her hometown Hurwenen. There I had an inspiring meeting with this talented, passionate woman with a warm heart for textiles. The love for crafts and the desire to capture her depth and breadth of knowledge of textiles, gave her the strength to put together an incredibly beautiful book, with the title Rondom Textiel, of over 500 pages, in which she records her thoughts on textiles and handicrafts. Framed with beautiful pictures and beautifully designed, this book is a feast for the eyes. You can’t stop browsing through it and read the texts!

Henriette was blij met mijn boek Lekker Warm! en met Warme Handen. Ze had in 1988 een artikel over twijnend breien geschreven in Handwerken zonder Grenzen, een van de zeer weinige publicaties in Nederland over deze Zweedse breitechniek. Samen vergeleken we het verschil tussen het uitgeven van je boek bij een uitgever en uitgeven in eigen beheer en ik concludeerde dat we allebei veel te eigenwijs zijn voor uitgevers. Mijn overtuiging is dat je het hoogste niveau alleen kan bereiken als je zelf de leiding hebt en bepaalt wat en hoe het gebeurt, iets wat zeker geldt voor Henriette’s prachtige boek, waarop ze zo nadrukkelijk haar persoonlijke stempel heeft gedrukt.

Henriette was pleased with my book So Warm! and with Warm Hands. She had written an article in 1988 about twined knitting Handwerken zonder Grenzen, one of the very few publications in the Netherlands about this Swedish knitting technique. Together we compared the difference between the publication of your book at a publishing house or do it all on your own and I concluded that we are both much too stubborn for publishers. My belief is that you can only achieve the highest level when you’re in charge yourself and determines what and how it is all done, something that certainly applies to Henriette’s wonderful book, on which she put so much of her own ideas.

 IMG_7200lnk  stacks_image_150
 IMG_7192.lnk
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Aanstaande zondag, de laatste dag van de Handwerkbeurs in Zwolle, is Henriette aanwezig om Rondom Textiel te signeren. Dit alleen al is reden genoeg om naar de Handwerkbeurs te komen. Henriette heeft mijn exemplaar al gesigneerd in het mooie Hurweense kerkje, tussen haar prachtige spullen en omringd door apetrotse familieleden. En wat moet je dan als je eindelijk al die 500 pagina’s hebt bekeken en gelezen? Wachten op het volgende boek, want ondanks dat Henriette niet echt piep meer is, gaat ze gewoon lekker enthousiast door met deel 2!

Next Sunday, the last day of the Handwerkbeurs in Zwolle, Henriette is present to sign Rondom Textiel. This alone is reason enough to come to the Handwerkbeurs. Henriette has already signed my copy in the beautiful church in Hurwenen, sitting between her wonderful stuff and surrounded by very proud relatives. And what should you do when you’ve finally have seen all photos and read the texts on all 500 pages? Wait for the next book, because even though Henriette not really is that yound anymore, she will just continue enthousiasticly with part 2!

stacks_image_11

Simply Breien & Toekomt

February 8th, 2015

DSC_5367 460 lnkEn daar staan we dan, mijn drie mooie modellen van Lekker Warm! en ik, in de Simply Breien – Even Voorstellen…

And there we are, my three gorgeous models from So Warm! and I, in Simply Breien – Even Voorstellen… (Dutch knitting magazine)!

toekomt

Ook Toekomt besteedt aandacht aan breien, The Dutch Knitters in het kader van de Warme Truiendag.

Toekomt also pays attention to knitting, The Dutch Knitters because of Warm Sweater Day