Lekker Warm! in Zeeland

December 1st, 2014
 10261975_859963360701666_904036387629814954_n (1)
 DSC_5168  DSC_5166  DSC_5171
 DSC_5167  1240407_860049490693053_1513155187218712575_n  DSC_5173
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was lekker warm bij Wolboerderij Blij Bezuiden. Janny had de koffie klaar staan voor ruim twintig gasten die allen waren gekomen voor de boekpresentatie van Lekker Warm! Ze wilden graag meer weten over het boek, de techniek en wat je ermee kan. Ik had alle projecten (meer dan 30!) bij me, zodat iedereen kon kijken en bedenken en alvast kon kiezen waaraan als eerste te beginnen. Na een lekkere lunch vertrok iedereen weer, met Lekker Warm! onder de arm, huiswaarts. Heleen won voor de eerste keer in haar leven een loterij, namelijk de Lekker Warm!-mok. Sommigen tekenden zich meteen in voor de workshop Twijnend Breien voor Beginners bij de Wolboerderij op zaterdag 31 januari.

It was cosy and  so warm in Wolboerderij Blij Bezuiden. Janny had the coffee ready for over twenty guests who had all come for the book launch So Warm! They wanted to know more about the book, the technique and what you can with it. I brought all of the projects (over 30!) with me, so that everyone could check them out and choose which would be the first project to start. After lunch everyone went back home, with So Warm! under their arm. Heleen won the lotery for the first time in her life. The price was a So Warm! mug. Some of them immediately signed up for the workshop Twined Knitting for Beginners at the Wolboerderij on Saturday 31st January.

 DSC_5178  DSC_5176  DSC_5181
 DSC_5179  DSC_5184  DSC_5182
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ik ging nog even door naar Tikkeltje Zeeuws, de webshop van Atelier Jaffari in Arnemuiden. In het winkeltje aan de markt kan je de kerkklokken van het er tegenover gelegen kerkje horen. Binnenkort komt er een boek over Zeeuwse visserstruien uit. Ik heb me al ingetekend voor de voorverkoop, dan krijg je maar liefst zes euro korting!

I then went to Tikkeltje Zeeuws, the webshop of Atelier Jaffari in Arnemuiden. In the shop at the market you can hear the church bells from the opposing church. (There is a Dutch song about these bells, which made this little church and village famous.) Soon there will be a book published about Zeeland fisherman sweaters. I have already signed up for the presale, you get a six euro discount!

Truus’ grandmother Aaltje’s mitt

November 14th, 2014
 lnkDSC_5130
 lnkDSC_5132  lnkDSC_5126  lnkDSC_5134
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Een paar dagen geleden landde er met een zachte plof een envelop op mijn deurmat. Truus, mijn lieve Afstap-collega, die mij al eerder een door haar oma Aaltje Jaspers gebreid slofje gaf, toen als dank voor het geven van Het Betere Breiwerk, had me een prachtig mitaine, wederom gebreid door haar oma Aaltje, gestuurd. Dit keer wilde ze me hiermee laten weten dat ze blij was met het exemplaar van Lekker Warm! dat ik haar had gegeven. Oma Aaltje heeft de mitaine gebreid in 1890 voor haar opleiding aan de industrieschool in Rotterdam. Er is duidelijk een link met Lekker Warm! want de duimspie van dit mitainetje heeft meerderingen aan één kant, net als de mitaines in Lekker Warm!. Bij het breiseltje zat nog een vreselijk lieve kaart van Truus. Dank je lieve Truus, ik ben verschrikkelijk blij met de mitaines en je lieve woorden!

A few days ago an envelope landed on my doormat with a soft ‘plof’. Truus, my dear Afstap colleague, who gave me a beautiful bootie, knitted by her grandmother Aaltjes Jaspers,as a thank you for giving Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting), had sent me a beautiful mitt, also knitted by Aaltje. This time she did this to let me know that she was happy with the copy of So Warm! I had given her. Grandmother Aaltje mittened knitted the mitt in 1890 for her education at the technical school in Rotterdam. There is clearly a link with So Warm! because the thumb gusset this mitainetje has also increases on only one side, like the mitaines in So Warm!. Truus also enclosed a very sweet card. Thank you dear Truus, I’m so happy with the mitt and your sweet words. 

Lekker Warm! So Warm! in Shetland

November 11th, 2014
 DSC_5107
 DSC_5106  4645.Opening Ceremony lnk  DSC_3843
 DSC_5102  DSC_5103  DSC_5105
 DSC_3071  DSC_3144  DSC_3072
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wanneer je tijdens de Shetland Wool Week best een beetje trots met je nieuwe breiboek onder je arm loopt, trek je de aandacht. Het leverde een radio-interview voor de BBC op. Op de site van Interweave stonden Elsbeth en ik samen op de foto tijdens de opening van Wool Week 2014. De fotograaf van The Shetland Times zag daar ook een leuk kleurrijk plaatje in, want hij maakte zonder dat we er erg in hadden een foto voor in de krant. Ook maakte de fotograaf van i’i Shetland graag van de gelegenheid gebruik om mij met boek op de foto te zetten bij Jamieson & Smith. We volgden daar een workshop, gegeven door Mary Henderson. Toevallig droeg ik toen ik werd gefotografeerd voor i’i Shetland voor wat extra warmte de twijnend gebreide polswarmers van Brita, één van de Zweedse medewerkers van het breimuseum. Al eerder had ik contact met haar gehad toen ze Warme Handen bestelde, maar ik wist toen nog niet dat ze prachtig werk maakt, waarvan ze drie items aan mij wilde verkopen. Zij was trots dat ik het kocht en ik dat ik het mocht kopen! Inmiddels heeft ze ook Lekker Warm! in haar bezit. Op haar blog lees je wat ze ervan  vindt.

Ook van de workshop van Mary kwam een gezellig fotootje in i’i Shetland. Titia was van ons groepje de meest fanatieke breier, zij maakte ‘s avonds haar polswarmers nog even af en hield ze de rest van de vakantie om. “Lekker Warm!” zei ze…

When you walk a little proudly with your new knitting book under your arm during Shetland Wool Week, you draw attention. It resulted in a radio interview for the BBC. On the site of Interweave Elsbeth and I were together on the picture during the opening of Wool Week 2014. The photographer of The Shetland Times also saw a nice colorful picture in, because before we knew it, he had made a picture of our Dutch group in the newspaper. Also the photographer i’i Shetland grabbed the opportunity to make a photo of me with my book at Jamieson & Smith. We followed a workshop there given by Mary Henderson. Coincidentally I wore my new wrist warmers twined knitted by Brita (Swedish employee of the knitting museum) when I was photographed for i’i Shetland, just for some extra warmth. I had already been in touch with her when she ordered Warm Hands, but I did not know then that she makes beautiful work and that she wanted to sell three items to me. She was proud that I bought it and I that I was allowed to buy it! Now she has So Warm! in its possession. On her blog you can read what her opinion is about So Warm!.

Also, during the workshop of Mary a nice picture was made for publication in i’i Shetland. Titia was of our group the most avid knitter, she finished in the evening her wrist warmers, which she wore for the rest of the holidays. “So Warm!” she said …

So Warm! – second copy for Hazel Tindall

November 8th, 2014
 DSC_2863 met elsbeth1 klein
 DSC_2839  DSC_2879  DSC_2848
 DSC_2821  DSC_2889  DSC_2807
 DSC_2897  DSC_2780  DSC_2789
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Tijdens de opening van de Wool Week Shetland mocht ik het tweede exemplaar van Lekker Warm! Twijnend Breien uitreiken aan Hazel Tindall. Deze vriendelijke dame werd in 2004 en 2008 wereldkampioen snelbreien, maar maakt ook prachtige patronen, gebaseerd op de breitradities van de Shetland-eilanden. Ik moest haar natuurlijk wel even uitleggen dat ze weliswaar de eerste was die een exemplaar kreeg van Lekker Warm!, maar dat het het tweede exemplaar was. Voor wie het nog niet weet, het eerste heb ik op 1 november namelijk aan mijn schoonmoeder Greetje gegeven.

During the opening of the Wool Week Shetland I was allowed to present the second instance of So Warm! Twined Knitting to the Hazel Tindall. This kind lady won the world championship fastest knitting in 2004 and 2008, but also makes beautiful patterns, based on the knitting traditions of the Shetland Islands. Of course I had to explain to her that she was the  first to get a copy of Nice Warm!, but that it was the second copy. For those who do not know yet, the first copy was given to my mother in law Greetje on 1 November.

Book presentation at the Afstap in Amsterdam

November 3rd, 2014
 DSC_5031
 DSC_5078  DSC_5080  DSC_5081
 DSC_5057  DSC_5065  DSC_5063
 DSC_5076  DSC_5048  DSC_5047
 DSC_5051  DSC_5053  DSC_5083
 DSC_5033  DSC_5086  DSC_5087
 DSC_5090  DSC_5034  DSC_5084
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Na een jaar van ontzettend hard werken, is het tijd voor een feestje! Afgelopen zaterdag was de boekpresentatie van Lekker Warm! in de Afstap in Amsterdam. Familie, vrienden, Afstap-klanten, een paar Zweedse breiers die toevallig in de buurt waren, testbreiers, proeflezers, mensen die me hielpen bij het maken van het boek en hot shots uit de breiwereld waren aanwezig, zodat het behoorlijk vol werd op de gezellige entresol. Ze kwamen van heinde en ver, zelfs uit België en Friesland, en dichtbij, zoals een aantal breiers van de gezellige SnB de Pijp Amsterdam. Afstap-collega Hanneke, die het prachtige breitasje ontwierp voor Lekker Warm! was er ook, net als Jans, die een speech voor me hield waar ik nog steeds een beetje verlegen van ben. Zelf vertelde ik over het ontstaan van Lekker Warm!, waarna ik het eerste exemplaar uitreikte aan mijn fantastisch lieve schoonmoeder Margreet van Alphen. Greetje, voor intimi….

Man Jan had voor de gelegenheid de etalage en entresol verbouwd en oogstte veel succes met zijn werk. Wat ik helemaal niet verwacht had, was dat ik bedolven werd onder de cadeautjes; parfum, chocola en macarons, alcoholische heerlijkheden en lieve handgemaakte hebbedingen, wat kennen mijn familieleden en vrienden mij toch goed!

En nu,… met nog steeds een gelukzalig ‘day after’-gevoel zit ik rustig bij te komen thuis, óp naar de volgende klus! Maar wat dát is, daar vertel ik nog even niets over.

Wil je ook een exemplaar van Lekker Warm! hebben? Ga dan naar de Afstap of de betere wolwinkel of bestel ‘m online bij The Dutch Knitters.

After a year of very hard work, it’s time to party! Last Saturday was the book launch of So Warm! in the Afstap in Amsterdam. Family, friends, costumers of the Afstap, some Swedish knitters who happen to be there, test knitters, proofreaders, others who helped me making the book and hot shots from the knitting world were present, so it was pretty full on the cozy mezzanine. They came from far, even from Belgium and Friesland, and from close by, like a couple of knitters from the cosy knitting group SnB de Pijp Amsterdam. Afstap colleague Hanneke, who designed the gorgeous knitting bag for So Warm! was there also, as was Jans, whose speech still makes me feel a little shy. I myself told about the origin of So Warm!, and then I presented the first copy to my beloved mother in law Margreet van Alphen. Greetje, for friends….

Man Jan redesigned the window display and mezzanine for this occasion and earned much success with his work. What I didn’t expected was that I would get loads of presents; parfum, chocolate, alcoholic treats and lovely handmade things, how well my family members and  friends know what I like!

And now … still with a blissful ‘day after’ feeling I sit quietly at home, preparing for to the next job! But what that is going to be, I will not tell you about it yet.

If you want to have your own copy of So Warm!, you can buy it at the Afstap or another yarn shop, or order it online at The Dutch Knitters.

Lekker Warm! Op de foto met…

October 29th, 2014
 DSC_5002
Met Lekker Warm!-model Daphne Ruben
With So Warm! model Daphen Ruben
 DSC_4991
 DSC_4944  DSC_4994
Met Janet Vermist (organisator van de Breidagen – Second Events)
With Janet Vermist (organizer of the Breidagen – Second Events)
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De opkomst, reacties en verkoop op de Breidagen overtrof mijn stoutste verwachtingen. De stemming zat er al snel lekker in, vooral toen vele vrienden langs kwamen. Ook Yuichi Kaneko (Clover) was er om zijn boek en Lekker Warme mok in ontvangst te nemen. Maar waar we zo’n lol om hadden met z’n tweetjes? Bedankt Hanneke Bezem voor deze twee gezellige foto’s! En mijn man Jan voor de rest van de foto’s!

The amount of visitors, reactions and sales in the Breidagen exceeded my wildest expectations. The atmosphore soon was cheerful, especially when many friends came along. Yuichi Kaneko (Clover) was also there to receive his book and So Warm mug. But I can’t  recall what it was that we laughed about. Thanks Hanneke Bezem  for these two nice photos! And my dear husband Jan for the rest of the photos! 

 Breidgn 2, 25-10-2014 015  DSC_5007  Breidgn 2, 25-10-2014 014

Lekker Warm! eerste verkoopdag op de Breidagen!

October 24th, 2014

breidag1

 breidag2  breidag4  breidag5
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vandaag was de eerste dag dat Lekker Warm! te koop was. De Breidagen in Zwolle, dé feestdagen voor breiend Nederland, waren druk, gezellig en inspirerend. Tineke Beuving – van der Boom uit Beilen kocht het eerste exemplaar en dat heuglijke feit moest natuurlijk worden vereeuwigd. Daarna verkocht ik er nog heel veel meer, zodat ik nu zeer moe, maar vreselijk voldaan thuis zit uit te blazen. Morgen de tweede breidag, als ‘ie maar half zo leuk wordt, dan ben ik al blij!

Ondertussen werd Lekker Warm! ook in op de grote handwerkbeurs in Stockholm voor de eerste keer verkocht door het Ullcentrum. Ook in de Afstap in Amsterdam is vanaf vandaag het boek te koop.

Maar nu eerst een lekker glaasje om deze gewéldige dag te vieren! Proost!!

Today was the first day Nice Warm! was for sale. The Breidagen in Zwolle, festive days for all knitters of the Netherlands, were busy, cozy and inspiring. Tineke Beuving – van der Boom from Beilen bought the first copy and that joyous occasion of course had to be immortalized. After that sale I sold it so much more, so I am now very tired but satisfied at home and totally blown out. Tomorrow the second breidag, as he is only half as nice, then I will be happy too!

Meanwhile Lekker Warm! was also sold in the big craft fair in Stockholm for the first time by the Ullcentrum. Also in the Afstap in Amsterdam the book is available today for sale .

But first a nice glass to celebrate this great day! Cheers !!

 breidag3

Lekker Warm! op de Breidagen in Zwolle

October 22nd, 2014

template papieren band versie6.indd

Op de Breidagen op 24 en 25 oktober in Zwolle zal Lekker Warm! Twijnend Breien – So Warm! Twined Knitting voor het eerst verkrijgbaar zijn. En nog wel als beursaanbieding voor € 29,50, indien gewenst gesigneerd door mij. Zolang de voorraad strekt, krijg je er ook nog een Lekker Warm-boekenlegger bij. En een Zweeds koekje of chocolaatje…

Vanaf 24 oktober zal het boek ook te koop zijn bij de Afstap in Amsterdam. Of bestel het online bij The Dutch Knitters door een mail te sturen naar info@thedutchknitters.nl.

On the Breidagen (24 and 25 October) in Zwolle Lekker Warm! Twijnend Breien – So Warm! Twined Knitting will be on sale for the first time. The book will have a reduced price of € 29.50 when you buy at the fair. If desired it will be signed by me. While supplies last, you will also get a Lekker Warm-bookmark. And a Swedish cookie or chocolate …

Starting October 24, the book will also be for sale at the Afstap in Amsterdam. Or order it from The Dutch Knitters by mailing to info@thedutchknitters.nl.

CTAbreidag

Lekker Warm! / So Warm!

September 24th, 2014

template papieren band versie6.inddPERSBERICHT/PRESS RELEASE

“Lekker Warm!” twijnend breien toegankelijk gemaakt voor een breed publiek door Carla Meijsen

Utrecht, 24 oktober 2014 – Lekker Warm! – Twijnend Breien is het eerste tweetalige boek (Nederlands en Engels) over twijnend breien. Met het uitbrengen van Lekker Warm! draagt Carla Meijsen haar enthousiasme over en maakt zij deze van oorsprong Zweedse techniek en traditie toegankelijk voor een breed publiek, zowel in Nederland als wereldwijd.

Twijnend breien is een minstens 400 jaar oude Scandinavische breitechniek met veel bijzondere eigenschappen en decoratieve mogelijkheden. Voor de ervaren breier vormt het beslist een nieuwe uitdaging. Minder ervaren breiers kunnen zich deze techniek eigen maken dankzij de uitgebreide uitleg en vele foto’s in het boek.

Carla Meijsen heeft zich op het schrijven van Lekker Warm! voorbereid door middel van gedegen literatuurstudie en diverse studiereizen naar Zweden, de bakermat van deze techniek. Sinds 2008 schrijft zij artikelen, ontwerpt zij breipatronen en geeft zij workshops over twijnend breien in binnen- en buitenland. De ervaringen die zij opdeed tijdens deze activiteiten bleken een grondige en tevens praktische voorbereiding op het schrijven van Lekker Warm!

Lekker Warm! bevat meer dan 30 ontwerpen van polswarmers, wanten, mitaines, handschoenen, mutsen, sokken, beenwarmers, boot toppers en accessoires, waaronder enkele ontwerpen van Hanneke Bezem en Hilly van der Sluis. Alle patronen zijn voorzien van duidelijke beschrijvingen en gedetailleerde telpatronen. Zowel de traditionele als moderne breimethoden, zoals de Turkse opzet, zijn verwerkt in de ontwerpen, die zijn gebaseerd op traditie met een moderne twist.

Praktische informatie
Boektitel: Lekker Warm! Twijnend Breien – So Warm! Twined Knitting
Auteur: Carla Meijsen
Publicatiedatum: 24 oktober 2014
Taal: Nederlands / Engels
Uitvoering: harde kaft – 200 pagina’s
Afmetingen: 21 * 26 cm
ISBN/EAN: 978-90-817955-1-7
Adviesprijs: 34,50 euro

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Carla Meijsen – The Dutch Knitters
Site: www.thedutchknitters.nl
Email: info@thedutchknitters.nl
Tel: 0031 6 51791747

 

PRESS RELEASE

“So Warm!“, twined knitting made ​​accessible to a wide audience by Carla Meijsen

Utrecht, 24 October, 2014 – So Warm! – Twined Knitting is the first bilingual book (English and Dutch) on twined knitting. With the publication of So Warm!, Carla Meijsen spreads her enthusiasm and makes the originally-Swedish technique and tradition accessible to a wide audience, both in the Netherlands and worldwide.

Twined knitting is a Scandinavian knitting technique that is at least 400 years old, has many unique characteristics and offers a range of decorative possibilities. Experienced knitters will certainly find a new challenge in twined knitting, and the less-experienced can learn to master the technique using the detailed instructions and many photos.

Carla Meijsen prepared for writing So Warm! by means of thorough literature study and several study trips to Sweden, the birthplace of this technique. Since 2008, she has written articles, designed twined knitwear and given workshops on twined knitting in the Netherlands and abroad. The experiences she gained while doing these activities proved to be a thorough and also practical preparation for writing So Warm!

So Warm! contains over 30 patterns for wrist warmers, mittens, mitts, gloves, hats, socks, leg warmers, boot toppers and accessories, including some designs by Hanneke Bezem and Hilly van der Sluis. All patterns have clear descriptions and detailed charts. Both traditional and modern knitting methods, such as the Turkish cast-on, are incorporated in the designs, based on a modern take on an old tradition.

Practical Information

Book title: Lekker Warm! Twijnend Breien – So Warm! Twined Knitting
Author: Carla Meijsen

Publication Date: 24 October 2014
Language: bilingual Dutch / English
Format: hard cover – 200 pages
Product dimensions: 21 * 26 cm
ISBN/EAN: 978-90-817955-1-7
Advised price: 34.50 euro

For more information, please contact:
Carla Meijsen – The Dutch Knitters
Site: www.thedutchknitters.nl
Email: info@thedutchknitters.nl
Tel: 0031 6 51791747

meer_dan_30_projecten

Het Boek – The Book

July 29th, 2014

map1

Hier wordt hard gewerkt… het resultaat van de vele uren noeste arbeid zit nu keurig netjes in vijf dikke aktemappen. En voor wie het nog niet wist. Ik schrijf een boek over twijnend breien.

I work so hard… the result of many hours of hard labour is now neatly put into five thick document folders. And for those who did not know. I’m writing a book about twined knitting.

Öland Zweden

April 26th, 2013
 olandmgroot
 olandm1  olandm2  olandm3
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Als je gaat breien, kom je nog eens ergens! Dat roep ik al jaren, want al vrij snel nadat ik aan het Stitch ‘n Bitch-en sloeg, bedacht ik de term ‘breireis’ en voegde de daad bij het woord met eerst wat voorzichtige reisjes naar Parijs en Londen. De aandacht verlegde zich al snel naar de noordelijke landen, zoals Noorwegen, Zweden en de Baltische staten, waaronder Estland, want in die koudere gebieden wordt meer gebreid, dus die zijn interessanter voor breiers.

When you knit, you get to see places! I have been saying this for many years now, because when I started Stitching ‘n Bitching I introduced the term ‘knitting trip’ and suited the action to the word with some cautious trips to Paris and London. The attention soon shifted to the northern countries, such as Norway, Sweden and the Baltic States, among which Estonia, for in the colder regions more people are knitting and therefor these regions are more interesting for knitters.

 olandl6  olandl8  olandl3
 olandl9  olandl5  olandl7
 olandl4  olandl2  olandl1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Verleden jaar gingen we al naar de streek Dalarnas in Zweden en nu was Öland aan de beurt. Öland is een prachtig eiland in het zuid-oosten van Zweden. Groot genoeg om variëteit te bieden, klein genoeg om het echte eilandgevoel te krijgen. De vliegreis naar Kopenhagen verkortte de reis behoorlijk. Van daaruit zijn we verder gegaan met de huurauto, over de enorme brug tussen Denemarken en Zweden en dwars door het zuiden van Zweden naar Öland.

Last year we went to the Dalarnas region in Sweden and now it was Öland‘s turn. Öland is a beautiful island in the south-east of Sweden. It is big enough to offer variety and small enough to get the genuine feeling of being on an island. The flight to Copenhagen shortened the trip considerably. From there we continued by rental car, crossing the enormous bridge connecting Denmark and Sweden and cutting straight through the south of Sweden to Öland.

  ullgroot
 ull15  ull14  ull12
 ull10  ull11  ull13
 ull9  ull6  ull7
 ull8  ull2  ull1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De aanleiding was een bezoek aan het bedrijf Ullcentrum waar de garens van Ullcentrum (blog) worden verkocht. Hier komen de prachtige garens vandaan waarmee ik me op dit moment het suffertje brei voor mijn nieuwe boek over de oude Zweedse breitechniek twijnend breien. Voor deze techniek heb je speciale garens nodig en die hebben ze daar. Er is een Butik, een grote goed gesorteerde winkel met gebreide kleding, handwerkboeken, leuke vilten spullen voor in huis, schapenvachten, schapenwol en garens, ook de door ons gebruikte Z-getwijnde garens. En wat zijn ze aardig! Eigenaar Ann, haar dochter en de werknemers van het bedrijf verwelkomden ons met open armen. We mochten het gezellige en enorm grote zomerhuis in Persnäs gebruiken. De vilten slippertjes stonden al klaar in de hal. In de keuken vonden we een ijskast vol met lekkers. De laatste avond bracht Ann heerlijke zalm, aardappeltjes en salade en kookte voor ons een feestmaal bij kaarslicht. We voelden ons zo welkom en vreselijk verwend. Hartverwarmend!

The reason for our trip was a visit to the Ullcentrum together with where the Ullcentrum (blog) yarn can be bought. Ullcentrum is also the supplier of the yarns I am knitting with like crazy at the moment for my new book about the traditional Swedish knitting technique twined knitting. For this technique special yarn is required and Ullcentrum offers it. There is a Butik, a well-assorted shop, they offer knitted garments, craft books, very nice felted home accessories, sheep skins, sheep wool and yarns as well as the Z-plied yarns we use. And they are só kind! Owner Ann, her daughter and the employees of the company welcomed us with open arms. We were invited to use the enormous summer house in Persnäs. The felted slippers were already there for us in the hall. In the kitchen we found a fridge full of delicious stuff. The last evening Ann brought us delicious salmon, potatoes and salad and cooked us a festive candlelit meal. We were made feel so very welcome and enormously spoiled. Heatwarming!

 olandr9  olandr7  olandr5
 olandr8  olandr4  olandr3
 olandr6  olandr1  oland1
 oland6  oland2  oland4
 oland3  olandr2  oland5
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Dankzij onze huurauto konden we in de paar dagen dat we op het eiland waren het hele eiland van 140 km lang zien. We gingen van zuid naar noord, ondertussen overal foto’s makend van het prachtige landschap en de typisch Zweedse elementen, waarvan er vast een aantal in ons boek zullen belanden. We zagen gigantische hazen, herten, vogels, schapen met lammetjes en zelfs damherten op de Alvarets (typisch Ölandse steenvlaktes met moerasachtige begroeiing). Molens, gele en rode houten huisjes en tapijtjes van blauwe bloempjes maken het landschap typisch Zweeds. Alles omringd door een blauwgrijze zee en stranden van stenen en keien, begroeid met mossen die welig tieren in de schone lucht.

Thanks to our rental car we could see the entire island that is 140 kilometres long in the few days that we were there. We went from south to north, making lots of pictures along the way of the beautiful landscape and the typical Swedish elements of which a number will undoubtedly end up in our book. We saw gigantic hares, deer, birds, sheep with little lambs and even fallow deer on the Alvaret (typical Öland stone plains with swampy vegetation). Windmills, yellow and red wooden houses and entire carpets of little blue flowers make the landscape typically Swedish. All this surrounded by a blue-grey sky and beaches scattered with stones and boulders, overgrown with mosses that thrive in the clean air.

 lund3  lund2  lund1
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de terugweg bezochten we Martijn, een lieve vriend van de familie, die ons verwende met koffie en frambozenchocola. Gelukkig snapte hij onze breiersbehoefte om het bliksembezoek te combineren met een bezoekje aan de plaatselijke wolwinkel en boekhandel in Lund. Maar wie al zoveel wolletjes gezien en gekocht heeft, is niet snel meer onder de indruk van een ‘gewone’ wolwinkel. Vooral niet als je binnenkort alweer een breireis gaat maken.

On our way back to Copenhagen we visited Martijn, a dear family friend, who spoiled us with coffee and raspberry chocolate. Fortunately he understood our knitters’ need to combine our flying visit with a visit to the local yarn shop and the book store in Lund. But anyone who has seen and bought so many yarns already is no longer very impressed by the ‘normal’ yarn shop, especially with the next knitting trip coming closer.

Brei- en Haakdagen Nieuwegein 2013

April 2nd, 2013
 brei12
 brei1  brei2  brei3
 brei14  brei10  brei11
 brei15  brei9  brei13
 brei16  brei7  brei4
 brei8  brei5  brei6
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was weer top! Twee dagen lang een hal vol stands met breiwol, tools en boeken en cursusruimtes gevuld met leergierige breiers. The Dutch Knitters gaf er twee introductieworkshops twijnend breien. De enige breitechniek waarbij je af en toe moet rekken en strekken… We delen graag ons enthousiasme voor deze oude Zweedse breitechniek met geïnteresseerde breiers.

Dank aan allen die meewerkten eraan meewerkten de Brei- en Haakdagen tot een succes te maken. Tot in oktober in Groningen!

It was great! For two days there was a hall loaded with stands piled up with yarn, tools and books. Classrooms were filled with eager to learn knitters. The Dutch Knitters gave two introduction workshops twined knitting. The only knitting technique that requires some gymnastics. We love to share our enthousiasm for this old Swedish knitting technique with interested knitters. 

Thanks to all that coöperated to make the Brei- en Haakdagen this big success. See you in October in Groningen!

Handwerkbeurs – shop till you drop!

February 19th, 2013
 13hwb48  13hwb26  13hwb39
 13hwb6  13hwb4  13hwb30
 13hwb5  13hwb2  13hwb1
 13hwb19  13hwb25  13hwb21
 13hwb24  13hwb27  13hwb32
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Maar ook alle handelaren, workshopdocenten en demonstreerders zoals wij, hebben zich er vier dagenlang voor ingezet de beursgangers een geweldig dag te geven. Mevrouw Grevers hees zich in traditioneel Gelders kostuum, maar vertrok met haar hippe petje op. Iemand trok haar vestje aan met schaapjes en hondjes werden rondgereden in hun doggy-wagentjes.

Maar geloof me, vier dagen is voor je gevoel echt veel langer dan drie… Ik was zondagavond erg moe maar voldaan en vandaag ben ik lekker vrij! Of zal ik toch nog even aan ons boek gaan werken?

But also all vendors, workshop teachers and demonstrators like us, have worked very hard for four days to give the visitors a fantastic day. Mrs Grevers wore her traditional costum of region Gelderland, but when she left she changed her cotton hat for a more modern version. One visitor showed of her cardigan with sheep and dogs were driven around in fancy doggy prams.

But believe me, four days is so much more than three… I was very tired but contented Sunday evening and today’s my day off! Or shall I do work on our book for a bit after all?

Handwerkbeurs Zwolle 2013 :-)

February 19th, 2013
 13hwbgroot
 13hwb15  13hwb13  13hwb18
 13hwb20  13hwb14  13hwb12
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Rond de tienduizend bezoekers keerden de afgelopen dagen zwaar beladen met ideeën, inspiratie en tassen vol nieuwe creatieve materialen huiswaarts na een dagje beurzen. The Dutch Knitters droeg haar steentje daaraan bij door honderden belangstellenden te vertellen over twijnend breien en hen deze prachtige techniek te demonstreren. De vele mogelijkheden waren te bewonderen in de vele projecten die op de tafel waren uitgestald. En nu we zoveel mensen hebben verteld over ons voornemen volgend jaar een dik boek over twijnend breien te publiceren, moeten we wel hè.

Some ten thousand visitors returned homewards after a day at the fair the past few days, loaded with new ideas, inspiration and bags filled with new creative materials. The Dutch Knitters, made our contribution by telling hundreds of people about twined knitting and by demonstrating this beautiful technique to them. One could admire the many possibilities in all the projects that were to been seen on the table. And now that we have told so many people about our intention to publish a thick book about twined knitting next year, we have to, don’t we? 

 13hwb17  13hwb45  13hwb47
 13hwb22  13hwb16  13hwb23
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Vier dagen was best een afmattingsslag met al dat gereis erbij, maar iedere dag gebeurt er wel iets leuks en dat houdt de moed erin. Zoals het kopen van het ongelooflijk bijzondere boek van Berthi Smith over merk- en stoplappen gemaakt door de weesmeisjes uit het Burgerweeshuis in Amsterdam (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Op vrijdag was zelfs mevrouw Ruinemans er, die uit handen van Berthi het eerste exemplaar kreeg uitgereikt. Ik heb grote bewondering voor Berthi, voor haar grondigheid, perfectionisme en gedrevenheid om een mooi verhaal te vatten in een prachtig vormgegeven boek. Dit boek is een juweeltje, niet alleen voor de borduurders, maar voor iedereen die voor textiel en de historische achtergronden van textiel houdt. Wie het nu niet koopt, krijgt later spijt.

Four days are quite a lot with all the traveling as well, but something nice happens every day and that keeps up the spirit. Such as buying Berthi Smith’s incredible book about samplers and darning samplers made by the orphan girls from the Burgerweeshuis (orphanage) in Amsterdam  (Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam). Even Mrs. Ruinemans was there on Friday, who received the first copy from Berthi. I admire Berthi enormously, her thoroughness, perfectionism and passion to summarize a beautiful story in an excellently designed book. This book is a real gem, not just for embroiderers, but for anyone who loves textile and the historical background of textile. If you don’t buy it now, you will regret it later on.

Of je vindt in een kraampje waar spullen voor moederhuizen in Bosnië worden verkocht een prachtig paar geborduurde handschoenen. Kant en klaar gebreid en met kruissteekjes gestikt. Dat alles voor een tientje en daarmee steun je ook nog eens het goede doel. Wie wil er nu nog machinaal gebreide handschoenen?

Or you come across a pair of beautifully embroidered gloves in a stand where they sell products to support mother houses in Bosnia. Hand knitted and embroidered in cross stitch. And all this for just 10 euros and at the same time you support a good cause. Who still wants to buy machine-knitted gloves?

 13hwb29  13hwb46  13hwb3
 13hwb34  13hwb35  13hwb37
 13hwb28  13hwb11  13hwb9
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Hanneke, collega bij de Afstap én schrijver van Wereldtasjes, gaf workshops bij Loret en signeerde haar boek. Collega Jans was er ook nog, samen met Ati, die lekkere vegahapjes en een grote gifgroene Indonesische cake voor ons meebracht. Wat kan dat mens toch zálig koken. De cake bleek goed te passen bij het truitje van Miriam Tegels, de snelbreier, die net zo snel als ze breid haar stuk cake weghapte, want het smaakte haar prima.

Hanneke, my colleague at de Afstap and writer of the book Wereldtasjes, gave classes at Loret and signed her book. Colleague Jans was there as well, together with Ati, who brought us delicious vegetarian snacks and a big bright green Indonesian cake. That woman can cook! The cake appeared to fit perfectly with the green sweater Miriam Tegels, the speed knitter was wearing, who ate the cake as quickly as she knits, for she liked it a lot.

En dan die aardige Carin Beldhuis, die bij haar kringloopwinkel antieke breiseltjes vond, die ze me zomaar gaf. Hartverwarmend, want ze zijn zo mooi en ik koester de spulletjes die ooit met veel zorg werden gebreid en dan ook nog op zo’n lieve manier bij mij terecht komen.

And then this very nice Carin Beldhuis, who found some antique knitting in her thrift shop and just gave them to me. Heartwarming, because they are so beautiful and I love articles that were once knitted with care and end up in my hands in such a lovely way.

Zoveel vrienden kwamen naar Zwolle en doken op voor ons kraampje. Ook Juul, vriendin van Marnel die de eerste breireis naar Estland met ons meemaakten. Juul brak daar haar arm, maar ze is een bikkel en reist nog steeds over de wereld. Uit Nieuw-Zeeland bracht ze voor mij een breipen mee, maar kijk maar eens goed, hiermee kan je schrijven én breien. Maar het fijnst van alles is iedereen weer even zien. Sommigen vrolijk, uitgelaten en kooplustig, maar één van onze lieve vrienden kon het uitstapje alleen maar zien als een korte vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid die leidt naar verlies en afscheid. Je geeft een knuffel en wenst sterkte, wat meer kan je doen?

So many friends came to Zwolle and appeared before our stand. For instance Juul, she is Marnel’s friend, who accompanied us to the first trip to Estonia. Juul broke her arm there, but she is a fighter and still travels all around the world. From New Zealand she brought me a knitting pen, but pay attention, you can write and knit with them. But the nicest part is to meet everyone again. Some of them happy, skittish and in the mood to buy, but one of our dear friends could only consider this visit a brief escape from everyday reality that leads to loss and farewell. You give this friend a big hug and wish him strength, what more can you do?

 13hwb40  breiriem  13hwb41
 13hwb43  13hwb42  13hwb44
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De laatste dag kwam Els Scholtens ons opzoeken om ons de breirol van haar oma te laten zien. Ik was even van mijn plek, maar iemand wist dat ze bij de koffiecorner zat en had gezegd dat ze me er heen zou sturen in mijn Dutch Knitters-schortje. Ik moest dus maar even daar rondlopen, dan zou ze me wel zien. Dat geparadeer leverde me zes complimenten voor het schortje en het weerzien met twee excursisten uit België op. En twee mannen en een vrouw die dachten dat ze sjans met me hadden toen ik rond hun tafeltje flaneerde in de hoop dat ze me aan zouden schieten om de breirol te tonen. Gelukkig dook Els uiteindelijk toch nog op, zodat ik de breirol toch nog kon zien. Prachtig werk, wat een mooi familiestuk. Samen verdiepten we ons in één van de patroontjes die zich moeizaam liet ontcijferen.

The last day Els Scholtens came to visit us to show us her grandma’s knitting sampler. I was not there at that moment, but iemand knew that they would be at the coffee corner and told them she would send me there in my Dutch Knitters’ apron. So I had to walk around there and then they would probably spot me. All this parading resulted in six compliments for my apron and a meeting with two ex-students from Belgium. And two men and one woman who thought I was flirting with them when I gallivanted around their table in the hope they would show me their knitting sampler. Fortunately, Els ended up after all so that I could admire the knitting sampler. Such beautiful work, such a lovely family heirloom.

MoniqueB, van de mooie kanten shawls, gaf mij een privédemonstratie breiriembreien. Ik had er ooit een gekocht op de IKnit-dag, maar was er nooit aan toegekomen om het eens serieus te proberen, maar dat gaat nu binnenkort gebeuren. Wie ook ‘aan de breiriem’ wil, kan een prachtig exemplaar bestellen bij Monique, die zo enthousiast is over deze lekker snelle en comfortabele breimethode, dat ze er een aantal geïmporteerd heeft naar Nederland. Je kan er eentje bij haar bestellen voor 50 euro. Met een vulling van echt paardenhaar en ambachtelijk gemaakt, zijn de zwart leren breiriemen ook nog ontzettend mooi. Nu maar hopen dat je snel jarig bent…

MoniqueB, who makes the beautiful lace shawls, gave me a private demonstration of knitting belt knitting. I bought one many years ago on IKnit day. I had never tried it before seriously, but I will now. If you want to try the knitting belt yourself, you can order one from Monique, who is so enthusiastic about this quick and comfortable knitting method that she imported a couple to The Netherlands. You can order one from her for 50 euros. Handcrafted and with a stuffing of horsehair, these black leather knitting belts are very beautiful as well. If only it’s your birthday soon….

Janet, de organisator van alweer deze 10e Handwerkbeurs, werd door de handelaren bedankt met een goed gevuld envelopje. Ze ondersteunt de handwerkwereld al jaren en verdient een leuk extraatje. En het meisje dat ijverig hielp met de Kika-actie breide ondertussen mooie olifantensokken voor haar. Precies op maat.

Janet, the organizer of this 10th Handwerkbeurs was thanked by the vendors with a nice envelope. She has been supporting the crafts world for many years now and deserves a nice perk. And the girl that helped so well with the Kika charity knitted a pair of nice elephant socks for Janet along the way. In exactly the right size.

Binnenkort nog meer over de Handwerkbeurs…

Soon more about the Handwerkbeurs…

Handwerkbeurs Zwolle 2013

February 13th, 2013

hwb

Van donderdag 14 tm zondag 17 februari is het weer Handwerkbeurs en wij, The Dutch Knitters, zijn erbij! We zullen er vier dagen lustig op los twijnend breien, zodat jij kan zien hoe dat gaat. Natuurlijk slepen we allerlei breisels in deze techniek, boeken en wanten uit Warme Handen mee. Kom vooral even langs!

From Thursday 14 till Sunday 17 February the Handwerkbeurs will be held in Zwolle and we, The Dutch Knitters, will be there too! We will knit twined all four days, so you can see with your own eyes how this is done. Of course we will bring a huge pile of knitwear in twined knitting technique, books an mittens from Warm Hands along. We hope to see you there! 

Twined Knitting

February 11th, 2013
 tbgroot
 tb9  tb7  tb8
 tb5  tb4  tb6
 tb2  tb3  tb1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Twijnend breien is gewéldig. Zo leuk,… ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. Houd je adem niet in, maar wie weet gaat dat nog wel eens gebeuren. 🙂

Ondertussen geven we als The Dutch Knitters workshops voor beginners van twijnend breien en over de basistechniek en de fijne kneepjes voor gevorderden. Wat je zelf zo fantastisch vindt, dat draag je graag uit. Zo ook afgelopen zondag toen we de basiscursus gaven bij Lana in Antwerpen. Een succes-verzekerd cursus, want na één dag weet en kan je al heel veel. En wat hebben die Belgische breidames hard gewerkt!

Op 10 maart geven we een workshop voor gevorderden bij de Afstap in Amsterdam. Wie de basiscursus heeft gedaan, kan zich hiervoor inschrijven bij de winkel, op dit moment is er nog plek.

Mijn in 2008 in Handwerken zonder Grenzen gepubliceerde patroon voor wanten en een muts in de techniek twijnend breien, is inmiddels te koop voor 5 euro via Ravelry of stuur een mailtje naar carla@meijsen.net. Alle informatie die je nodig hebt om de wanten en muts te breien, staat erin. Dan kan je alvast beginnen…

Twined knitting is marvelous. So much fun…. I might write a book about it. Don’t hold your breath, but who knows, it might happen one day. 😉

In the meantime we, as The Dutch Knitters, give classes for beginners about the basic techniques of twined knitting and the intricacies for advanced knitters. Anything you are enthusiastic about, you like to propagate. Like we did last Sunday when we gave the basic course at Lana in Antwerp. A sure success, this class, for after just one day you know a lot about this technique and can start a project. And wow, these Belgian ladies worked hard!

On 10 March we will give a class on twined knitting for advanced knitters at the Afstap in Amsterdam. If you did the basic course you can enter this class. You can sign up at the shop, there are some places left.

My pattern for mittens and a hat in the twined knitting technique that was published in the Handwerken zonder Grenzen in 2008 can be purchased for 7 dollar (5 euro) now on Ravelry or mail carla@meijsen.net. All information you need to knit these mittens and hat is included. So now you can start right away…