L’Aiguille en Fête 2012 Paris

March 12th, 2012

 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Iedere reden om naar Parijs te gaan is een goeie reden, maar een uitnodiging voor een bezoek aan L’Aiguille en Fête de allerbeste. Het is alweer de zesde keer dat ik deze gigantische handwerkbeurs bezocht, dit keer weer samen met man Jan. Er was op het gebied van breien meer dan ooit. Volgend jaar zal breien zelfs het thema zijn van de beurs. Het thema van dit jaar was ook leuk: granny squares in haakwerk en quilts.

Every reason to go to Paris is a good reason, but there is no better reason as an invitation to visit L’Aiguille en Fête. It is already the sixth time I visited this gigantic crafts fair, this time together with husband Jan. There was more on knitting then ever before. Next year the theme will be knitting too. But the theme of this year was an interesting one too: granny squares in crochet and quilts.

Ik had ons boek Warme Handen – Warm Hands met Estlandse wanten en polswarmers mee als cadeautje voor organisatrice Vanessa Marchenaud, de dames van Habu en Amy van L’Oisivité. Ook Héléna Magnusson was blij met haar boek en gaf mij een ongehoord schattige kit voor IJslandse wantjes cadeau. Ik kocht bij haar collega’s prachtig kantgaren, bij Namaste een stola van brandnetel en bij Mango een grappig tasje. Nieuw op de beurs was Madasilk, waar de eigenares en haar verkoopster stevig door breiden, met recht trots op hun handgesponnen zijde. Jan kocht er een mooie shawl en ik wist zo snel niets te verzinnen, maar was onder de indruk van de prachtige garens.

I brought our book Warme Handen – Warm Hands with Estonian mittens and wrist warmers as a present for organisor Vanessa Marchenaud, the Habu ladies and Amy van L’Oisivité. Ook Héléna Magnusson was happy with her book and gave me too cute kit for Icelandic mittens as a present. I bought beautiful lace yarn from Hélène’s colleagues, from Namaste Sathi a stole made of orti and from Mango an funny bag. New on the fair was Madasilk, where the owner and her salesgirl knitting along fanatically, truely proud of their hand spun silk. Jan bought a nice shawl there and I didn’t know a project right that moment, but was impressed with the beautiful yarns.

 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
 
 L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris  L'Aiguille en Fête 2012 Paris
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Volgend jaar zal de beurs nog groter zijn dan dit jaar en de nadruk zal liggen op breien. Reken maar dat ik dan ook niet wil missen!

Next year the fair wil be even bigger and be focussed on knitting. You bet I want to go then too!

Knitting around the World – Lela Nargi

January 14th, 2012

Lela Nargi - Knitting around the World

Knitting  is old – well sort of…
Zo begint Lela Nargi, bekend van diverse gezellige boekje en DVD’s over vele aspecten van breien en wat dit geliefde handwerk voor de breiers betekent, haar nieuwste boek. Tot nog toe bracht ze vrij kleine boekjes uit, maar nu heeft ze het anders aangepakt, want het gaat hier om een joekel van een full colour boek van 264 pagina’s. Ze beschrijft de algemene geschiedenis van het breien. De Islamitische wereld, West Europa, de Britse eilanden en Ierland, Scandinavië en IJsland, Oost Europa en de Balkan, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, de VS en Canada en Zuid- en Centraal Amerika komen aan de orde. En gelukkig is er ook veel aandacht voor mijn apekontje: de Baltische Staten met de nadruk op Estland. Hoe kan het ook anders?

Knitting  is old – well sort of…
This is the opening sentence with which Lela Nargi, well known as writer of several nice books and DVD’s about the many aspects of knitting and what makes this beloved crafts important for knitters, start her newest book. Until now she wrote small books, but this time she has a different approach, as now it is a big full colour book of 264 pages. She describes the general history of knitting. The Islamitic world, Western Europe, The Britische isles and Ireland, Scandinavia and Iceland, Easten Europe and the Balkans, Asia Australa and New Sealand, de US and Canada en South and Central America are covered. And I love it that there is a lot of attention for the Baltic States and especially for Estonia. Of course.

 Lela Nargi - Knitting around the World  Lela Nargi - Knitting around the World  Lela Nargi - Knitting around the World
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Er is nog iets speciaals aan dit boek voor mij. Vriendin Anke en familie leverden een bijdrage aan het boek door te vertellen over hun Gelderse mutsen. En Lela vroeg mij  een stuk te schrijven over de SamplerM, het unieke project dat ik jaren geleden startte.  De 28 patronen van de antieke breirol die ik van Jan kreeg, heb ik destijds gratis online gezet in een Yahoo-groep. Honderden breirollen overal ter wereld en in vele verschijningsvormen (vormen, kleuren, materialen), werden nagebreid aan de hand van deze patronen. Een geweldig project, al zeg ik het zelf… 😉 Dank aan Lela Nargi, die de bijzonderheid ervan inziet en er een heel hoofdstuk aan wijdt in dit geweldige boek.

And there is another special thing about this book for me. My friend Anke and her family contributed to the book by telling about their Gelderse mutsen (bonnets). And Lela asked me to write a chapter about the SamplerM, the unique project I started years ago. The 28 patterns of the antique knitting sampler Jan gave me as a present, I have put online in a Yahoo group for free. Hundreds of knitting samplers were knit everywhere in the world, in so many ways, colours, materials, by this patterns. A great project, I have to admit myself… 😉 Thank you Lela Nargi, that you recognized that the SamplerM is a knitting sampler that deserves worldwide attention and a chapter in this great book.

2011 >>> 2012

December 31st, 2011

Happy 2012!

Het was een roerig jaar, zowel privé als wat betreft de breierij. En het derde jaar alweer dat The Dutch Knitters actief zijn. Ik gaf diverse workshops in binnen- en buitenland (ja, dat bekt lekker hè), leidden we twee groepen Betere Breiers op en schreven we Warme Handen, ons eerste boek over Estlandse wanten en polswarmers. In Verena en Cast On zorgden we voor het patroon van de Grolse Wanten en in Handwerken zonder Grenzen verscheen een patroon uit Warme Handen. En natuurlijk vond je ons op de Haak- en Breidagen met workshops en de Handwerkbeurzen met een gezellig Dutch Knitting Café.

It was turbulent year, private as well as in our knitting world. And already the third year that The Dutch Knitters have been active. I gave several workshops in The Netherlands and abroad (sounds good, doesn’t it?), we taught two groups advanced knitting skills and we wrote Warm Hands, our first book about Estonian mittens and wrist warmers. For Verena and Cast On we did the Grolse Wanten (Groenlo Mittens) pattern and Handwerken zonder Grenzen published one of the patterns from Warm Hands. And of course we were present at the Haak- en Breidagen with workshops and at the Handwerkbeurs with a cosy Dutch Knitting Café.

Natuurlijk ging ik ook nog wel eens op studiereis, eerst in juni naar Estland met de breivrienden en als hoogtepunt van de reis Kihnu. In november gingen we alweer naar Tallinn, maar dit keer op uitnodiging van de Handwerk Union om op Mardilaat – een geweldige handwerkbeurs – te laten zien wat  de relatie is tussen het Zweedse Twijnend Breien en de Estlandse breikunst is. We mochten er ook Warme Handen introduceren en verkopen, iets wat natuurlijk heel bijzonder is als je een boek schrijft over nu juist de Estlandse breicultuur.

Of course I also did some study tours every now and then. First to Estonia with our knitting friends in June and as the highlight of that trip our visit to Kihnu Island. In November we went to Tallinn, but this time we were invited to Mardilaat – a fantastic crafts fair – by the Handicraft Union to show the relation between Swedish Twined Knitting and the Estonian art of knitting. We were also allowed to introduce and sell Warm Hands, and that is very special considering we wrote a book exactly about the Estonian knitting culture.

Een druk jaar dus, maar druk zijn met leuke dingen is nooit een probleem. Het sleept je door de moeilijke tijden heen en houdt het leven positief. Iedere dinsdagavond aanschuiven bij mijn vrienden in de Winkel van Sinkel hoort daar ook bij. Een breigebeuren waarbij ik lekker (vrijwel) niets hoef te regelen of doen, gewoon lekker met een palmpje breien en beppen.

Lieve breivrienden, cursisten en organisatoren van breievenementen, ik wens jullie een goed en breierig 2012!

So it was a busy year, but being busy with nice things is never a problem. It takes you through the hard times and keeps you positive. Knitting with my friends in the Winkel van Sinkel every Tuesday night is part of that as well. A weekly knitting event for which I have to do or arrange (almost) nothing, just knitting and chatting, having a Palm beer within reach.

Dear knitting friends, students and organizers of knitting events, I wish you a good and knitfull 2012!

Warme Handen in Handwerken zonder Grenzen

December 21st, 2011

Handwerken zonder Grenzen

Deze week kwam de nieuwe Handwerken zonder Grenzen uit met daarin een patroon uit Warme Handen. De wanten, Groot Geluk, zijn bij mij favoriet, vooral in het roomwit en mooie diep donkerrood. Het motief lijkt op een vlindertje en verandert zodra je het vanuit een andere hoek bekijkt.

Het boek  Warme Handen met álle dertien patronen kan je bestellen via onze site www.thedutchknitters.nl

This week the new Handwerken zonder Grenzen was published. It contains a pattern from Warm Hands. The mittens, Groot Geluk, are my favourites, especially in off-white and nice deep warm red. The motif resembles a butterfly and changes when you look at it from another angle.

The book Warm Hands with all thirteen patterns can be ordered through our website www.thedutchknitters.nl

Haapsalu Rätt

December 7th, 2011

Haapsalu Rätt

Eén dag voor ons boek Warme Handen uitkwam (dus op 26 oktober 2011), werd in Estland Haapsalu Rätt van Siiri Reimann en Aime Edasi uitgebracht. Het prachtigste kantbreiboek dat ik ooit in handen heb gehad. Nóg mooier dan hun vorige boek The Haapsalu Shawl.  Wat een meesterwerk! Maar liefst 2,3 kilo zwaar, mooi uitgevoerd in hardcover en tjokvol patronen (73 shawls en 25 randen!). De oude foto’s illustreren de verhalen over de geschiedenis van de traditionele Haapsalu shawls en de modellen showen hoe je de shawls een aanvulling op je garderobe kunnen vormen. Je weet gewoon niet wat te kiezen om als eerste aan te beginnen!

One day before our book Warm Hands was published (on 26 October 2011), Haapsalu Rätt by Siiri Reimann and Aime Edasi was published in Estonia. The most beautiful lace book I ever held in my hands. Even more beautiful than the previous book, The Haapsalu Shawl. What a masterpiece! It weighs no less than 2.3 kilograms, well made in hardcover and chock-full with patterns (73 shawls and 25 edges!). The old photos illustrate the stories about the history of the traditional Haapsalu shawls and the models show us how these shawls can make an addition to our wardrobe. It’s hard to choose which one to start with!

 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
 Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt  Haapsalu Rätt
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Siiri en Aime kenden we al van onze Estland-reis in 2010. We volgden toen een workshop bij hen in Haapsalu, waarna ze ons hun mooie dorpje, het musuem over de Haapsalu-shawls en diverse wolwinkeltjes lieten zien. Een geweldige en ontzettend bijzondere dag die me altijd bij zal blijven. Siiri en Aime weer terug zien op Mardilaat was dan ook het zoveelste hoogtepunt van de reis. Monika’s foto van de onze groep tijdens de workshop in Haapsalu staat ook in het boek, net als de foto van Siiri en Aime met een shawl van mij in ons boek. En natuurlijk signeerden we elkaar’s boeken.

We already knew Siiri and Aime from our trip to Estonia in 2010. We had a workshop from them in Haapsalu, after which they showed us their beautiful village, the Haapsalu shawl museum and several yarn shops. It was a marvellous and very special day that I will always remember. Seeing Siiri and Aime again at Mardilaat was one more of the many highlights of our trip. Monika’s photo of our group made during this workshop in Haapsalu is in their book, as well as our photo of Siiri and Aime with a shawl made by me is in our book. And of course we signed each other’s books.

De Haapsalu-boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij Saara. Wat leuk om Katrin van Saara te ontmoeten na haar al zo vaak aan de telefoon te hebben gehad. Vanaf nu kijken we uit naar elkaar’s telefoontjes! 😉

Publisher Saara published The Haapsalu books. It was so nice to finally meet Katrin from Saara after so many phone calls with her. From now on we look forward to speaking to each other on the phone! 😉

De Afstap in Amsterdam was de eerste winkel in Nederland waar je Haapsalu Rätt kon kopen. De verkoopprijs van 45 euro.
The Haapsalu Shawl wordt op dit moment helaas niet meer gedrukt, maar De Afstap heeft nog een paar exemplaren voor 34,95 euro per stuk. Maar dan moet je wél snel zijn!

De Afstap in Amsterdam was the first shop to sell the Haapsalu Rätt book. Price 45 euros.
Unfortunately the Haapsalu Shawl book is out of print at this moment, but De Afstap still has a few left for 34.95 euros. But then you have to be quick!

The Dutch Knitters at Mardilaat

November 25th, 2011

Mardilaat Tallinn Estonia 2011

Thanks to Penelope, the Australian-Estonian knitter we met at the fair, for this photo!
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011v  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Mardilaat is de grootste Estlandse handwerkbeurs die elk jaar in november wordt gehouden in Tallinn. Dit jaar was het extra bijzonder, want Tallinn is culturele hoofdstad van Europa 2011 en dat was reden genoeg om de beurs dit jaar tot een internationale gebeurtenis te maken. Uit ieder Europees land werden twee handwerkers uitgenodigd om deel te nemen aan de beurs. En voor Nederland was dat The Dutch Knitters!

Mardilaat is the biggest Estonian craft fair that is organised in Tallinn every year in November. This year was very special because Tallinn is European Capital of Culture of 2011 and that was the very reason they made this fair an international affair this year. From every European country two crafters were invited to participate in the fair. And for The Netherlands The Dutch Knitters, were invited!

 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
 Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011  Mardilaat Tallinn Estonia 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op 8 november vlogen we naar ons geliefde Estland met koffers vol Hollandse meuk om ons kraampje de juiste kitsch-uitstraling te geven, voorbeelden en spullen voor workshopjes en demonstraties Twijnend Breien en natuurlijk ons boek Warme Handen. Na een middag en dag alle inmiddels vertrouwde plekjes in Tallinn bezocht te hebben en taartjes gegeten te hebben bij ons geliefde koffiehuisje, startte het Mardilaat-avontuur. Een avontuur met een lach en een traan, want thuis gebeurde veel nare dingen, maar dat zijn de dingen des levens die zich niet laten plannen.

On 8 November we took a plane to our beloved Estonia with suitcases full of Dutch junk to give our stall the right kitschy atmosphere, examples and stuff for our workshops and demonstrations Twined Knitting and of course our book Warm Hands. After having visited all familiar spots in Tallinn and having had cakes at our favourite coffee shop, the Mardilaat-adventure started. An adventure with a laugh and a tear, because at home many sad things happened, but those are the things in life you cannot plan beforehand.

Drie dagen lang waren we op Mardilaat en genoten we van de reacties van de Estlanders en het internationale publiek op onze boeken. Best spannend, want je schrijft als Dutch Knitters een boek over de Estlandse breicultuur en gaat het daar presenteren. Maar ze vonden het geweldig en we verkochten érg goed. Anders dan op de Nederlandse beurzen grijpen veel Estlandse handwerkers de kans aan om in klederdracht de beurs te bezoeken of in hun standje te staan. Het is daar veel meer onderdeel van het leven dan hier. Kan je je voorstellen dat wij in Volendam’s kostuum naar de Handwerkbeurs gaan?

Three days long we were at Mardilaat and enjoyed the response the Estonian people and the international public gave to our book. Those were quite exciting moments, since we, as Dutch Knitters wrote and presented a book on the Estonian knitting culture. But they loved it and we sold many copies. Unlike at the Dutch craft fairs many Estonian crafters grab the opportunity to visit the fair or stand in their stalls dressed in traditional costume. It is so much more part of every day life there than here. Can you imagine us going to the Handwerkbeurs in Volendam costume?

Thanks Monika!

November 19th, 2011

Monika

 Monika  Monika  Monika
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Zonder haar was het nooit iets geworden. Onze lieve breivriendin Monika hielp ons met raad en daad om van ons boek Warme Handen, Estlandse Wanten en Polswarmers tot een succes te maken. Het hoogtepunt van onze reis naar Tallinn Estland was dan ook het aanbieden van Warme Handen aan Monika. Tijdens een gezellig etentje en in het bijzijn van zus Merike gaven we haar ons kindje in handen. Nou, haar koppie zegt genoeg hè, een blije blik, vooral toen ze ontdekte dat het boek aan haar is opgedragen. Dank je wel Monika.

Had je de vertaling gekregen? It would have been nothing without her. Our dear knitting friend Monika advised and assisted us in order to make our book Warme Handen, Estonian Mittens and Wrist Warmers a big success. Therefore the highlight of our trip to Tallinn, Estonia was offering Monika Warm Hands. During a very enjoyable diner and in the company of her sister Merike we gave her our child. Well, her face says enough, doesn’t it? A happy face, especially when she discovered that the book is dedicated to her. Thanks Monika.

Here it is….. Warm Hands!

November 2nd, 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Maandenlang keihard werken. Vele uren, energie en liefde voor de Estlandse breikunst werden in ons boek Warme Handen – Estlandse Wanten en Polswarmers gepompt. En wat was het spannend of het boek op tijd klaar zou zijn. Onzekerheid over of het boek wel aan zou slaan bij de bezoekers van de beurs. Al die twijfels verdwenen op de beurs als sneeuw voor de zon, net als de dozen vol boeken die we hadden meegesjouwd. 🙂

Working very hard for months and months. Many hours, energy and love for the Estonian art of knitting were put in our book Warm Hands – Estonian Mittens and Wrist Warmers. And how anxious we were whether the book would be ready on time. Uncertainty about what the public at the fair would think of our book. All this insecurity disappeared like snow in summer, just as the boxes full of books we dragged with us did.

De Handwerkbeurs was weer superleuk en als altijd zó goed georganiseerd door Janet Vermist van Second Events, dus we vonden dat zij wel een boek verdiend had. Zij is immers degene die al jaren haar energie steekt in het organiseren van Handwerkenbeurzen en Brei- en Haakdagen. Het uitreiken van ons boekje vonden we een goede gelegenheid om daar eens de nadruk op te leggen. Onze samenwerking begon met de SnB-dagen in 2006 en 2007 en werd door Janet in de jaren die volgden voortgezet door middel van het scheppen van de mogelijkheid om iedere Handwerkbeurs een Dutch Knitting Café te organiseren op de Handwerkbeurs. Een gezelllige café waar wij met onze breivrienden vermoeide bezoekers een plek bieden even lekker bij te kletsen onder het genot van een toertje breien en een stroopwafeltje. We antwoorden er breivragen, zijn er het Ravelrybuttonuitdeelpunt (hoge woordwaarde!) en goeie-doelen-Corry verkoopt er Kikaberen en kleertjes. En dit keer verkochten wij er ons boek en hoopten we bij iedere verkoop dat we het mochten signeren.

The fair Handwerkbeurs was lots of fun again and as ever well organized by Janet Vermist of Second Events, so we decided she deserved a book. For she is the one who has been putting all her energy in organizing the Handwerkbeurzen and Brei-en Haakdagen (several Dutch craft fairs). We decided that the presentation of our book was a good opportunity to emphasize this. Our cooperation started with the SnB days in 2006 and 2007 and was continued as years went on as Janet offered us the opportunity to organize Dutch Knitting Café’s at every Handwerkbeurs. A Knitting Caféwith a pleasant atmosphere where, together with our knitting friends, we offered tired visitors of the fair a place to chat, knit and eat a treacle waffle. We answer questions about knitting, are a Ravelry-meeting point and charity-Corry sells Kika bears and clothes. And this time we also sold our book and hoped that we were asked to sign it with every single sale.

 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Maar goed,..  nog even over Janet. Door wat ze doet voor de handwerk- en breiwereld is ze dus best belangrijk voor ons allen, ook al breit ze zich in haar vrije tijd nu niet echt uit de naad. De mohairtrui die ze in 2006 startte is nog steeds niet af, bekende ze ons.

But well… back to Janet. By doing what she does for the crafts and knitting community she is quite important to all of us, even though she is not an avid knitter in her spare time. The mohair pullover she started in 2006 is still a work in progress, she confessed to us.

 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011   Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
 Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011  Warme Handen - Warm Hands Handwerkbeurs Rotterdam 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Warme Handen kan je bestellen voor 20 euro inclusief verzendkosten (binnen Nederland) door een mailtje te sturen aan info@thedutchknitters.nl

Warm Hands can be ordered for 20 euros, shipping included (in The Netherlands) by sending an e-mail to info@thedutchknitters.nl. For more info about ordering outside The Netherlands, please also send an e-mail to info@thedutchknitters.nl

Books, books, books…

October 26th, 2011

Warme Handen

Het feest kan beginnen, want de boeken zijn binnen!

Let’s party, the books have arrived!

Het zat even een beetje tegen bij de binder, maar gelukkig zijn de boeken nét op het nippertje binnen om vanaf morgen te worden verkocht op de beurs. Ons eigen boek, Warme Handen, wat een geweldige ervaring om het eerste exemplaar in handen te houden en open te slaan. Ze ruiken lekker vers, zien er prachtig uit en tot nog toe hebben we nog geen foutjes ontdekt. Dat komt vast nog wel. 😉

There was some delay at the binder, but fortunately the books arrived in the nick of time to be sold at the fair tomorrow. Our own book, Warm Hands, what a tremendous experience to hold the first copy in your hands and open it. The books smell really fresh, are beautiful and up till now we haven’t detected any mistakes. But that might change.

Vanaf morgen is Warme Handen in het Dutch Knitting Café op de Handwerkbeurs in Ahoy Rotterdam te koop. Het boek is tweetalig, Nederlands en Engels, bevat een uitgebreid beschreven basispatroon voor de wanten en alle technische informatie (verduidelijkt met foto’s) van de speciale Estlandse opzetten, randjes en een mooie afkanting. Er staan patronen met teltekeningen voor elf wanten en twee schattige polswarmers in. Daarnaast hebben we een aantal foto’s van antieke wanten uit het Eesti Rahva Muuseum in Tartu opgenomen. En we vertellen over hoe het zo allemaal gekomen is met die enorme liefde voor Estland en de Estlandse breikunst die leidde tot dit geweldige project.

As from tomorrow Warm Hands can be bought in the Dutch Knitting Café at the Handwerkbeurs in Ahoy, Rotterdam. The book is bilingual Dutch/English, contains an extensively described basic pattern and all of the ‘native’ stonian knitting techniques used are described in detail and illustrated using close-up photographs.
The book offers eleven patterns for mittens and two for lovely wrist warmers, each containing clear instructions and charts. We also included a number of photographs of antique mittens from the Eesti Rahva Muuseum in Tartu. And we tell all about how this fantastic project started with our great love for Estonia and the Estonian art of knitting.

De Handwerkbeurs is van op 27 , 28 en 29 oktober van 10.00 tm 17.00 uur in Ahoy Rotterdam. Tot morgen!

The Handwerkbeurs takes place in Ahoy Rotterdam from 10.00 till 17.00h on 27, 28 and 29 October. See you tomorrow!

Warme Handen

Sneak preview

October 12th, 2011

Sneak Preview
Er kwam veel op mijn pad, toen ik besloot een boek te schrijven en vrijwel alles zelf te doen. Ook dingen waar ik nog nooit eerder bij stil had gestaan. Een ISBN-nummer en streepjescode, hoe kom je daar inshemelsnaam aan? En waar moet een persbericht aan voldoen? Hoe ontvang je betalingen uit het buitenland? Hoe zwaar wordt zo’n boek en past het nog in een A4-envelop…? Wie denkt dat het alleen maar breien en schrijven is, heeft het mis. Maar juist alles wat er extra bij komt, dát is wat het geheel zo’n leerzaam en vooral creatief proces maakt.

I came across lots of things during the process of writing a book and doing almost everything myself. Also things I never thought of before. An ISBN number and bar code, how to obtain those for Heaven’s sake? And what should be the contents of a press release? How to receive payments from abroad? What is the weight of such a book and does it still fit in an A4 envelope…? Anyone who thinks it’s only knitting and writing, is wrong. But in fact all these additional tasks make it such an instructive and above all creative process.

Inmiddels heeft de drukker ons geestelijk voorbereid op het feit dat een oplage van 2000 exemplaren betekent dat er pakweg 65 dozen bij ons worden afgeleverd. Ik ga denk ik eerst maar eens mijn wolzolder op creatieve wijze opruimen. Jullie helpen ons op de Handwerkbeurs toch wel van flink wat dozen af, toch? 😉

In the meantime our printer has mentally prepared us to the fact that 2000 copies of the book means that some 65 boxes will be delivered at our doors. I think I will start clearing my yarn attic in a creative way. You will help us get rid of many boxes at the Handwerkbeurs, won’t you? 😉

Het boek zal vanaf 27 oktober te bestellen zijn via de site van The Dutch Knitters en diverse wol- en boekwinkels. Info volgt binnenkort…

The book can be ordered starting 27 October on the site  of The Dutch Knitters and can be bought at several wool- and bookshops. Info will follow shortly… 

Big news! The book……

September 5th, 2011

The book......

Groot nieuws. Voor mij tenminste wel, want als je nog nooit een boek hebt geschreven en dat wel altijd al één van je levensdoelen was, is dat niet niks. Verleden jaar december ontstond het idee. We wisten direct waar het over moest gaan, Estlandse wanten. Want die zijn zó gevarieerd en mooi, zó leuk, dat iedere breier in Nederland en daar buiten, daar kennis van moet nemen,… vinden wij.

Big news. At least for me because if you have never written a book and nevertheless make it one of the goals in your life, that is not to be sneezed at. December last year the idea struck us. We knew immediately what the subject would be, Estonian mittens. For those mittens are só varied and beautiful, só nice, that every knitter in The Netherlands and abroad, should take note,… that is what we think.
 
De gang naar de uitgever leverde weinig op. Ze stelden allerlei eisen aan de inhoud en als je ons een beetje kent, weet je dat The Dutch Knitters stronteigenwijs zijn en alles zélf willen bepalen. We hebben een duidelijk beeld voor ogen waar we in geloven, en zo moet het worden. Dus we hebben zelf maar een drukker gezocht en eentje gevonden in hartje Amsterdam op de Prinsengracht, in de straat waar mijn moeder, opa en oma woonden. Als dat geen goed voorteken is… Uitgeven in eigen beheer, dus we doen vrijwel alles zelf, ontwerpen, breien, schrijven, stylen, fotograferen, promoten, distributie, layouten enzovoorts. Een bult werk. En passant leerden we er allebei een paar beroepen bij. En de deadline is begin oktober.

Our visit to the publisher’s was rather unproductive. They made many demands about the contents of the book and anyone who knows us a little, knows that The Dutch Knitters are pig-headed and want to decide everything themselves. We have a clear view of what we believe in and that is how it is supposed to be. So we decided to look for our own printer and found one in the centre of Amsterdam at the Prinsengracht, in the street were my mother, grandfather and grandmother lived. If that’s not a good sign… Publishing a book at one’s own means that we do almost everything ourselves, designing, knitting, writing, styling, taking photographs, promotion, distribution, lay-out, etc. Lots and lots of work. In passing we both learned a few new trades. And the deadline is the beginning of October.

Gelukkig zijn we al jaren bezig met vooronderzoek. Stapels oude en nieuwe boeken over Estlands breien vullen onze werkkamers. Tig wanten zijn al gebreid en we geven al jaren workshops over dit onderwerp. Tiina Meeri leerde ons in 2010 tijdens de eerste Estlandreis nog wat extra traditionele opzetten en randjes. De studieweek afgelopen juni in Estland zette beslist de puntjes op de i. Breien met Kihnu Roosi en Ella was ongelooflijk leerzaam. Nu hebben we écht gezien hoe de door de wol geverfde breiers de wanten breien. We bekeken een week lang iedere want die we tegen kwamen. We gingen naar het Eesti Rahva Museum, waar we niet alleen alle wanten in de permanente collectie bekeken, maar ook vele uren doorbrachten in het depot, waar we met witte katoenen handschoentjes de oudste en kwetsbaarste wanten en fragmenten mochten onderzoeken. Twee Dutch Knitters en Monika, onze lieve breivriendin, die ons met raad en daad bijstond.

Fortunately, we have been doing research for years. Stacks of old and new books about Estonia fill up our studies. Loads of mittens were knit and we have been giving workshops about this subject for a couple of years. Tiina Meeri taught us some additional traditional cast-ons and edges during our first trip to Estonia. The study week in Estonia last June definitely dotted the i’s and crossed the t’s. Knitting with Kihnu Roosi and Ella was incredibly instructive. That is when we really saw with our own eyes how the dyed-in-the-wool knitters knit their mittens. We examined every mitten we saw in that week. We went to the Eesti Rahva Museum, were we did not only see the permanent collection but also spent many hours in the depot, where we were allowed to examine the oldest and most delicate mittens and remains, wearing white cotton gloves. Two Dutch Knitters and Monika, our dear knitting friend, who advised and assisted us.

Zijn jullie benieuwd? Meer dan een stapeltje boordjes van elf wanten en twee polswarmers geven we nog niet vrij. Het boek zal eind oktober worden gepubliceerd. We kunnen niet wachten…..

Curious? A stack of cuffs of eleven mittens and two wrist-warmers are all we will show right now. The book will be published at the end of October. We can hardly wait….

Elumõnu

August 3rd, 2011

Elumõnu

 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
 
 Elumõnu  Elumõnu  Elumõnu
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Je voelt je een bevoorrecht breier als je de kans krijgt om op Kihnu eiland in Estland de beroemde Kihnu Roosi op te halen als je met je breivrienden in de Kihnu taxi over het eiland scheurt. De chauffeur haalt haar op bij het huisje waar ze woont nu ze ouder wordt. Enorme zwaar geurende seringenbossen maken het tot een idyllisch plaatje dat op mijn netvlies gebrand lijkt. Na de workshop in het museumpje (daarover later meer), gaan we met haar naar Elumõnu, de boerderij waar ze opgroeide en jaren heeft gewoond. In die jaren stouwde ze het huisje vol met haar prachtige handwerken en de patronen die ze door de jaren heen verzamelde. Er is geen slot op de deur, maar de bezem onder de klink geeft aan dat er op dat moment niemand is. Bang voor diefstal? Probeer maar eens van het eilandje af te komen zonder dat iemand van het eiland er erg in heeft……

You know that you are privileged knitter when you get the chance to pick up Kihnu Roosi at her home, when cruising the island in a Kihnu taxi with your knitting friends. The chauffeur goes to the little house where she lives now she is getting older. Huge bushes of lilacs make this image to on that seems to be burned on your retina. After the workshop (more later), we go to Elumõnu, the farm where Roosi grew up and lived almost all her life. In these years she stuffed the little house with her beautiful crafts and patterns she collected. There is no lock on the door, but the broom under the door handle showes nobody is there. Afraid to be robbed? Try getting of the small island without being seen by someone of the island……

Je kijkt je ogen uit in het kleine huisje. Overal hangt of ligt iets om te worden bewonderd. Roosi vertelt erover en Monika vertaalt haar verhalen in het Engels. Prachtige verhalen over de overlevering van de patronen, de tradities en over het verzamelen van urine voor het blauw verven van de garens. Roosi zingt het liedje over hoe de mannen op het eiland tot God baden voor een blauw schaap, ik kan me er iets bij voorstellen…… De muggen hadden een feestmaal aan ons, maar dat was het dik waard. Na afloop bleef Roosi achter om de nacht door te brengen in haar oude huisje. Wie meer wil zien van alle moois in Elumõnu, koopt het boek.

There is so much to see in the little house. Everywhere something is hanging or laid to be admired. Roosi tells about the items and Monika translates her stories into English. Wonderful stories about the surrendering of patterns, the traditions and about collecting urine for dying yarn. Roosi sings the song about how the menn on the island asked God for a blue sheep and I do understand why…… The musquitos had a feast, but it was worth it. Afterwards Roosi stayed in her old house. If you want to see more of all the beautiful things in Elumõnu, can buy the  boek.

Kihnu-KIP

June 21st, 2011

Kihnu KIP 2011

 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

De mooiste en bijzonderste KIP-dag ooit was voor mij die op het eilandje Kihnu in Estland. Monika had het evenement officieel aangekondigd op de WW KIP-day-site. Maar het was Pinkster en dat wordt in tegenstelling tot veel andere gebieden in Estland wél gevierd op het eilandje. Maar de lokale breisters kwamen toch, allemaal in de traditionele rood gestreepte rok met schortje en Ella zelfs met prachtige kousen. Ze was met die kousen al op de foto gezet voor de fototentoonstelling van Anne Helene Gjelstad, maar wilde voor ons haar rok best nog even hoog optrekken. Op dat moment werd het lieve gesloten gezichtje opeens een zeer guitig en ondeugend bekkie.

For me the nicest and most special KIP-day ever was on Kihnu Island in Estonia. Monika had announced the event officially on the WW KIP-day site. But it was the day before Whitsunday and contrary to what happens in other parts of Estonia on Kihnu this was celebrated. But the local knitters joined in nevertheless, wearing their traditional red striped skirts with aprons and Ella even wore beautiful stockings.  She had been photographed with these stockings before for  Anne Helene Gjelstad‘s photo exhibition, but she was still prepared to pull up her skirt high for us. At that moment the sweet but expressionless face became roguish and naughty.

 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ondeugend was ook Leili, die gezellig midden tussen ons in aan de voeten van Gerard ging zitten breien. “Ze kon het op haar kontje doen”, zou mijn schoonmoeder Greetje zeggen die deze uitdrukking meestal bewaart voor de ergste k*t-klussen die je zittend kan uitvoeren. Zo beschouw ik althans Leili’s manier om ons vliegvrij te houden, ze ving ze in een zakje en vertelde dat dat een populair kampioenschap is op Kihnu. Zoveel is er blijkbaar nu ook weer niet te doen op Kihnu. Eirwen werd ingezet om het zakje dicht te houden met haar voet. Leili was lichtelijk verbijsterd over de twee sokken toe-up op één rondbreinaald van Saskia. De techniek werd grondig en aan het lijf onderzocht. Na Saskia geleerd te hebben hoe je de muggen van je rug houdt en zich met het beetje Engels dat ze machtig is, door Gerard’s patroon heen te hebben gewerkt, verstevigde ze de banden met hem door hem te bedanken voor zijn cadeautje met een dikke zoen. Helaas waren de camera’s te laat, maar de blik van Leili vlak erna is vastgelegd. En Gerard kreeg een ontzettend lief kaartje van haar. Koester het, Gerard!

Also naughty was Leili who sat down to knit bang in the middle at Gerard’s feet. She could ‘do it on her bum’ as my mother-in-law Greetje would say, who mostly uses this expression for the very shitty jobs that you can do sitting down. That’s how I see Leili’s method to keep the mosquitoes away from us, she caught them in a small plastic bag and told us that this is a popular championship on Kihnu. So apparently there’s not that much to do on Kihnu. Eirwen was put into action to keep the bag closed with her foot. Leili was slightly surprised by Saskia’s two socks on one circular needle. The technique was thoroughly and even bodily inspected. After having taught Saskia how to keep the mosquitoes away from her back and having worked through Gerard’s pattern with the little English she speaks, she tightened the bonds of friendship by thanking him for his gift with a big kiss. Unfortunately the cameras were too late to catch the moment, but the look on her face directly afterwards was caught on camera. And Gerard got a very sweet card from her. Cherish it, Gerard!

Video: Saskia en Leili
Video: Leili

 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
 
 Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011  Kihnu KIP 2011
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images 

Zo brachten we de middag genoeglijk door, genieten van het lekkere weer, het gezelschap van de Kihnu-breiers en hier en daar een mug wegmeppend. Ella had warm zelfgebakken brood mee, dat heerlijk smaakte. Wij hadden dropjes, Wilhelmina-pepermunten en speculaas. Een kom met ijswater ging van mond tot mond. Ella had voor ons ieder een boekenlegger geweven. Het was zo’n lief cadeautje, dat we massaal besloten het als armbandje te dragen. Leili vond dat de Gelderse mutsen van Anke ook  haar beeldig stonden. Jans legde haar geliefde breiwerkje twee tellen neer om te kletsen met wat jongelui die totaal niet verbaasd waren dat we daar zaten te breien met de lokale breisters in traditionele kleding. Op Kihnu is breien de normaalste zaak, maar valt een groep giebelige Nederlanders met twee Engelsen wel op. De jongste Kihnu-breister breide een bullet proof trui, vertelde ze lachend. Strak, stevig breiwerk. Tot onze verbazing kwamen we haar ook weer tegen op de boot naar het vastenland, dit keer in een matrozenpakje.

We spent an enjoyable afternoon, enjoying the nice weather, the company of the Kihnu knitters and swatting away a mosquito every now and then. Ella brought us a warm home-baked bread that tasted very well. We had liquorice, Wilhelmina-peppermints and speculaas. A can with ice water went from mouth to mouth. Ella had woven each of us a bookmark. It was such a sweet gift that we decided en masse to wear it as a bracelet. Leili was of the opinion that Anke’s Gelderse mutsen (traditional Dutch hats) suited her perfectly as well. Jans put down her favourite knitting for a few seconds to talk to some youngsters who were not at all surprised by the fact that we sat there knitting with the local knitters in their traditional costumes. On Kihnu knitting is part of daily life, but a group of giggling Dutch and two English people do attract attention. The youngest Kihnu knitter was knitting a bullet proof sweater, she told us, laughing. Knitted very tightly. Much to our surprise we met her again on the ferry to the mainland, this time in a sailor suit.

Back to normal…..

June 14th, 2011

Morgen om half vier gaat de wekker, terug naar Nederland. Na veel te veel laatste drankjes volgt het afscheid van Eirwen, Monika en Gerard die zich van zijn meest beminnelijke kant heeft laten zien. In pyjama en op een fiets. Maar over die gênante toestand later meer…..

Tomorrow the wake up call will be at 4.30, back to the Netherlands. After too many last drinks there is the farewell from Eirwen, Monika and Gerard, who has been a darling all the time. In pyjamas on a bike. I will update you about this embarresing situation soon.

KIP Day on Kihnu

June 11th, 2011

Even een kort blogje vanuit Estonia met de HTC mobiel op de hotelkamer. We hebben Kihnu Roosi ontmoet en zij, Ella en de andere breisters van eiland zijn geweldig. En we hebben met ze geKIPt! Mooier kan de KIP dag toch niet worden?

Just a short blog from Estonia made on the HTC mobile in de hotel room. We have met Kihnu Roosi. She, Ella and the other knitters of the island are amazing. And we have KIP-ed with them. This was the best KIP Day ever!

Estonia 2011!

June 6th, 2011

Estonia 2011

Nou, daar gaan we dan. Ingeborn, Jans, Saskia,  Corry, Lennie, Marnel, Anke,  Tanja, Titia, Gerard, Eirwen, Hilly en ik. De bagage staat gepakt en de taxi naar Schiphol is besteld. Morgenvroeg start ons Estlandse avontuur 2011. Met een beetje geluk zijn we er al rond 13.00 uur in Tallinn en lopen we rond 14.00 het prachtig stadje in. s Avonds, net als verleden jaar, vieren we de start van de vakantie met het welkomstdinertje bij Kaerejaan aan het grote plein. De weersverwachting belooft goed weer. Wat hebben we er zin in!

So, there we go! Ingeborn, Jans, Saskia,  Corry, Lennie, Marnel, Anke,  Tanja, Titia, Gerard, Eirwen, Hilly and me. The luggage is packed and the taxi to airport Schiphol is ordered. Tomorrow morning early our Estonian adventure 2011 will start. With a bit of luck we  will be in Tallinn at 13.00h and in the old city at about 14.00h. In the evening, just like last year, we will celebrate the start of the holidays with the welcoming diner at Kaerejaan at the big square. The weather forecast promises good weather. We can’t wait!