Breiboeken

August 10th, 2015

breiboek2

In een van de Franse tijdschriften waarover ik mijn vorige blog vertelde, stond nog wat opmerkelijks. Een nieuwe betekenis van de term ‘breiboek’. Niet inhoudelijk, maar wel als kaft voor de boeken in je boekenkast. Nou, voorlopig ben ik nog wel even bezig als ik voor al mijn boeken een jasje wil breien!

In one of the French magazines that I told about my previous blog, I found another remarkable article. A new meaning of the term “knitting book”. Not substantive, but as cover for the books on your bookshelf. Well, I will be busy for a while if want to knit a jacket for all my books.

breiboek1

Le Tricot

August 5th, 2015

tricot1

 tricot2  tricot3  tricot4
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op de grote brocante (antiek- en curiosamarkt) en een antiquariaat in Cahors vond wat oude breiboekjes. Le Tricot was de interessantste. Het boekje van uitgever Cornely uit Parijs was de uitgave over breien uit de serie over beroepen en ambachten. Helaas ontbreekt een jaartal, maar het zal zeker oud zijn, daar getuigt de layout en prijs (10 centimes) wel van.

Het is beslist geen gezellig breiboekje met patroontjes en bemoedigende opmerking om lekker creatief te zijn. Maar wel worden maar liefst vier manieren van opzetten, rechte en averechte steken en afkanten uitgelegd, verduidelijkt met diverse tekeningetjes. Daarna gaat het over breiplanken, punikken en zelfs breimachines. In amper 30 pagina’s in klein formaat wordt een duidelijk beeld gegeven van wat handbreien en machinaal breien inhoudt.

On the big ‘brocante’ (antique/flee market) and an antiquarian bookshop in Cahors found some old knitting books. Le Tricot was the most interesting. The book publisher Cornely from Paris was the issue about knitting in the series on trades and crafts. Unfortunately I could not find the publishing year, but it will definitely be old, as uou can see on the layout and price (10 centimes).

It is certainly not a cozy knitting book with patterns and encouraging remark to being creative. But no less than four ways of casting, knit and purl stitches and casting off is explained and clarified with various drawings. Then the autheur moves on to knitting boards, punikken and even knitting. In a mere 30 pages, in small format, you learn what hand knitting and machine knitting is.

Amis sans Frontiers

July 25th, 2015

amis1

Breiers zijn blijkbaar een altruïstisch volkje (de meesten dan :-)), want ze zijn meestal wel bereid om de naalden te pakken voor een goed doel. Mutsen voor Indiase babies, gebreide kippenjurken tegen het pikken van de veren, penguintruitjes tegen olie, minimutsjes voor fruitdrankjes voor ouderen etc. Ook op Le Lot et la Laine werd aan goede-doelen-breien gedaan. Op de stand van Amis sans Frontières lagen prachtige pakketten met gebreide spullen die vrouwen die net moeder zijn geworden, prima kunnen gebruiken. Met liefde gemaakt en met plezier cadeau gedaan aan wie dat nodig heeft.

Knitters apparently are altruistic folks (at least most of them :-)), because they are usually prepared to grab the needles for a good cause. Hats for Indian babies, knitted dresses for chickens preventing pecking the feathers, penguin sweaters to keep away oil, mini caps for fruit drinks to support the elderly etc. Also at Le Lot et la Laine was made of good targets-knit. At the stand of Amis sans Frontières were wonderful packages with knitted stuff that women who have just become mothers, need. Made with love they make a nice gift when they are given to those who need it.

Website Amis sans Frontières

Le Lot et la Laine – workshops

July 21st, 2015
 DSC_6007
 DSC_6035  DSC_6030  DSC_6034
 DSC_6023  DSC_6017  DSC_6101
 DSC_5923  DSC_5913  DSC_5925
 DSC_6012  DSC_6016  DSC_5904
 DSC_6108  DSC_6090  DSC_6104
 DSC_6105  DSC_6009  DSC_5913
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Het was best een uitdaging, lesgeven aan groepen Franse/internationale breiers over best heftige breitechnieken en tradities in dan ook nog in het Engels met een snufje Frans. Gelukkig zorgden een twee Franse en één Litouwse knitters  voor perfecte vertalingen voor wie dat nodig had. Voor de Franstaligen was dat zeker nodig, want ondanks mijn lijsten met Franse breitermen, merkte ik dat mijn Frans nogal roestig is. Iedere cursist kreeg een pakketje met de juiste garens, Hollandse klompjes als souvenier en voldoende stroopwafels voor het hongerdipje. De trekzakspelers voor de ingang van het gebouw zorgde voor de perfecte Franse sfeer met hun gezellige musette.

Ondertussen zat Jan, soms met als gezelschap de man van een vertaalster, alles aan te kijken en hand- en spandiensten te verlenen. Ook zorgde hij voor een heerlijke lunch. We hadden gelukkig een uitzonderlijk koel plekje in de grote schuur, die deels museumruimte was en deels was ingericht voor het geven van workshops. Terwijl buiten de mussen dood van het dak vielen, waaide er door de spleten in de het dak een verfrissend windje. Na de workshops hebben Jan en ik nog wat tijd doorgebracht bij de ingang van ‘ons huis’, waar ik nog wat boeken signeerde en lekker met bezoekers kon kletsen.

Zaterdagavond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het feestelijke buffet bij het nabijgelegen La Fleche Bleu. We genoten van een gezellig avondje met nieuwe vrienden en ontmoette er veel Franse handwerkers, waarna we tegen middernacht over bergweggetjes en langs diepe ravijnen weer naar onze Pigeonnier (duiventorentje) reden. “Pas op voor de herten!”, zeiden ze tegen ons, zich verwonderend dat die Nederlandse niet zat met een uurtje rijden door de inktzwarte nachtelijke Lot. We zagen een marter, een paar honden en katten een een platte egel en hier en daar iets ondefiniëerbaars. Soms staarde neonoogjes ons aan vanuit de berm. Jan vond het best eng, maar ik vond het superspannend en een bijzondere rijervaring.

En of de cursisten de workshops hebben gewaardeerd? Nou, uit de reacties op te merken zeker wel! Kijk bijvoorbeeld eens op Ravelry.

 DSC_6022  DSC_6095  DSC_6107
 DSC_5900
 DSC_5997  DSC_5996
 DSC_6028  DSC_6027  DSC_6001
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

It was quite a challenge, teaching groups of French / international knitters about difficult knitting techniques and traditions especially as I had to do this in English with a touch of French. Fortunately, there were two French and one Lithuanian knitter who perfectly translated for those who needed it. Badly needed because, despite my lists of French knitting terms, I noticed that my French is pretty rusty. Each student received a packet with the right yarn, Dutch ‘wooden’ shoes as souvenirs and plenty of stroopwafels (sipop waffles) for the hunger dip. The accordion players for the entrance of the building provided the perfect atmosphere with their cozy French musette.

Meanwhile Jan sat, sometimes accompanied by the husband of a translator, overlooking everything and if needed giving me a helping hand. He also provided a delicious lunch. We had an exceptionally happy cool spot in the large barn, which was part museum space and was partly funished for giving workshops. While outside the dead sparrows fell from the roof (Dutch way of saying it was bloody hot), a a refreshing breeze blew through the cracks in the roof. After the workshops, Jan and I have spent some time at the entrance to “our house” where I signed some books and could talk to visitors.

Saturday night we were invited to participate in the celebratory buffet at the nearby La Fleche Bleu. We enjoyed a nice evening with new friends and met a lot of French crafters. Afterwards we went home to our Pigeonnier (pigeon tower) at midnight over mountain roads and along deep ravines. “Beware of the deer!”, they said to us, wondering about the Dutch woman that dared to drive through the inky night in the Lot. We saw a marten, a few dogs and cats, a flat hedgehog and something indefinable here and there. Sometimes neon eyes stared at us from the roadside. Jan was pretty scary, but I found it very exciting and a special driving experience.

And whether students have appreciated the workshops? Well, the reactions were very positive! Look for example at Ravelry.

Le Lot et la Laine – big succes!

July 18th, 2015
 groepsfoto1 460
 DSC_6144  DSC_6147  DSC_5968
 DSC_6122  DSC_6081  DSC_6092
 DSC_6082  DSC_6060  DSC_5967
 DSC_6057  DSC_5936  DSC_5941
 DSC_6133  DSC_6075  DSC_6122
 DSC_6084  DSC_5960  DSC_5950
 DSC_6083  DSC_6066  DSC_6092
 DSC_6068  DSC_6063  DSC_5932
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Nog niet eerder heb ik een wol- of breifestival meegemaakt met zo’n heerlijk sfeertje als Le Lot et la Laine. Ik was dan ook best blij dat ik als speciale gast en docent was uitgenodigd om hier twee workshops te geven. Maar hoe kan het ook anders, zoveel enthousiaste breiers, wevers, spinners en hakers in la douce France, met goddelijk weer, een prachtige locatie in een idyllisch openlucht museum in de spectaculaire omgeving van het rotsige Cabrerets in de Lot?

De fantastisch goede organisatie droeg bij aan dat lekkere sfeertje, want alles liep als een trein. Drie franҫaises zijn een jaar lang druk geweest met alles tot in de puntjes regelen en hadden aan werkelijk álles gedacht. Dank jullie wel Maria, Myrtille and Anne, de vele vrijwilligers en alle anderen die hun steekje bij hebben gedragen om het festival een groot succes te maken!

Never before have I experienced a wool or knitting festival with such a lovely atmosphere as Le Lot et la Laine. So I was quite happy that I was invited as a special guest and teacher to give two workshops. But how could it be otherwise, so many enthusiastic knitters, weavers, spinners and crocheters in la douce France, with divine weather, a wonderful location in an idyllic open-air museum in the spectacular setting of the rocky Cabrerets in the Lot?

The fantastically good organization contributed to that nice atmosphere because everything went like clockwork. Three franҫaises had been busy for a year with arranging everything to perfection and had thought of absolutely everything. Thank you Maria, Myrtille and Anne, the many volunteers and all others who contributed to make the festival a big success!

Le Lot et la Laine

July 13th, 2015

DSC_6096

Het mooiste klaslokaal waar ik ooit les heb gegeven…
Over een paar dagen meer op www.lifenknitting.net over het prachtige avontuur in Frankrijk!

The most beautiful class room I ever have given a workshop in…
I will tell more about this wonderful adventure in France onwww.lifenknitting.net
Le Lot et la Laine

Le Lot et la Laine!

July 3rd, 2015

 

 Affiche2015_INPROGRESS
 Etoiles_filantes_chatN  IMG_2775  IMG_2806
 268440_184217334970919_100001479617060_498761_2990082_n  fest_renaiss_dying  resized_CIMG1958
 Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Zuid-Frankrijk, de streek van zon, lekker eten en drinken en… wol! Daar staat een pigeonnier (duiventorentje) met zoutwaterzwembad klaar. Dat mooie plekje ligt precies tussen de Périgord waar we vroeger veel kwamen en de Lot waar het wolfestival Le Lot et la Laine wordt gehouden . Op 11 en 12 juli ben ik daar om twee workshops te geven; Haapsalu Kant en Twijnend Breien. En reken maar dat ik daar zin in heb! 😉

The South of France, the land of sun, good food and drink and … wool! There a pigeonnier (pigeon tour) with salt water swimming pool is waiting. That beautiful location is exactly between the Périgord were we often came some years ago and the Lot where the wool festival Le Lot et la Laine will be held. On 11 and 12 July, I will be there to give two workshops; Haapsalu Lace Knitting and Twined. Be sure that I really love to do that! 😉

20 Belgium knitters in Latvia

June 29th, 2015
 DSC00208
 DSC00207  DSC00205  DSC00206
 DSC00212  DSC00214  DSC00213
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wij waren niet de enigen die een breireis maakten naar Letland. Ook 20 Belgische breiers waren in de stad rond het weekend van de grote handwerkmarkt. Rosemie van ‘t Wolwinkeltje in Leuven, Lea van Lana in Antwerpen en een aantal oud-cursisten doken overal op de markt op. Zoveel toevalligheid moet natuurlijk gevierd worden, dus Rosemie en Lea nodigden ons uit ons voor het diner bij het schattige traditioneel Letse restaurant 1221 aan te sluiten. Ze hadden er zelfs bever en bloedworst, maar wij hielden het bij veilige pasta, zalm en iets op een zoutblok. Heerlijk om eens in een andere setting met Rosemie en Lea bij te kletsen. Waar gaan we elkaar volgend jaar treffen voor een gezellig breireisdineetje?

We were not the only ones who went on a knitting trip to Latvia. Also 20 Belgiun knitters were in town around the weekend of the big handicraft market. Rosemie from ‘t Wolwinkeltje in Leuven, Lea from Lana in Antwerp and a number of former students turned up everywhere on the market. So much coincidences should be celebrated, so Rosemie and Leah invited us to join for dinner at the lovely traditional Latvian restaurant 1221. They even served beaver meat and blood sausage, but we sticked to pasta, zalm and something on a salt plate. So nice to chat in a different setting with Rosemie and Lea. Where are we going to meet next year for a cozy knit journey dinner?

Dag van de Gelderse Traditie – Openlucht Museum

June 28th, 2015
   DSC00783
 DSC00711  DSC00713  DSC00724
 DSC00715  DSC00717  DSC00721
 DSC00731  DSC00737  DSC00740
 DSC00746  DSC00745  DSC00755
 DSC00752  DSC00750  DSC00719
 DSC00770  DSC00773  DSC00767
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Enkele maanden geleden werd ik gebeld door een medewerker van de Omroep Gelderland. Sindsdien staat het onderwerp van dat gesprek in mijn agenda. Gisteren was het namelijk de Dag van de Gelderse Traditie in het Openlucht Museum in Arnhem. Overal op het terrein waren ambachtsmensen en gildelieden bezig met hun ambacht of handwerk. En er werd ook gebreid! Saskia en breimaatje Carla zaten al lekker in het zonnetje te breien bij de ingang. Voor mij was het hoogtepunt de rondleiding over klederdracht uit Gelderland en de Veluwe. Prachtige drachten, deels van de dragers zelf, deels uit het archief van het museum. Ook enkele gebreide items, zoals de kralenpolswarmertjes. Zwart met witte kralen voor normale dracht, zwart met zwarte kralen voor de rouw. Ze lijken erg op de polswarmers die ik in Estland en Letland heb gezien. Ook vroeger was de wereld klein en kon een polswarmertje uit het hoge Noorden de dames in Holland inspireren. Of omgekeerd.

Ook de dames uit Groenlo waren aanwezig. Ik liet ze het hoesje voor mijn OV-kaart zien. Dit ontwerp uit Lekker Warm! is geïnspireerd op de Grolse wanten. Ook waren er vrouwen plantaardig wol aan het verven in de kruidentuin. Het weer zat mee, warm, zonnig, wat in combinatie met de oude huisjes en mensen die graag over hun passie voor ambacht en textiel vertelden, overal een idyllisch sfeertje gaf.

Beetje meegenieten? Dat kan, maandagavond wordt vanaf circa half 7 een impressie getoond op de Omroep Gelderland.

 DSC00776  DSC00777  DSC00780
 DSC00786  DSC00781  DSC00789
 DSC00792  DSC00793  DSC00796
 DSC00748  DSC00806  DSC00797
 DSC00782
 DSC00809  DSC00804
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

A few months ago I was called by an employee of the Omroep Gelderland. Since then, the topic of that conversation was in my diary. Yesterday it was the Gelderland Tradition Day in the Open Air Museum in Arnhem. Everywhere on the site were craftsmen and guild people engaged in their craft or hand work. And there was also knitting! Saskia and knitting buddy Carla sat knitting already enjoying the sun at the entrance. For me the highlight was the guided tour of the traditional costumes of Gelderland and the Veluwe. Beautiful costumes, some of the wearers themselves, partly from the archives of the museum. Also some knitted items such as beaded wrist warmers. Black with white beads for normal wear, black with black beads for mourning. They are much like the wrist warmers I’ve seen in Estonia and Latvia. Also in earlier days the world was small and a wrist warmer from the north could inspire the ladies in Holland. Or vice versa.

The ladies from Groenlo were also present. I showed them the cover for my travel pass. This design from So Warm!, inspired by the Grolse mittens. There were also women who died wool with vegetable dye in the herb garden. The weather was warm, sunny, which together with the old houses and people who like to tell about their passion for craft and textiles, gave an idyllic atmosphere everywhere. 

Want to see more? That is possible, starting approximately 18.30 h Monday night, when they shown an impression made by Omroep Gelderland.

Latvian Socks and Stockings

June 14th, 2015
 DSC00119
 DSC00118  DSC00116  DSC00117
 DSC00057  DSC00055  DSC00056
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wie de sok past, trekke ‘m aan. Op de jaarlijkse handwerkmarkt bij het Openlucht Museum in Riga, zagen we dames in klederdracht zorgvuldig sokken en kousen passen. Want als je geen katoentjes van 10 voor 5 euro wilt kopen, maar handgemaakte wollen sokken met kantpatronen of ingebreide motiefjes, dan moet het wel perfect zitten.

Wat hebben we veel meegemaakt, gezien en geleerd. De komende weken zal ik jullie van alles laten zien van de mooie Letse breikunsten en onze avonturen. Een reis, die van het eerste tot het laatste moment was gevuld met meest breigerelateerde activiteiten, maar ook supergezellig was met mijn breivriendinnen Mieke en Andrea.

If the sock fits, wear it. At the annual crafts fair at the Open Air Museum in Riga, we saw women in traditional carefully try on socks and stockings. Because if you don’t want to buy cotton from 10 to 5 euros, but handmade woolen socks with lace patterns or knitted patterns, or it has to be perfect.

We have experienced a lot, seen it all and learned so much. In the coming weeks, I will let you see all kind of beautiful Latvian knitwear and tell you about our adventures. A journey, which from the first to the last moment was filled with most knitting-related activities, but also was super with because of the company of my knitting friends Mieke and Andrea.

Riga Latvia, here we come!

June 4th, 2015

lnk3

Mieke telde alle nachten af en Andrea kon niet langer wachten, maar morgen is het dan eindelijk zover. Dan vliegen Mieke, Andrea en ik naar Riga om daar een gewéldige week volgepropt met breigerelateerde activiteiten door te brengen. Aanleiding was de handwerkmarkt bij het Openlucht Musuem, waar ik vorig jaar ook al een dag was, maar deze markt is zo groot en er is zo ongelooflijk veel leuks voor textiel- en breiliefhebbers zoals wij, dan ik toen al bedacht dat ik dit jaar er wéér naar toe wilde. En dat is gelukt!

We hebben weer een prachtig appartement in het Art Nouveau-deel van de stad gehuurd en Mieke ik gaan zelfs nog twee dagen de provincie in met een huurauto. Een programma tjokvol hele bijzondere activiteiten. Ja, ja, ik ga heel veel foto’s maken en verslagjes schrijven. Waarschijnlijk lukt het ter plekke al om wat foto’s op Facebook te zetten, zodat jullie kunnen zien waar we de komende acht dagen lang uithangen. En reken maar dat dit een bijzondere reis gaat worden!

Mieke counted down the nights tilparture  and Andrea could not wait any longer, but tomorrow is finally will be there. Then Mieke, Andrea and I will fly to Riga for a great week stuffed with knitting-related activities. The occasion was the handicraft market at the Open Air Musuem, where I was last year for one day, but this market is so big and there’s so incredibly much to see and experience for for textile and knitting enthusiasts like us, I had already decided I that this year I wanted to return. And we succeeded!

We rented a beautiful apartment in the Art Nouveau part of the city and Mieke I go even two days in the province with a rental car. Yes, yes, I’m going to make a lot of photos and I will write reviews. A program stuffed with the most special activities. Probably I will be able to put some pictures on Facebook so you can see where we hang out the next eight days. And you bet that this is going to be a special trip!

Breien in Nieuwpoort

May 31st, 2015
 IMG_0101
 IMG_0103  IMG_0098  DSC00717
 DSC00720
 DSC00719  IMG_0096
 IMG_0100  IMG_0097  DSC00723
 IMAG1007  DSC00721  DSC00714
 DSC00716  DSC00713  DSC00711
 DSC00710  DSC00709  DSC00707
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Heel Nieuwpoort deed mee. De medewerkers van De Schapekop mochten vrijwel alle huizen en bedrijven in het centrum van het historische stadje versieren met brei- en haakwerk. Dassen, shawls, dekens, truien, alles was uit de kast getrokken, om standbeelden geslagen, als rode lopers uitgerold of zelfs – letterlijk, als drijvend object – in het water gegooid.

Ik heb twee middagen in het Arsenaal op het podium doorgebracht, kletsend met bezoekers, ondertussen ze vertellend over twijnend breien, Haapsalu shawls, mijn boeken en Het Betere Breiwerk. Natuurlijk af en toe even signeren en de geïnteresseerden een toertje twijnend laten breien. Velen schreven zich snel in voor mijn workshops op 23 en 30 januari of voor Het Betere Breiwerk in het najaar in de Schapekop.

Twee dagen vliegen om, vooral al het zo gezellig is. Hanneke Bezem, die ook les gaf tijdens het festival, Jan en ik hebben na afloop op het terras in de zon getoost met thee, wijn en appeltaart op het succes van het evenement. En nu maar hopen dat de Schapekop over twee jaar dit fantastische festijn opnieuw gaat organiseren! Carina, medewerkers van de Schapekop, docenten en alle vrijwilligers, bedankt voor jullie harde werken om dit evenement te laten slagen! Top!

All inhabitants of Nieuwpoort participated. The employees of De Schapekop had decorated almost all homes and businesses in the center of the historic town with knitted and crocheted handicrafts. Scarves, shawls, blankets, sweaters, everything was pulled out of the closets, thrown  on statues, rolled out like red carpets or even if – literally, as floating objects – thrown into the water.

I spent two afternoons on the podium in the Arsenal (historical building), chatting with visitors, meanwhile telling them about twined knitting, Haapsalu shawls, my books and my Advanced Knitting Course. Of course every now and then I had to sign books and had those interested in twined knitting knit some rows. Many subscribed quickly for my workshops on 23 and 30 January or even enlisted for the Advanced Knitting Course in autumn in the Schapekop.

These two days fly by, especially if it is so cozy. Hanneke Bezem, also a teacher at the festival, Jan and I said ‘cheers’ with tea, wine and apple pie to celebrate the success of the event. Let’s hope that the Schapekop will again organize this great festival in 2017! Carina, employees of the Schapekop and all teachers and volounteers, thank you for your hard work for the success of this event! Top!

Brei- en Haakfestival De Schapekop

May 29th, 2015

545571_439533519455598_293357836_n
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei organiseert De Schapekop in Nieuwpoort (vlakbij zilverstad Schoonhoven) het Brei- en Haakfestival. Twee dagen lang wordt het mooie historische stadje omgetoverd tot handwerkparadijs. Er zijn workshops te doen, waaronder twee van mijn collega Hannek Bezem, en ik ben er van 13.00 tot 16.00 uur om mijn boek Lekker Warm! te signeren. Natuurlijk neem ik een aantal ontwerpen uit het boek mee en laat ik je zien wat de essentie is van twijnend breien. Je mag het zelf ook even proberen op één van de oefenwerkjes die ik meeneem. Tot straks!

On Friday 29 and Saturday 30 May De Schapekop in Newport (near silver city Schoonhoven) organizes the Knitting and Crochet Festival. For two days, the beautiful historic town will be turned into handicraft paradise. There will be workshops, including two of my colleagues Hannek Bezem, and I’m present from 13.00 to 16.00 h. for signing my book So Warm!. Of course I will bring some of the designs from the book, and I’ll show you the essence of twined knitting. You can also try yourself on one of the practice workswhich I take. See you later!

header_1

Le Lot et la Laine

May 1st, 2015
 1
 13  2  5
 11  12  6
 10  9  8
 7  3  4
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Op 11 en 12 juli vindt in de prachtige Lot (Zuid-Frankrijk, iets zuidelijker dan de Dordogne) het derde wolfestival plaats: Le Lot et la Laine. Het belooft één groot zonnig, warm en wollig feest te gaan worden!
Ik geef er op beide dagen workshops, op 11 juli een dagworkshop twijnend breien en op 12 juli een kortere workshop over Haapsalu shawls. Ik ben me al aan het voorbereiden. Wat moet er allemaal mee? Veel, want ik wil zo veel mogelijk laten zien! En mijn roestige Frans? Gelukkig is er een vertaler bij. 😉 Natuurlijk gaan er ook veel boeken Lekker Warm! en Warme Handen mee en signeer ik die graag ter plekke voor je.

Ik hoorde al van een paar Nederlanders dat ze er heen gaan. Knoop er lekker een vakantie aan vast en geniet van zowel la douce France als van een van de leukste brei- en wolevenementen die je ooit hebt meegemaakt!

On 11 and 12 July in the beautiful Lot (South of France, a little further south than the Dordogne) there will take place for the third year a wool festival: Le Lot et la Laine. It promises a big sunny, warm and woolly party!
I will give classes on both days, on 11 July, a day workshop twined knitting and on 12July a shorter class on Haapsalu shawls. I am already preparing. What to bring along? A lot of stuff,  because I want to show as much as possible! And my rusty French? Fortunately, there is a translator present. 😉 Course I will bring a lot of books So Warm! and Warm Hands, which I love to sign for you personally.

I’ve heard of a few Dutch knitters that are planning to go there too. Make it into a nice holiday in the environment of the festival grounds and enjoy both la douce France and one of the best knitting and wool events you ever attended!

Meer informatie / more information:
Blog Le Brebis Babillardes
Facebook – Facebook
Ravelry

Foto’s zijn genomen door de organisatie van het festival in de afgelopen twee jaar.
Photos are made by the organisation of the festival during the last two years.

Latvian knitwear

April 21st, 2015

DSC00179klein
In Harrogate kocht ik in november 2013 bij Hobbywool uit Riga enkele doosjes met garen en patronen voor het maken van wanten. Sindsdien kom ik de eigenaren van Hobbywool alsmaar tegen; in Riga in hun winkel en op de grote handwerkmarkt bij het Openlucht Museum in Riga in juni 2014 en zelfs in Keulen op de vakbeurs vorige maand. Ik kreeg meteen weer zin in het breien van Letse wanten en in een reisje naar Riga!
Maar de eerste want werd wat krap, dus dat worden toch maar polswarmers.

In Harrogate I bought in November 2013 at Hobbywool from Riga some boxes of yarn and patterns for making mittens. Since then I have met the owners of Hobbywool several times; in Riga in their store and at the large craft market at the Open Air Museum in Riga in June 2014 and even at the trade fair in Cologne last month. This made me want to knit the Latvian mittens and go to Riga!
But the first one was a bit tight, so tyey better be made into wrist warmers.

Hobby und Handarbeiten – Keulen 2015

March 30th, 2015

DSC_5624

 DSC_5588  DSC_5622_1
 DSC_5618
 DSC_5597  DSC_5606  DSC_5596
 DSC_5686  DSC_5593  DSC_5604
 DSC_5617  DSC_5639  DSC_5631
 DSC_5660  DSC_5640  DSC_5644
 DSC_5628  DSC_5607  DSC_5684
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Ieder jaar wordt in Keulen de grote vakbeurs Hobby und Handarbeiten voor de creatieve sector gehouden en sinds een jaar of tien ben ik erbij. Dit jaar ging Jan gezellig mee. De beurs was veel groter dan anders. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals de modeshow en snelbreicafé, maar dit jaar was er meer te zien en te doen, zoals de het discussiehoekje, waar ook inloopworkshops armbreien werden gegeven. Na de beurs zijn we nog lekker even de stad in gelopen. Je bent immers niet in Keulen geweest als je niet even in de Dom rond hebt gelopen. Na een bezoek aan mijn favoriete Schotse winkeltje heerlijk gegeten bij de Libanees om met Jan mijn verjaardag te vieren. En wat is die man toch goed in cadeautjes kiezen! Ik ben enorm blij met mijn prachtige met bont gevoerde Harris Tweed sloffen.

Het was leuk om Lotta van het Ullcentrum terug te zien. In 2013 deelden Jan en ik met haar het Ullcentrum-huis op Öland. Ze was toen nèt begonnen bij het Ullcentrum. Nu zagen we haar terug op de beurs, waar ze met enkel de hulp van haar dochter de stand van het Ullcentrum bemande. Natuurlijk prijkte er een exemplaar van Lekker Warm! in de stand, wat volgens Lotta veel belangstelling van het publiek kreeg. Ook Malia en Stephen waren op de beurs, prachtig uitgedost en bereid om dat te showen. Yuichi van Clover was trots op zijn vernieuwde rondbreinaalden met scherpere punt en soepele kabels en breinaalden van 40 cm, allemaal in een mooi nieuw jasje.

Every year there is the big trade fair Hobby und Handarbeiten in Cologne for the creative sector and since about ten years I also attend the fair. This year I was there with Jan. The fair was much larger than usual. Some things remain the same, such as the fashion show and speed knitting café, but this year there was more to see and do, such as the discussion corner, where walk-in workshops armbreien were given. After the fair of course we went downtown. You have not been in Cologne when you did not have a walk through the cathedral. After visiting my favorite Scottish shop Jan and I had a delicious dinner at the Lebanese restaurant to celebrate my birthday. I’m amazed that Jan is so good at choosing nice presents! I am extremely happy with my beautiful fur-lined slippers with Harris Tweed.

It was so nice to meet Lotta of the Ullcentrum again. In 2013, Jan and I shared the Ullcentrum house with her on Öland. She had just started as an employee at the Ullcentrum. Now we saw her back at the fair, where, with the help of her daughter she managed the stand of Ullcenter all by herself. Of course there was a copy of Lekker Warm! in the stand, that, as Lotta told us, got a lot of attention of the visitors. Malia and Stephen were also at the fair, beautifully dressed and ready to show it. Yuichi of Clover was proud of his new circular needles with sharper point and flexible cables and knitting needles with 40 cm lenght, all in a beautiful new look.